Samantabhadra

Samantabhadra
Samantabhadra

1. Samantabhadra

Samantabhadra (burt. "Universāli Cienīgais", "Pilnībā labais") Budismā ir Bodhisatva kas saistīts ar praksi un meditācijām.

Kopā ar Gautamu Budu un Bodhisatvu Maņdžušrī viņš veido Šākjamuni triādi Mahājānas Budismā.

Samantabhadra ir Lotosa Sūtras aizbildnis un saskaņā ar Avatamsakas Sūtru viņš esot devis 10 Lielos Solījumus, kas ir Bodhisatvas Ceļa pamatā.

Ķīniešu Budismā Samantabhadra ir pazīstams kā Pūsjēn un ir saistīts ar darbību, savukārt Maņdžušrī ir saistīts ar Pradžņu (transcendentālo gudrību).

Japānā Samantabhadra ir pazīstams kā Fugen Bosacu, un to bieži godina Tendai un Šingon Budismā, kā arī Ničiren Budismā kā Lotosa Sūtras aizstāvi.

Šrīlankā viņš ir pazīstams kā Samans un tiek uzskatīts par Šrīlankas salas aizbildni.

Tibetas Budisma Ningmas skolā Samantabhadram ir arī Ādi Budas jeb Augstākā Budas statuss, un bieži viņš tiek attēlots nedalāmā savienībā (jab-jum) ar savu dzīvesbiedri Samantabhadrī.

Naidīgā formā viņš ir viens no 8 Ningma Mahājogas Herukām, un viņš ir pazīstams kā Vadžramritra.

2. Izcelsme

Samantabhadra no Avatamsaka sūtras

Lotosa Sūtrā Samantabhadra ir plaši aprakstīts epilogā, ko sauc par Samantabhadras Meditācijas Sūtru, īpaši detalizēti aplūkojot Bodhisatvas vizualizāciju un uzticības viņam augļus.

Samantabhadra ir arī galvenā figūra Avatamsaka Sūtrā, īpaši pēdējā nodaļā, Gaņdavjūhas Sūtrā:

Gaņdavjūhas Sūtras kulminācijā students Sudhana satiek Bodhisatvu Samantabhadru, kas viņam māca, ka Gudrība pastāv tikai tāpēc, lai to izmantotu praksē; ka tā ir noderīga tikai tiktāl, cik tā dod labumu visām dzīvajām būtnēm.

Avatamsakas Sūtrā Buda norāda, ka Samantabhadra Bodhisatva ir devis 10 Lielus Solījumus savā ceļā uz pilnu Budas stāvokli:

  1. Izrādīt godu un cieņu visiem Budām.
  2. Slavēt Tathāgatu.
  3. Veikt bagātīgus ziedojumus.
  4. Nožēlot nedarbus un ļaunās karmas.
  5. Priecāties par citu nopelniem un tikumiem.
  6. Lūgt Budām turpināt mācīt.
  7. Lūgt Budām palikt pasaulē.
  8. Vienmēr sekot Budas mācībām.
  9. Palīdzēt un sniegtu labumu visām dzīvajām būtnēm.
  10. Novēlēt visus nopelnus un tikumus visu dzīvo būtņu labumam.

10 Lielie Solījumi ir kļuvuši par ierastu praksi Austrumāzijas Budismā, jo īpaši 10. Solījums, un daudzi Budisti tradicionāli veltī savus nopelnus un labos darbus visām būtnēm Budistu liturģiju laikā.

3. Mahājānas Budismā

Samantabhadra, Šākjamuni, Maņdžušrī
- no kreisās uz labo

Atšķirībā no viņa populārākā kolēģa Maņdžušrī, Samantabhadra ļoti reti tiek attēlots vienatnē un parasti atrodas trīsvienībā Šākjamuni labajā pusē, uz balta ziloņa.

Tajās tradīcijās, kas pieņem Avatamsakas Sūtru kā tās savu galveno mācību, Samantabhadra un Maņdžušrī ielenc Budu Vairočanu, šīs konkrētās Sūtras centrālo Budu.

