Avalokitešvara Bodhisatva

Avalokitešvara Bodhisatva
Avalokitešvara Bodhisatva

1. Avalokitešvara

Avalokitešvara, Bodhisatva, kurš īpaši saistīts ar līdzcietības principu, ir vispopulārākā figūra Āzijas Mahājānas Budistu panteonā:

Avalokitešvara tiek pielūgts un piesaukts gan vīriešu, gan sieviešu formā, un viņš tiek uzskatīts par spēcīgu glābēju dzīvību apdraudošu briesmu laikā, viņš novēro visas būtnes un atbild viņu ciešanu un bēdu vaimanām.

Viņš tieši atbild uz lūgumiem tiem, kuri ir lielās grūtībās, vienlaikus arī simboliskā veidā kalpojot kā  iemiesojums līdzcietības principam, kas ir Budistu dzīves pamats.

Papildus savām daudzajām vis-Āzijas lomām Avalokitešvaram ir bijusi nozīmīga loma dažādās vietējās tradīcijās visā Budistu Āzijā.

Šī Bodhisatvas vārda nozīme tradicionāli ir izprasta vairākos veidos, uzsverot viņa varu pār materiālo pasauli un viņa atsaucību uz cilvēces aicinājumiem ciešanās:

Galvenā interpretācija uzskata, ka vārds Avalokitešvara ir sanskrita vārdu Avalokita un Īšvara savienojums; parasti tulkots kā kungs, kurš vēro, redzošais kungs.

Slavenais 7. gadsimta ķīniešu mūks-zinātnieks Šen Cangs (ap 602.–664.) atbalstīja šo viedokli, tulkojot Bodhisatvas vārdu kā Guānzizai (redzošais kungs).

Pastāvēja arī alternatīva šī vārda rakstība — Avalokitasvara, kā tas redzams vairākos 5. gadsimta sanskrita manuskriptos un kā atzīmējuši mācīti ķīniešu ekseģēti, kā Čenggvens (738–839):

Tas noveda pie plaši pazīstamā ķīniešu tulkojuma Guānjīn (tas, kurš uztver skaņu).

Bieži redzētajam tulkojumam ķīniešu valodā Guānšijīn (tas, kurš uztver pasaules skaņas), šķiet, ir apšaubāms etimoloģiskais pamats, taču tas labi izsaka Bodhisatvas funkcionālo kvalitāti:

glābējs, kurš dzird visus ciešanu saucienus un atbild ar lielu palīdzību.

Avalokitešvaram ir daudz epitetu. Visizplatītākie ir Padmapāṇi (lotosa nesējs) un Lokešvara (pasaules kungs), ar kuriem viņu vislabāk pazīst Dienvidaustrumāzijā.

Daudzi epiteti, kas saistīti ar viņa īpašajām glābšanas funkcijām, ir saistīti ar Viņa daudzajām ikonogrāfiskajām formām.

2. Izcelsme

Avalokitešvara | Čenrezigs

Parasti tiek uzskatīts, ka Avalokitešvaras kults radās Indijas ziemeļrietumu pierobežā.

Daudz zinātniskās enerģijas ir veltīts Bodhisatvas izcelsmes noteikšanai:

Daudzi no šiem centieniem pieņem Mahājānas panteona veidošanās difūzijas modeli; viņi pieņem, ka panteons kaut kādā veidā tika izveidots vai pielāgots no dažādām blakus esošo reliģisko kustību dievībām:

Piemēram, daži ir pētījuši Irānas priekšteču iespējamību, pamatojoties uz Avalokitešvaras vārdu un funkcijām.

Citi uzskata, ka panteons radās kā agrīno Budisma principu vai Šākjamuni Budas dzīves spēcīgo momentu dievišķojums;

piemēram, daži uzskatīja, ka Avalokitešvara ir Šākjamuni līdzcietīgā skatiena personifikācija.

Šādi uzskati ir tālu no ievērojamās ticības intensitātes šīs dievības līdzcietīgajiem dzīvības glābšanas spēkiem, ko pauž Āzijas Budisti visos sabiedrības līmeņos.

Mahājānas Rakstu tradīcijas vienkārši apgalvo, ka Avalokitešvara ir viena no daudzajām būtnēm, kas pagātnē bijuši cilvēki, kuras centība un garīgā attīstība ir novedusi pie veiksmīgas Bodhisatvas darbības garīgajā pasaulē.

3. Galvenie Rakstu avoti

Avalokitešvara | Čenrezigs

No daudzajiem Rakstu avotiem par Avalokitešvaru īpaši svarīgi ir 3 darbi:

1) Saddharma-Puņdarīka Sūtra (Lotosa Sūtra),

2) Sukhāvatī-vjūha-Sūtras (Tīrās Zemes rakstu) dažādas versijas

3) Amitājurdhjāna-Sūtra (Apceres par Amitājusu Sūtra).

