Mācība | Budisms

Brahmavihāras

Brahmavihāras (cildenās attieksmes, lit. "Brahmas mājvietas") ir 4 Budistu tikumi un to izkopšanai izstrādātās meditācijas prakses. Tās sauc arī par 4 Neierobežotajām vai 4 Bezgalīgajām Apziņām. Brahma-Vihāras ir: 1. mīlošā labestība vai labvēlība (maitrī/mettā) 2. līdzcietība (karuṇā) 3. empātisks prieks (muditā) 4. nesatraucamība. Budismā 4 Brahmavihāras tiek uzskatītas par spēcīgam aizsargājošām apziņas īpašībām.

4 Pareizās Piepūles

4 Pareizās Piepūles (pāļi: sammappadhāna; Skt.: samjak-pradhāna), kuras dažreiz mēdz saukt arī par ir 4 Pareizajiem Centieniem, 4 Pareizajiem Mēģinājumiem vai 4 Lielajām Piepūlēm, ir neatņemama daļa no Budisma ceļa uz Bodhi (atmošanos). 4 Pareizās Piepūles veicina kaitīgu mentālo īpašību iznīdēšanu un labvēlīgu mentālo īpašību izkopšanu. 4 Pareizo Piepūļu apraksts ir sastopams Sutta Pitakā un Abhidharma Pitakā

Indrija (burtiski "Indras", "kas pieder Indram") ir sanskrita un pāļi termins, kas apzīmē fizisko spēju vai Spējas kopumā un konkrētāk Sajūtu Spējas. Šis termins burtiski nozīmē "kas pieder Indram", Rigvēdas galvenajai dievībai un Trājastrimša Debesu kungam (kurš Budismā zināms arī kā Šakra) līdz ar to tas nozīmē pārākumu, dominēšanu un kontroli, ko apliecina vispārējā nozīme "spēks, vara" no Rigvēdas.

5 Spēki jeb 5 Varenības (paņča balāni) Budismā ir: 1. Ticība, 2. Enerģija, 3. Uzmanība, 4. Koncentrēšanās, 5. Gudrība. Tas ir viens no 7 "Apskaidrību Veicinošo Īpašību" (Bodhi-pakkhiya-dhammā) kopumiem. 5 Spēki ir paralēlas šķautnes 5 Garīgajiem Spēkiem (paņča indrija) . Ticība un Gudrība līdzsvaro viena otru, tāpat kā Enerģija un Koncentrēšanās.

Iddhipāda | 4 Spēka pamati. Iddhipāda (Skt. riddhi-pāda) ir salikts termins, ko veido vārdi "spēks" jeb "potenciāls" (iddhi; ṛddhi) un "pamats" vai "sastāvdaļa" (pāda). Budismā "spēks", kurš tiek apzīmēts ar šo salikto terminu, ir konkrēta garīgo spēku grupa. Tādējādi šis saliktais termins parasti tiek tulkots kā "Spēka Pamats" vai "Garīgā Spēka Pamats". Termins Iddhipāda dažreiz tiek tulkots arī kā 4 Panākumu

Bodhičitta | Apskaidrības Nodoms

"Apskaidrības Nodoms" ir Indiešu termina Bodhičitta mehānisks atveidojums. Savā visizplatītākajā apzīmējumā termins Bodhičitta attiecas uz apņemšanos sasniegt Bodhi (Apskaidrību), lai Atbrīvotu visas dzīvās būtnes, kas nosaka un motivē Bodhisatvas Solījumu. Sākotnējais termins ir salikts lietvārds, kas apzīmē: "domu, kas vērsta jeb fokusēta uz Apskaidrību, Atmošanos," "apņemšanos meklēt un/vai sasniegt Apskaidrību".

Pages