13 Budas | Džūsan Bucu | Šingon

13 Budas | Šingon
13 Budas | Šingon

13 Budas | Džūsan Bucu | Šingon

Trīspadsmit Budas (Džūsan Bucu) ir japāņu Budas aspektu grupējums, kas raksturīgs Šingon Budisma tradīcijai.

Budas aspekti patiesībā ir ne tikai Budas, bet arī Bodhisatvas un Gudrības Karaļi.

Šingon kalpojumos laju sekotāji skaita veltījuma mantru katram Budas aspektam, lai gan Šingon praksē mācekļi parasti velta sevi tikai vienam Budam, atkarībā no skolotāja ieteikuma.

Šingon Budismā ir daudz Budu ar kuriem sekotājiem ir īpaša sakrāla saikne. Katram no tiem ir īpašas iezīmes, kurām viņi tic. Šiem daudzajiem Budām ir savi īpašie solījumi un glābšanas spējas.

Tas ir tāpat kā cilvēku sabiedrībā, kur visi kalpo pasaulē ar savām specialitātēm dažādās jomās.

Piemēram, Bodhisatva Avalokitešvara, Bodhisatva Kšitigarbha (Džizo), Ačala Vidjārādža (Fudo Mjo), Vaišravaņa (Bišamonten), Benten (Bendzaiten) un Kobo Daiši (Kūkai 774-83), kurš kļuva par Budu, katrs var būt galvenā dievība, ap kuru cilvēki koncentrē savu ticību dažādos tempļos.

13 Budas | Šingon | Džūsan Bucu

Džūsan Bucu, Šingon skolas 13 Budas, bieži vien ir attēloti kopā svētbilžu attēlos, kas sastāv no 5 Budām, 7 Bodhisatvām un Fudo Mjo. Viņi visi kopā ir galvenās dievības Taidzokai (Dzemdes Valstības, garbha-koša-dhātu) un Kongokai (Dimanta Valstības, vadžra-dhātu) mandalās.

Šingon šie 13 Budas palīdz cilvēkiem viņu dzīves laikā un turpina palīdzēt viņiem pēc nāves, lai palīdzētu viņiem sasniegt apskaidrības valstību.

13 Budas aspekti saskaņā ar Šingon tradīciju un kuri bieži godināti arī Tendai Budismā ir:

 1. Fudo-Mjo (Ačala)
 2. Šaka Ņorai (Šākjamuni)
 3. Mondžu Bosacu (Maņdžušrī)
 4. Fugen Bosacu (Samantabhadra)
 5. Džizo Bosacu (Kšitigarbha)
 6. Miroku Bosacu (Maitreja)
 7. Jakuši Ņorai (Bhaišadžjaguru)
 8. Kannon Bosacu (Avalokitešvara)
 9. Seiši Bosacu (Mahāsthāmaprāpta)
 10. Amida Ņorai (Amitābha)
 11. Ašuku Ņorai (Akšobhja)
 12. Dainiči Ņorai (Vairočana)
 13. Kokūzo Bosacu (Ākāšagarbha)

Kā redzams - saraksts sastāv no 5 Ņorai (Tathāgatām, "tā aizgājušajiem", Budas sinonīms) un 7 Bosacu (Bodhisatvām) un Dharmas Aizstāvja jeb Gudrības Karaļa - Ačalas (Fudo Mjo).

Lai gan ar katru no šiem 13 Budas aspektiem ir saistītas vairākas mantras, tālāk norādītās mantras attiecas uz japāņu rituālā izmantoto standarta formulu.

Šingon un Tendai skolas izmanto atšķirīgu oriģinālā sanskrita transliterācijas metodi. Bhaišadžjaguru ir vienīgais tēls, kura mantra būtiski atšķiras starp tradīcijām.

