Maitreja - Nākotnes Buda

Maitreja Buda
Maitreja Buda

1. Maitreja

Maitreja (sanskritā) vai Mettejja (Pāḷi) Budistu eshatoloģijā tiek uzskatīts par šīs pasaules Nākotnes Budu.

Dažviet Budistu literatūrā, piemēram, Amitābhas Sūtrā un Lotosa Sūtrā, būtne tiek saukta par Adžitu (nedzimušo).

Saskaņā ar Budistu tradīcijām Maitreja ir Bodhisatva, kas nākotnē parādīsies uz Zemes, sasniegs pilnīgu Apskaidrību un mācīs Tīro Dharmu.

Saskaņā ar svētajiem rakstiem Maitreja būs pašreizējā Budas, Gautamas Budas (jeb Budas Šākjamuni) pēctecis.

Pravietojums par Maitrejas ierašanos attiecas uz laiku nākotnē, kad lielākā daļa zemes iedzīvotāju būs aizmirsuši dharmu.

Maitreju Jauna Laikmeta vēstneša lomā ir izmantojušas arī daudzas ne-Budisma reliģijas, piemēram, Teosofija, Baltais Lotoss, kā arī mūsdienu jaunās reliģiskās kustības, piemēram, Ikuandao.

2. Avoti

Maitreja Buda

Vārds Maitreja ir atvasināts no sanskrita vārda Maitrī draudzība, kas savukārt ir atvasināts no lietvārda Mitra draugs.

Pāḷi forma Mettejja ir minēta Pāļi Kanona Čakkavatti-Sīhanāda Sūtrā (Dīgha Nikāja 26), kā arī Buddhavamsas 28. nodaļā.

Čakkavatti-Sīhanāda Sūtra saka:

… pasaulē nāks Svētais Kungs, Arahants pilnībā Apskaidrots Buda vārdā Mettejja,…

Viņš mācīs Dharmu, patīkamu tās sākumā, patīkamu tās vidū, patīkamu tās beigās, garā un burtā, un, tāpat kā es tagad, sludinās svēto dzīvi tās pilnībā un tīrībā.

Viņu apmeklēs tūkstošiem mūku, tāpat kā mani apmeklē simti.

Lielākā daļa Budas sprediķu tiek pasniegti kā atbildes uz jautājumiem vai kādā citā atbilstošā kontekstā, taču šai Sūtrai ir sākums un beigas, kurās Buda runā ar mūkiem par kaut ko pavisam citu.

Gandhāras Grieķu-Budistu mākslā mūsu ēras pirmajos gadsimtos Indijas ziemeļos Maitreja bija vispopulārākā figūra, kas tika pārstāvēta kopā ar Gautamu Budu (Budu Šākjamuni Šākju Gudro).

4.-6.gadsimta Ķīnā Budistu mākslinieki vārdus Šākjamuni un Maitreja lietoja savstarpēji aizstājot... norādot gan uz to, ka atšķirība starp abiem vēl nav novilkta, gan to, ka viņu attiecīgās ikonogrāfijas vēl nebija stingri noteiktas.

Kā piemēru var minēt Cjiņdžou atrasto akmens skulptūru, kas veltīta Maitrejam 529. gadā m.ē., kā norādīts uzrakstā (šobrīd tā atrodas Cjiņdžou muzejā, Šanduņā).

Acīmredzot Maitrejas reliģiskā doktrīna attīstījās aptuveni tajā pašā laikā kad Amitābhas, aptuveni mūsu ēras 3. gadsimtā.

3. Raksturojums

Viens no Maitrejas pravietojumiem ir minēts Maitrejas-Vjākaraņā. Tā netieši norāda, ka viņš ir Meditatīvā transa Sādhanas skolotājs un apgalvo, ka dievi, cilvēki un citas būtnes:

Zaudēs savas šaubas, un viņu Iekāres straumes tiks nogrieztas:

brīviem no visām nelaimēm viņiem izdosies šķērsot pārdzimšanu okeānu; un Maitrejas mācību rezultātā viņi dzīvos svētu dzīvi.

