4 Apskaidrības Līmeņi

4 Apskaidrības Līmeņi
4 Apskaidrības Līmeņi

1. 4 Apskaidrības Līmeņi

4 Apskaidrības Līmeņi agrīnajā Budismā un Theravādā ir 4 secīgas pakāpes, kuras noslēdzas ar pilnīgu Skaidrību (Bodhi) kā Arahantam (SN 22.122).

Sutta Pitakā ir aprakstīti vairāki Budisma praktizētāju veidi atkarībā no viņu sasniegumu līmeņa. Parasti tādu ir 4, bet ir arī garāki apraksti ar vairākiem veidiem.

4 Apskaidrības Līmeņi ir:

  1. Sotāpanna, jeb Ceļa Uzsācējs
  2. Sakadāgāmi, jeb Vēlreiz Dzimstošais
  3. Anāgāmi, jeb Ceļa Beidzējs
  4. Arahants jeb Izdzisušais

Senākie Budisma teksti attēlo Budu kā tādu, kas norāda uz cilvēkiem, kuri atrodas kādā no šiem 4 Līmeņiem, kā Cēliem Cilvēkiem (ariya-pudgala) un tādu personu kopienu kā Cildeno Sanghu (ariya-saṅgha).

Mācība par 4 Apskaidrības Līmeņiem ir svarīga agrīno Budisma skolu pazīme, un mūsdienās tā joprojām ir pilnā spēkā Theravādas Budisma tradīcijā,

bet Mahājānas Budismā tiek uzsvērts Bodhisatvas ideāls, jeb Pilnības sasniegšana citu dzīvo būtņu labumam, cenšoties līdzināties Budas paša sasniegumam.

2. Ceļš un Augļi

Ceļa Uzsācējs (Sotāpanna) ir Brīvs no:

1. Maldiem par Patību (Pāḷi: sakkāya-diṭṭhi), pārliecības, ka 5 pārejošajās Skandhās (esamības elementu grupās) ir kāds nemainīgs Es vai Dvēsele.

2. Pieķeršanās rituāliem un ceremonijām
3. Šaubām par Mācību

Vēlreiz Dzimstošais (Sakadāgāmins) ir stipri Vājinājis:

4. Sajūtu Iekāri
5. Ļaunu Gribu

Ceļa Beidzējs (Anāgāmi) ir Brīvs no:

4. Sajūtu Iekāres
5. Ļaunas Gribas

Arahants (Izdzisušais) ir Brīvs no 5 Zemākajām Saitēm un 5 Augstākajām Saitēm (samjodžana), kuras ir:

6. Iekāre būt un pārdzimt materiālajās valstībās (rūpa rāga)
7. Iekāre būt un pārdzimt nemateriālajās valstībās  (arūpa rāga)
8. Iedomība
9. Nemiers
10. Nezināšana

Sutta Pitaka klasificē 4 Apskaidrības Līmeņus atbilstoši Garīgajai Izpratnei un Tikumībai.

Sthaviravāda un Theravāda tradīcijās, kuras māca, ka Apjēgsmes progress notiek Vienā Mirklī un ka Izpratne (abhisamaja) nenāk pakāpeniski (anapūrva),

šī klasifikācija ir tālāk izstrādāta, un katrs no 4 līmeņiem ir aprakstīts kā ceļš, kurš jāsasniedz Pēkšņi, kam seko ceļa augļu Izpratne.

Saskaņā ar Theravādas mācību, Arahanta izaugsmes procesu raksturo 4 skaidras un pēkšņas izmaiņas,

kaut arī Sūtrās teikts, ka Ceļš attīstās pakāpeniski, ar Apjēgsmes Mirkli pēc ilgākas apceres, tāpat kā okeānam ir pakāpenisks sēklis, pakāpenisks slīpums ar pēkšņu padziļinājumu tikai pēc ilgas iešanas.

