Brahmavihāras

Brahmavihāras
Brahmavihāras

1. Brahmavihāras

Brahmavihāras (cildenās attieksmes, lit. Brahmas mājvietas) ir 4 Budistu tikumi un to izkopšanai izstrādātās meditācijas prakses.

Tās sauc arī par 4 Neierobežotajām (sanskritā: apramāṇa, pāli: appamaññā) vai 4 Bezgalīgajām Apziņām.

Brahma-Vihāras ir:

 1. mīlošā labestība vai labvēlība (maitrī/mettā)
 2. līdzcietība (karuṇā)
 3. empātisks prieks (muditā)
 4. nesatraucamība (upekṣā/upekkhā)

Saskaņā ar Metta Suttu, 4 Neierobežoto pilnveidošana spēj likt praktizētājam pārdzimt Brahmas Valstībā (Brahmāloka).

2. Etimoloģija un tulkojumi

 1. Pāli: čattāri brahma vihārā
 2. Sanskritā: čatvāro brahma vihārāḥ

Brahmavihāru var analizēt kā sastāvošu no 2 vārdiem: Brahma un vihāra, kas bieži tiek tulkots kā cildens vai dievišķās mājvietas.

Kā zināms - Brahma bija gan dievība-radītājs Vēdiskajā reliģijā, bet Budismā par Brahmām sauc būtnes, kuras apdzīvo 2 augstākos Dievību ešelonus - Smalko Matēriju un Nemateriālo  Valstību.

Savukārt Vihāra - ir sens vārds ar ko apzīmēja Mājvietu, visbiežāk tā bija meža askētu būdiņa vai apmetne, bet mūsdienās par Vihāra visbiežāk sauc arī Theravādas Budisma tempļus.

Apramāṇa parasti tiek tulkots kā Neierobežotais, kas nozīmē neierobežotība, bezgalība, stāvoklis, kas ir bez robežām.

Tiek uzskatīts, ka šīs attieksmes, kad meditācijā tiek attīstītas augstā līmenī, padara apziņu Neierobežotu un līdzīgu mīlošā Brahmas (dieva) prātam.

Citi tulkojumi Eiropas valodās:

 1. 4 dievišķās mājvietas,
 2. 4 dievišķas emocijas,
 3. 4 cildenas attieksmes,
 4. 4 dievišķas mītnes.

3. Brahma-vihāra

4 Brahma-Vihāras ir:

 1. Mīlošā Labestība (pāļi: mettā, sanskritā: maitrī) ir aktīva laba griba pret visiem;
 2. Līdzcietība (karuṇā) izriet no Mettas, tas nozīmē uztvert citu ciešanas kā savas paša ciešanas.
 3. Empātisks Prieks (muditā): ir prieka sajūta par to ka citi ir laimīgi, pat ja cilvēks pats tajā nav piedalījies, tas ir iejūtīga prieka veids;
 4. Nesatraucamība (pāli: upekkhā, sanskrita: upekšā): ir līdzsvarotība un mierīgums, objektīvi izturoties pret visiem.

Agrīnajā Budismā

Tiek uzskatīts, ka Brahma-Vihāra ir pirms-Budisma jēdziens, kuram Budisma tradīcija deva savu interpretāciju.

Kā norāda Indologs un sanskrita un pāļi pētnieks Ričards Gombrihs, Budistu Brahma-Vihāras lietojums sākotnēji attiecās uz atmodinātu apziņas stāvokli un īpašu attieksmi pret citām būtnēm, kas bija līdzvērtīga dzīvošanai ar Brahmanu šeit un tagad.

Vēlākā tradīcija šos aprakstus uztvēra ļoti burtiski, saistot tos ar kosmoloģiju un izprotot tos kā dzīvošanu kopā ar Brahmanu, pārdzimstot Brahmas Valstībā.

Pēc Gombriha teiktā, Buda mācīja, ka labestība - tas, ko Kristieši mēdz saukt par mīlestību - bija ceļš uz glābšanu.

