Sūtras | Budisms

Pastāv lūk šis ceļš uz dzīvo būtņu attīrīšanu, bēdu un nelaimju pārvarēšanu, sāpju un skumju izzušanu, pareizā ceļa iegūšanu, Nirvānas realizāciju: — tas ir, 4 Uzmanības Pamati. Kas ir tie 4? Te mūks vēro un apcer ķermeni kā ķermeni, skaidri apzinoties, atlicis malā iegribas un satraukumu par pasauli; viņš vēro un apcer sajūtas kā sajūtas...; viņš vēro un apcer prātu kā prātu...; viņš vēro un apcer prāta objektus

Budisma Meditācija

Metta - tulko kā Mīlošo Labestību, Draudzīgumu un Karuņa - ir Līdzcietība - tāpēc šī - būs manis iztulkotā Theravādas Budisma lūgšana-meditācija par Mīlošo Līdzcietību, saskaņā ar Karaṇīya-Metta Suttu - Budas Šākjamuni sprediķi par to - kā meditēt uz Draudzīgumu. Theravādas Budisma lūgšanas jeb Recitācijas bieži sastāv no noteiktu izvilkumu no Svētajiem rakstiem - jeb Pāli Kanona ilgstošas nepārtrauktas atkārtošanas

Pradžņa Pāramita

Šī ir lieliskā Pradžņa Pāramita Hridaja Sūtra jeb Sirds Augstākās Gudrības Sūtra. Lai gan, otro reizi pagriežot Dharmas ratu pie Rādžagrihas, Buda atklāja daudzas sūtras par Pradžņa Pāramitu jeb Augstāko Gudrību un Tukšumu, Pradžņa Pāramita Hridaja Sūtra ir īss pieraksts par mācības būtību. Jāatzīmē, ka to atklājis Bodhisatva Avalokitešvara. Sūtra ir guvusi lielu popularitāti Dzen Budismā un Mahājānas Budismā.

Khuddakapāṭha (Pāḷi nozīmē "īsie lasījumi"; saīsina kā "Khp") ir Theravādas Budisma Raksti, 1. sprediķu (sūtru) krājums Pāḷi kanona Khuddaka Nikājā. Tā varētu būt radusies kā rokasgrāmata iesācējiem, kas sastādīta no Kanona fragmentiem, un tika pieņemta kā Kanoniska, jo tā sastāvēja no tekstiem, kas jau bija daļa no Kanona. Lielākā daļa tajā ietverto sprediķu ir atrodami citur Pāḷi kanonā, izņemot Nidhi kaņdu.