Viņi vairs neko neuzskatīs par savu, viņiem nebūs ne mantas, ne zelta vai sudraba, ne mājas, ne radinieku! Bet viņi dzīvos svēto dzīvi vienotībā Maitrejas vadībā.

Viņi būs saplēsuši kaislību tīklu, viņiem izdosies nonākt transā, un viņiem būs prieka un laimes pārpilnība, jo viņi dzīvos svētu dzīvi Maitrejas vadībā.

4. Vispārīgs Apraksts

Maitrejas statuja
Diskit Klosteris, Ladakhā, Indijā

Maitreja parasti tiek attēlots sēdus stāvoklī ar abām kājām uz zemes vai sakrustotām pie potītēm, tronī un gaidot savu īsto laiku.

Viņš ir ģērbies Bhikšu (mūka) vai Indijas karaliskajās drēbēs. Kad attēlots kā Bodhisatva viņš parasti stāv un ir ģērbies dārgakmeņos.

Parasti viņš savā galvassegā nēsā mazu Stūpu, kas attēlo Stūpu ar Gautamas Budas relikvijām, lai palīdzētu viņam to atpazīt, kad pienāks viņa kārta ielikt pamatus savai pēctecībai, un viņš var turēt rokās Dharmas Ratu, kas balstās uz Lotosa.

Tibetiešu šalle (Khata) viņam vienmēr ir apsieta ap vidukli kā josta.

Gandhāras Grieķu-Budistu mākslā Maitreja ir attēlots kā Ziemeļindijas augstdzimušais, kam kreisajā rokā ir vāze (kumbha). Dažreiz tā ir gudrības urna (tibetiešu: Bumpa).

Viņam blakus ir viņa 2 mācekļi, brāļi Asanga un Vasubandhu, kuri nodibināja Jogāčāras tradīciju.

5. Maitrejas Tušitas Debesis

Maitreja Buda

Maitreja pašlaik dzīvo Tušitas Debesīs, kuras var sasniegt ar meditācijas palīdzību.

Gautama Buda arī tur dzīvoja pirms viņa piedzimšanas pasaulē, jo visi Bodhisatvas dzīvo Tušitas Debesīs, pirms viņi nolaižas cilvēku valstībā, lai kļūtu par Budām.

Lai gan visām Bodhisatvām ir lemts kļūt par Budām, Bodhisatvas jēdziens Theravādas un Mahājānas Budismā ļoti atšķiras:

Theravādas Budismā Bodhisatva ir tas, kurš tiecas pēc Pilnīgas Apskaidrības (Arahanta stāvokļa),

savukārt Mahājānas Budismā Bodhisatva ir tas, kurš JAU ir sasniedzis ļoti augstu svētības jeb Apskaidrības stāvokli, bet atturas no ieiešanas Nirvānā, lai varētu palīdzēt citiem.

Mahājānas Budismā Budas valda pār savām Tīrajām Zemēm, piemēram, Amitābha valda pār Sukhāvatī:

Tiklīdz Maitreja kļūs par Budu, viņš valdīs pār Ketumatī Tīro Zemi, zemes paradīzi, kura dažkārt tiek asociēta ar Varaņāsī (Benaresas) pilsētu Uttara Pradešā, Indijā, un citos aprakstos — Šambalu.

Theravādas Budismā Budas piedzimst kā Neapskaidroti cilvēki un nav nevienas Paradīzes vai Tīrās Zemes valdnieki:

Maitrejas nākšana neatšķirtos no Gautamas Budas nākšanas, jo viņš kā cilvēks sasniedza pilnīgu Apskaidrību un nomira, ieejot Parinirvānā (pēcnāves Nirvānā).