Tevidža Suttā, Trīs Veidu Zināšanās no Dīgha Nikājas rakstu kopas, Budam Šākjamuni tika jautāts, kā veidot sadraudzību/biedrību/kopību ar Brahmu:

Viņš atbildēja, ka viņš personīgi zina Brahmas pasauli un ceļu uz to, un izskaidros meditatīvo metodi tās sasniegšanai, izmantojot līdzību ar Taurētāju:

76. 'Tā viņš dzīvo,  ar savu sirdi, kas pilna ar mīlošo labestību, piepildot vienu zemes ceturtdaļu, otru, trešo, ceturto.

Tā viņš dzīvo, piepildot visu pasauli, uz augšu un uz leju, šķērsām un visur, vienmēr ar sirdi, kas pilna ar mīlošo labestību, bagātīgu, neierobežotu, bez naida vai ļaunprātības.

77. 'Tā it kā varens taurētājs bez lielām grūtībām varētu pasludināt savu ziņu zemes 4 daļām, tāpat ar šo meditāciju, Vāsettha, ar šo sirds atbrīvi ar mīlošo labestību, viņš neatstāj neko neskartu, neko neiespaidotu sajūtu valstībā.

Tas, Vāsettha, ir ceļš uz vienotību ar Brahmu.

78. 'Tā viņš dzīvo,  ar savu sirdi, kas pilna ar līdzcietību, ... ar līdzjūtīgu prieku, ar nesatraucamību viņš dzīvo, piepildot vienu zemes ceturtdaļu, otru, trešo, ceturto.

/Tevidža Sutta, 76-8, Dīgha Nikāja/

Pēc tam Buda teica, ka mūkam jāturpina tādā veidā, piepildot visu pasauli ar mīlošo labestību, līdzcietību, līdzcietīgu prieku un nesatraucamību vienādās devās visām dzīvajām būtnēm vienlīdzīgi.

2 Metta Suttās Anguttara Nikājā Buda norāda, ka tiem, kuri šajā dzīvē praktizē 4 Neierobežoto izstarošanu un mirst tās nezaudējot, nākamajā dzīvē būs lemts pārdzimt Debesu Valstībā.

Turklāt, ja šāds cilvēks ir Budistu māceklis un tādējādi apzinās 5 agregātu 3 īpašības, tad pēc savas Debesu dzīves šis māceklis sasniegs Nirvānu.

Pat ja cilvēks nav māceklis, viņš iegūs Debesu dzīvi, pēc kuras, atkarībā no tā, kādi bija viņa pagātnes darbi, cilvēks var pārdzimt elles valstībā vai kā dzīvnieks vai izsalcis spoks.

Citā sutā no Anguttara Nikājas, laju sieviete Sāmāvatī ir minēta kā paraugs, tāds, kurš izceļas ar mīlošo labestību:

Budistu tradīcijās uz viņu bieži atsaucas kā uz piemēru, bieži atsaucoties uz stāstu, ka pret viņu izšauta bulta tika novirzīta ar viņas garīgo spēku palīdzību.

Visuddhimagga

Četras Neierobežotās ir izskaidrotas Budisma meditāciju klasikas grāmatā Attīrīšanās Ceļš (Visuddhimagga), ko mūsu ēras 5. gadsimtā uzrakstīja pētnieks un komentētājs Buddhaghoša.

Tās bieži tiek praktizētas, ņemot katru no Neierobežotajām pēc kārtas un novēlot to sev un pēc tam citiem tuvumā esošajiem, un tā tālāk uz visām dzīvajām būtnēm pasaulē un visās pasaulēs.

Budisma pasaulē 4 Brahmavihāras tiek uzskatītas par spēcīgam aizsargājošām apziņas īpašībām, kuras, kad attīstītas, iekšēji piemīt praktizējošajam cilvēkam, un ar savām vibrācijām pasargā no apkārtējā ļaunuma.

Budisma gadījumā - bieži ir bijušas situācijas - kad mūki ir klaiņojuši pa Indijas un Taizemes mežiem, un tikai šīm īpašībām Budisti pateicas par aizsardzību no kukaiņiem, zvēru un čūsku uzbrukumiem un tamlīdzīgi.