Pratjekabuda

Pratjekabuda
Pratjekabuda

Pratjekabuda

Pāļi Kanona agrīnajā tradīcijā Pratjekabuda (pāļi: Paččekabuda) attiecas uz vīriešu kārtas indivīdu, kurš ir sasniedzis Apskaidrību jeb Gudrību (Bodhi; tātad, kļuvis par Budu) - pats saviem spēkiem.

Atšķirībā no Samjaksambudas (pāļi: Sammasambudas), kas ir pilnībā Apskaidrota persona,

Pratjekabuda patur Apskaidrību sev (pratjeka) un Nesludina to citiem.

Agrīnā Budisma kosmoloģijā Budas laikmets un laikmets, kas nav Budas laikmets, seko viens otram:

Budas laikmetā piedzimst Apskaidrota būtne, piemēram, vēsturiskais Buda (Siddhārtha Gautama), tā sasniedz Apskaidrību un pēc tam sludina 4 Cēlās Patiesības, kuras viņš ir atklājis.

Pēc tam viņš sāk izplatīt Mācību, dēļ līdzcietības pret citu dzīvo būtņu ciešanām.

Pratjekabuda arī sasniedz Apskaidrību pats saviem spēkiem, bet viņam nav enerģijas, lai sludinātu vai izveidotu Budistu Kopienu,

jo, kā skaidro kanoniskie teksti, viņam pietrūkst pilnībā Apskaidrotā Budas līdzcietības. Tomēr viņš tiek uzskatīts par Skolotāju, kaut arī klusu, mācot ar savu dzīves un rīcības piemēru.

Pratjekabudas figūra, iespējams, bija rezultāts pirms-Budisma laikmeta askētu iekļaušanai agrīnajā Budisma vēsturē, kurus cilvēki cienīja kā Svētos un Gudros.

Iekļaujot tos Budisma vēsturē, agrīnās Budistu kopienas spēja izveidot zināmu kontinuitāti ar pirms-Budisma periodu. Vienlaikus, viņi spēja atzīt Apskaidrotu personu iespējamību citos laikmetos un kultūrās.

Tāpēc Pratjekabudām Budisma mācībā ir īpaša, bet ierobežota vieta.

Pilnībā Apskaidrota persona, Buda, pats atrod Budisma vēsts mūžīgās patiesības un sāk Budisma periodu.

Savukārt Pratjekabuda nesludina un viņam nebūs sekotāju.

Tāpat kā Pratjekabuda, arī Arahants ir cilvēks, kurš sasniedz augstāko Apskaidrības stāvokli:

Tomēr saskaņā ar Budistu tradīcijām Arahants nesasniedza tādu pilnību ar saviem pūliņiem, bet gan saprata 4 Cēlās Patiesības un ceļoja pa Budisma tradīcijas mācīto Ceļu.

Mahājānas tradīcijās Arahanta, Pratjekabudas un Budas ceļi sākotnēji tiek uzskatīti par tādiem, kas ved uz Nirvānu,

bet tiek uzskatīts, ka Budas ceļš ir vienīgais Cildenais mērķis - Augstākā Budas Vieni Rati, kurus laika gaitā sasniegs visi.