Akšobhja | Spogulim Līdzīgā Gudrība

Akšobhja | Dhjāni Buda
Akšobhja | Dhjāni Buda

Akšobhja | Spogulim Līdzīgā Gudrība

Akšobhja Buda ("Nekustīgais") Tibetas Budismā tiek uzskatīts par vienu no 5 Dhjānas Budām, vienas absolūtās Budas dabas, kas visu caurstrāvo, augstākajām izpausmēm.

Tāpat kā citam Dhjānas Budam Amitābham, arī Akšobhjam ir savs Budas lauks Austrumos, kuru sauc par Tīro Zemi Abhirati (“Augstākais Prieks”).

Saskaņā ar "Akšobhjas Budas zemes Sūtru" (Akšobhja-vjūha Sūtru),

Sen senos laikos dzīvoja mūks kurš deva stingrus solījumus praktizēt un mācīt dharmu Austrumu zemē un neizjust nekādas dusmas vai ļaunprātību pret nevienu dzīvu būtni līdz Apskaidrībai.

Viņš izrādījās nesatricināms savā apņēmībā un kļuva par Budu Akšobhju.

Akšobhjas Sūtrā pats Buda Šākjamuni slavēja Akšobhjas pacietību, īstenojot savu nodomu tik vareni, ka neskaitāmas būtnes ir tikušas izglābtas no zemāko esamības stāvokļu lielajām ciešanām.

Akšobhja Buda

Akšobhju parasti attēlo zilā krāsā, kas simbolizē dzidra ūdens krāsu, kas atspoguļo lietas tādas, kādas tās ir.

Akšobhja simbolizē skaidru spogulim līdzīgu gudrību, kas spēj transformēt jebkuras dusmas un attīrīt no kaitējošām jūtām.

Nekādi atspīdumi spogulī nepielīp tam, un tas nevienu nedzen projām. Spogulis vienmēr stāv nesatricināms un nemainīgs, tāpat kā mums vajadzētu, neatkarīgi no tā, vai apstākļi ir mums labvēlīgi vai nelabvēlīgi.

Akšobhja ar labās rokas pirkstu galiem veic zemi aizskarošo žestu (Bhūmi sparša mudru). Šis žests liecina par pārliecību, dziļu iesakņošanos un apņēmību.

Kreisajā rokā viņš tur Dordži sev klēpī. Buda Akšobhja var būt kopā ar savu pavadoni Ločanu, un parasti viņu pavada 2 ziloņi:

Tāpat kā zilonis ar nesatricināmu pārliecību liek kāju pie zemes, tā Budas Akšobhjas prāts atspoguļo visu.

Budas Akšobhjas mantra tiek uzskatīta par efektīvu līdzekli negatīvās karmas attīrīšanai, nedaudz līdzīga Dordže Sempas mantrai.

Bet Dordže Sempas mantra vairāk domāta negatīvo iespaidu, kas saistīti ar Vadžrajānas praksēm, attīrīšanai, īpaši ar pārkāptajām samajām, tantriskajiem solījumiem.

Savukārt Budas Akšobhjas mantra ir ļoti spēcīga vispārējās negatīvās karmas attīrīšanai, un tāpēc tā var ļoti palīdzēt pat tiem, kas nepraktizē Vadžrajānu.

Akšobhja ir "spogulim līdzīgo zināšanu" (sanskritā: ādarša-džņāna;) iemiesojums. Zināšanu par to, kas ir reāls un kas ir ilūzija, vai tikai uztveramās realitātes atspoguļojums.

Spogulis ir Prāts pats – skaidrs kā debesis, tukšs, bet gaišs. Ietver sevī visus telpas un laika attēlus, tomēr tos neskartus.

Akšobhja pārstāv absolūto Budas Prātu, un Vadžras ģimene, kurai viņš pieder, ir saistīta ar saprātu un intelektu. Tās spožums apgaismo neziņas tumsu, un tā asums likvidē maldus.

Tibetas Mirušo Grāmatā (Bardo Thodol) minēts, ka Buda Akšobhja parādās mirušajiem pēcnāves stāvoklī (Bardo) 2. dienā pēc Budas Vairočanas.

Akšobhja Bardo

Bardo Thodol saka sekojošo:

Otrajā dienā spīdēs pilnībā attīrīta Ūdens elementa Baltā gaismā.
Tad no tīri zilās Augstākā Prieka valstības Austrumos parādīsies starojošais Buda Akšobhja. Viņa ķermenis ir zils, un viņa rokās ir 5 staru Vadžra.
Viņš sēž ziloņu tronī, un viņa pavadone Buda Ločana ir kopā ar viņu.
Viņu pavada 2 Bodhisatvas Kšitigarbha un Maitreja, un 2 sieviešu dzimuma Bodhisatvas, Lāsja un Pušpa. Tādējādi tikai šī gaisma apspīdēs 6 Budu formas.
Matērijas grupas baltā gaisma (rūpa-skandha), kura savā tīrajā dimensijā ir spogulim līdzīgā Gudrība, balta un mirdzoša, skaidra un caurspīdīga – izstarosies jūsos no Budas Akšobhjas un viņa pavadones sirds..."

Te Akšobhja tiek asociēts ar rūpa-skandhu, un rokās viņš tur vadžru (dordže) un zvanu.

Kad mierīgo dievību Bardo beidzas un sākas naidīgo dievību Bardo, Akšobhja Buda parādās kā Vadžra Heruka. Šajā brīdī ir svarīgi nebaidīties un atpazīt viņa augstāko Budas dabu un gudrību.

Akšobhjas sēklas mantra ir zilbe HUNG.

Akšobhja mantras garā versija visas negatīvās karmas attīrīšanai ir:

Namo Rātna Trajaja
Om Kamkani Kamkani
Rocani Rocani
Trotrani Trotrani
Trasani Trasani
Pratihana Pratihana
Sarva Karma Param Para Nime
Sarva Sato Nanca Svaha