Lotosa Sūtra sniedz daudz informācijas par Bodhisatvas dzīvības glābšanas spējām,

savukārt Sukhāvatī-vjūha un Amitājurdhjāna Sūtras atklāj viņa garīgo radniecību ar Amitābhu Budu un iezīmē viņa funkcijas šajā kontekstā.

Lotosa Sūtra velta veselu nodaļu Avalokitešvaram,

un šo nodaļu (25. nodaļu Kumāradžīvas daiļrunīgajā 4. gadsimta ķīniešu tulkojumā) Austrumāzijas ticīgie nereti ir iegaumējuši, deklamējuši un traktējuši kā neatkarīgu rakstu vietu:

Nodaļa satur diskusiju par Bodhisatvas vārdu, briesmām, ko viņš var kliedēt, un neskaitāmajām formām, kādās viņš var parādīties, lai palīdzētu ticīgajiem.

Bodhisatvas vārds šajā labi zināmajā Lotosa Sūtras versijā nepārprotami ir Avalokitešvara, ko Kumāradžīva tulkojis kā Guānšijīn jeb pasaules skaņu klausītājs.

Šākjamuni Buda Rakstos paskaidro, ka šis vārds cēlies no Bodhisatvas apņemšanās ņemt vērā ikvienas ciešanu piemeklētas būtnes aicinājumu, kas piesauc viņa vārdu, un parādīties viņu priekšā, lai glābtu.

Briesmu un grūtību saraksts, ar kurām Bodhisatva var cīnīties, ir iespaidīgs:

ugunsgrēks, noslīkšana upē, pazušana jūrā, slepkavība, dēmonisks uzbrukums, nikni zvēri un kaitīgas čūskas vai kukaiņi, likumīgs sods, bandītu uzbrukums, krišana no stāvām kraujām, ekstremāli laika apstākļi, savstarpēji civilie vai militārie nemieri un citām.

Bodhisatva palīdz arī tiem, kurus vajā tradicionālās Budisma 3 indes: iekāre, dusmas un maldi.

Avalokitešvara arī dod bērnus - gan vīriešu gan sieviešu dzimuma - atbildot uz neauglīgu sieviešu lūgšanām.

Saskaņā ar Lotosa Sūtru Avalokitešvara ir Noderīgu Līdzekļu (Upāja) meistars, kurš spēj izpausties jebkurā piemērotā formā (norādītas 33), lai atbalstītu jebkuras būtnes atbrīvošanu.

Sukhāvatī-vjūha Sūtra, kuras vairākas versijas ir saglabājušās tulkojumā ķīniešu valodā, Avalokitešvaru savieno pārī ar Bodhisatvu vārdā Mahāsthāmaprāpta:

Abi ir Budas Amitābhas, Rietumu Paradīzes kunga, galvenie palīgi. Tā ir slavējama valstība, kurā nav ciešanu, kur čakli apskaidrības meklētāji var pārdzimt pēc dzīves uz zemes.

Starp savām dažādajām funkcijām Avalokitešvara pavada ticīgos no viņu nāves gultas zemes uz pārdzimšanu garīgajā pasaulē.

Viņš darbojas kā Budas emisārs dažādās Visuma sfērās, un viņš tiek raksturots kā šīs sfēras troņa iespējamais mantinieks.

(Karuņa-Puņdarīka Sūtra, kas tika tulkota ķīniešu valodā 5. gadsimta sākumā, paplašina šīs attiecības, paskaidrojot, ka Avalokitešvara bija Amitābhas pirmais dēls agrākā iemiesojumā.)

Amitājurdhjāna Sūtra sniedz paplašinātu aprakstu par Avalokitešvaru,  kā vienu no daudzpusīgas vizualizācijas prakses posmiem:

Šīs prakses veiksmīga izpilde noved ne tikai pie turpmākas pārdzimšanas Rietumu Paradīzē, bet arī pie pastāvīgas tās valstības galveno kungu piesaukšanas ar viņu sniegto aizsardzību un iedvesmu.

Avalokitešvara ir aprakstīts šādi:

ar zeltainu ādu, milzīga auguma prinča būtne, kas valkā lielu kroni, kas izgatavots no brīnišķīgiem dārgakmeņiem, un katrā no tiem atrodas Buda;

No viņa ķermeņa izstarojas daudzkrāsaini gaismas stari noteiktā veidā;

šie stari sniedzas dažādās eksistences sfērās un sūta tur Budu un Bodhisatvu izpausmes, kuri veic savus līdzcietīgos darbus.

No viņa rokām izplūst neskaitāmi maigas gaismas stari, kas apgaismo visas lietas, un viņš ir redzams palīdzot visām būtnēm ar šīm rokām.

