Dzambala Tibetas Budismā

Sarkanais Dzambala
Sarkanais Dzambala

1. Dzambala Tibetas Budismā

Dzambala ir Veiksmes un Bagātības Dievība Budismā un attiecīgi Dārgakmeņu Ģimenes loceklis (kur galvenais Debesu Buda ir Ratnasambhava).

Dažreiz viņu pielīdzina Hinduistu dievībai Kuberam. Tiek uzskatīts, ka Dzambala ir arī Avalokitešvaras jeb Čenreziga, Līdzcietības Bodhisatvas, emanācija.

Pastāv 5 dažādas bagātības Dzambalas; katram atbilst sava prakse un mantra, kas palīdz izskaust nabadzību un radīt finansiālo stabilitāti.

Gjalcens Sogdzins Rinpoče ir teicis, ka Dzambala ir visu Tradīciju un visu dzīvo būtņu Aizstāvis pret visām slimībām un grūtībām.

Dzambala ir materiālās un garīgās bagātības, kā arī daudzu citu lietu, īpaši finansiālās stabilitātes nodrošināšanas Bodhisatva.

Tā kā šajā pasaulē pastāv dažādu veidu dusmu un negatīvās emocijas jeb ļaunie gari, un dažreiz tie kaitē mums un citām dzīvām būtnēm, Dzambalam ir jāpieņem tik dusmīga un spēcīga forma, lai pasargātu mūs no šiem kaitīgajiem gariem un negatīvās karmas.

Īpaši Dzambala palīdz mums samazināt vai likvidēt visas nelaimes un šķēršļus un palīdz mums palielināt visu veidu veiksmi un laimi.

2. Etimoloģija

Dzam nozīmē dievība vai pulcēšanās. Bhā nozīmē zelts vai bagātība. La nozīmē godināt.

Dzambala tādējādi nozīmē:

Augstvērtīga zeltaina dievība, kas savāc vai ienes mūsu dzīvē garīguma vai dharmas bagātību un materiālo drošību vai sasniegumus.

3. 5 Dzambalas

Pastāv galvenās 5 Dzambalas izpausmes:

  1. Zaļā Dzambala
  2. Baltā Dzambala
  3. Dzeltenā Dzambala
  4. Sarkanā Dzambala un
  5. Melnā Dzambala

5 Dzambalas ir Budu un Bodhisatvu līdzcietības izpausmes, lai vadītu dzīvās būtnes pa ceļu uz Apskaidrību.

Tām piemīt dāsnuma pilnība un tie simbolizē aktivitātes, kas dod bagātību pieaugumu. Viņi cenšas palīdzēt nabadzīgajiem un tiem, kas cieš no nelaimēm.

4. Zaļais Dzambala

Zaļais Dzambala

Zaļais Dzambala ir 5 Dzambalu vadonis un Budas Amoghasiddhi izpausme.

Viņu attēlo parasti stāvot uz līķa un turot mangustu kreisajā rokā un Kapalu labajā rokā. Viņš parasti tiek attēlots kopā ar savu pavadoni un kreisajā rokā tur dārgakmeņus spļaujošo Mangustu.

Zaļajam Dzambalam ir zilgani zaļas krāsas ķermenis. Viņš sēž vadžras pozā ar Dākinī viņam priekšā. Viņa labā kāja atrodas uz gliemeža un lotosa zieda, bet kreisā kāja ir saliekta.

Viņa kreisajā rokā ir dzīvnieks ar nosaukumu Nehulajs (mangusts), kurš izspļauj dārgakmeņus no mutes, viņa labā roka tur dārgakmeni. Dākinī tur rokās lotosa ziedu.

Zaļā Dzambalas mantra ir:

Om Karma Dzambala Ā Svāhā

5. Baltais Dzambala

Baltais Dzambala

Baltais Dzambala (jeb tibetiešu valodā Dzambala Gapī) ir Bodhisatvas Čenreziga (Guānjīn) līdzcietības izpausme.

Viņš var likvidēt nabadzību un slimību ciešanas, attīrīt netikumīgu karmu un karmiskos šķēršļus, novērst katastrofas un slimības un attīstīt Bodhičittas apziņu.

Tibetas leģenda vēstīja, ka cienījamais augstais lama Atiša reiz gājis viens pats, kad atradis cilvēku, kurš bija badā un tuvu nāvei.

Apskatījies apkārt un nespēdams atrast barību vecajam vīram, viņš nogrieza miesu no sava ķermeņa un piedāvāja to izsalkušajam vīram. Bet vīrietis atteicās ēst viņa miesu.