6. Maitreja pašreizējā laikmetā

Mahājānas skolās tradicionāli tiek teikts, ka Maitreja caur Asangu atklāja 5 Maitrejas Traktātus.

Šie teksti ir Jogāčāras tradīcijas pamatā un veido lielāko daļu no 3. pagrieziena tā sauktajā 3. Dharmas Rata Pagriezienā.

7. Maitrejas Nākšana

Saskaņā ar Budisma tradīciju katrā Kalpā ir 1 000 Budu.

Iepriekšējā Kalpa bija Vjūhas Kalpa (Sagatavošanās Laikmets), un tagadējo Kalpu sauc par Bhadrā Kalpu (Labvēlīgo laikmetu).

7 Iepriekšējie Budas (Sapta Tathāgata) ir 7 Budas, kas savieno Vjūhas Kalpu un Bhadrā Kalpu:

 1. Vipašjins (998. Vjūha Kalpas Buda)
 2. Šikhins (999. Vjūha Kalpas Buda)
 3. Višvabhū (1000. un pēdējais Vjūha Kalpas Buda)
 4. Krakučanda (Bhadra Kalpas 1. Buda)
 5. Kanakamuni (Bhadra Kalpas 2. Buda)
 6. Kāšjapa (Bhadra Kalpas 3. Buda)
 7. Gautama (4. un pašreizējais Bhadra Kalpas Buda)

Maitreja būs piektais un nākamais Bhadrā Kalpas Buda, un viņa ierašanās notiks pēc tam, kad Gautama Budas mācības vairs netiks praktizētas.

Maitrejas atnākšanu raksturos vairākas dabas izmaiņas. Tiek prognozēts, ka okeāni samazināsies, ļaujot Maitrejam tos brīvi šķērsot.

Maitreja Buda

Maitreja pēc tam no jauna iepazīstinās pasauli ar patieso Dharmu.

Viņa ierašanās nozīmēs Pārejas Perioda beigas, laika starp 4. Budu Gautamu un 5. Budu Maitreju, kas tiek uzskatīts par cilvēciskās esamības zemāko punktu.

Saskaņā ar Čakkavatti Sūtru: Rata Griezējs Imperators, Dīgha Nikājā 26 no Pāļi Kanona Sūtru Groza,

Maitreja Buda piedzims laikā, kad cilvēki dzīvos līdz 80 tūkstošu gadu vecumam, Ketumatī pilsētā (tagadējā Varaņāsī), kuras karalis būs Čakkavatti Šankha.

Tad valdnieks Šankha no jauna uzcels pili, ko kādreiz uzcēla valdnieks Mahā Panāda, un, tajā padzīvojis, atteiksies no tās un uzdāvinās to askētiem un brahmaņiem, ubagiem, ceļiniekiem, trūcīgajiem.

Pēc tam, noskujot matus un bārdu, viņš uzvilks dzeltenu apmetni un atstās mājsaimnieka dzīvi lai uzsāktu bezpajumtnieka dzīvi augstākā Budas Metejjas vadībā.

Raksti saka, ka Maitreja sasniegs Bodhi 7 dienās (kas ir minimālais periods), pateicoties viņa daudzajās dzīvēs uzkrātajiem nopelniem, gatavojoties Budas misijai, līdzīgi tam kā kas aprakstīts Džātaku stāstos.

Pēc tam ievērojama mācība, ko viņš sāks sniegt, būs par 10 Netikumīgajām Darbībām (slepkavību, zagšanu, seksuāliem pārkāpumiem, melošanu, šķeltniecisku valodu, aizskarošu valodu, tukšām pļāpām, mantkārību, kaitīgiem nodomiem un aplamiem uzskatiem)

un 10 Tikumīgajām Darbībām (atteikšanos no: nogalināšanas, zagšanas, seksuāliem pārkāpumiem, meliem, šķeltnieciskas valodas, aizskarošas valodas, tukšām pļāpām, mantkārības, kaitīgiem nolūkiem un nepareiziem uzskatiem).

