Bodhisatvas Mahā-satvas | Definīcija

Bodhisatva Mahāsatva
Bodhisatva Mahāsatva

Bodhisatvas Mahā-satvas

Termins Bodhisatva (Pāli, Bodhisatta; tibetiešu, Jangčub Sempa; ķīniešu, Pusa; korejiešu, Bosal, japāņu, Bosatsu) attiecas uz Satvu (personu) Budisma Ceļā (mārga), kas tiecas pēc Bodhi (skaidrības) vai kuru iekšējā daba tiecas pēc gaismas un pilnības.

Mahājānas tradīcijās Bodhisatva ir praktizētājs, kurš, trenējot sevi Pāramitu (pilnību) praksēs, tiecas nākotnē kļūt par Budu,

meklējot Anuttara-Samjak-SamBodhi (pilnīgu, perfektu skaidrību) pilnveidojot Pradžņu (gudrību) un palīdzot visām dzīvajām būtnēm ar Karuņu (Līdzcietību).

Līdz ar to mēdz teikt ka Bodhisatvas mērķis ir Augstākās Sirds Gudrības un Līdzcietības sasniegšana.

Bodhisatva ir tas, kurš drosmīgi meklē Apskaidrību, lai vislabākajā un pilnīgākajā veidā palīdzētu citiem (parārtha), kā arī sev (svārtha).

Bodhisatvu sauc arī par Mahā-Satvu jeb Lielo Būtni, jo viņš ir Mahājānas praktizētājs, kurš meklē Anuttara-Samjak-SamBodhi

un kurš apveltīts ar tādiem Apskaidrības priekšnosacījumiem kā:

 1. puņja-sambhāra (nopelnu krājumu) un
 2. džņāna-sambhāra (gudrības krājumu) -
 3. un Upāja-kaušalja kvalitāti (atbilstošiem līdzekļiem); t.i., viņš zina, kā pareizi rīkoties jebkurā situācijā.

Saskaņā ar Bodhisattva-bhūmi,

Bodhisatva-jāna (Bodhisatvas garīgais ceļš) tiek uzskatīts par pārāku pār zemākajiem ceļiem:

 1. Śrāvaka-jānu (mācekļu / klausītāju garīgais ceļš) un
 2. Pratjeka-Buda-jānu (pašapskaidrota Budas garīgais ceļš)

- jo Bodhisatvam ir lemts sasniegt Apskaidrību, pārvarot kleša-jņeyāvaraņu (emocionālos un intelektuālos traucēkļus), turpretim tie, kas atrodas 2 pārējos garīgajos ceļos, tiecas pēc Nirvānas, tas ir, tikai emocionālo ciešanu izzušanas.

Bodhisatvas ir pazīstami ar dažādiem nosaukumiem: piemēram, tekstā Mahāyāna-sūtra-alaṁkāra XIX: 73-74 šādi 15 vārdi ir doti kā Bodhisatvas sinonīmi:

 1. Mahā-satva (Lielā Būtne)
 2. Dhīmat (Gudrais)
 3. Uttamadjuti (Vislieliskākais)
 4. Džinaputra (Budas Dēls)
 5. Džinādhāra (Budas Varonis)
 6. Vijetri (Iekarotājs)
 7. Džinānkura (Budas Mantinieks)
 8. Vikrānta (Drosmīgais)
 9. Paramāščarja (Visbrīnišķīgākais)
 10. Sārthavāha (Karavānas Vadonis)
 11. Mahājašas (Slavenais)
 12. Kripālu (Līdzcietīgais)
 13. Mahā-Puņja (Nopelniem Bagātais)
 14. Īšvara (Kungs)
 15. Dhārmika (Taisnīgais).

Bodhisatvas ir 10 veidu:

 1. Gotrastha (kurš vēl nav sasniedzis tīrību)
 2. Avatīrņa (kurš pēta Apskaidrotas apziņas rašanos)
 3. Ašuddhāšaja (kurš nav sasniedzis tīrus nodomus)
 4. Śuddhāšaja ( kurš ir sasniedzis tīrus nodomus)
 5. Aparipakva (kurš nav nostiprinājies visaugstākajā stāvoklī)
 6. Paripakva (visaugstākajā stāvoklī nostiprinājies)
 7. Anijatipatita (kurš gatavs, bet vēl nav aizgājis apcerē)
 8. Nijatipatita (tas, kurš ir aizgājis apcerē)
 9. Ekajātipratibaddha (kurš gatavojas ieiet Augstākajā Apskaidrībā)
 10. Čaramabhāvika (kurš iegājis Augstākajā Apskaidrībā šajā dzīvē).