Būdams nomākts un nezinot, kā citādi palīdzēt vīrietim, kurš tuvojās nāvei, Lama Atiša apsēdās viņam blakus. Tajā brīdī parādījās žilbinoši spilgti balta gaisma, un Atišas priekšā parādījās Līdzcietīgais Čenrezigs:

Viņš sacīja Lamam Atišam, ka viņš parādīsies kā bagātības Dievs Dzambala un apliecināja, ka nabadzīgie vairs necietīs.

Avalokitešvaras Bodhisatvas izpausme Baltais Dzambala piedzima no viņa labās acs.

Viņš sēž uz sniega lauvas, lai gan daži mākslinieki attēlo viņu sēžam uz pūķa, un mangusts viņa kreisajā rokā izspļauj dārgus dimantus un rotājumus.

Baltajam Dzambalam ir ķermenis baltā krāsā. Kreisajā rokā viņš tur arī bagātības karogu, bet labajā – zelta zobenu.

Baltā Dzambalas mantra ir:

Om Padma Krodha Ārja Dzambala Hridaya Hung Phat

Praktizējot Baltā Dzambalas kurš jāj ar pūķi praksi, praktizētāji var arī lūgt, lai viņš viņus aizved pie apslēptajiem dārgumiem.

Senatnē Tibetas tantriskie meistari savas vērtīgās mācības noglabāja alās. Šīs mācības tika aizzīmogotas ar 4 elementiem: zemi, ūdeni, uguni un vēju.

Lai iegūtu šos Dharmas dārgumus, ir jāizmanto ļoti īpašas metodes. Jāzina arī to alu atrašanās vieta, kur šie senču meistari tika noslēgtībā praktizējuši.

Praktizētāji var lūgt Baltajam Dzambalam kurš jāj uz pūķa, lai viņš tos aizvestu šajās alās, kur tika paslēpti dārgumi.

6. Dzeltenais Dzambala

Dzeltenais Dzambala

Dzeltenais Dzambala tiek uzskatīts par populārāko un spēcīgāko no bagātības dieviem. Viņš ir Budas Ratnasambhavas emanācija. Viņš var novērst nabadzību 6 jomās, palielinot tikumus, dzīves ilgumu un gudrību.

Ir teikts arī, ka viņš ir arī Vaišravaņas, viena no 4 Lielajiem Debesu Karaļiem, kas Sargā Pasauli emanācija. Viņš ir gaismas sargs Budismā, liela labdarības dievība, kas piešķir laimi un aizsardzību.

Kungs Vaišravaņa dzīvo ziemeļu reģionā zem Četrām Debesīm, ziemeļu kristāla pilī Šumeru Kalna 4 līmenī. Viņa kalpi ir Jakšas vai Bhaišadžja-Jakšas.

Saskaņā ar Lotosa Sūtras komentāriem šis debesu karalis ir ļoti zinošs, jo viņa dāvātā Budu mūžīgā aizsardzība ir ļāvusi viņam saņemt daudzas mācības.

Dzeltenajam Dzambalam ir dzeltens ķermenis, viņš sēž vadžras pozā, viņa labā pēda atrodas uz gliemeža un lotosa zieda, bet kreisā kāja ir saliekta.

Viņam ir viena seja un divas rokas. Viņš kreisajā roka tur mangustu vārdā Nehulajs, kurš no mutes spļauj vērtīgus dārgakmeņus, bet labajā rokā tur dārgakmeņu formas augļus un lotosa lapu.

Parasts Kunga Vaišravaņas attēls ir tāds, kurā viņš kreisajā rokā tur dārgu pagodu, no kuras birst ārā dažādi dārgumi. Tibetas tantriskajos attēlos dārgo pagodu aizstāj ar mangustu, kurš izvemj dārgumus.

Dzeltenais Dzambala sēž uz lotosa, saules diska un mēness diska. Viņa mantra ir:

Om Dzambala Dzalendraje Svāhā

7. Sarkanais Dzambala

Sarkanais Dzambala

Sarkanais Dzambala tiek attēlots praktizējam kopā ar savu dzīvesbiedri, debesu bagātības māti, kura ir atbildīga par bagātību cilvēku valstībā.

Senatnē par šo dievību praktizēja galvenokārt karaļi un karaliskās personas.

Viņa prakse ir vispiemērotākā cilvēkiem, kuriem ir liela vara, vai arī, lai lūgtu augstu varu, jo tā var pievilkt cilvēkus, bagātību un slavu.

Cilvēks baudīs bagātību pārpilnībā, un cilvēki viņu cienīs un atbalstīs.

Pastāv arī Sarkanā Dzambalas magnetizējošā metode, kas var svētīt praktizētāju ar laulības svētlaimi un harmonisku ģimeni.

