Dordže Sempas attīrīšanās mantra

Dordže Sempa | Dimanta Prāts
Dordže Sempa | Dimanta Prāts

Dordže Sempas attīrīšanās mantra

Iespējams, labākā attīrīšanās prakse saskaņā ar Tibetas Budismu ir meditācija uz Dordže Sempu un viņa mantras atkārtošana.

Šī ir arī Ņondro jeb Sagatavošanās Prakses 2. daļa visās 4 Tibetas Budisma tradīcijās.

Dordže Sempa (sanskritā: Vadžrasatva) jeb kā mēs viņu bieži saucam Eiropas valodās – Dimanta Prāts – Mahājānas un Vadžrajānas tradīcijās tiek uzskatīts par Bodhisatvu.

Parasti mēs viņu iztēlojamies kā Apskaidrotu būtni, kas veidota no gaismas, ar baltu ādu, Bodhisatvas rotaslietām un apģērbiem, labajā rokā pie krūtīm viņš tur Dordži (sanskritā: vadžru), bet kreisajā rokā uz ceļgala sudraba Zvanu.

Viņš sēž uz Lotosa zieda, viņa labā kāja nokarājas lejup, simbolizējot viņa Bodhisatvas aktivitāti un gatavību atnākt un palīdzēt.

Dordže nozīmē "neiznīcināms dimants", un Sempa ir tibetiešu termins (Satva sanskritā) un nozīmē "varonīga būtne", t.i., kāds, kas strādā tikai citu labumam un labklājībai.

Dordže Sempa ir pieminēts Sūtrās, galvenokārt Mahā Vairočanas Sūtrā un Vadžrašekharas Sūtrā.

Ir arī tibetiešu atsauces uz Dordže Sempas meditāciju tantriskajā Termā ("slēptajā mācībā"), ko Guru Padmasambhava noslēpa vēlākiem laikiem un kuru atklāja varenais Tertons ("dārgumu atklājējs", augsti apskaidroti lamas).

Dordže Sempa,
Vadžrasatva

Tika jau minēts, ka Dordže Sempas meditācija ir lieliska attīrīšanas prakse:

Un, ja padomājam – Kas īsti ir jāattīra?! – mēs atceramies, ka saskaņā ar Budas mācībām – visas mūsu 3 veidu darbības – darbi, vārdi un domas atstāj noteiktu iespaidu mūsu apziņā un tie neatstāj mūs paši no sevis, kā mēs cerētu, bet gan rada sīkus nospiedumus mūsu apziņā, kas veido mūsu pasaules uztvērumus un reakcijas šodien.

Nepareizu darbību, vārdu un domu nospiedumi no šīs dzīves un daudzām iepriekšējām dzīvēm ir uzkrājušies mūsu apziņā, radot jaunas ciešanas, nepilnības un aptumšojumu mūsu šodienas dzīvē.

Un meditācija par Dordže Sempu un viņa mantras atkārtošana var attīrīt cilvēku prātu, ķermeni un runu no visiem sliktajiem iespaidiem visās dzīvēs un dot cilvēka prātam Budas-prāta absolūtās īpašības – dzidro spožo Gaismu un Prieku, ko attiecīgi simbolizē Dordže (vadžra) un Zvans.

Dordže Sempas 100 zilbju mantra ir:

OM BENZA SATO SAMAJA
MANU PALAJA
BENZA SATO TENOPA
TIŠTA DRĪ DO ME BHAVA
SUTO KAJO ME BHAVA
SUPO KAJO ME BHAVA
ANU RAKTO ME BHAVA
SARVA SIDDHI MEMTRA JACA
SARVA KARMA SUCA ME
CITTAM ŠRĪ JĀ KURU HUNG
HA HA HA HA HO BHAGAVAN
SARVA TATHAGATA BENDZA MĀ ME MJUNDZA
BENZI BHAVA MAHA SAMAJA SATO AH

p.s. Aptuvenais tulkojums ir sniegts tikai atsaucei; mantra vienmēr tiek skaitīta tibetiešu valodā.

Dordže Sempa,
Vadžrasatva

Mantrā teikts, ka būtībā visi sārņi un aptumšojumi prātā ir radušies, atkāpjoties no mūsu sākotnējā tīrā un apskaidrotā prāta, tā sauktā Budas Prāta.

Tas ir noticis tāpēc, ka mēs pārkāpām Samajas (vienotības) Solījumus jeb Vienotības ar Budas Prātu Solījumus.

Mahā Vairočanas Tantra sniedz mums 4 vienkāršus priekšrakstus, kas mums jāievēro, lai saglabātu vienotību ar Dordže Sempu jeb vienkāršiem vārdiem – mūsu Absolūto Prātu. Tie ir:

  1. Nepamest patieso Dharmu
  2. Nenovirzīties no sava Apskaidrotā prāta
  3. Nesavtīgi dalīties ar citiem Budisma mācībās
  4. Nenodarīt ļaunumu nevienai dzīvai būtnei

Kad mēs atkārtojam mantru, mēs apsolām Dordže Sempam nepārkāpt mūsu Samajas solījumus, lūdzot Dordže Sempam palīdzēt mums ievērot mūsu Vienotības Solījumu un lūdzot Dordže Sempam pildīt solījumus, lai atbrīvotu mūs no visiem prāta netīrumiem un pārkāpumiem.

Dordže Sempa tur Vadžru labajā rokā un Zvanu kreisajā
meditējot mēs vizualizējam Dordže Sempu virs mūsu galvas, sēžot uz mēness diska

Un galu galā mums vajadzētu atcerēties, ka Dordže Sempa, Dimanta Prāts, nav atsevišķa būtne, viņš ir mūsu vienmēr klātesošā Budas Prāta aspekts. Viņš vienmēr ir šeit ar mums. Mēs viņu esam aizmirsuši tikai savas iegrimšanas tumsībā dēļ.

Lai praktizētu Dordže Sempas mantru, ieteicams saņemt iesvētību no kvalificēta lamas. Tomēr, ja esat tāds kā es, jūs tūlīt sāksiet praktizēt tūlīt pat…

Esmu piedzīvojis lieliskus rezultātus no šīs meditācijas un redzējis lieliskus rezultātus citu dzīvēs, piemēram, dažādu bēdu un ciešanu izārstēšanu, narkomānu attīrīšanu un tā tālāk...

Sagatavošanās Praksēs  100 zilbju mantra jāatkārto 111'111 reizes, bet, protams, var sākt ar kādiem 21 vai 108 atkārtojumiem.

Pēc simts zilbju mantras atkārtošanas vēlams atkārtot arī Dordžes Sempa īso mantru.

OM BENZA SATO HUNG

Pēc meditācijas mēs vienmēr veltām nopelnus visu dzīvo būtņu labumam.