Attiecībā uz Bodhisatvas praksi dažādos tekstos tiek izmantotas dažādas kategorijas, lai iztirzātu šo procesu:

Piemēram,

Dašabhūmika sūtra atsaucas uz Bodhisatvas Daša-bhūmi (10 garīgajiem posmiem),

bet Bodhisattva-bhūmi atsaucas uz 12 Vihārām (garīgajām mājvietām),

pievienojot 2 Vihāras 10 Bhūmi sarakstam:

- gotra-Vihāra (Bodhisatvu ģimenes mājvieta) un

- adhi-mukti-čarjā-Vihāra (stingras apņēmības mājvieta),- tā ir klātesoša visās nākamajās 10 mājvietās.

Pēdējās 10 Vihāras būtībā atbilst 10 Dašabhūmika-sūtras Bodhisatvas posmiem, lai gan katrai no tām ir nosaukums, kas atšķiras no posmu nosaukumiem.

Katrā no 10 Dašabhūmika-sūtras posmiem tiek praktizēta noteikta Pāramita (Pilnība), lai Bodhisatva pakāpeniski paceltos līdz gala mērķim - Apskaidrībai.

10 Prakses posmi saskaņā ar Dašabhūmika-sūtru, ar tām atbilstošajām Pāramitām, ir sekojošas:

1. pramudita-bhūmi (priekpilnais posms):
Dāna-pāramitā (labdarības pilnība)

2. Vimala-bhūmi (Brīvības no sārņiem posms):
Šīla-pāramitā (ētiskas izturēšanās pilnība)

3. prabhākarī-bhūmi (gaismas došanas posms):
Dhjāna- pāramitā (koncentrēšanās pilnība)

4. arčīšmatī-bhūmi (kvēlojošās gudrības posms):
Kšānti-pāramitā (pacietības pilnība)

5. sudurdžajā-bhūmi (visaugstākās grūtības pakāpe):
Vīrja-pāramitā (enerģijas pilnība)

6. abhimūkhī-bhūmi (gudrības, kas pārsniedz netīrā un tīrā definīciju, pakāpe):
Pradžņa-pāramitā (Intuitīvās gudrības pilnība)

7. dūrāngamā-bhūmi - (turpinot tālāku posmu [kurā Bodhisatva iziet ārpus sevis, lai palīdzētu citiem]):
Upāja-kaušalja-pāramitā (savu zināšanu izmantošanas pilnība)

8. ačala-bhūmi (miera un netraucētības posms):
Praņidhāna- pāramitā (solījumu glābt visas dzīvās būtnes došanas pilnība )

9. sadhumati-bhūmi (labas domas posms):
Bala-pāramitā (spēka pilnība, lai vadītu dzīvās būtnes)

10. dharmamagha-bhūmi (dharmas lietus mākoņa posms):
Džņāna-pāramitā (visu iekļaujošās gudrības pilnība)

Tomēr Bodhisatvas pakāpju skaits ir atšķirīgs dažādās Sūtrās un dažādos komentāros:

Var atrast:

52 posmi Pusa yingluo benye jing (Taisho nr. 1485),
51 Cilvēcisko Karaļu Sūtrā, (Taisho nr. 245),
40 gan Brahmas Tīkla Sūtrā, (Taisho nr. 1484), gan
40 Avatamsaka-sūtrā (Huayan jing, Taisho nr. 278),
57 Śūrangama-Samādhi-sūtrā (Taisho nr. 642),
54 Čeng Weiši lun (Lekcija par Apziņas-vien Pilnību) (Taisho nr. 1591),
4 Mahājāna-sangraha (Taisho nr. 1594) un
gan 13 gan 7 posmi Bodhisattva-bhūmi (Taisho nr. 1581).

