Sūtras | Budisms

Pastāv lūk šis ceļš uz dzīvo būtņu attīrīšanu, bēdu un nelaimju pārvarēšanu, sāpju un skumju izzušanu, pareizā ceļa iegūšanu, Nirvānas realizāciju: — tas ir, 4 Uzmanības Pamati. Kas ir tie 4? Te mūks vēro un apcer ķermeni kā ķermeni, skaidri apzinoties, atlicis malā iegribas un satraukumu par pasauli; viņš vēro un apcer sajūtas kā sajūtas...; viņš vēro un apcer prātu kā prātu...; viņš vēro un apcer prāta objektus

Budisma Meditācija

Metta - tulko kā Mīlošo Labestību, Draudzīgumu un Karuņa - ir Līdzcietība - tāpēc šī - būs manis iztulkotā Theravādas Budisma lūgšana-meditācija par Mīlošo Līdzcietību, saskaņā ar Karaṇīya-Metta Suttu - Budas Šākjamuni sprediķi par to - kā meditēt uz Draudzīgumu. Theravādas Budisma lūgšanas jeb Recitācijas bieži sastāv no noteiktu izvilkumu no Svētajiem rakstiem - jeb Pāli Kanona ilgstošas nepārtrauktas atkārtošanas

Pradžņa Pāramita

Šī ir lieliskā Pradžņa Pāramita Hridaja Sūtra jeb Sirds Augstākās Gudrības Sūtra. Lai gan, otro reizi pagriežot Dharmas ratu pie Rādžagrihas, Buda atklāja daudzas sūtras par Pradžņa Pāramitu jeb Augstāko Gudrību un Tukšumu, Pradžņa Pāramita Hridaja Sūtra ir īss pieraksts par mācības būtību. Jāatzīmē, ka to atklājis Bodhisatva Avalokitešvara. Sūtra ir guvusi lielu popularitāti Dzen Budismā un Mahājānas Budismā.

Khuddakapāṭha (Pāḷi nozīmē "īsie lasījumi"; saīsina kā "Khp") ir Theravādas Budisma Raksti, 1. sprediķu (sūtru) krājums Pāḷi kanona Khuddaka Nikājā. Tā varētu būt radusies kā rokasgrāmata iesācējiem, kas sastādīta no Kanona fragmentiem, un tika pieņemta kā Kanoniska, jo tā sastāvēja no tekstiem, kas jau bija daļa no Kanona. Lielākā daļa tajā ietverto sprediķu ir atrodami citur Pāḷi kanonā, izņemot Nidhi kaņdu.

Amitābhas Tīrā Zeme

Mazā Sukhāvatīvjūha Sūtra kura pazīstama arī kā Amitābhas Sūtra ir viena no 3 nozīmīgākajām Budistu Sūtrām Tīrās Zemes Budisma tradīcijā, tā cildina Budas Amitābhas (Amitājusa) stāstu, viņa solījumus palīdzēt visām dzīvajām būtnēm pēcnāves stāvoklī un kā sasniegt viņa Augstākās Laimes Zemi (Sukhāvatī) kuru sauc arī par Amitābhas Tīro Zemi. Sprediķis bija par to, kas sagaida tikumīgos Sukhāvatī, Rietumu Tīrajā Zemē.

Slaveno "Sūtru par meditāciju uz Budu Amitājusu" (kuru sauc arī par "Amitājusa Meditācijas Sūtru" vai Amitājurdhjānas Sūtru) visi Tīrās Zemes Budisti godina kā kanonisku. Buda Šākjamuni sūtrā skaidro, cik svarīgi ir veikt noteiktas pareizas darbības, kuras dod nopelnus, lai pārdzimtu Tīrajā Zemē. Pēc tam viņš māca Karalienei Vaidehī iztēloties acu priekšā Tīro Zemi, lai veicinātu viņas centienus tur pārdzimt.