Filosofija | Budisms

Budisms | Kopsavilkums

Budisms ir pasaules senākā sludinošā reliģija. Kopš tās sākumiem pirms aptuveni 2 500 gadiem Indijas Ziemeļos, tā ir izplatījusies pa visu pasauli. Daži galvenie filozofiskie principi un uzskati, kas raksturo Budisma pasauli, ir Karma, Nirvāna, Meditācija un Atteikšanās no pasaules. Iespējams ka nozīmīgākais apvienojošais faktors pasaules daudzveidīgajai Budistu saimei ir pats Buda Šākjamuni, pazīstams arī kā

Ticība Budismā

Ticība Budismā . Ticības jēdziens, kurš izveidojies Rietumeiropas kultūrā un cilvēku prātos, daudzos gadījumos var izrādīties atšķirīgs no tās jēgas kādu tajā ieliek Budisma, Jogas vai Vedāntas pārstāvji. Tas gan nenozīmē, ka Ticību nevar izmantot kā aprakstošu vai analītisko instrumentu, lai izprastu Budisma mācību un praksi, tomēr ir jāapzinās kultūras un polemiskā vide, kura veido Budistu priekšstatus par ticību.

Buda apciemo Debesis

Cilvēki dažreiz jautā - ko Budisms un Buda domā par Dievu?! Un kas gan ir Dievs?! Buda Šākjamuni dzīvoja un mācīja 6. gadsimtā Pirms Mūsu Ēras, un tas bija aptuveni 2600 gadus atpakaļ. Un Indijā valdošā un lielākā reliģija bija Vēdiskā reliģija, kura ticēja, ka pastāv dažādas pasaules neredzamajā valstībā, starp kurām bija Devu (Dievu) pasaule, Asuru (Titānu jeb Padievu) pasaule, Senču Garu (pritī) pasaules