Budisma Kopiena | Sangha

Budistu Sangha | Kopiena

Saṅgha (kopiena) ir trešā no 3 Budistu Patvērumiem jeb Dārgakmeņiem (tri-rātna), kas ir Buda, Dharma un Sangha. Vārds Sangha burtiski nozīmē "kas labi sasiets kopā". Ideja ir tāda, ka patiesā Budistu kopiena ir labi izveidota, imūna pret šķelšanos un ir pilnīgā harmonijā. Tradicionālā Saṅgha ir nevis parasta Budistu kopiena, bet gan īpaša Kopienu kuru veido 8 Cildenās Būtnes, kurus sauc par Āriešiem (Cēlajiem)

Budas Šākjamuni dzīve

Saskaņā ar Theravādas tradīciju Gautama Buda piedzima Vesākhas pilnmēness dienā (aprīļa beigās-maijā) 623. gadā pirms mūsu ēras, lai gan šo datumu apstrīd citas tradīcijas. Sasniedzis Budas stāvokli, augstāko pilnības stāvokli 35 gadu vecumā, viņš veltīja atlikušo mūžu, lai kalpotu cilvēcei un vadītu cilvēkus pa Cēlo 8 Posmu Ceļu uz visu ciešanu izbeigšanos. Pēc Apskaidrības Buda gavēja un meditēja zem Bodhi koka.

4 Apskaidrības Līmeņi

4 Apskaidrības Līmeņi agrīnajā Budismā un Theravādā ir 4 secīgas pakāpes, kuras noslēdzas ar pilnīgu Skaidrību (Bodhi) kā Arahantam. Sutta Pitakā ir aprakstīti vairāki Budisma praktizētāju veidi atkarībā no viņu sasniegumu līmeņa. 4 Apskaidrības Līmeņi ir: 1. Sotāpanna, jeb Ceļa Uzsācējs 2. Sakadāgāmi, jeb Vēlreiz Dzimstošais 3. Anāgāmi, jeb Ceļa Beidzējs 4. Arahants jeb Izdzisušais. Mācība par 4 Apskaidrības

Arhāts | Arahants

Sanskrita termins Arhāts (Pāli, Arahants) cēlies no saknes Arh (Arhati) un burtiski nozīmē "cienīgais" vai "pelnījušais". Šis termins ir īpaši svarīgs Theravādas Budismā, kur tas apzīmē augstāko garīgās attīstības stāvokli, taču tam ir arī pirms-Budisma pielietojums. Theravādas Budismā ar terminu Arahants tiek apzīmētas personas, kuras ir sasniegušas Apskaidrības jeb Nirvānas mērķi un pārdabiskas spējas.

Bodhisatva Mahāsatva

Termins Bodhisatva (Pāli, Bodhisatta; tibetiešu, Jangčub Sempa; ķīniešu, Pusa; korejiešu, Bosal, japāņu, Bosatsu) attiecas uz Satvu (personu) Budisma Ceļā (mārga), kas tiecas pēc Bodhi (skaidrības) vai kuru iekšējā daba tiecas pēc gaismas un pilnības. Mahājānas tradīcijās Bodhisatva ir praktizētājs, kurš, trenējot sevi Pāramitu (pilnību) praksēs, tiecas nākotnē kļūt par Budu, nevis tikai Arahantu kā Theravādā.

Buda Iepriekšējās Dzīvēs

Budas godības vērošana ir ļoti satriecoša pieredze, kas var atmodināt cilvēkos Tikumīgos Nodomus un ļoti lielu iedvesmu kļūt par Augstāko Budu: Tā tas notika ar mūsu Gautamu Budu, kurš, Budisma iesākumos, sāka praktizēt Nodomu Kultivēšanu ar nodomu nākotnē kļūt par Budu. Gautama to izdarīja daudzu Augstāko Apskaidroto Budu klātbūtnē, kurus viņš satika dzimšanas un nāves ciklu (Samsāras) ceļojuma laikā.

Budas Galvenie Mācekļi

Vārds "Sangha" apzīmē pamatā Kopienu, Budismu praktizējošo Kopienu, bet Theravādas Budisma kontekstā vārds parasti tiek lietots šaurāka nozīmē un attiecas uz "Mūku Kopienu". Kopiena izpletās no valsts uz valsti un kļuva par Budas mācības — Dharmas — cienīgu sargātāju. Kopumā Budas mācekļus (Sanghu) iedala 3 grupās: Pirmā grupa ir Galvenie Mācekļi (vīrieši un sievietes), bet otrā ir Lielie Mācekļi.

Bhikšuņī | Budisma Mūķenes

Vārds "Sangha" apzīmē pamatā Kopienu, Budismu praktizējošo Kopienu, jeb "Mūku Kopienu". Izcilas starp Budas mācekļiem bija Galvenās Mācekles sievietes: 1. Cien. Kšema 2. Cien. Utpalavarņa 3. Cien. Mahāpradžāpatī Gautamī 4. Cien. Dhammadinna 5. Cien. Patāčāra Viņas bija ne tikai attīstījušas iekšēju saikni ar Dharmu, bet viņām bija arī katrai pa kādam īpašam talantam dziļas iekšējas Gudrības un Psihisko spēju veidā.

Budas bagātie atbalstītāji

Starp daudzajiem ievērojamajiem Budas atbalstītājiem visvairāk izcēlās šie: 1. Karalis Bimbisāra uzdāvināja Bambusu Birzi (Veluvanas klosteri) 2. Anāthapiņdika ziedoja Džetavanas Klosteri 3. Lēdija Višākha uzdāvināja Pubbaramas Klosteri 4. Karalis Kosalas Prasenadžits. 5. Karalis Adžātašatru – I Budistu Koncila karaliskais patrons 6. Karalis Kālāšoka - II Budistu Koncila karaliskais patrons 7. Imperators Ašoka

Budas mācekļi

Budas Mācekļi veido daudzveidīgu cilvēku, pārcilvēku un dievību kategoriju. Šis raksts aprobežosies ar tiem, kurus Indijas Budisma tradīcija apraksta kā vēsturiskā Gautamas Budas personiskos mācekļus. Pat ar šo nosacījumu, pārskats būs nepilnīgs. Tradicionāli Mācekļus iedala 2 kategorijās: (1) Garīdzniekos jeb Mūkos un Mūķenēs un (2) cilvēkos kurus raksturo kā Lajus jeb Pasaulīgos Sekotājus. Buda mācīja arī Dievības.

Pages