Buda un Dievs | 33 Dievu Debesis

Buda apciemo Debesis
Buda apciemo Debesis

Buda un Dievs | 33 Dievu Debesis

Cilvēki dažreiz jautā - ko Budisms un Buda domā par Dievu?! Un kas gan ir Dievs?!

Buda Šākjamuni dzīvoja un mācīja 6. gadsimtā Pirms Mūsu Ēras, un tas bija aptuveni 2600 gadus atpakaļ. Un Indijā valdošā un lielākā reliģija bija Vēdiskā reliģija, kura ticēja, ka pastāv dažādas pasaules neredzamajā valstībā,

starp kurām bija Devu (Dievu) pasaule, Asuru (Titānu jeb Padievu) pasaule, Senču Garu (pritī) pasaules

un bija, protams, arī Elles jeb Nārakas (aptuveni 20, no kurām 10 Elles bija Karstās, kurās pārmācīja ar Karstumu, un 10 Elles bija Aukstās, kurās pārmācīja ar Aukstumu).

Cilvēki tika aicināti regulāri veikt ziedojumus un upurēšanu (karmu) Dieviem un Senču Gariem, ievērot dažādas Askēzes (tapasjas) un dzīvot saskaņā ar Vedām un Šāstrām (likumiem, rokasgrāmatām).

Devas dzīvoja Devu pasaulē, kuru mēdza saukt par 33 Devu jeb Dievu pasauli, kuru sanskritā sauca par Trājastrimšas Debesīm, no skaitļa vārda 33 (trajastrimšat).

Patiesībā, Dievu, iespējams, bija daudz vairāk kā 33, bet pēc dažādiem tekstiem 33 bija Galvenie Dievi šajās Debesīs, vai arī nosaukums bija radies, jo tur bija 33 Dievu Pulki.

Trājastrimšas Debesīs valdīja Dievs Indra (saukts arī par Šakru), tomēr jāatzīmē ka dzīve Dievu pasaulē bija daudziem notikumiem un kaislībām bagāta

un arī valdnieka statusu brīžiem mēģināja apdraudēt gan Varuņa, gan arī Āsuri (Titāni), kuri dažreiz aktīvi karoja ar Devām un centās viņus padzīt no Dievu Planētas.

Šie 33 galvenie Vēdiskie Dievi visbiežāk tiek aprakstīti Samhitās (Vedu senākajos tekstos) kā sastāvoši no 12 Āditjām, 11 Rudrām, 8 Vāsu un 2 Ašvīniem.

8 Vāsu (materiālo elementu dievības) sastāvēja no:

Djauš (Debesīm), Prithivī (Zemes), Vāju (Vēja), Agņi (Uguns), Nakšatras (Zvaigznes), Varuņas (Ūdens), Sūrjas (Saules) un Čandras (Mēness).

12 Āditjas (personiskās jeb Saules Dievības) bija:

Višņu, Arjamāns, Indra (Šakra), Tvāštri, Varuņa, Bhāga, Sāvitri, Vivasvats, Amša, Mitra, Pūšans un Dakša.

11 Rudras sastāvēja no:

5 reliģiskām pamata spējām:

Ānandas (svētlaimes), Vidžņānas (apziņas), Manasa (prāta), Prāņas (dzīves elpas), Vāč (valodas);

5 Šivas vārdiem:

Īšānas (personības), Tatpurušas (virs-dvēseles), Aghoras (iznīcinošā), Vāmadevas (saglabātāja) un Sadjodžātas (radītāja).

+ Ātma (Dvēsele, Patība)

+ 2 Ašvīni bija Saules Dieva dēli, jeb Rīts un Vakars.

Un te atgriežoties pie Budas un Budisma jāteic - Buda nepieskaitīja sevi pie 33 Dieviem.

Tomēr - vismaz 1 reizi Buda bija devies personīgi apciemot Trājastrimšas Debesis un tur mācīja Debesu iemītniekiem un savai Mātei Abhidharmas gudrības, un pavadīja Trājastrimšas Debesīs visu Lietus Sezonu.

Tāpat, tiek uzskatīts ka Debesu būtnes bieži vien apciemoja Budu uz zemes un klausījās Budas mācību.