Sarkanais Dzambala ir Vadžrasatvas izpausme. Viņam ir 2 sejas un 4 rokas, un viņš kreisajā rokā tur dārgumu mangustu. Viņa tibetiešu vārds ir Dzambala Mapo.

Sarkanajam Dzambalam ir sarkanas krāsas ķermenis, viņš sēž vadžras pozā ar Dākinī viņam priekšā. Viņa labā kāja atrodas uz gliemeža un lotosa zieda, bet kreisā kāja ir saliekta..

Viņš kreisajā rokā tur dzīvnieku, kas pazīstams kā Nehulajs (mangusts), bet labajā rokā viņš tur Horlo (Čakru), Dākinī tur Kapalu ar nektāru savā kreisajā rokā un dārgakmeni savā labajā rokā.

Sarkanās Dzambalas mantra ir:

Om Dzambala Dzalendraje Dhanam Medehi Hrī Dākinī Dzambala Sambhara Svāhā

Daži cilvēki uzskata, ka viņš ir hinduistu bagātības dievs Gaņeša, sarkanais Ganapati, un viņam ir ziloņa galva.

Pēc tantriskā Budisma uzplaukuma Gaņeša kļuva par tantrisko bagātības dievību un ir pazīstams kā Tibetas Tantrisma Apgādnieks.

Saskaņā ar leģendu Sarkanais Dzambala bija atbildīgs par debesu bagātībām, kas piederēja Kunga Mahešvaras dēlam.

Savas ārkārtējās līdzcietības dēļ Sarkanais Dzambala vienmēr atbildējis uz daudzo pielūdzēju lūgšanām.

Saniknots par Sarkanā Dzambalas neizvēlīgo labdarību, kura tika dāļāta gan labajiem, gan ļaunajiem, Dharmas Sargs Mahākāla viņam nocirta galvu.

Kad bagātības dievība nožēloja grēkus, Mahākāla uzlika ziloņa galvu uz viņa kakla un pieņēma to kā kalpu.

8. Melnais Dzambala

Melnais Dzambala
Oṁ Maņi Padme Hung

Melnais Dzambala ir pazīstams arī kā Hinduisma bagātības dievs Kubera.

Cēlies senajā Indijā, viņš parādījās no upes ūdeņiem un deva svētību bagātības radīšanai karalim, kura valsts tajā laikā piedzīvoja ārkārtējas finansiālās grūtības.

Viņš arī sniedz labumu nabadzīgajiem un tiem, kas atrodas vientuļā patvērumā un kuriem ir tikumīgs prāts.

Kā mācīja Šākjašrībhadra (1127-1225), viņam ir galvaskausa kauss (Kapala) un mangusts, viņš ir kails un dusmīgs, stāvus stāvoklī. Viņš ir bagātības dievs Tibetas Budismā. Iespaidīga izskata, viņš stāv uz dzeltena bagātnieka muguras.

Melnais Dzambala ir bagātības dievība, kuru Tibetā popularizēja Bari Locava (dz. 1040) un Kašmiras skolotājs Šākjašrībhadra (1127-1225).

Kungs Dzambala ir ar melnu ķermeni, pundura izskatā, kails, seksuāli uzbudināts, ar lielu vēderu, ar caurdurtām ausīm, 3 izspiestām, asiņainām acīm, brūniem matiem, kas plūst uz augšu un atkailinātiem ilkņiem, stāvus stāvoklī, labā kāja ir saliekta, bet kreisā taisna.

Viņam ir viena galva un divas rokas. Labā roka tur krūškurvja priekšā galvaskausa augšdaļu kā asins trauku, bet kreisajā rokā ir mangusts, kurš spļauj vēlmju, piepildīšanās dārgakmeņus.

Uz viņa galvas ir 5 galvaskausu kronis 5 Budu kroņa formā; ap kaklu ir virkne ar 50 lūgšanu krellēm, kas izgatavotas no cilvēku galvaskausiem, ar 5-krāsu čūskām kā rokassprādzēm uz rokām, kājām un kakla.

Viņa sejā ir redzamas dusmas, stāvot ar saliektu labo kāju, viņa kreisā kāja ir izstiepta, labā kāja spiež uz galvas dzeltenajam bagātību pavēlniekam, kurš greznojies ar dažādiem zelta rotājumiem, guļ ar seju zem Melnās Dzambalas kājām.

Viņš ir Amoghasiddhi Budas izpausme, kura parādījās pēc Budas Šākjamuni lūguma pagriezt Dharmas Ratu, lai sniegtu labumu dzīvajām būtnēm, kuras cieš no nabadzības.

