Monasticisms Budismā

Budisma Mūki
Budisma Mūki

1. Monasticisms Budismā

Termins Monasticisms ir atvasināts no grieķu vārda monos, kas nozīmē "vientuļš" vai "viens". Neskatoties uz etimoloģiju, lielākā daļa Budistu mūku nav vientuļnieki vai vientuļi klejotāji.

Mūki, pat tie, kuri laiku pa laikam izvēlas dzīvot kā vientuļnieki, pieder Budistu Saṅghai jeb kopienai.

Budistu mūku kopienu daudzveidība ir diezgan liela:

sākot no ārkārtīgi lieliem un bagātiem pilsētu klosteriem, vidējiem un maziem ciematu klosteriem, meža, alu un kalnu klosteriem.

Budistu monasticisms aizsākās Indijā, jau Budas Šākjamuni dzīves laikā:

Šķiet, ka pirmie mūku ordeņa locekļi dzīvoja tādu dzīvesveidu, ka pārmaiņus gan klejoja grupās no vietas uz vietu, gan dažreiz uz noteiktiem periodiem apmetās uz dzīvi parkos un birzīs, kurus bija ziedojuši karaļi un bagātie tirgotāji.

Daži Budistu pētnieki ir iebilduši, ka klejotāju dzīvesveids pakāpeniski pārveidojās par dzīvi pastāvīgākās mūku apmetņu vietās, un tas iespējams radās dēļ Budas prasības lai mūki un mūķenes pārtrauktu klaiņošanu Lietus periodu laikā.

Citi Budistu pētnieki uzskata, ka pirmie Budistu klosteru kompleksi radās tāpēc, ka bagātie laji vēlējās ziedot zemi un pastāvīgas būves mūku kopienai.

Lai gan zinātnieki diskutē par klosteru izcelsmi,

viņi piekrīt, ka līdz ar pastāvīgo struktūru parādīšanos radās mūku klase, kas pastāvīgi palika klosteros, lai darbotos kā pārziņi un administratori.

Teksti un arheoloģiskās liecības atklāj, ka drīz pēc Budas nāves tikai Rādžagrihas pilsētas apkaimē vien bija 18 lieli Budistu klosteri.

Ķīniešu Budistu svētceļnieku hronikas liecina, ka 5.–7. gadsimtā m.ē. Indijā pastāvēja lieli Budistu klosteri un klosteru universitātes, kurās atradās tūkstošiem mūku no dažādām Budisma tradīcijām.

Klosteri ātri kļuva par bagātām iestādēm, kurām piederēja zeme, ēkas un daudzi īpašumi.

Budistu mūku ordenis sākotnēji sastāvēja no ordinētiem mūkiem un mūķenēm.

Tomēr viduslaikos ordinēto mūķeņu līnija pilnībā izbeidzās Theravādas ordenī. Lai gan formāli ordeņa vairs nebija, dažas sievietes turpināja dzīvot kā pārbaudes laika mūķenes (novices) mūķeņu klosteros.

Lai gan dažās valstīs mūķenēm-novicēm bieži trūkst atzinības un atbalsta, kas ir ļoti būtisks viņu izdzīvošanai, citās valstīs mūķenēm-novicēm (piemēram, Šrāmaņerikā Tibetā) ir bijis plašāks atbalsta tīkls un lielāka viņu statusa atzīšana.

Kopš 1980. gadiem dažās Theravādas valstīs, piemēram, Šrīlankā un Taizemē, ir notikušas aktivitātes, lai atjaunotu pilnībā ordinēto mūķeņu līniju, lai gan šie centieni bieži vien ir sastapušies ar asu pretestību no vīriešu puses.

Viduslaikos visi Budistu klosteru ordeņi Indijā bija izzuduši. Līdz tam laikam Budistu Monasticisms jau bija kļuvis par visas Āzijas fenomenu.

Pagājušajā gadsimtā Budistu klosteru institūcijas ir ne tikai tikušas atjaunotas Indijā, bet arī izveidojušās visā Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, Āfrikā, Eiropā un Austrālijā.

2. Monasticisms un Saṅgha

Budismā mūku ordeni sauc par Saṅghu, kas vārda šaurākajā nozīmē īpaši attiecas uz mūkiem un mūķenēm.

Saṅgha sākās, kad Buda pieņēma kopienā savus pirmos 5 mācekļus neilgi pēc Apskaidrības sasniegšanas.

Pieaugot mūku ordenim un reliģijai izplatoties arvien plašākā rādiusā, tika izveidoti daudzi disciplināri noteikumi, kas regulēja mūku un mūķeņu dzīvi.

Lai gan noteikumi, kas atrodami Budisma kanona Vinajas sadaļā, var likties ļoti sarežģīti, to pamatā ir tiešs nodoms: palīdzēt vadīt mūku un mūķeņu dzīvi pa garīgo ceļu un izveidot vienotu mūku grupu.

