10 Pareizu Darbību Veidi

10 Pareizu Darbību Veidi
10 Pareizu Darbību Veidi

1. Ļaunā un Labā Saknes
(Akuśala Kuśala Hetu)

Buda mācīja, ka visas Ciešanas rodas no 3 Cēloņiem, kurus bieži vien dēvē arī par 3 Prāta Indēm vai 3 Ļaunā Saknēm, no kurām izaug viss pārējais Ļaunums, Ciešanas un Nepilnības.

Tās ir:

 1. Moha (Maldi),
 2. Rāga (Alkatība),
 3. Dvēša (Naids).

Šie 3 termini aptver visu ļaunuma diapazonu neatkarīgi no tā, vai tam ir mazāka vai lielāka intensitāte: no vājas tendences līdz visrupjākajai izpausmei.

Viss Labais arī rodas jeb izaug no 3 Saknēm:

 1. amoha (nemaldīgums) jeb pradžņa (gudrība)
 2. alobha (nepieķeršanās) jeb dāna (dāsnums)
 3. adveša (neienīšana) jeb mettā (mīlošā labestība)

2. Pareizas darbības (Puņja Krija)

Par Pareizām Darbībām es šeit saukšu to, ko Sanskritā sauc par Puņja Krija jeb Pāļi par Puṇṇa Kiriya.
Puņja burtiski nozīmē Nopelni. Latviski neskan tik labi Nopelnu pilnās darbības, tāpēc es tās saukšu par Pareizām Darbībām, ar to šeit saprotot ka Pareizas darbības ir tādas kas veido cilvēkam Nopelnus Mūžībā, un par Aplamām jeb Netikumīgām Darbībām es saukšu darbības kuras rada Nopelnus kuri noved Ellē un Ciešanās.

Visas darbības sākas no Prāta. Ķermenis un Runa darbojas tikai kā durvis, caur kurām Prāts izpaužas. Senie cilvēki Puņja jeb Pareizos Darbus definēja kā tādus, kas attīra apziņu no sārņiem un negācijām.

No Labā un Ļaunā Sakņu apraksta kļūst skaidrs, ka Labā Saknes ir Nopelnu cēloņi.

Tādējādi Pareizas darbības ir tīšas jeb apzinātas darbības, kuras pavada 3 Labā Saknes: Gudrība, Dāsnums un Mīlošā Labestība.

Un otrādi, Aplamas Darbības ir ar nodomu veiktas darbības, kuras pavada 3 Ļaunā Saknes — Alkatība, Naids un Maldi.

Vienkārši runājot tās veido attiecīgi Labu un Ļaunu Karmu.

Saskaņā ar Abhidharmu pastāv 8 Labi apziņas veidi (sobhana čitta), kas pieder sajūtu valstībai (Kāmavačara):

4 no tām satur tikai 2 Labā Saknes (dāsnums, mīlošā labestība), bet vēl 4 satur visas 3 Labā Saknes (dāsnums, labestība, gudrība).

Katra grupa tiek iedalīta vēl sīkāk atkarībā no tā, vai tās ir Ar Nodomu vai Bez Nodoma un vai tās pavada Prieks vai Vienaldzība.

Galīgajā nozīmē šie 8 Labas Apziņas veidi ietver sevī visas Labās darbības vai Labo Karmu, kas attiecas uz sajūtu sfēru.

Šie 8 Labas Apziņas veidi ir uzskaitīti zemāk.

 1. ar Prieku, Ar Nodomu, ar Gudrību
 2. ar Prieku, Ar Nodomu, bez Gudrības
 3. ar Prieku, Bez Nodoma, ar Gudrību
 4. ar Prieku, Bez Nodoma, bez Gudrības
 5. ar Vienaldzību, Ar Nodomu, ar Gudrību
 6. ar Vienaldzību, Ar Nodomu, bez Gudrības
 7. ar Vienaldzību, Bez Nodoma, ar Gudrību
 8. ar Vienaldzību, Bez Nodoma bez Gudrības

3. 10 Pareizu Darbību Veidi (Daśa-Puņja-Krija-Vastu)

Ja kāds vēlas šajā dzīvē uzkrāt Labu Karmu, ir 10 Veidi (Daśa Vastu) Pareizu Darbību (Puņja-Krija), kas rada labus rezultātus un ko noteikti jācenšas praktizēt jeb kultivēt:

 1. Dāna => Labdarība jeb Dāsnums
 2. Šīla => Morāle
 3. Bhāvana => Meditācija jeb Prāta Koncentrēšana;
 4. Apačājana => Godbijība vai Cieņa pret cieņu pelnījušajiem
 5. Vaijāvritja => Kalpošana vai Brīvprātīga palīdzība
 6. Pariņāmana => Dalīšanās Nopelnos
 7. Puņjānumodana => Prieks par citu nopelniem
 8. Dharma-šravaņa => Mācības klausīšanās vai studēšana
 9. Dharma-dešana => Mācības skaidrošana vai izplatīšana
 10. Drišti-judžū-Karma => Savu uzskatu labošana

10 Pareizu Darbību Veidus var iedalīt 3 grupās:

1. Dāna jeb Dāsnuma grupa: Dāsnums, Dalīšanās Nopelnos un Prieks par citu nopelniem.

2. Šīla jeb Morāles grupa: Morāle, Godbijība un Kalpošana

3. Bhāvana jeb Meditācijas grupa: meditācija, doktrīnas klausīšanās, doktrīnas mācīšana un Savu uzskatu labošana

(a) Dāna grupa apzīmē Alobha (nepieķeršanos), tas nozīmē augstsirdību vai atteikšanos. Tā ārstē greizsirdību un skopumu vai egoismu.

(b) Šīla grupa apzīmē Adveša (neienīšanu), tas nozīmē labo gribu. Tā ārstē pieķeršanos (lobha) un dusmas (dvēša).

(c) Bhāvana grupa pārstāv Amoha (nemaldīgumu), tas nozīmē gudrību vai izpratni. Tā ārstē maldus un aplamus uzskatus.

10 Pareizu Darbību Veidi tiek veikti ar 8 Labas Apziņas veidiem, ja vien meditācijā netiek sasniegta Dhjāna (transformācija) vai Mārga (Ceļa apziņa).

Tātad šie 10 Pareizu Darbību Veidi parasti rada Labu Karmu kas attiecas uz sajūtu sfēru.

4. Labās Karmas veidi

(a) 2 sakņu un 3 sakņu laba Karma

Ja tiek veikti labi darbi, zinot Karmu un to sekas, tad labā apziņa ir saistīta ar izpratni.

Nodomu pavadīs visas 3 Labās Saknes: gudrība, dāsnums, mīlošā labestība. Tā tiks iegūta 3-sakņu (trihetuka) laba Karma.

Vēl labāk, ja, veicot Pareizus darbus, izdosies attīstīt Intuitīvu Gudrību, sirdī apjēdzot, ka viss ir pakļauts pārmaiņām, ciešanām un Nav-ES. Iegūto labo Karmu atkal pavadīs 3 labās Saknes.

No otras puses, ja kāds veic labu darbu, nezinot par Karmu un tās ietekmi, viņš to dara bez izpratnes:

Tad Nodomu nepavadīs Gudrība, bet tikai 2 SaknesDāsnums un Labestība. Tad tiks iegūta 2 Sakņu (dvihetuka) Karma.

b) Augstākā un Zemākā Labā Karma

10 Pareizu Darbību Veidu veikšanai ļoti svarīga ir cilvēka Griba vai Nodoms pirms un pēc Labās darbības.

Ja iespējams attīstīt labu apziņu pirms un pēc tikumīgās darbības, tad Labo Nodomu, kas slēpjas aiz tikumīgās darbības, pavadīs citi labi nodomi, un līdz ar to Karmiskais potenciāls tiks nostiprināts. Iegūtā labā Karma būs vēl labāka.

Lai iegūtu šāda veida Augstāko Karmu, iepriekš jādomā par Labajiem Darbiem un jājūtas priecīgam par iespēju tos veikt.

Tāpat, pēc darbības veikšanas, vajadzētu to pārdomāt un būt prieka pilnam, domājot par darbības labajām pusēm.

No otras puses, ja cilvēks jūtas slinks vai negribīgs, greizsirdīgs vai skops pirms kādas Pareizas darbības, piemēram, labdarības, un pēc tam nožēlo, ka izdarījis Labu darbību,

tad Labo Nodomu sniegt labdarību pavadīs citi slikti nodomi, un līdz ar to Karmiskais potenciāls tiks vājināts. Šajā gadījumā iegūtā Labā Karma ir Zemāka.

Tādējādi, veicot 10 Pareizu Darbību Veidus, tiek iegūti 4 Labas Karmas veidi, proti:

 1. Augstākā 3 Sakņu Karma
 2. Zemākā 3 Sakņu Karma
 3. Augstākā 2 Sakņu Karma
 4. Zemākā 2 Sakņu Karma

Katru no 4 veidiem var izpildīt ar Prieku vai Vienaldzību, kopumā veidojot 8 Labas Apziņas Veidus.