4. Paradīze

Avalokitešvara | Čenrezigs

Tiek uzskatīts, ka Avalokitešvara mīt uz kāda kalna, no kura viņš uzmanīgi klausās un dzird būtņu ciešanu saucienus un sniedz savu mistisko palīdzību.

Avatamsakas Sūtras (Ziedu Vītnes Sūtrā) versijā šī vieta ir identificēta kā Potalakas kalns — šis nosaukums ir plaši pazīstams visā Budistu Āzijā. Šis kalns ir asociēts ar vairākām reālām ģeogrāfiskām vietām Āzijā.

7. gadsimta mūks-ceļotājs Šen Cangs atzīmēja, ka Potalaku var atrast Malaju piekrastē, lai gan tikai dažiem no tiem kas meklēja Bodhisatvu tas bija izdevies.

Vismaz kopš 10. gadsimta tā tika identificēta kā sala pie Ķīnas dienvidu ostas pilsētas Ningbo krastiem, kas tika nosaukta par Putuo Šān (Potalaka kalnu) un tas joprojām ir nozīmīgs svētceļojumu centrs līdz mūsdienām.

Japānā vairākas vietas ir identificētas kā Potalaka:

pie Nači ūdenskritumiem Kumano svētnīcas kompleksā netālu no okeāna pussalā, kalnos pie Nikko un pie Kasugas svētnīcas Narā.

Tibetā 17. gadsimta Dalailamas pils, kas uzcelta uz kalna, kas vērsts pret Lhasu, un ir viena no pasaules lielākajām arhitektūras vērtībām, tika nosaukta par Potalu:

Tādējādi kalnu pils tika fiziski izveidota kā rezidence Tibetas valdniekam, kuru uzskatīja par Bodhisatvas fizisko iemiesojumu.

5. Ikoniskās Formas un Kults

Avalokitešvara | Čenrezigs

Daudzas Avalokitešvaras formas ir redzamas mākslā un aprakstītas plašā rituālu tekstu, meditācijas rokasgrāmatu un svēto rakstu klāstā:

Tās svārstās no Ūdens un Mēness formas vienkāršības, ar princi Bodhisatvu, kas sēž Potalakas kalnā un skatās uz pilnmēness gaistošo atspulgu klusā jūrā,

līdz 11 galvu, 1000 roku un 1000 acu attēlu sarežģītībai,

- tāda ir pazīmju daudzveidība, kas pauž Bodhisatvas neparastās spējas redzēt visu būtņu ciešanas un reaģēt uz tām.

Ārja Avalokitešvara (Cēlais Avalokitešvara), ko dažkārt dēvē par Lielo Līdzcietīgo, ir vienkārša Bodhisatvas forma, kas kreisajā rokā tur lotosa ziedu:

Bieži, īpaši sākot no 9. gadsimta, šī forma valkā kroni vai galvassegu, uz kura ir attēlots viņa garīgā tēva Amitābha Budas attēls.

Ar šo formu ir cieši saistīts Baltā Apmetņa (Pāņdaravāsinī) Avalokitešvara, visbiežāk sastopamais Austrumāzijas tips kopš 10. vai 11. gadsimta līdz mūsdienām:

Īpaši uzsverot Bodhisatvas mātišķo līdzcietību, šī forma visbiežāk tiek attēlota kā sieviete, kas sēž meditācijā vai tur rokās lotosa ziedu.

Gleznas un skulptūras attēlo dažas no Bodhisatvas īpašajām spējām:

- kā glābēju tiem, kas pakļauti dzīvību apdraudošām briesmām, piemēram, ugunsgrēkam, plūdiem un uzbrukumiem;

- kā labestīgu dēlu dāvātāju;

- kā dvēseļu pavadoni, kurš vada tās ceļojumā no nāves gultas uz Amitābhas Rietumu Paradīzi;

- kā dziedināšanas karali, vienā formā turot gan vītola zaru (kā zīmi spējai atvairīt slimības), gan amritas vāzi (apskaidrības nektāru),

- vai citā dziedinošā formā, kā sēdošu uz rūcoša lauvas.

Citas svarīgas formas ir Amoghapāša (netrūkstošā virve), kas tur laso, lai palīdzētu visām būtnēm, vai nikni aizsargājošā Hajagrīva ar zirga galvu, no kura ķermeņa izstarojas tumšas liesmas.

Avalokitešvara tiek attēlots arī pārī ar Mahāsthāmaprāptu, palīdzot Amitābham, pildot dažādas funkcijas Rietumu Paradīzē, un viņš tiek uzskatīts par vienu no 8 vai vairākām Bodhisatvām daudzās sanākšanu ainās Mahājānas mākslā.