Budistu mūku ordeņa uzdevums ir saglabāt un mācīt Budisma doktrīnu, un, mācot, kā dzīvot saskaņā ar Budas Šākjamuni mācīto dzīvesveidu, ordeņa noteikumi sniedz saikni ar pagātnes notikumiem.

Buda sākotnēji darbojās kā mūku ordeņa līderis.

Savas nāves brīdī viņš atteicās iecelt pēcteci; tā vietā tika teikts, ka Budisma mācībai un disciplīnas kodeksam ir  jāieņem centrālās autoritātes vieta.

Tā kā Saṅghai trūka līdera, kas varētu uzturēt doktrināros un disciplīnas standartus neskartus, nākamajos gadsimtos pēc Budas nāves Saṅgha sadalījās vairākās mūku tradīcijās.

Agrīnās Saṅghas šķelšanās bieži bija balstītas strīdos par disciplīnu un noveda pie atsevišķu Vinajas tekstu izveides.

Pirmajā tūkstošgadē pēc Budas nāves un līdz mūsdienām, strīdi bieži bija saistīti ar doktrināriem un disciplināriem jautājumiem, tādējādi izveidojās daudz Budisma sektu un skolu, kuras bieži vien katra koncentrējās uz noteiktām konkrētām doktrīnām, tekstiem, skolotājiem un praksēm.

Centrālās varas trūkums Budismā var tikt uzskatīts par problemātisku un par cēloni daudziem iekšējiem strīdiem un sadalījumiem.

Bet aplūkojot to visu pozitīvākā gaismā - liela brīvība interpretēt Budisma praksi un doktrīnu - ir radījusi lielu daudzumu dažādu Budisma mūku institūciju un mūku dzīves aicinājumu, tādējādi veicinot tradīcijas pielāgošanos laikā un telpā.

Tā kā ordenis laika gaitā ģeogrāfiski paplašinājās, bija nepieciešami pielāgojumi, lai tradīciju un klostera institūciju padarītu pieņemamu cilvēkiem, kuri dzīvoja dažādās valstīs, kur reliģija tika ieviesta:

Piemēram, lai gan Theravādas ordeņa mūkiem (piemēram, tiem, kas dzīvo Šrīlankā, Mjanmā, Taizemē, Laosā un Kambodžā) ir aizliegts nodarboties ar lauksaimniecību, un viņiem jāsaņem barība tieši no lajiem,

Austrumāzijas Čaņ skolas mūki tiek mudināti audzēt pārtiku pašiem sev, un šī ideja ir cieši saistīta ar Konfūcisma ideālu - nebūt par parazītiem sabiedrībā.

3. Mūku kategorijas

Budistu klosteros atrodas daudzas dažādas Budistu mūku kategorijas, sākot no postulantiem, kuri vēlas lūgt uzņemšanu Saṅghā, līdz klostera abatam.

Pirms kļūšanas par mūku vai mūķeni, persona, kas vēlas tikt uzņemta Saṅghā, parasti aizvada pārbaudes laiku, kas ilgst no vairākām dienām līdz vairākiem gadiem, klosterī, kurā viņš vai viņa gaida ordināciju:

Šajā periodā postulants apgūst klostera dzīves praksi, ir iesaistīts dažādos vienkāršos un prasīgos darbos klostera apkārtnē, kā arī ir atbildīgs par pārējo mūku vajadzību apmierināšanu.

Šis periods ļauj postulantam, kā arī klostera mūkiem un mūķenēm pārliecināties, vai klostera dzīve ir viņiem piemērotā izvēle.

Tradicionāli ienākšana Budistu Saṅghā notiek saskaņā ar 2 pakāpju procesu, kurā postulants vispirms kļūst par novici (Šrāmaņera, Šrāmaņerikā) un pēc tam kļūst par pilnībā ordinētu mūku (Bhikšu) vai mūķeni (Bhikšuņī).

Lai kļūtu par novici, ir jābūt pietiekoši vecam, lai atbaidītu vārnas (parasti tiek interpretēts kā 7-8 gadus vecam).

Iesācējiem ir jāievēro 10 pamata noteikumi jeb Solījumi:

 1. Nenogalināt
 2. Nezagt
 3. Neiesaistīties seksuālās aktivitātēs
 4. Nemelot
 5. Nelietot Apreibinošas vielas
 6. Neēst pēc pusdienlaika
 7. Neskatīties izklaides un neklausīties muzikālus priekšnesumus
 8. Nenēsāt vītnes vai smaržas
 9. Negulēt augstās gultās
 10. Nepieskarties zeltam vai sudrabam (ar to domājot naudu)

Ordenī palikušie mūki un mūķenes, sasniedzot 20 gadu vecumu, var izvēlēties saņemt otru, formālāku, "augstāko" ordināciju (upasampadā):

Kā "pilnībā ordinētiem" mūkiem, gan mūkiem gan mūķenēm ir jāievēro daudz lielāks skaits solījumu, kas ne tikai precizē 10 iesācēju noteikumus, bet arī attiecas uz pieklājības, ģērbšanās un uzvedības jautājumiem.