No 4 veidiem vislabākais ir (1). Ja tas noteiks Pārdzimšanas Apziņu, cilvēks atdzims ar 3 Labā Saknēm (trihetuku) Cilvēku vai Dievu laimīgajās sfērās, un viņam būs spēja sasniegt Dhjānu (Mentālo Transformāciju) un Mārgu (Ceļa Apziņu).

(2) un (3) veidi ir diezgan līdzīgi. Ja tie noteiks Pārdzimšanas Apziņu, cilvēks pārdzims ar 2 Labā Saknēm (dvihetuku) Cilvēku vai Dievu laimīgajā valstībā. Bet viņam nebūs spēju sasniegt Dhjānu un Mārgu.

(4) veids ir vissliktākais. Ja tas noteiks Pārdzimšanas Apziņu, cilvēks pārdzims labā esamības valstībā, bet bez nevienas Labā Saknes (ahetuka), kā Cilvēks ar deformācijām vai kā Zemei ​​piesaistīta degradēta Dievība Čaturmahārādžikā jeb Četru Debesu Valdnieku zemākajā valstībā.

5. Personu klasifikācija (Pudgala-bheda)

Pudgala nozīmē indivīds jeb persona.

Abhidharmā indivīdi tiek iedalīti 12 tipos, kas sastāv no:

 1. 4 prithag džņāna veidiem (pasaulīgajiem, bez zināšanām)
 2. 8 Ārija-Pudgala veidiem (cildeniem indivīdiem), proti:

1) Duggati Ahetuka Pudgala – apzīmē indivīdus, kas dzimuši bēdīgajos eksistences stāvokļos, t.i., 4 zemākajās pasaulēs, proti, dzīvnieku, spoku, dēmonu valstībā un ellē.

Šo indivīdu apziņā nav nevienas no 3 labā Saknēm, proti: Gudrības, Dāsnuma un Mīlošās Labestības. Tāpēc tos sauc ahetukas jeb bez saknēm.

2) Sugati Ahetuka Pudgala – apzīmē indivīdus, kuri ir dzimuši ar deformācijām cilvēku pasaules laimīgajā sfērā vai zemākajā Čaturmahārādžikā valstībā, bet kuriem nav nevienas labas Saknes.

3) Dvihetuka Pudgala – apzīmē Cilvēkus un Dievus, kuri piedzimst tikai ar 2 labā Saknēm, proti: dāsnumu un mīlošo labestību.

Šādi indivīdi pašreizējā dzīvē nevar sasniegt Dhjānas (mentālās transformācijas) un Mārgas (ceļa apziņu), lai arī kā viņi censtos.

Tomēr viņi var kļūt par 'trihetuka Pudgala' nākamajā dzīvē savu pašreizējās dzīves meditācijas centienu rezultātā, un pēc tam viegli sasniegt Dhjānas un Mārgas, ja viņi atkal meditē.

4) Trihetuka Pudgala – apzīmē uz Cilvēkus un Dievus, kuri ir dzimuši ar visām 3 Labajām Saknēm: Gudrību, Dāsnumu un Mīlošo Labestību.

Šādi cilvēki var sasniegt visas Dhjānas un visas Mārgas, ja viņi intensīvi praktizē Miera (Šamatha) un Gudrības (Vipassana) meditācijas.

Tādējādi Pasaulīgie cilvēki ar 3 Labā Saknēm var sasniegt dažādas Svētuma pakāpes, praktizējot meditācijas, ievērojot disciplīnu un pārējās Pareizās Darbības.

5) Sotāpanna Mārga Čitta – // Ceļa Uzsācēja Ceļa Apziņa
6) Sotāpanna Phala Čitta –  //  Ceļa Uzsācēja Piepildījuma Apziņa
7) Sakadāgāmi Mārga Čitta – // Vēlreiz Dzimstošā Ceļa Apziņa
8) Sakadāgāmi Phala Čitta –  // Vēlreiz Dzimstošā Piepildījuma Apziņa
9) Anāgāmi Mārga Čitta –  // Ceļa Beidzēja Ceļa Apziņa
10) Anāgāmi Phala Čitta – // Ceļa Beidzēja Piepildījuma Apziņa
11) Arahanta Mārga Čitta – // Izdzisušā Ceļa Apziņa
12) Arahanta Phala Čitta – // Izdzisušā Piepildījuma Apziņa