Ir arī citas Bodhisatvu klasifikācijas, piemēram:

- tie, kas ātri sasniedz Apskaidrību, un tie, kas sasniedz pakāpeniski;

- tie, kas ir mājsaimnieki un tie, kas nav,- katra sadalīta 9 klasēs;

- tie, kas ir ārkārtīgi līdzjūtīgi, piemēram, Avalokitešvara;

- un tie, kas ir ārkārtīgi gudri, piemēram, Maņdžušrī.

Maitreja Bodhisatva tiek uzskatīts par nākamo Budu, par kuru ir pravietots, ka viņš parādīsies šajā pasaulē.

Tiek uzskatīts, ka pats Šākjamuni savās iepriekšējās dzīvēs ir bijis Bodhisatva, un tā tiek dēvēts viņa Stāstos par Iepriekšējām Dzīvēm (Džātaka).

Lai atšķirtu viņu no Šrāvakiem un Pratjekabudām, kuri rūpējas tikai par sevis glābšanu, Mahājānā Bodhisatvu raksturo kā tādu, kurš dod Solījumus sniegt labumu visām dzīvajām būtnēm, kā arī sev pašam:

Tīrās Zemes tradīcijās, piemēram, saskaņā ar Lielo Sukhāvatī-vjūha Sūtru, Bodhisatva Mahā-satva Dharmakāra dod 48 solījumus

un kļūst par Neierobežotās Gaismas un Dzīves Budu (Amitābha vai Amitājusa), kas dzīvo Rietumu Zemē un darbojas kā glābjošs Buda, kurš turpina glābt visus kuri viņam uzticas.

No labi zināmajiem Bodhisatvām Avalokitešvara un Maitreja, iespējams, ir vispopulārākie Austrumāzijā:

Austrumāzijas Budisma tradīcijās Avalokitešvaru, kas labi pazīstams arī ar ķīniešu vārdu Guan Jin (korejiešu, Kvanseum; japāņu, Kannon), pielūdz gan garīdznieki, gan laji kā līdzcietīgas Mātes tēlu, glābēju un padomdevēju, kas atsaucas uz sajūtošo būtņu sāpēm un ciešanām.

Tibetā Tendzins Gjaco, 14. Dalailama, tiek uzskatīts par Avalokitešvaras iemiesojumu.

Maitreja (Pāli, Metteyya) Bodhisattva, kurš, kā teikts, mīt Tušitas debesīs, ir pazīstams kā nākotnes Buda, jo viņš parādīsies šajā pasaulē, lai atjaunotu Budismu pēc tam, kad būs pazudušas visas pašreizējās Šākjamuni Budas mācības atliekas.

Tradīcija vēsta, ka Asanga devās uz Tušitas debesīm, lai mācītos pie Maitrejas, kur saņēma no viņa 5 traktātus, kas kļuva par pamatu Jogāčāras skolas izveidošanai.

Maitrejas kā nākamā Budas godināšana arī ir devusi savu ieguldījumu vairākās Laika Gala un Jaunā Laikmeta tradīcijās.

Maņdžušrī un Samantabhadra ir Bodhisatvas, kuras bieži tiek attēlotas trijotnē kopā ar sākotnējo Budu Vairočanu:

Samantabhadra parasti stāv Vairočanas labajā pusē un Maņdžušrī ir pie viņa kreisās rokas. .

Samantabhadra bieži tiek attēlots arī sēžam balta ziloņa mugurā, turot rokās vēlmju piepildījuma dārgakmeni, lotosa ziedu vai Rakstus, kas parāda viņa kā Budas mācības un prakses aizbildņa lomu.

Savukārt Maņdžušrī simbolizē zināšanas un gudrību, un parasti ir attēlots turot rokās liesmojošu zobenu, kas pārrauj nezināšanas plīvuru.

Budistu pētnieki un Indijas gudrie, piemēram, Nāgārdžuna un Vasubandhu, tiek saukti par Bodhisatvām; Ķīnā, piemēram, Daoans (312–385) ir pazīstams kā Jinšou Pusa.

Mūsdienīgākos laikos jaunu Budistu kustību dibinātājus Ķīnā, Taivānā, Japānā un ASV to sekotāji uzskata par Bodhisatvām un dažos gadījumos pat par Budām.