Lai gan solījumu skaits dažādos reģionos un skolās atšķiras, atkarībā no noteiktajā tradīcijā pieņemtā Vinajas kodeksa,

mūki reti ievēro visus solījumus, un dažās tradīcijās Japānā un Tibetā, piemēram, daļa mūku, īpaši vecākie garīdznieki, var būt precējušies, tas tiek uzskatīts par pieņemamu un pat vēlamu.

Iepriekš aprakstītās mūku kategorijas un ordinācijas posmi bieži ir aizsākušies Indijas Budistu praksēs.

Patiesībā pastāv daudzas variācijas attiecībā uz ordināciju un mūku kategorijām:

Viena no šādām variācijām attiecas uz to, vai kļūšana par pilnībā ordinētu mūku ir pastāvīga vai īslaicīga apņemšanās:

Piemēram, Šrīlankā visbiežāk mūki tiek ordinēti uz visu dzīvi, un aiziešana no mūku kārtas ir ļoti nepopulāra. Bet Taizemē īslaicīga ordinācija ir ārkārtīgi izplatīta.

Vēl viena svarīga variācija attiecas uz Upasampadas ordināciju:

Lai gan lielākajā daļā Theravādas valstu ir sociāls spiediens, lai iesācēji tiktu iesvētīti Upasampadā, tiklīdz viņi sasniedz atbilstošu vecumu,

lielākā daļa mūku Ķīnā izvēlas palikt noviciātā, iespējams, vispirms tāpēc, ka trūkst klosteru, kas varētu dot mūku solījumus.

Turklāt lielākā daļa Austrumāzijas mūku pēc pilnīgas ordinācijas pieņem citu solījumu kopumu, kuru sauc par Bodhisatvas Solījumiem, kas iegūti no Mahājānas Brahmas Tīkla Sūtras, kas saskaņā ar Mahājānas tradīciju balstās uz apņemšanos vest visas būtnes uz Apskaidrību.

4. Ikdienas klostera rutīnas

Klostera ikdienas rutīnas visbiežāk ir vērstas uz 4 veidu aktivitātēm:

 1. studēšanu,
 2. meditāciju praksi,
 3. Rituālu veikšana un
 4. klostera noteikto pienākumu pildīšanu.

Ārpus šīm aktivitātēm Budistu klosteri arī laiku pa laikam ir iesaistījušies politikā un sociālajos kalpošanas pasākumos, piemēram, bezpajumtnieku patversmju, skolu, dzīvnieku patversmju un slimnīcu būvniecībā.

Parasti ikdienas mūku aktivitātes ietver tādas darbības kā:

klostera tīrīšana; dažādu klostera pienākumu veikšana; godināšana Budam, viņa mācībai (dharmai), mūku kopienai (Saṅghai) un savam skolotājam; studēšana; recitācija; un meditācijas.

Neskaitot mūku kodeksa ierobežojumus, ikdienā mūku aktivitātes vēl vairāk ierobežo pastāvošās Budisma tradīcijas, klosteris, mūka pakāpe un gadalaiks:

Piemēram, lai gan daži uz meditācijām orientēti klosteri lielāko dienas daļu varētu veltīt meditāciju praksei, citos klosteros ikdienas rutīna varētu būt vairāk vērsta uz Budistu tekstu izpēti un rituālu veikšanu.

Papildus šīm atšķirībām, mūku aktivitātes dažādās Budistu tradīcijās un valstīs atšķiras:

Piemēram, Theravādas mūki Taizemē, Mjanmā (Birmā) vai Laosā agri no rīta mēdz doties ārā, lai saņemtu ziedojumus, un viņiem pēc pusdienlaika jāatturas no ēšanas,

Mahājānas mūki no Ķīnas, Taivānas, Korejas un Japānas reti meklē paši ziedojumus un var ieturēt vakara uzkodas (dažreiz sauktu par "medicīnisko maltīti").

Ikdienas klostera rutīnas var arī mainīties atkarībā no gada laika:

Piemēram, tā kā mūki, kas dzīvo noteiktos Son (Čaņ) klosteros Korejā, var meditēt vairāk nekā 14 stundas dienā rekolekciju sezonā (vasarā un ziemā),

viņi var veltīt maz laika meditācijai tajās sezonās kad nenotiek retrīti:

Šajā laikā mūki bieži apmeklē citus klosterus, dodas svētceļojumos un iesaistās dažādos citos projektos pie klostera, piemēram, dārzkopībā, lauksaimniecībā un celtniecības darbos.