Ķīniešu valodā pazīstams kā Pūsjēn, viņš dažkārt tiek parādīts ķīniešu mākslā ar sievišķīgām iezīmēm, jājot uz ziloņa ar 6 ilkņiem, nesot lotosa lapas saulessargu (sanskritā: čattru), tērpā un ar iezīmēm, kas atgādina dažus sievišķīgus Guānjīn attēlus.

Tieši šādā izskatā Samantabhadra tiek godināts kā ar Emeja Kalnu saistīto klosteru Aizbildnis Bodhisatva Ķīnas rietumos.

Daži uzskata, ka baltais zilonis ar kuru jāja Samantabhadra bija tas pats zilonis, kas parādījās karalienei Maijai, Budas Mātei, lai vēstītu par viņa dzimšanu.

Mahājānas ezoteriskās tradīcijas uzskata, ka Samantabhadru par vienu no Sākotnējiem (sanskritā: Dharmakājas) Budām, bet par galveno Sākotnējo Budu tiek uzskatīts Vairočana.

Samantabhadra ar Ziloni & Saulessargu

4. Tibetas Budismā

Samantabhadra in Tibetas Budismā

Tibetas Budismā Samantabhadra (tibetiešu: Kuntu Zangpo) ir vārds, kas attiecas uz 2 dažādām būtnēm:

a) Bodhisatvu Samantabhadru, vienu no 8 galvenajiem Budas Šākjamuni Bodhisatvām pavadoņiem.

b) Sākotnējo Budu (Ādi-Budu) Samantabhadru Tibetas Ningma jeb Senajā Skolā.

Samantabhadra parādās Kundžed Gjalpo Tantrā (Kulajarādža Tantrā) kā Sākotnējais Buda, "iemiesojums" (sanskrita: kāja) vai "lauks" (sanskrita: kšetra) "Pārlaicīgajai Gudrībai" (sanskritā: Džņānai), kura  bijusi Apskaidrota jau kopš paša sākuma.

Dzongsars Khjence Rinpoče, ievērojot Ningmapas Dzogčen tradīciju, Samantabhadras dabu un būtību kvalificē šādi:

Samantabhadra nav pakļauts laika, vietas vai fizisko apstākļu ierobežojumiem. Samantabhadra nav krāsaina būtne ar divām acīm utt.

Samantabhadra ir apziņas un tukšuma vienotība, parādību un tukšuma vienotība, prāta daba, dabiska skaidrība ar neizmērojamu līdzcietību, tāds ir Samantabhadra jau no pašiem iesākumiem.

"Samantabhadras Prāta Spogulis" ir viena no 17 Dzogčena Upadešas Tantrām.

5. Šrīlankā

Šrīlankieši godina Bodhisatvu SamantabhadruSamanu.

Vārds Saman nozīmē "austošā rīta saule".

Dievs Samans tiek uzskatīts par vienu no salas aizbildņu dievībām, kā arī Budisma aizstāvi. Viņa galvenā svētnīca atrodas Rātnapurā, kur viņam par godu tiek rīkoti ikgadēji svētki.

6. Samantabhadras Mantra

Tibetas Budismā Samantabhadras Mantra ir:

Om Samantabhadra Mahā-Metta Hung

Vai kā garāka prakse, kura sākas ar īsu koncentrēšanos uz Mantrām-sastāvdaļām:

Om Samantabhadra Samma-kāja Hung
Om Samantabhadra Sarva-dharma Hung
Om Samantabhadra Mahā-Metta Hung
Om Samantabhadra Vadžra-bhūmi Hung
Om Samantabhadra Dharma-dhātu Hung

Pēc tam koncentrējoties uz Lielo Samantabhadras Mantru:

Om Samantabhadra Samma-kāja Sarva-dharma Mahā-Metta Vadžra-bhūmi Dharma-dhātu Hung Sahadža

Japānas Šingon skolā kā Samantabhadras mantru izmanto:

(Shingon) on sanmaja satoban
(Sanskrit) oṁ samajas tvaṁ
(latviski) Om, Solījumu Iemiesojums