Budistu Mūki

Budisma Mūki
Budisma Mūki

1. Budistu Mūki | Definīcija

Vārds Mūks cēlies no latīņu vārda monachus, un sākotnēji apzīmēja reliģisko vientuļnieku,

bet pamazām vārda nozīme attīstījās, un mūsdienās ar šo vārdu apzīmē visbiežāk vīriešu dzimuma pārstāvi, kurš ir reliģiskas kopienas biedrs un dzīvo kopienā ar citiem, kuri atsacījušies no pasaulīgās dzīves un sevi veltījuši reliģisko pienākumu izpildīšanai.

Līdzīgā veidā, lai gan arī Budisma tradīcijā vārdi ar kuriem tradicionāli apzīmē Mūkus (Sanskritā: Bhikšu vai Šramaņa; Pāli: Bhikkhu vai Samaṇa) sakņojas vārdos, ar kuriem apzīmēja bezpajumtniekus un askētus,

Budisma Mūkus pamatā saprot kā reliģiskas kopienas (Pāli: Saṅgha, Sanskritā: Saṁgha), kura atsacījusies no pasaulīguma, biedrus, kuri ir izgājuši formālu Ordinācijas ceremoniju, kuru veikusi pilnībā ordinētu Mūku kopa.

Papildus pilnībā ordinētajiem Mūkiem (Bhikšu), arī jaunos pārbaudes laika Mūkus (Šrāmaṇera) var uzskatīt par Mūku kopienas locekļiem.

Tādējādi viens no veidiem, kā saprast, ko nozīmē būt par Budistu Mūku, ir izpētīt kolektīvu, kuram Mūki pieder.

Tomēr vienlīdz lietderīgi ir koncentrēties uz mazākām Mūku grupām vai paveidiem šajā lielākajā kopienā, un izpētīt visbiežāk sastopamās motivācijas kļūt par Mūkiem - jautājumus, kuri nav izskaidroti Mūku dzīves noteikumos vai Mūku kopienas vēstures pārskatos.

2. Askēti

Viens no šādiem paveidiem ir Mūks-Askēts, kurš nododas fiziskām askēzēm.

Askēti ir gandrīz visi Mūki, šī vārda plašākajā nozīmē, jo kļūšana par Mūku sevī ietver atsacīšanos no noteiktām sajūtu baudām, starp kurām visbiežāk ir arī atturēšanās no seksa, rotājumiem un alkohola.

Bet dažus Mūkus piesaista vēl lielāku pašaizliedzīgu darbību izaicinājums. Tās var ietvert gavēšanu, miega trūkumu, sevis sakropļošanu un dažādus citus fiziskus pārbaudījumus.

Iemesli, lai cilvēks tiektos pēc šādas dzīves ir dažādi, tostarp:

- lai mēģinātu attīrīt ķermeni,

- lai eksperimentētu ar stāvokļiem un atklāsmēm, kas iegūtas, mokot ķermeni,

- tieksme pēc prestiža, kādu sabiedrība dāvā varonīgiem askētiem,

- un dažos gadījumos pat demence un mazohisms.

Viens vai vairāki no šiem faktoriem saplūst askētā, viena veida Budistu paraugmodelī.

Arī pats Buda bija savdabīgs Mūka-Askēta piemērs:

Vienā no neaizmirstamākajām epizodēm stāstos par Budas dzīvi viņš noraida pārmērīgu askēzi pēc tam, kad gandrīz nomira badā,

un, par lielu satraukumu saviem mācekļiem, sāk ēst barību, pēc tam, kad saprot, ka Apskaidrību nevar sasniegt ar tukšu vēderu.

Senās Indijas kontekstā, kur pastāvēja stingras askētisma tradīcijas, nevar teikt, ka Buda būtu sludinājis ārkārtīgi daudzveidīgu sevis mocīšanu.

Tomēr stāsti par Budas askētiskajiem varoņdarbiem pirms viņa Apskaidrības sasnieguma, ieskaitot darbības, kuras viņš paveica iepriekšējās dzīvēs, daudzus ir iedvesmojuši sekot viņa agrākajam piemēram.

