1000 Roku Čenrezigs un viņa simboli

1000 Roku Čenrezigs
1000 Roku Čenrezigs

1000 Roku Čenrezigs un viņa simboli

Tūkstošroku Čenrezigs jeb Avalokitešvara ir Sambhogakājas Budas izpausme, tīra, smalka izpausme, kas ir prāņas un prāta savienība, nevis tikai fantāziju forma.

Čenrezigs simbolizē Apskaidrotās Enerģijas tīro spēku.

Tāda forma iekšēji pastāv prāta tīrajā dabā un var parādīties ikvienam, jo tīrā Budas daba ir visu dzīvo būtņu daba.

Čenreziga tēla ķermenis simbolizē pilnīgu pilnību:

Un, lai pareizi meditētu par Čenrezigu, ir ļoti svarīgi pēc iespējas precīzāk vizualizēt viņa gaismas formu un ikvienu detaļu un saprast, ko tā attēlo.

Tūkstošroku Čenrezigam ir 11 sejas un 1000 rokas.

Viņa baltā, jauneklīgā forma stāv uz mēness diska un daudzkrāsaina lotosa. Čenreziga forma ir veidota no gaismas un izstaro gaismu.

Viņa 11 sejas ir katra savā krāsā: 4 sejas ir sarkanas, 3 baltas, 3 zaļas un 1 melna. Tās ir izvietotas kā diagrammā:

Sarkanā
Melnā
ZaļāSarkanāBaltā
BaltāZaļāSarkanā
SarkanāBaltāZaļā

Galvenā Čenreziga seja priekšā ir Balta.

Ja iedomājamies, ka Čenrezigs pagriež galvu pa kreisi par 90 grādiem, mēs varam ieraudzīt viņa otru – zaļo – seju.

Pa labi no baltās sejas, no mums pa kreisi, ja mēs sēžam viņam pretī, ir 1000-Roku Čenreziga sarkanā seja.

11 sejas simboliski atspoguļo pilnīgu realizāciju un Bodhisatvas ceļa uz apskaidrību 10 pakāpju izpildi.

11. seja apzīmē pilnīgu Budas stāvokli, pilnīgu pilnību un visu pilnīgo īpašību kopēju apvienotu izpausmi.

Pilnīga attīrīšanās no visiem aptumšojumiem un nepilnībām apvienojumā ar pilnīgu visu īpašību izpausmi simbolizē nevainojamo Budas stāvokli, un tieši to attēlo Tūkstošroku Čenreziga 11 sejas.

1000 Roku Čenrezigs

Plašāks šo seju un citu Čenreziga ķermeņa daļu krāsu un detaļu simbolisms ir šāds:

3 baltās sejas attēlo visu Budu fiziskos ķermeņus, un Čenrezigs sniedz labumu visām dzīvajām būtnēm, pateicoties šī ķermeņa būtībai, šī ķermeņa svētībām un šī ķermeņa aktivitātēm.

Līdzīgi, 3 sarkanās sejas attēlo visu Budu valodu, un Čenrezigs sniedz labumu visām dzīvajām būtnēm, pateicoties šīs valodas būtībai, šīs valodas svētībām un šīs valodas aktivitātēm.

3 zaļās sejas attēlo visu Budu prātu, un Čenrezigs sniedz labumu visām dzīvajām būtnēm, pateicoties šī prāta būtībai, šī prāta svētībām un šī prāta aktivitātēm.

Dusmīgā, melnā seja augšpusē parāda, kā Čenrezigs dod labumu dzīvām būtnēm, kuras ir ļoti grūti pakļaut vai pieradināt:

Dusmīgums ir līdzcietība, kas pārvērsta dusmās, jo tā ir līdzcietība visspēcīgākajā stāvoklī. Tāpēc tas nozīmē, ka Čenrezigs atrod veidu, kā palīdzēt pat dzīvajām būtnēm ar kurām ir grūti.

Virs dusmīgās sejas ir sarkana, Amitābhas Budas seja:

Mandalas principa terminoloģijā, tā simbolizē Čenreziga piederību Amitābhas Budas ģimenei, Budam Rietumu zemē jeb Lotosa Ģimenei.

Seju krāsas varētu skaidrot arī ar 4 apskaidrojošām aktivitātēm:

 1. Baltā ir nomierināšanai,
 2. zaļā krāsa ir bagātināšanai,
 3. sarkanā ir magnetizēšanai,
 4. melnā ir pakļaušanai.

Baltā krāsa simbolizē arī attīrīšanos, Šamathu jeb Miera meditāciju un sarežģītu emociju pārvarēšanu.

Zaļā krāsa apzīmē arī gudrību, tas ir, kvalitāšu uzlabošanu vai palielināšanu, īpaši attiecībā uz zināšanām un gudrību (kura citos tekstos dažkārt attēlota kā dzeltena).

Sarkanā krāsa simbolizē arī pievilcību un iestiprināšanu.

Melnā attēlo arī dievības dusmīgo aspektu; šajā gadījumā tā ir Mahākālas, Čenreziga emanācijas, seja.

Visi, izņemot dusmīgo seju, valkā parastos Sambhogakājas rotājumus.

1000 Roku Čenrezigs

Čenrezigam ir tūkstotis roku, no kurām 992 ir novietotas augstākā dāsnuma žestā, un tūkstotis roku simbolizē tūkstoš Čakravartīnus (universālos monarhus).

Tās arī atspoguļo Čenreziga vēlmi aizsargāt visas būtnes tūkstoš dažādos veidos. Tūkstoš acu šajās rokās attēlo tūkstoti šī tikumīgā laikmeta Budu.