Mahāsanghikas tradīcijā pastāvēja eka-kšaņa- čitta doktrīna, "saskaņā ar kuru Buda visu zina vienā domas mirklī".

3. Parasts cilvēks

Vienkāršs cilvēks jeb puthudžana (Pāḷi; sanskritā: pṛthag jñāna; t.i., bez zināšanām) ir ieslodzīts nebeidzamajā Samsāras Ratā.

Cilvēks pārdzimst, dzīvo un mirst neskaitāmas reizes, vai nu kā dievība, cilvēks, dzīvnieks, vīrietis, sieviete, spoks, titāns, elles būtne vai dažādas citas būtnes dažādās esamības kategorijās.

Parasta būtne nekad nav redzējusi un piedzīvojusi Dharmas Augstāko Patiesību, un tāpēc tā nespēj atrast beigas šai grūtajai, ciešanu pilnajai situācijai.

Tikai tad, kad ciešanas kļūst regulāras vai šķietami nebeidzamas, būtne meklē "risinājumu" un, centīgi meklējot, atrod Dharmu (galīgo risinājumu/patiesību).

4. 4 sasniegšanas posmi

Budas mācekļu Sanghu (Arija Sanghu) var raksturot kā 4 vai 8 veidu indivīdus.

Pastāv 4 cēlo mācekļu grupas, ja ceļu un augļus uzskata par pāriem, un 8 indivīdu grupas, kad katrs ceļš un auglis tiek aplūkoti atsevišķi:

(1) Ceļš uz Ceļa Uzsākšanu; (2) Ceļa Uzsākšanas stāvokļa piepildījums;
(3) Ceļš uz Vēlreiz Dzimstošā stāvokli; (4) Vēlreiz Dzimstošā stāvokļa piepildījums;
(5) Ceļš uz Ceļa Beigšanu; (6) Ceļa Beidzēja stāvokļa piepildījums;
(7) Ceļš uz Arahanta stāvokli; (8) Arahanta stāvokļa piepildījums.

Ceļa Uzsācējs

Pirmā pakāpe ir Sotāpanna (Pāḷi; sanskrita: Śrotāpanna), kas burtiski nozīmē "tas, kas ieiet Straumē", un Straume ir pārpasaulīgais Cēlais 8 Posmu Ceļš, kurš tiek uzskatīts par augstāko Dharmu.

Latviski es šeit un turpmāk saukšu Sotāpannu par Ceļa Uzsācēju, lai vieglāk iegaumēt un nav katru reizi jāpaskaidro. Tas ir 1 Apskaidrības Līmenis.

Tiek teikts, ka Ceļa Uzsācējam ir "atvērusies Dharmas acs".

Ceļa Uzsācējs sasniedz Arahanta stāvokli 7 atdzimšanu laikā, pēc tam kad tam atvērusies Dharmas acs.

Tā kā Ceļa Uzsācējs ir intuitīvi sapratis Budisma mācību (samyag-dṛṣṭi vai sammā-diṭṭhi, "Pareizos uzskatus") un viņam ir pilnīga Pārliecība jeb Šradha par 3 Dārgumiem: Budu, Dharmu un Sanghu,

un viņš ir pārvarējis Samskāras - Mentālos Nosacījumus, kuri piespiež pārdzimt zemākajās valstībās,

- šis indivīds nepārdzims tādā valstībā, kas zemāka par cilvēku (dzīvnieku, spoku vai ellē).

Vēlreiz Dzimstošais

Otrais posms ir Sakadāgāmī (sanskritā: Sakṛdāgāmin), kas burtiski nozīmē "tas, kurš vienreiz (sakt) nāk (āgacchati)".

Latviski es šeit un turpmāk saukšu Sakadāgāmī par Vēlreiz Dzimstošo, lai vieglāk iegaumēt un nav katru reizi jāpaskaidro. Tas ir 2 Apskaidrības Līmenis.