Vēl viens nozīmīgs agrīnais askētiskā ceļa paraugs bija Budas māceklis Mahā Kāšjapa, kurš pazīstams kā "pirmais starp tiem, kas ievēro askētisko disciplīnu".

Mahā Kāšjapa nodarbojās ar ilgstošu nepārtrauktu meditāciju, būdams izolēts alā un valkāja tikai tādus tērpus, kas bija gatavoti no raupjām lupatām, kuras nometuši citi.

Viņš bija tik imūns pret jutekliskām rūpēm, ka, saskaņā ar kādu nostāstu, viņš reiz pieņēma un apēda ziedojumu no spitālīgas sievietes, kurā nejauši bija iekritis viņas nopuvušā pirksta gabals.

Mūkiem ārpus Indijas tuvāki askētiskās prakses modeļi ir viegli atrodami vietējo Mūku dzīves hronikās Tibetā, Taizemē, Ķīnā, Vjetnamā un citur.

Pārdabiskas spējas ir viens no askētiskas prakses blakusproduktiem:

Piemēram, tiek teikts, ka Mahā Kāšjapa spēja lidot.

Stāsti par dīvainām un brīnišķīgām spējām bieži ir saistīti ar šādām personībām, un tie ir viens no iemesliem, kāpēc Mūki ir izvēlējušies askētisku apmācību.

Mūsdienās Budisti visā pasaulē, sekojot vispārējai tendencei, ir aizvien vairāk attālinājušies no ekstrēmām askētisma formām,

bet askētiskais impulss kaut kādā līmenī joprojām ir galvenā motivācija lai cilvēki kļūtu par Mūkiem un lajiem lai viņiem sekotu.

3. Pētnieki

Ja askētiskais dzīvesveids patīk tiem, kurus piesaista fiziska un dažkārt pat anti-intelektuāla prakse, Mūka-Pētnieka modelis sniedz iedvesmu cilvēkiem, kurus piesaista Budisma doktrīnas, rituālu un vēstures izpēte un skaidrošana.

Lielāko Budisma vēstures daļu klosteri ir kalpojuši kā mācību centri, kuri aprīkoti ar lieliskām bibliotēkām un kuros darbojas erudīti Mūki.

Šrīlankā un Birmā (Mjanmā) vēl nesenā vēsturē klosteri kalpoja kā skolas apkaimes bērniem, nodrošinot pamatizglītību lasīšanā un rakstīšanā, kā arī Budisma zināšanās.

Pat Ķīnā, kur pastāvējušas spēcīgas sekulārās izglītības tradīcijas, kandidāti, kas gatavojās impērijas civildienesta eksāmeniem, bieži mācījās klosteros, lai iegūtu disciplīnu un mieru, nemaz nerunājot par grāmatām kuras tur bija pieejamas.

Tāpat kā gadījumā ar Askētiem, Mūka-Pētnieka modeļa piemēru varēja viegli atrast Budas ievērojamāko mācekļu vidū, īpaši Šāriputras personā, kurš bija pazīstams starp Budas mācekļiem kā "labākais gudrībā".

Šāriputra jau sākotnējā Budistu kopienā bieži tika slavēts par viņa izcilo atmiņu, asprātīgo iztaujāšanu un spēju atspēkot nepatiesas doktrīnas asās debatēs. Bez tam Šāriputra bija labākais eksperts pašā formālākajā Budisma zināšanu disciplīnā - Abhidharmā.

Visas kultūras, kurās tiek praktizēts Budisms, ir radījušas Mūkus, kuri bijuši pazīstami ar savu erudīciju, galvenokārt Budisma mācībās, bet arī jomās, kas nav tieši saistītas ar Budismu, piemēram, glezniecībā, dzejā, kaligrāfijā, inženierzinātnēs un medicīnā.

Piemēram, japāņu mūks Kūkai (774-835), papildus viņa ievērojamajam ieguldījumam Budisma filosofijas attīstībā Japānā,

ir pazīstams arī kā viens no Japānas labākajiem kaligrāfiem, dzejniekiem un leksikogrāfiem, kurš ir atzīts par Japānā vecākās vārdnīcas sastādīšanu, kura joprojām saglabājusies, un daži pat apgalvo, ka viņš izgudrojis arī Kanas alfabētu - mūsdienu japāņu valodas rakstības pamatu.