Budistu mūku aktivitātes ir arī ikmēneša rituāli un ceremonijas, kuru forma un saturs dažādās Budistu tradīcijās var atšķirties:

Viens no šādiem ikmēneša rituāliem, ko parasti praktizē Theravādas tradīcijās, ir Pošadhas (Pāli, Uposathas) rituāls, kurš notiek ik pa 2 nedēļām - Jaunā Mēness un Pilnmēness dienās:

Šajā rituālā tiek recitēts disciplinārais kodekss un mūku kopienas locekļiem tiek jautāts, vai viņi nav pārkāpuši kādu no priekšrakstiem:

Šis grēku nožēlas rituāls rada vienotības sajūtu klostera kopienā un veicina sevis pārbaudi un mūku iekšējo tīrību, kas ir nepieciešama garīgajam progresam.

Pošadhas rituāls pamazām piedzīvo jaunu popularitāti dažās Mahājānas valstīs, piemēram, Taivānā un Korejā.

Klosteros, kur šis rituāls netiek praktizēts, tā vietā var būt citi ikmēneša un pusmēneša rituāli:

Piemēram, Korejiešu Son tradīcijā ir ierasts, ka ik pēc 2 nedēļām Jaunā Mēness un Pilnmēness dienās abats sniedz lekciju un pat var mūkiem dot Bodhisatvas Solījumus:

Parasti šī lekcija aptver dažādus Budas vai citu slavenu Budistu mūku mācību aspektus, kā arī īsus norādījumus par meditāciju.

Ikgadējiem rituāliem un svinībām ir arī liela nozīme mūku dzīvesveidā:

Viena no populārākajām un nozīmīgākajām ikgadējām Budistu ceremonijām ir Budas dzimšanas, apskaidrības un nāves dienas atzīmēšana:

Šī ceremonija parasti notiek katra gada 4. Mēneša (pēc Mēness Kalendāra) Pilnmēness laikā (parasti aprīļa beigās vai maija sākumā):

Gaidot šos ļoti svarīgos svētkus, mūki nedēļu pirms Pilnmēness sāk rūpīgi tīrīt klosteri un izrotāt to ar roku darinātām papīra laternām.

Šī rituāla laikā laji pulcējas uz savu vietējo klosteri,

kur viņi klīst pa klostera ēkām un ap tām, tiekas ar mūkiem un mūķenēm, piedalās noteiktos rituālos un apmeklē lekcijas par dažādiem Budas dzīves un mācības aspektiem.

5. Mūki un Laji

Budistu mūku ordeņa izdzīvošana ir atkarīga no 2 faktoriem:

a) vīriešiem un sievietēm, kas vēlas uzsākt mūku dzīvi un
b) lajiem, kas viņus atbalsta.

Kopš vissenākajiem laikiem laji finansēja pirmo Budistu klosteru celtniecību Indijā un ārpus tās.

Neskatoties uz to, ka mūki, iestājoties Saṅghā, "aiziet" (pravrādžita) no sabiedrības, mūki un mūķenes saglabā dziļu saikni ar lajiem savstarpējas mijiedarbības veidā:

Laji ideālā gadījumā piegādā mūkiem un mūķenēm 4 rekvizītus (ēdienu, apģērbu, pajumti un zāles) apmaiņā pret vadību un garīgo atbalstu sprediķu un rituālu veidā.

Sadarbība starp mūkiem un lajiem var ievērojami atšķirties atkarībā no klostera veida:

Meža, alu un kalnu klosteru iemītniekiem parasti ir diezgan ierobežota saskarsme ar lajiem, bet mūkiem, kuri dzīvo ciematos un pilsētu klosteros bieži ir ciešas saites ar lajiem.

Šie pilsētu un ciematu klosteri ne tikai kalpo kā centri, kur laji var saņemt norādījumus par Budisma doktrīnu un praksi, bet arī darbojas kā izglītības centri, kas māca reliģiskos un laicīgos priekšmetus.

Mūku ordeņa un laju sadarbības pamatu veido Nopelnu koncepcija, kura ir ļoti svarīga Budismā:

Tā kā mūku ordeni veido cilvēki, kas pārstāv, sludina un seko Budas mācībām, pati mūku institūcija tiek uzskatīta par augstāko nopelnu lauku un tāpēc visvairāk pelnījusi ziedojumus:

Saskaņā ar šo sistēmu, ziedošana mūkiem ir viena no labākajām darbībām, ko cilvēks var veikt, un viss, kas tiek ziedots Saṅghai, mūku kopienai, palielina ziedotāja nopelnu krātuvi:

Šis nopelns ne tikai nodrošina veiksmi un labvēlīgākas pārdzimšanas nākotnē, bet var arī tikt nodots citiem, kam tas ir nepieciešams, piemēram, mirušam radiniekam.