Vēlreiz Dzimstošais atgriezīsies Sajūtu Valstībā (no kurām zemākā ir cilvēku un augstākā ir dievību, kurām ir vara pār citu radītajiem darbiem, valstība) vēl 1 reizi.

Gan Ceļa Uzsācējs, gan Vēlreiz Dzimstošais ir pārcirtuši 1–3 Saites, kuras sien pie esamības.

Ceļa Uzsācējs un Vēlreiz Dzimstošais atšķiras ar to, ka Vēlreiz Dzimstošais ir vājinājis jeb samazinājis iekāri, naidu un maldus lielākā mērā, bet nav vēl pilnībā Brīvs.

Tāpēc Vēlreiz Dzimstošajam ir atlicis mazāk kā 7 pārdzimšanas.

Nav tā, ka Vēlreiz Dzimstošajam būtu atlikusi tikai 1 pārdzimšana, kā varētu padomāt pēc nosaukuma, jo to nevar droši apgalvot pat par Ceļa Beidzējiem, kuri var piedzīvot vēl vairākas pārdzimšanas 5 “Tīrajās Mītnēs”.

Tomēr viņiem ir atlikusi tikai vēl 1 pārdzimšana Sajūtu Valstībā, izņemot, protams, elles, dzīvnieku un spoku valstības.

Ceļa Beidzējs

3 Apskaidrības Līmenis ir Anāgāmī (sanskrita: Anāgāmin), kas burtiski nozīmē "tas, kurš nenāk (āgacchati)".

Latviski es šeit un turpmāk saukšu Anāgāmī par Ceļa Beidzēju, lai vieglāk iegaumēt un nav katru reizi jāpaskaidro. Tas ir 3 Apskaidrības Līmenis.

Ceļa Beidzējs, pārvarējis Sajūtu Valstību jeb materiālo esamību un pēc nāves neatgriežas Cilvēku Pasaulē vai jebkurā nelaimīgajā pasaulē, kas ir zemāka par to.

Tā vietā Ceļa Beidzēji pārdzimst vienā no 5 īpašajām pasaulēm Rūpa-dhātu jeb Smalkās Matērijas Valstībā, kuru sauc par Śuddhāvāsa pasaulēm jeb "Tīrajām Mītnēm", un tur sasniedz Nirvānu; daži no viņiem pārdzimst 2. reizi augstākajā Tīro Mītņu pasaulē.

Anāgāmī ir atbrīvojies no 5 Zemākajām Saitēm no 10 Saitēm pavisam, kuras saista būtnes pārdzimšanas ciklā. Anāgāmī jeb Ceļa Beidzējs ir sasniedzis labus rezultātus.

Arahants

4. posms ir Arahants (sanskrita: Arhat), pilnībā Apskaidrots cilvēks.

Latviski es šeit un turpmāk saukšu Arahantu par Arahantu vai Izdzisušo, lai vieglāk iegaumēt un nav katru reizi jāpaskaidro. Tas ir 4 Apskaidrības Līmenis.

Arahanti ir Brīvi no visām 10 Saitēm un pēc Nāves (sanskrita: Parinirvāṇa, Pāḷi: Parinibbāna) nekad nepārdzims nevienā pasaulē vai valstībā, viņi ir pilnībā izbēguši no Samsāras.

Arahants ir sasniedzis Apskaidrību, ejot pa Budas doto ceļu.

Theravādas Budismā termins Buda ir rezervēts tikai tiem, kuri "Paši sasniedz Apskaidrību", piemēram, Sidhārtha Gautama Buda, kurš pats Atklāja Ceļu.

Paččekabuda

Buda runāja par Paččekabudām kā par vientuļajiem Budām, kuri paši atklāj Ceļu uz Apskaidrību, Isigili Sutā (MN 116), bet izvēlējās to nemācīt.

Šis ir vismazāk zināmais ceļš, un to nemāca 3 tradicionālajās Jānās (Hīnajānā, Mahajānā un Vadžrajānā).