Mūsdienās nav nekas neparasts, ka Mūki ar pētniecisku ievirzi iegūst akadēmiskos grādus gan savās valstīs, gan ārzemēs un strādā par pasniedzējiem sekulārās institūcijās.

4. Administratori

Lai gan, no pirmā acu uzmetiena, tas nav tik vareni kā būt par pārpasaulīgu askētu vai izcilu zinātnieku,

institucionālais Administrators, kas ir atbildīgs par klostera pārvaldību un ceremoniju veikšanu, ir būtisks postenis Saṅghas izdzīvošanai:

Laicīgā līmenī klosteru administratori ir atbildīgi par līdzekļu pieprasīšanu un rituālu izpildes pārraudzību laicīgajiem atbalstītājiem.

Viņi arī nosaka klostera standartus, dažos gadījumos izpelnoties klosterim reputāciju kā uzcītības, intelektuālo aktivitāšu vai ceremoniju paraugam.

Institucionālie Administratori var būt vai nu Konservatīvie Mūki, kuri ir apņēmīgi ievēro tradicionālos standartus, vai Reformatori, kuru nolūks ir ieviest pārmaiņas Budisma kopienā vai sabiedrībā kopumā.

20. gadsimtā Budisti ir vērsušies tādiem Mūkiem-Reformētajiem, lai risinātu izaicinājumu atrast jaunus ienākumu avotus līdz ar radikāli atšķirīgu nacionālo ekonomiku parādīšanos, kā arī stāties pretī vai iekļaut jaunas intelektuālās un sociālās tendences, tostarp sociālismu, feminismu un mūsdienu zinātnes atklājumus.

Vadošie Budistu Mūki tagad dibina universitātes un slimnīcas, rosina misionāru programmas ārzemēs un dažreiz viņiem ir ievērojama politiskā ietekme.

Taivānā un Šrīlankā Mūki ir ieņēmuši arī politiskus posteņus.

Mazāk tieši, bet vēl svarīgāk ir tas, ka vadošie Mūki veido savu sekotāju politiskos uzskatus un kontrolē ievērojamus ekonomiskos resursus.

Lai gan daži pauž diskomfortu par prestižu un varu, kas uzkrājas institūciju vadītājiem, kas ir šķietami pretrunā ar tradicionālo klosteru imperatīvu atteikties no šādām vērtībām, citi uzskata, ka tās ir apbrīnas vērts un nepieciešamas, lai aizsargātu un izplatītu Budistu uzskatus un prakses.

5. Ekscentriķi un Deģenerāti

Mūki, kas atrodas ārpus šiem tradicionālajiem tipiem, mūku kopienas nomalē, ir pazīstami ar savu ekscentriskumu:

"Svētais muļķis", Mūks, kurš šķiet traks vai stulbs, bet patiesībā ir apgaismots, ir bieži sastopams Budistu mākslā un literatūrā. Šādām figūrām bieži tiek piedēvētas pārdabiskas spējas paredzēt nākotni, dziedināt slimos un ietekmēt laika apstākļus.

Piemēram, bija zināms, ka 5. gadsimta ķīniešu brīnumdaris Baočī klīda pa ielām, izsakot nesaprotamus aforismus. Tikai vēlāk tika saprasts, ka viņa izteikumi paredzēja svarīgus notikumus.

Mūsdienās daži Mūki ir pazīstami ar savu dīvaino, neparedzamo uzvedību un gatavību pārkāpt klostera noteikumus, pamatojoties uz to, ka pilnīga nedualitātes un tukšuma doktrīnu izpratne padara parastos ierobežojumus apšaubāmus.

Attieksme pret šādām figūrām noteikti ir neviennozīmīga, jo bieži vien ir grūti atšķirt Apskaidrotu Svēto cilvēku, kas ir ārpus parastās morāles, no šarlatāna

Atsevišķus Mūkus var vairāk piesaistīt kāds no iepriekš aprakstītajiem Mūku veidiem, taču daži Mūki atklāti apstrīdētu jebkura no tiem leģitimitāti:

Askēti, pētnieki, administratori un pat apskaidroti ekscentriskie Mūki lielākoties ir pozitīvi tēli.

