Buda Iepriekšējās Dzīvēs

Buda Iepriekšējās Dzīvēs
Buda Iepriekšējās Dzīvēs

1. Buda Iepriekšējās Dzīvēs

Budisma rītausma aizsākās senā pagātnē, tas norisinājās 4 Neizmērāmos (Asankhjeja) un vēl 100 tūkstošus laikmetu atpakaļ.

Bija pat īsts priekšvēstures laikmets , kurš liecināja par Budas misijas tuvošanos.

Budas godības vērošana ir ļoti satriecoša pieredze, kas var atmodināt cilvēkos Tikumīgos Nodomus (Dharma Čanda) un ļoti lielu iedvesmu kļūt par Augstāko Budu:

Tā tas notika ar mūsu Gautamu Budu, kurš, Budisma iesākumos, sāka praktizēt Nodomu Kultivēšanu (Mano Praņidhāna) ar nodomu nākotnē kļūt par Budu.

Gautama to izdarīja daudzu Augstāko Apskaidroto Budu klātbūtnē, kurus viņš satika dzimšanas un nāves ciklu (Samsāras) ceļojuma laikā. Tā rezultātā viņš bija stingri un apzināti apņēmies kļūt par Budu.

Pēc tam viņš praktizēja nodomus ar vārdisku izteiksmi (Vāči Praņidhāna), lai nākotnē kļūt par Budu, un darīja to daudzu Augstāko Apskaidroto Budu klātbūtnē, kurus viņš satika dzimšanas un nāves ciklu (Samsāras) ceļojuma laikā.

Tā rezultātā viņš bija stingri nostiprinājies savā izteiktajā pārliecībā neatkāpties no saviem centieniem un kļūt par Budu.

Viņa nodomu mentālās un verbālās darbības varēja piepildīties tikai tad, kad pienācīgi piepildījās arī pārējie ķermeņa (fiziskie) nosacījumi (Kāja Praņidhāna), lai kļūtu par Budu:

Tas notika, kad Gautama satika pagātnes Budu Dīpankaru. Tas notika 5 Budu Laikmetā, kad Gautama piedāvāja savu ķermeni Budam Dīpankaram kā tiltu lai šķērsotu dubļainu bedri Budas ceļā.

Lai gan kļūt par Augstāko Apskaidroto Budu ir ārkārtīgi grūti, kļūt par Apskaidroto vajadzētu būt ikvienas dzīvas būtnes mērķim.

Tajā brīdi, kad viņš pasludināja un praktizēja Kāja Praņidhānu (fizisko izpausmi savai vēlmei kļūt par Budu) - dzīva Augstākā Budas klātbūtnē - viņš kļuva par zināmu Bodhisatvu jeb nākotnes Budu, kuram piemīt šādas 8 pazīmes:

1. Viņam ir jāpiedzimst kā Cilvēkam.

2. Viņam ir jābūt Vīriešu dzimuma.

3. Viņam jābūt kvalificētam, lai sasniegtu Arahanta stāvokli, un jābūt gatavam no tā atteikties, lai tā vietā kļūtu par Bodhisatvu. Šis ir Svarīgs Nosacījums, lai cilvēks varētu tikt kvalificēts kā Bodhisatva.

4. Viņam jāapliecina savs nodoms Augstākā Budas klātbūtnē. Būtu veltīgi apliecinat savu nodomu Pratjekabudas vai Arahanta klātienē.

5. Viņam vajadzēja būt askētam, kurš atteicies no visa (visas savas pasaulīgās mantas) un būt vientuļniekam vai askētam Budas mācīšanas laikā.

6. Viņam ir jābūt Pārdabiskām Spējām (piemēram, Garīgajai Redzei, Garīgajai Dzirdei utt., utt.), kopā ar pilnu Dhjānas meditatīvo pilnību..

7. Viņam jābūt tik nesavtīgam, ka spētu upurētu savu dzīvību Budas un Āriskās Cēlās Patiesības dēļ.

8. Viņam jābūt arī apveltītam ar lielu izturību un enerģiju, lai saglabātu un praktizētu Bodhisatvas ideālus (Pāramitas), līdz tas ir veiksmīgi un pilnībā paveikts.

Tātad, mūsu Gautama Buda savā iepriekšējā dzīvē kā Pandits Sumedha bija pārpilns ar iepriekš minētajām 8 nepieciešamajām kvalifikācijām, lai ietu pa topošā Budas ceļu,

kad saņēma Budas Dīpankaras lielo pasludinājumu, ka nākotnē Sumedha pats noteikti kļūs par Budu.

Šis varenais pravietojums padarīja Sumedhu par vientuļnieku, oficiāli kvalificētu Bodhisatvu. Tādējādi Gautamas Budas priekšvēstures laikmeta Budisms noslēdzās.

2. Budisma Rītausma

Sen senos laikos, pirms daudziem miljoniem gadu, pastāvēja sena karaliska pilsēta Amarāvatī, ārkārtīgi skaista vieta. Cilvēki, kas tur dzīvoja, bija ļoti laimīgi, pārtikuši un baudīja ilgu mūžu.

Starp bagātākajām Amarāvatī bija ģimene, kurai bija viens dēls, vārdā Sumedha, kurš bija apveltīts ar lielu apdomību.

16 gadu vecumā jaunais Sumedha bija ļoti izglītots un talantīgs.

Viņa vecāki nomira, kad viņš bija jauns, un tāpēc lielais ģimenes mantojums tika nodots iecelta mantziņa pārziņā. Kad viņš sasniedza pilngadību, mantzinis nodeva visu viņa ģimenes mantojumu un parādīja viņam viņa īpašumu plašo apjomu.