Apraksts

Trājastrimšas Debesis ir otrās no Kāmadhātu debesīm, tieši virs Čāturmahārādžikas jeb Četru Debesu Ķēniņu valstības, un ir augstākās no debesīm, kuras uztur fizisku saikni ar pārējo pasauli.

Trājastrimša atrodas Šumeru virsotnē, virs pasaules centrālā kalna, 80 jodžanu augstumā; kopējā debesu platība ir 80 jodžanas kvadrātā. Tāpēc šīs Debesis dažos aspektos ir salīdzināmas ar grieķu Olimpa kalnu.

Pēc Vasubandhu domām, katrs Trājastrimšas iemītnieks ir puskrošas (apmēram 1500 pēdu) garš un dzīvo 1000 gadus, no kuriem katra diena ir līdzvērtīga 100 gadiem mūsu pasaulē, tas nozīmē, kopā 36 miljonus mūsu gadu.

Tā kā Trājastrimša ir fiziski saistīta ar pasauli caur Šumeru, atšķirībā no debesīm virs tā, Trājastrimšas Dievi nespēj izvairīties no iesaistīšanās pasaulīgās lietās.

Jo īpaši viņi bieži nonāk konfliktos ar Asurām — atsevišķu dievišķo būtņu kopu, kuras tika izraidītas no Trājastrimšas un kuras tagad dzīvo Šumeru pakājē, meklējot veidus, kā atgūt zaudēto valstību.

Tomēr starp Devām un Asurām mēdz notikt laulības.

Galvenais starp Trājastrimšas Dieviem ir Šakra (pāļi: Sakka), pazīstams arī kā Indra.

Citas Trājastrimšas Devas, kuras bieži tiek pieminētas, ir Višvakarmans (Vissakamma), Devu amatnieks un celtnieks; Mātali, kurš vada Šakras ratus; un Sudža, Šakras sieva un Asuru vadoņa Vemačitrina (Vepačittas) meita.

Trājastrimšas Debesis vairākas reizes parādās Budistu nostāstos, kuros vai nu Buda paceļas uz Trājastrimšu, vai (biežāk) dievības no Trājastrimšas nolaižas, lai satiktu Budu.

Budas māte Maija pārdzima Tušitas debesīs un apciemoja Trājastrimšas Debesis, kur viņas dēls mācīja viņai Abhidharmu.

Salīdzinot ar cilvēka gadiem, dzīves ilgums palielinās 4 reizes katrā augstākajā valstībā.

Cik ilgi Buda sludināja savai mātei debesīs?

Saskaņā ar tekstiem Kungs Buda sludināja savai mātei Augstāko filosofiju (Abhidharmu) Trājastrimšas Debesīs 3 mēnešus bez pārtraukuma. Neviens cilvēks nespētu noklausīties visu sprediķi bez pārtraukuma.

Bet tā kā Trājastrimšā 100 gadi uz zemes ir tikai 1 diena, tad Trājastrimšā 3 mēneši uz zemes ir tikai 3,6 minūtes! Dieviem tā būtu īsa lekcija. Viņiem nebūtu grūti to uzmanīgi noklausīties.

"Trīsdesmit trīs" debesu vārdā nav tur mītošo Dievu uzskaitījums (to ir daudz vairāk), bet gan vispārīgs termins, kas mantots no Vēdu reliģijas.

Theravādas Budistu stāstos Indras sākotnējā grupā bija 33 cilvēki (kuriem bija pietiekami daudz nopelnu, lai viņi kļūtu par Devām Šumeru kalna virsotnē).

Budisms māca ka pavisam pastāv 6 Sajūtu Valstības Debesis (Devalokas), un Trājastrimšas Debesis ir otrās tuvākās zemei. Pārējās Dievu Valstības atrodas daudz tālāk no Zemes un tām ir maz kontaktu ar zemes dzīvi.

6 Sajūtu Valstības Debesis (Devalokas) ir:

  1. Čāturmahārādžika (Četri Lielie Valdnieki)
  2. Trājastrimša (33 Dievu Paradīze)
  3. Jama (Jamas Dievu Paradīze)
  4. Tušita (Iepriecinājuma Paradīze)
  5. Nimmarati (Dievi, kuri bauda pašu radīto)
  6. Paranimmita-Vasavatti (Dievi, kas kontrolē citu radīto)