Šis plašais ikonogrāfisko formu klāsts, kam šeit tikai pieskārāmies, rada sajūtu par Avalokitešvaras izcilo popularitāti visā Āzijas Budistu vidū.

Bodhisatvas forma ar 11 galvām ir redzama daudzu Budistu zemju mākslā:

Šīs 11 galvas var atspoguļot Avalokitešvaras koncepcijas izstrādi:

- kā visu redzošu kungu, kurš redz 4 kardinālajos un 4 starpvirzienos, kā arī zem zemes, centrā un stāvus augšā.

Austrumāzijā šī forma vispirms tika saistīta ar īpašiem grēksūdzes un grēku nožēlas rituāliem, ko veica laju un mūku praktizētāji.

Saskaņā ar tekstu, kas 6. gadsimtā tika tulkots no sanskrita ķīniešu valodā, 11 galvas ir saistītas ar 11 kārtīgu Bodhisatvas Solījumu palīdzēt visām dzīvajām būtnēm,

ieskaitot solījumus darīt tādas lietas kā atbrīvot būtnes no slimībām, nelaimēm, ciešanām un uztraukumiem, atbrīvot tās no kaitīgiem nodomiem un vērst viņu domas uz to, kas ir noderīgs.

Ikonogrāfiski 11 galvas ir jāattēlo sekojošā veidā:

- 3 galvas centrā ar līdzcietīgu sejas izteiksmi -
atbilstošas ticīgajiem ar pārsvarā labu karmu;

- 3 galvas pa kreisi ar dusmīgu sejas izteiksmi -
vērstas uz būtņu ar kaitīgām īpašībām glābšanu ;

- 3 galvas labajā pusē ar baltiem ilkņiem, kas izvirzīti no mutes aukslējām -
palīdzēt cilvēkiem ar labu karmu sasniegt apskaidrību;

- viena seja aizmugurē ar mežonīgu smieklu izteiksmi - lai pārveidotu ļaundarus;

- un Budas seja augšā, kura sludina dharmu -
tiem, kas spējīgi iet pa Mahājānas ceļu.

Šī Bodhisatvas kulta attīstība ir cieši saistīta ar viņa kā dzīves ilguma pagarinātāja un aizstāvja no pasaules grūtībām un briesmām funkciju, kurš, kā saka Lotosa Sūtra, piešķir bezbailības dāvanu šausmu un grūtību vidū.

Pamatojoties uz ķīniešu ceļotāju uz Indiju pierakstiem, 4. gadsimtā Mathurā notika Avalokitešvaras pielūgšana, un līdz 7. gadsimtam kults bija plaši izplatījies visā Indijā;

līdz tam laikam, saskaņā ar Šen Canga teikto, Bodhisatvas attēli atradās blakus Šākjamuni Budas apskaidrības dimanta sēdeklim Bodhgajā, vienā no svētākajām vietām Budisma pasaulē.

Visās Mahājānas Budisma valstu piekrastes zonās Avalokitešvara tika īpaši pielūgts un piesaukts lai pasargātu jūrnieku dzīvības.

Šī Lotosa Sūtrā pieminētā spēja ir apliecināta daudzās ceļojumu dienasgrāmatās un brīnumainos stāstos no 4. gadsimta līdz mūsdienām.

Avalokitešvara | Čenrezigs
Oṁ Maņi Padme Hung

Kā minēts iepriekš, Austrumāzijā Avalokitešvara ir bijusi vispopulārākā no visām Budistu dievībām, jo īpaši tāpēc, ka viņam piešķirta ievērojama nozīme Lotosa Sūtras tradīcijās.

Lotosa Sūtras tradīcijas ar 33 Bodhisatvas izpausmēm Japānā noveda pie vairākiem ļoti nozīmīgiem svētceļojumu maršrutiem, kas veltīti Kannonam (Avalokitešvaram), no kuriem katrā bija 33 Bodhisatvam veltīti pieturas punkti.

Avalokitešvara (Čenrezigs) ir viena no galvenajām Tibetas aizsargājošajām dievībām,

- un viņa 6 zilbju sanskrita mantras Om Maņi Padme Hung skaitīšana ir bijusi plaši izplatīta prakse tibetiešu vidū.

Om Maņi Padme Hung

Tibetas stāsti vēsta, ka Avalokitešvara bija tibetiešu tautas ciltstēvs, un viņi uzskata, ka Tibetas 1. Budistu Karalis Songcens Gampo (569–649) bija Avalokitešvaras iemiesojums.

Līdzīgi, īpaši kopš 17. gadsimta, Dalailamas, dinastiskie Tibetas laicīgie valdnieki un garīgie vadītāji, tiek uzskatīti par Avalokitešvaras iemiesojumiem cilvēciskā veidolā.