Ārja Maitreja Maņdala, Anagārikas Govindas dibinātais Ordenis, balstījās idejā par Maitrejas gaidāmo atnākšanu nākotnē.

Budistu teksti no vairākām tradīcijām saka, ka būtnes Maitrejas laikā būs daudz lielākas nekā Šākjamuni laikā:

Kādā pareģojumā viņa mācekļi nievājoši izturas pret Mahā Kāšjapu, kura galva viņiem liekas nav lielāka par kukaini. Budas apmetnis tik tikko nosegs viņiem 2 pirkstus, liekot viņiem aizdomāties, cik mazs bijis Buda. Tiek uzskatīts, ka Mahā Kāšjapa liksies pietiekami mazs, lai tiktu paņemts Maitrejas plaukstā.

8. Pareģotā biogrāfija

Maitreja piedzims Brahmaņiem, Tubrahmā (tēva) un Brahmavādī (mātes) ģimenē Ketumatī pilsētā, kuru pārvaldīs Valdnieks Šankha, Čakravartīns.

Maitrejas sieva būs princese Sandamukkhī. Viņa dēls būs Brahmavamsa.

Pēc dēla piedzimšanas Maitreja pametīs mājas dzīvi un dosies nodarboties ar askētismu. Viņš praktizēs 7 dienas. Pēc prakses viņš sasniegs Apskaidrību zem Ceilonas Dzelzs koka.

Maitrejas Budas mācekļi būs:

 1. Ašoka, galvenais māceklis un pavadonis pie labās rokas
 2. Brahmadeva, galvenais māceklis un pavadonis pie kreisās rokas
 3. Sumana, galvenā mūķene pie labās rokas
 4. Padumā, galvenā mūķene pie kreisās rokas
 5. Sīha, galvenais pavadonis.

Maitreja būs 88 olektis (132 pēdas, 40 metrus) garš un dzīvos 88 000 gadu.

Tāpat kā Mangala Budam, viņa auras starojums būs tāds, ka cilvēkiem būs grūti atšķirt dienu no nakts. Viņa mācības saglabāsies nākamos 180 000 gadus.

9. Ničiren un Maitreja

Maitrejas statuja Bongeunsas templī, Korejā

Ničiren Budisms māca, ka saskaņā ar Lotosa Sūtru  visiem cilvēkiem ir potenciāls savas dzīves laikā atklāt iedzimto Budas Dabu, kas var likties esam pretrunā ar Budas kā glābēja vai mesijas ideju.

Lai gan Maitreja ir nozīmīga figūra Lotosa Sūtrā, Ničirena skaidrojums ir tāds, ka Maitreja ir metafora par vadīšanu un palīdzību Zemes Bodhisatvām, kā teikts Lotosa Sūtrā:

Turklāt... visi Bodhisatvas, Bodhisatva Maitreja... palīdzēs un aizstāvēs Lotosa Sūtras atbalstītājus, tāpēc mēs varam būt droši.

Daudzos savos rakstos Ničirens piemin tradicionālos Budistu uzskatus par Maitreju, bet paskaidro, ka Lotosa Sūtras mūžīgās dharmas izplatīšanu Šākjamuni uzticēja Zemes Bodhisatvām:

Buda neuzticēja šīs 5 mantras zilbes Maitrejam, Medicīnas Valdniekam vai citiem tās grupas dalībniekiem. Tā vietā viņš izsauca Bodhisatvas... no lielās Mierīgās Gaismas Zemes un nodeva viņiem 5 mantras zilbes.

Tādējādi katrs indivīds var iemiesot Maitrejas raksturu, jo viņš ir līdzcietības metafora:

Vārds Maitreja nozīmē Līdzcietīgais un apzīmē Lotosa Sūtras Atbalstītājus.