Visbeidzot, tūkstotis acu un roku atspoguļo visu tūkstoš Budu darbību kopā.

Čenrezig tur šādus darbarīkus 8 galvenajās rokās:

 1. Pirmās 2 rokas savienotās plaukstās pie krūtīm tur visu vēlmju piepildījuma dārgakmeni (Čintāmaņi)
 2. Otrā labā roka tur kristāla malu (rožukroni)
 3. Otrajā kreisajā rokā ir zelta lotoss ar kātu
 4. Trešā labā roka tur augstākā dāsnuma mudru (bez instrumenta)
 5. Trešajā kreisajā rokā ir iestiprinājuma vāze
 6. Ceturtā labā roka tur zināšanu ratu
 7. Ceturtā kreisā roka tur loku un bultu

Varbūt jūs esiet redzējuši Thanku, kurā šķiet, ka 3. roku pāris ir ceturtais un otrādi, bet augstākā dāsnuma žestā ir 3. labā roka, bet iestiprinājuma vāze atrodas 3. kreisajā rokā.

Labā roka, kas tur ratu, un kreisā roka, kas tur loku un bultas, var likties paceltas gaisā kā trešais pāris, taču patiesībā tie ir ceturtais pāris.

Čenrezigs nēsā 13 dažādu veidu rotājumus:

8 dārgakmeņu rotājumi:

 1. Dārgakmens kronis
 2. Dārgakmeņu auskari
 3. Īsā kaklarota
 4. 2 garās kaklarotas, viena garāka par otru
 5. Uz katras rokas rokassprādze
 6. Viduklī zelta josta ar dārgakmeņu sprādzēm
 7. Aproces uz katras rokas
 8. Kāju sprādzes uz katras kājas

5 zīdi:

 1. zīda lente kas nokarājas no pakauša
 2. Virsdrēbes
 3. Gara šalle
 4. Zīda svārki
 5. Apakšveļa

Čenrezigs izstaro baltu vai kristālskaidru gaismu un izskatās caurspīdīgs un nemateriāls. Viņa sirds centrā ir balta zilbe HRIḤ (ह्रीः) uz mēness diska.

Abas plaukstas, kas savienotas tieši sirds rajonā, simbolizē tiešu visu fenomenu patiesās dabas uztveri dharmiskajā realitātē.

Vēlmju piepildījuma dārgakmens simbolizē Bodhičittu:

Tāpat kā vēlmju piepildījuma dārgakmens piepilda ikviena vēlmes, tāpat Bodhičitta, kas ir pilnīgi tīrs, apskaidrots Čenreziga prāts, piepilda vēlmes ikvienam kas to lūdz.

1000 Roku Avalokitešvaras godināšana

Kopumā zeltainais lotosa zieds ir gudrības simbols; tas ir pilnīgi tīrs un skaidrs, kaut arī aug dubļainā ūdenī. Turklāt pastāv izpratne, ka, lai gan Čenrezigs izpaužas Samsarā, viņš paliek pilnīgi tīrs un neaptraipīts.

Zelta krāsa simbolizē lotosa vērtību, kurš tāpat kā zelts tiek uzskatīts par dārgu un vērtīgu. Kristāla rožukronis ir paredzēts būtņu aizvešanai no Samsāras tādā pašā veidā, kā viens kreļļu posms ved uz citu.

Augstākā dāsnuma žests atspoguļo to, kā Čenrezigs ikvienam sniedz augstākās spējas, un jo īpaši nektārs, kas plūst no viņa pirkstiem, tiek vērsts pret būtnēm spoku valstībā, kurām tas sniedz atbrīvi no viņu ciešanām.

Izsalkušo Garu valstībai te tiek pievērsta galvenā uzmanība, jo no mandalas principa viedokļa Čenrezigs ir Lotosu Ģimenes izpausme, un Lotosu Ģimenes Budām ir īpašs spēks, lai palīdzētu būtnēm izsalkušo garu valstībā.

Tomēr var arī vizualizēt kā nektāru iegūst būtnes visās pasaulēs.

Iestiprinājuma vāze ar nektāru ir attīrīšanās simbols:

Tāpat kā ūdens nomazgā netīrumus, tāpat nektārs no iestiprinājuma vāzes attīra visas negatīvās lietas, karmu, aptumšojumus un nepilnības.

Zināšanu Rats nozīmē, ka Čenrezigs griež Dharmas Ratu visā Visumā ārpus laika un telpas. Tas arī atspoguļo to, kā viņš nodrošina parastās, ikdienišķās pārdabiskās spējas (siddhi).

Loks un bulta norāda, ka Čenrezigs lieliski prot līdzsvarot un saskaņot noderīgus līdzekļus un gudrību.

Čenrezigs stāv uz mēness spilvena ar 2 kājām, lai norādītu, ka viņš neatrodas ne Samsarā, ne Nirvānā.

Čenreziga rotājumi un tērps simbolizē viņa apskaidroto īpašību pārpilnību:

Lotoss, uz kura stāv Čenrezigs, simbolizē altruismu jeb atteikšanos un mēness spilvens virs lotosa attēlo Bodhičittu. 5 krāsainie zīdi simbolizē 5 Gudrības, ar kurām Čenrezigs ir apveltīts.

Tenasera (brieža āda sanskritā) sedz viņa kreiso plecu. Šī īpašā brieža simboliskā izpratne ir tāda, ka tam piemīt dabiska līdzcietība:

Tā āda klāj Čenreziga kreiso plecu līdz viņa sirds apvidum, kas atspoguļo Tūkstošroku Čenreziga nebeidzamo mīlestību un līdzcietību pret visām dzīvajām būtnēm.