1. Fudo-Mjo (Ačala):

(Sanskritā) namaḥ samanta vadžrāņāṁ caņda mahārošaņa sfotaja hung trat hām mām

(Šingon) nōmaku sanmanda badzara dan senda makarošada sovataja untarata kanman

(Tendai) namaku samanda badzaranan senda makarošana sovataja untarata kanman

2. Šaka Ņorai (Šākjamuni):

(Sanskritā) namaḥ samanta buddhānāṁ bhā

(Šingon) nōmaku sanmanda bodanan baku

(Tendai) namaku samanda bodanan ba

3. Mondžu Bosacu (Maņdžušrī):

(Sanskritā) oṁ a ra pa ča na

(Šingon) on arahašanō

(Tendai) on a ra ha ša na

4. Fugen Bosacu (Samantabhadra):

(Sanskritā) oṁ samajas tvam

(Šingon) on sanmaja satoban

(Tendai) on samaja sataban

5. Džizo Bosacu (Kšitigarbha):

(Sanskritā) oṁ ha ha ha vismaje svāhā

(Šingon) on kakaka bisanmaei sovaka

(Tendai) on kakakabi samaei sovaka

6. Miroku Bosacu (Maitreja):

(Sanskritā) oṁ maitreja svāhā

(Šingon) on maitareija sovaka

(Tendai) on maitarija sovaka

7. Jakuši Ņorai (Bhaišadžjaguru):

(Sanskritā) oṁ huru huru čaņdāli mātangi svāhā

(Šingon) on korokoro sendari matōgi sovaka

(Sanskritā) oṁ bhaišadžje bhaišadžje bhaišadžja samudgate svāhā

(Tendai) on baiseidzeibaiseidzei baiseidžasanborgjatei sovaka

8. Kannon Bosacu (Avalokitešvara):

(Sanskritā) oṁ ārolik svāhā

(Šingon) on arorikja sovaka

(Tendai) on arorikja sovaka

9. Seiši Bosacu (Mahāsthāmaprāpta):

(Sanskritā) oṁ sam džaṁ džaṁ sā svāhā

(Šingon) on san dzan saku sovaka

(Tendai) on sandzen dzensaku sovaka

10. Amida Ņorai (Amitābha):

(Sanskritā) oṁ amrita tedže hara hung

(Šingon) on amirita teisei kara un

(Tendai) on amirita teisei kara un

11. Ašuku Ņorai (Akšobhja):

(Sanskritā) oṁ Akšobhja hung

(Šingon) on akišubija un

(Tendai) on akišubija un

12. Dainiči Ņorai (Vairočana):

(Sanskritā) oṁ a vi ra hung kham vadžradhātu vam

(Šingon) on abiraunken basara datoban

(Tendai) on abiraunken basara datoban

13. Kokūzo Bosacu (Ākāšagarbha):

(Sanskritā) namo ākāšagarbhaja oṁ ārja kamari mauli svāhā

(Šingon) nōbō akjašakjarabaja on arikja mari bori sovaka

(Tendai) namo akjašagerubaja onarikja maribori sovaka

13 Budas tāpat ir arī svarīga tradicionālā japāņu Budistu bēru kalpojuma sastāvdaļa, un katrai dievībai ir atbilstošs mirušo piemiņas pasākums.

13 mirušā ticīgā piemiņas kalpojumu datumi, kurus atzīmē dzīvie Šingon sekotāji, ir šādi:

 1. Fudo-Mjo (Ačala), 7. diena
 2. Šaka (Šākjamuni), 14. diena
 3. Mondžu (Maņdžušrī), 21. diena
 4. Fugen (Samantabhadra), 28. diena
 5. Džizo (Kšitigarbha), 35. diena
 6. Miroku (Maitreja), 42. diena
 7. Jakuši (Bhaišadžjaguru), 49. diena
 8. Kannon (Avalokitešvara), 100. diena
 9. Seiši (Mahāsthāmaprāpta), 1. gadadiena
 10. Amida (Amitābha), 2. gadadiena
 11. Ašuku (Akšobhja), 6. gadadiena
 12. Dainiči (Vairočana), 12. gadadiena
 13. Kokūzo (Ākāšagarbha), 32. gadadiena