Tomēr visās kultūrās, kur tiek praktizēts Budisms, vienlīdz pamanāms ir samaitātā Mūka-Deģenerāta negatīvais tēls:

Budistu rakstos, iespējams, slavenākais sliktais Mūks bija Devadatta, Budas brālēns un māceklis, kurš aiz skaudības un ambīcijām vairākkārt mēģināja izjaukt Budas mērķus, vienā brīdī pat mēģinot viņu noindēt, veicot darbības, kuras galu galā noveda viņu Ellē.

Tikpat zemisks bija Mahādeva, par kuru tika teikts, ka viņam bija sekss ar savu māti, pirms viņš nogalināja abus savus vecākus, un pēc tam viņš meklēja ordināciju, izmisīgi cenšoties izpirkt savus grēkus:

Kā Mūkam viņa nozīmīgākais darbs bija izvirzīt 5 pretrunīgas tēzes, kuras izraisīja nesaskaņas Saṅghā.

Šādas leģendas, iespējams, radās no mēģinājumiem nomelnot konkurējošo skolu vai frakciju atbalstītājus.

Ļaunprātīgu, negodprātīgu Mūku apraksti ir bieži sastopami Budistu rakstos, kur tie tiek nosodīti un izmantoti kā pedagoģisks līdzeklis, lai iedvesmotu cēlākus Mūkus izvairīties no tāda piemēra.

Šī retoriskā aspekta dēļ lasot šādus stāstus jābūt piesardzīgiem, pirms pieņemt aprakstus par amorāliem Mūkiem kā precīzus patiesas uzvedības aprakstus, pat ja šādi stāsti nāk no Budistu avotiem.

Ārpus Budisma avotiem Samaitātais Mūks ir arī populāra persona ne-Budistu literatūrā, kur Mūki bieži tiek attēloti kā tādi, kas tikai izliekas, ka pieņem Budistu atteikšanās un nepieķeršanās principus, lai labāk sasniegtu viszemākos un pasaulīgākos mērķus.

Šādu Mūku īpašības daļēji ir atkarīgas no viņu izcelsmes valsts paradumiem:

Piemēram, Ķīnā, kur Veģetārisms ir svarīga Mūka identitātes sastāvdaļa, Mūki bieži tiek attēloti kā tādi, kas slepeni apmierina savas tieksmes pēc gaļas un vīna. Un seksuāli samaitāti, negausīgi Mūki parādās literatūrā visās kultūrās, kurās tiek praktizēts Budisms.

Atkal bieži vien ir grūti novērtēt šādu raksturojumu precizitāti:

Lai gan no seniem laikiem līdz mūsdienām, bez šaubām, vienmēr ir bijuši apšaubāmas ētikas Mūki, kuri ir gatavi pārkāpt savus solījumus savtīgu nodomu dēļ, daudzi šādi pārskati ir drīzāk laicīgas fantāzijas produkti, nevis precīzs faktisko Mūku apraksts.

6. Secinājums

Visas mūku kopienas iedalījums dažos galvenajos paveidos patiesībā maskē tās daudzveidību:

Neskaitot pievienošanos Saṅghai lai izietu apmācību askētisma praksēs, pievērstos Budisma doktrīnas izpētei, Budistu institūciju veicināšanai vai zemākiem motīviem,

daži pievienojas sociālu pienākumu dēļ, piemēram, uz īsu laiku kļūstot par Mūkiem, piemēram, Taizemē un Birmā, vai arī tāpēc, lai izpildītu vecākiem doto solījumu.

Vīrieši kļūst par Mūkiem pēc neveiksmēm laicīgajā pasaulē vai dēļ vilšanās laicīgajos panākumos. Viņi var kļūt par mūkiem tiecoties pēc miera, nicinot parastās sabiedrības materiālismu un niecīgumu, vai dēļ garlaicības.

Īsumā, iemeslu saraksts, kuri motivē cilvēkus kļūt par Budisma Mūkiem, ir garš un daudzveidīgs.

Daļēji šīs raksturu un motīvu dažādības dēļ klostera aicinājums ir bijis tik noturīgs tik daudziem un ka Mūkiem ir bijusi tik ietekmīga loma visās sabiedrībās, kurās ir vai kādreiz bijis izplatīts Budisms.