Viņš ļaus perfekti paveikt visus centienus un attīrīs no visām neveiksmēm un šķēršļiem, novērsīs zādzību, sliktus parādus un bagātības zaudēšanu.

Dzambalam ir melnas krāsas ķermenis. Viņš ir attēlots stāvot uz cilvēka ķermeņa, simbolizējot cilvēka ego pakļaušanu un cilvēka alkatības likvidēšanu.

Viņš labajā rokā tur dārgakmeņu podu, bet kreisajā rokā tur dzīvnieku vārdā Nehulajs (mangusts), kas no mutes spļauj dārgakmeņus. Melnais Dzambala uz ķermeņa nēsā arī čūskas kaklarotu.

Melnā Dzambalas mantra ir:

Om Dzambala Dzalendraje Bašu Dharini Svāhā

9. Prakse

Tantrismā Dzambalas prakse ir noderīga un pasaulīga pilnveidošanās metode.

Tantriskā pilnveidošanās ir iedalīta Iesākuma stadijā un Pabeigšanas stadijā:

Iesākuma posms ir pamats, savukārt Pabeigšanas posms sastāv no praksēm, kas attiecas uz svēto patiesību un transcendentālajām metodēm.

Dzambalas prakse ir fundamentāla pilnveidošanās metode:

5 Dzambalu prakšu pamatā ir Bodhičitta. Praktizētājiem jāizveido altruistisks līdzcietības nodoms (Bodhičitta) un jāpraktizē dāsnums.

Šī prakse var novērst nabadzību 6 jomās un palielināt cilvēka nopelnus, gudrību un mūža ilgumu. Visas viņa materiālās un garīgās vajadzības tiks apmierinātas.

5 Dzambalu pudža rada dalībniekiem milzīgu pozitīvu bagātības enerģiju. Budisti uzskata, ka bagātība rodas no cilvēka pagātnes darbībām, taču arī pašai pudžai ir būtiska loma finansiālā stāvokļa mainīšanā.

Ja cilvēkam ir patiesa motivācija uzkrāt nopelnus, attīrīt savu negatīvo karmu, kā arī lūgt, lai visas dzīvās būtnes tiktu atbrīvotas no visas nabadzības un ciešanām, tad bez šaubām - cilvēks noteikti saņems bagātības dievību lielas svētības un aizsardzību.

Daži cilvēki apgalvo, ka Dzambalas prakses izkopšana vairos alkatību:

Tomēr, lai gan garīgajam praktizētājam ir vēlme iegūt lielu laimi, viņa ķermenis, prāts un runa tomēr pakāpeniski attīrās tantrisko metožu praktizēšanas procesā.

Mantru skaitīšana

Tiek uzskatīts, ka katras Dzambalas mantras skaitīšana ir ar labākiem panākumiem, ja skaitītājs ir saņēmis mutiskus norādījumus un iesvētību no skolotāja, kuram ir mācības tradīcija.

Ūdens Liešana pār Statuju

Leģenda vēsta, ka laikā, kad Gautama Buda esot mācījis Mahā Pradžņa-Pāramita Sūtru, greizsirdīgais Devadatta esot metis Budam ar akmeņiem.

Bet tā vietā akmeņi trāpījuši Baltajam un Dzeltenajam Dzambalām pa viņu galvām un Melnajam Dzambalam pa vēderu.

Tad Buda piegājis pie Dzambalas un svētījis viņu; no viņa rokas nāca balta, nektāram līdzīga gudrības, līdzcietības un mīlestības viela, un tā pieskārās Dzambalas galvai.

Dzambala jutās ļoti svētlaimīgs, laimīgs, mierīgs un attīrīja savus netīrumus un traucēkļus, kā arī savas brūces. Dzambala nekavējoties paklanījās Budam un pateicās viņam.

Šākjamuni Buda viņam sacīja:

Tā kā es tevi dziedināju un izlēju pār jums šo svēto nektāru, tāpat arī nākotnē, kad vien kāds no maniem studentiem vai studentu studentiem, piesauc tavu spēku un lej ūdeni uz tavas galvas,

- dāvini viņiem bagātību, dod viņiem 2 veidu bagātību, materiālo bagātību un garīgo bagātību, jo īpaši garīgo bagātību.

Pēc tam Dzambala salika rokas un sacīja: Es darīšu tā, kā tu teici, un es apsolu, ka es tā darīšu.

Šis stāsts ir kļuvis par pamatu praktizējot Dzambalas Pudžu laistīt viņa statuju ar ūdeni vai novietot Dzambalas statuju zem 6 pakāpienu ūdenskrituma krītoša ūdens.