Tajā brīdī viņu pārņēma apjēgsme:

Mani vecāki un viņu priekšteči nevarēja paņemt līdzi nevienu pašu monētu, kad viņi nomira, bet man vajadzētu atrast veidu, kā paņemt līdzi visu mantojumu, kas nonācis manā īpašumā!

Tāpēc es atdodu visu savu īpašumu visu labklājībai un labumam!

Viņš atvēra cilvēkiem durvis savās daudzajās noliktavās, kurās atradās sudrabs, zelts, dimanti un citi dārgumi, , un visi varēja ņemt līdzi visu, ko vien vēlējās. Viņš atbrīvoja savus dzimtcilvēkus un padarīja tos ļoti bagātus.

Atdevis visu savu bagātību, viņš devās uz Himalaju kalniem un apmetās mežā kā vientuļnieks-askēts.

Viņš nopietni praktizēja dziļu meditāciju un 7 dienu laikā ieguva pārdabiskas spējas. Drīz viņš kļuva par plaši pazīstamu un cienītu spēcīgu askētu.

Kad Rammavatī ļaudis cītīgi gatavojās uzņemt Budu Dīpankaru ar ziedojumiem, arī askēts Sumedha piedalījās priecīgajā notikumā.

Viesmīlīgā pūļa vidū bija arī jauna dāma vārdā Sumita, kura arī bija dedzīga dalībniece. Ieraugot askētu, viņa bija ļoti iepriecināta un laimīga:

Viņai bija 8 lotosa ziedi, no kuriem 5 viņa atdeva askētam, atstājot sev 3 lai ziedotu Budam Dīpankaram.

Apsveicis Budu Dīpankaru ar ziediem, askēts izteica stingru apņemšanos nākotnē kļūt par Budu, un arī dāma izteica vēlēšanos vienmēr pavadīt askētu, līdz viņš piepildīs savus meklējumus.

Šajā brīdī, kad Buda Dīpankara šķērsoja askēta Sumedhas ķermeni, kuru viņš piedāvāja kā tiltu pār dubļainu bedri uz ceļa, viņš pareģoja, ka askēts Sumedha kļūs par Budu pēc 4 Neizmērāmajiem un 100 tūkstošiem laikmetu.

3. Bodhisatvas dzīve

Kopš viņš kļuva par Bodhisatvu, viņš sāka praktizēt un pilnveidot 10 Pilnības 3 Pakāpēs, 5 Ziedojumus un 3 Ētiskas Uzvedības Veidus katru dzīvi, gan cilvēku pasaulē, gan debesīs un citur.

Viņa lielais Bodhisatvas ceļojums, kas sākās no brīža, kad viņš satika Budu Dīpankaru, ilga 4 Neizmērāmos un 100 tūkstošus laikmetu:

Savu dzīvju laikā kā praktizējošs Bodhisatva, no brīža, kad viņš satika Dīpankara Budu līdz kļuva par Pilnībā Apskaidrotu Budu, ceļojuma laikā viņš satika šādus Budas:

 1. Dīpankara Buda — kad Bodhisatva bija Askēts Sumedha
 2. Koņdaņņa Buda - kad Bodhisatva bija Radža jeb karalis
 3. Mangala Buda - kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 4. Sumana Buda - kad Bodhisatva bija karalis
 5. Raivata Buda – kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 6. Šobhita Buda - kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 7. Anavamadarśins - kad Bodhisatva bija Velnu Karalis
 8. Padma Buda — kad Bodhisatva bija Lauva Bodhisatva.
 9. Nārada Buda - kad Bodhisatva bija Askēts
 10. Padmottara Buda – kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 11. Sumedha Buda – kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 12. Sudžāta Buda - kad Bodhisatva bija gudrs bagāts vīrs
 13. Priyadaršins Buda - kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 14. Arthadaršins Buda - kad Bodhisatva bija Askēts
 15. Dharmadarši Buda — kad Bodhisatva bija Debesu Karalis
 16. Siddhārtha Buda - kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 17. Tišja Buda - kad Bodhisatva bija gudrs cilvēks
 18. Puša Buda - kad Bodhisatva bija Radža jeb karalis
 19. Vipassī Buda - kad Bodhisatva bija Radža jeb karalis
 20. Sikhī Buda - kad Bodhisatva bija Radža jeb karalis
 21. Vessabhū Buda — kad Bodhisatva bija Bhikšu (mūks)
 22. Krakučanda Buda — kad Bodhisatva bija Bhikšu (mūks)
 23. Koṇāgamana Buda - kad Bodhisatva bija gudrs bagāts vīrs
 24. Kāšjapa Buda — kad Bodhisatva bija Bhikšu (mūks)

Pēc tam viņš atkārtoja savu apliecinājumu kļūt par Budu tāpat kā viņi. Arī viņi atkārtoja savu paziņojumu, ka viņš ir apstiprināts Bodhisatva, lai īstajā laikā kļūtu par Pilnībā Apskaidrotu Budu.

Viņa Bodhisatvas ceļojums dzimšanas un nāves ciklā sākās no askēta Sumedhas un beidzot beidzās ar viņa dzīvi kā valdniekam Vessantaram.

Tādējādi viņš bija pabeidzis Bodhisatvas Ceļu, piepildot Pilnības, Ziedojumus un Izturēšanās Veidu, saskaņā ar savu pienākumu un nodomu.