Mācība | Budisms

Vasubandhu | Dharmas

Dharmu Teorija | Ievads. Dharma ir viens no vissvarīgākajiem Budisma jēdzieniem, kas mums būtu jāsaprot, ja vēlamies izprast Budisma filozofiju. Jūs droši vien esat redzējuši tādus apgalvojumus kā: - "Budas Dharma", - "pieņemt patvērumu Budā, Dharmā un Sanghā", - vai, "visas Dharmas ir tukšas". Dharma var būt vairākas nozīmes, piemēram, "likums", "reliģija", "elements" un citas atkarībā no konteksta.

4 Apskaidrības Līmeņi

4 Apskaidrības Līmeņi agrīnajā Budismā un Theravādā ir 4 secīgas pakāpes, kuras noslēdzas ar pilnīgu Skaidrību (Bodhi) kā Arahantam. Sutta Pitakā ir aprakstīti vairāki Budisma praktizētāju veidi atkarībā no viņu sasniegumu līmeņa. 4 Apskaidrības Līmeņi ir: 1. Sotāpanna, jeb Ceļa Uzsācējs 2. Sakadāgāmi, jeb Vēlreiz Dzimstošais 3. Anāgāmi, jeb Ceļa Beidzējs 4. Arahants jeb Izdzisušais. Mācība par 4 Apskaidrības

Patvēruma Pieņemšana

“Šaraņa” pāļi valodā nozīmē “Patvērums” un tas tiek definēts kā “pajumte vai aizsardzība no briesmām vai nepatikšanām; persona, lieta vai virziens, kas nodrošina aizsardzību”. Ja kāds izrāda cieņu vai godbijību pret kādu objektu vai personu un ja tā ir pareiza darbība, kas var glābt cilvēku no pārdzimšanas bēdu valstībā briesmām, tad šis objekts vai persona nozīmē "Šaraņa" un tāpēc ir cieņas un godbijības vērts.

Solījumi Budismā

Budismā Solījumi ir noteikumi un vadlīnijas, kuru mērķis ir pareizi veidot prātu un tā izpausmes fiziskajā un verbālajā uzvedībā, lai veicinātu progresu ceļā uz Atbrīvi. Lai gan Solījumi parādās kā ārēji priekšraksti, to mērķis un Budistu tikumības virziens ir dabiskas un pozitīvas pareizas rīcības, valodas un dzīvesveida iemiesojums. Tāpēc Solījumi nav pašmērķis, bet nepieciešamie soļi Apskaidrības sasniegšanai.

5 Solījumi | Paņča-šīla

5 Solījumi | Paņča-šīla. Daudzās Sūtrās par laju praksi (Aṅguttara iii, 203) Buda skaidri brīdināja par 5 Netikumiem, kuri ir ienaidnieki, kuri nes briesmas, un ved uz Elli. Kuri ir tie 5? 1. dzīvo būtņu nogalināšana 2. Ņemt to, kas nav dots 3. seksuāls pārkāpums 4. Melošana 5. Apreibinošu vielu lietošana. Kam ir šie 5 Netikumi, tiek saukts par 'ļaunu' un pārdzimst Ellē. Kam ir 5 Tikumi, dzīvo ar pilnīgu pašapziņu

10 Pareizu Darbību Veidi

Ja kāds vēlas šajā dzīvē uzkrāt Labu Karmu, ir 10 Pareizu Darbību Veidi , kas rada labus rezultātus un ko noteikti jācenšas praktizēt jeb kultivēt: Labdarība jeb Dāsnums Morāle Meditācija jeb Prāta Koncentrēšana; Godbijība vai Cieņa pret cieņu pelnījušajiem Kalpošana vai Brīvprātīga palīdzība Dalīšanās Nopelnos Prieks par citu nopelniem Mācības klausīšanās vai studēšana Mācības skaidrošana vai izplatīšana Savu

Klešas | Nepilnības

Klešas (Pāḷi: Kilesa) Budismā ir mentāli afektīvi stāvokļi, kas aizēno prātu, jeb Nepilnības, un tās izpaužas uzvedības traucējumos. Klešas ietver tādus apziņas stāvokļus kā nemiers, bailes, dusmas, greizsirdība, alkas, depresija utt. Pāḷi Kanona Sutta Pitakā Klešas ir emocionāli šķēršļi tam lai tuvotos Nepastarpinātai Zināšanai (abhidžņa) un Gudrībai (pradžņa). Abhidharma Pitaka uzskaita 10 Nepilnības jeb Klešas.

5 Traucēkļi

Budistu tradīcijās 5 Traucēkļi tiek identificēti kā mentāli faktori, kas kavē progresu meditācijā un mūsu ikdienas dzīvē. 5 Traucēkļi ir: sajūtu vēlme, dusmas, slinkums-apātija, nemiers-satraukums, šaubas. Šie Traucēkļi aizklāj mūsu prāta skaidrību un mūsu spēju būt uzmanīgiem, gudriem, koncentrētiem un saglabāt mērķtiecību. Traucēkļus pārvar Satipatthānas (Uzmanības Pamatu) un Apskaidrības Nosacījumu prakse.

Samsāras Važas

Budismā prāta Važas, ķēdes jeb saites (samjodžana) piesaista dzīvo būtni Samsārai, dzīvju un nāvju ciklam kurš saistīts ar nepilnībām jeb dukkha. Pārgriežot visas Važas, cilvēks sasniedz Nirvānu. Visā Pāḷi Kanonā vārds "Važas" tiek lietots, lai aprakstītu iekšēju psihisku parādību, kas saista cilvēku ar ciešanām. Buda norāda, ka ceļš uz 5 Zemāko Važu saraušanu ir, izmantojot Dhjānas un Vipassanas gudrību kopā.

7 Apskaidrības Nosacījumi

Mēdz teikt: "Apskaidrības Nosacījumi, Apskaidrības Nosacījumi." — Kādā ziņā tos sauc par Apskaidrības Nosacījumiem? [Buda:] "Tie ved uz Apskaidrību, Bhikkhu, tāpēc tos sauc par Apskaidrības Nosacījumiem...." Budismā 7 Apskaidrības Nosacījumi ir: 1. Uzmanība 2. Izziņa 3. Enerģija 4. Prieks jeb Aizrautība 5. Miers jeb atbrīvotība 6. Koncentrēšanās (samādhi) 7. Nesatraucamība. Buda norāda, ka Uzmanība ir vienmēr

Pages