4 Pareizās Piepūles

4 Pareizās Piepūles
4 Pareizās Piepūles

1. 4 Pareizās Piepūles

4 Pareizās Piepūles (pāļi: sammappadhāna; Skt.: samjak-pradhāna), kuras dažreiz mēdz saukt arī par  ir 4 Pareizajiem Centieniem, 4 Pareizajiem Mēģinājumiem vai 4 Lielajām Piepūlēm, ir neatņemama daļa no Budisma  ceļa uz Bodhi (atmošanos).

Balstoties intuitīvā izpratnē par dažādu mentālo īpašību izcelsmi un izzušanu laika gaitā un mūsu spējām apzināti ietekmēt šīs smalkās īpašības,

4 Pareizās Piepūles veicina kaitīgu mentālo īpašību iznīdēšanu un labvēlīgu mentālo īpašību izkopšanu.

4 Pareizās Piepūles parasti tiek asociētas ar Cēlā 8 Posmu Ceļa posmu Pareizā Piepūle (sammā-vājāma) un  Enerģijas (vīrja) spēju no 5 Garīgajām Spējām.

4 Pareizo Piepūļu apraksts ir sastopams  Vinaja Pitakā, Sutta Pitakā, Abhidharma Pitakā un Pāļi komentāros.

Turklāt literatūrā ir minēts arī līdzīgs, bet atšķirīgs jēdziens 4 Centieni. Šie 2 jēdzieni ir paskaidroti zemāk.

2. 4 Pareizās Piepūles

4 Pareizās Piepūles (čattārimāni sammappadhānāni) ir definētas ar šādu tradicionālo formulu:

Dažreiz mūks rada vēlmi, cenšas, aktivizē neatlaidību, atbalsta un īsteno savu nodomu lai:

1) ... lai vairs neizveidotos [anuppādāja] ļaunas, kaitējošas īpašības, kuras nav vēl izveidojušās.

2) ... lai atmestu [pahānāja] ļaunas, kaitējošas īpašības, kuras jau ir izveidojušās.

3) ... lai izveidotu [upādāja] noderīgas īpašības, kuras nav vēl izveidojušās.

4) ... lai saglabātu [thitijā], skaidrotu, palielinātu, vairotu, attīstītu un novestu līdz pilnībai - noderīgās īpašības, kuras jau ir izveidojušās.

Šis skaidrojums esot saņemts no Budas, atbildot uz šādiem jautājumiem:

 1. Kas ir Pareiza Piepūle? (SN 45.8, Cēlā 8 Posmu Ceļa kontekstā)
 2. Kas ir Enerģijas spēja? (SN 48.10, 5 Garīgo Spēju kontekstā)
 3. Kādi ir 4 Pareizie Centieni? (SN 49.1 un turpmāk)

Šis formulējums ir arī daļa no God. Šāriputras plašā skaidrojuma, pievēršoties jautājumam Kas ir šī Dharma, ko Kungs [Buda] ir labi pasludinājis? (DN 33).

Turklāt Aṅguttara Nikājas sadaļā, kas pazīstama kā Pirkstu Knipja sadaļa (AN 1.16.6, Accharāsaṅghātavaggo),

ir fiksēts Budas sacītais, ka, ja mūks veiktu vienu no 4 Pareizajām Piepūlēm, kaut vai tikai par pirkstu knipja tiesu (vai tikai vienu brīdi), tad viņš būtu gremdējies Meditācijā, veicis savus pienākumus pret Skolotāju, un ēdis ciema ziedojumu labumus nepaliekot parādā.

Līdzīgu 2-daļīgu skaidrojumu Buda sniedz SN 48.9, šoreiz saistībā ar 5 Garīgajām Spējām, kad viņš saka:

Un kas, mūki, ir Enerģijas Spēja?

Šeit, mūki, cēlais māceklis mājo ar Enerģiju, kas sakopota, lai atmestu kaitīgos stāvokļus un izveidotu noderīgus stāvokļus; viņš ir spēcīgs, stingrs centienos, nevairās no atbildības par noderīgu stāvokļu izkopšanu.

– Šī ir Enerģijas Spēja.

Tas, kas ir aplams jeb kaitējošs (akušala) un pareizs jeb noderīgs (kušala), ir apskatīts Abhidharmas Pitakā un pēc-Kanoniskajos Pāḷi komentāros:

Kopumā, aplamie stāvokļi ir 3 Nepilnības (klešas):

 1. Moha (Maldi),
 2. Rāga (Alkatība),
 3. Dvēša (Naids).

Noderīgie stāvokļi ir Nepilnību pretstati:

 1. amoha (nemaldīgums) jeb pradžņa (gudrība)
 2. alobha (nepieķeršanās) jeb dāna (dāsnums)
 3. adveša (neienīšana) jeb mettā (mīlošā labestība)

3. 4 Piepūles

Visā Pāḷi Kanonā tiek nošķirtas 4 Piepūles (padhāna) un 4 Pareizās Piepūles (sammappadhāna).

Lai gan tās ir līdzīgi nosauktas, kanoniskās lekcijas tās konsekventi definē atšķirīgi, pat tajās pašās vai saistītajās lekcijās.

4 Piepūles (čattārimāni padhānāni) tiek apkopotas šādi:

 1. Ierobežot Sajūtas (saṁvara padhāna).
 2. Atmest Nepilnības (pahāna padhāna).
 3. Kultivēt Apskaidrības Nosacījumus  (bhāvanā padhāna).
 4. Saglabāt Koncentrēšanos (anurakkhaṇā padhāna).