Buda Dharma Sangha

Buda Šākjamuni
Buda Šākjamuni

1. Buda

Buda jeb Apskaidrotais — burtiski: Zinošais jeb Atmodinātais ir pagodinošs nosaukums, kurš dots Indijas Gudrajam Gautamam, kurš atklāja un pasludināja pasaulei Atbrīvošanas Likumu, ko mēs pazīstam kā Budismu.

Viņš dzimis 6 gadsimtā pirms mūsu ēras, Kapilavattu, kā dēls valdniekam, kurš pārvaldīja Šākjas valsti — Karalisti, kura atradās mūsdienu Nepālas pierobežā.

Viņa personvārds bija Sidhārtha, bet klana vārds Gautama.

Savā 29 dzīves gadā viņš atteicās no savas prinča dzīves krāšņuma un karaliskās karjeras un kļuva par bezpajumtnieku askētu, lai atrastu izeju no pasaules, ko viņš jau agri bija iepazinis kā ciešanu pasauli.

Pēc 6 gadu meklējumiem, kas tika pavadīti dažādu reliģisko skolotāju vadībā un neauglīga sevis mocīšanas perioda, viņš beidzot sasniedza Pilnīgo Apskaidrību (sammā-sambodhi) zem Bodhi koka Gajā (šodien Bodh-Gayā).

Sekoja 45 nenogurstoši sludināšanas un mācīšanas gadi, un beidzot, 80 dzīves gadā, Kusinārānemaldīgā būtne, kura parādījās pasaules svētībai un laimei aizgāja mūžībā.

Buda nav ne Dievs, ne Pravietis, ne Dieva iemiesojums, bet gan augstākā cilvēciskā būtne, kura ar savām pūlēm sasniedza Galīgo Atbrīvi (no ciešanām un ciešanu cēloņiem) un Pilnīgu Gudrību un kļuva par Labāko Skolotāju Dieviem un Cilvēkiem.

Viņš ir “Glābējs” tikai tādā nozīmē, ka viņš parāda cilvēkiem, kā sevi glābt, faktiski sekojot līdz galam pa viņa iestaigāto un parādīto Ceļu.

Budas sasniegtajā Gudrības un Līdzjūtības pilnīgajā harmonijā viņš iemieso universālo un mūžīgo Pilnīgā Cilvēka ideālu.

2. Dharma

Dharma ir Mācība par Atbrīvošanos visā pilnībā, kā to atklāja, izprata un pasludināja Buda.

Tā tika nodota senajā Pāli valodā un saglabāta 3 lielās grāmatu kolekcijās, ko sauc par Tri-Piṭaka, Trīs grozi, tie ir:

1) Vinaya-piṭaka jeb Disciplīnas kolekcija, kas satur mūku kopienas noteikumus;

2) Sūtra-piṭaka jeb Runu krājums, kas sastāv no dažādām runu grāmatām, dialogiem, pantiem, stāstiem utt., kā arī nodarbojas ar doktrīnu, kas apkopota 4 Cēlajās Patiesībās;

3) Abhidharma-piṭaka jeb Filosofiskais krājums; Sūtra-Piṭaka mācību izklāsts stingri sistemātiskā un filosofiskā formā.

Dharma nav atklāsmes doktrīna, bet gan mācība par Apskaidrību, kuras pamatā ir skaidra izpratne par svarīgo:

Tā ir 4 Patiesību Mācība, kura nodarbojas ar dzīves pamata faktiem un ar Atbrīvošanos, ko cilvēks var sasniegt pats saviem spēkiem, ar sevis attīrīšanu no psihiskiem sārņiem un pašizziņu.

Dharma piedāvā augstu, bet reālistisku ētikas sistēmu, dziļu dzīves analīzi, dziļu filosofiju, praktiskas apziņas treniņu metodes — īsi sakot, visaptverošus un pilnīgus norādījumus ceļā uz Atbrīvošanos.

Dharma atbild gan uz sirds, gan saprāta izaicinājumiem un norāda uz atbrīvojošo Vidusceļu, kurš ved pāri visām veltīgajām un postošajām domāšanas un uzvedības galējībām,

Tāpēc Dharmai ir un vienmēr būs mūžīga un universāla pievilcība visur, kur ir pietiekami nobriedušas sirdis un prāti, lai novērtētu tās vēstījumu.

3. Sangha

Sangha — burtiski: Asambleja jeb Kopiena ir Bhikkhu jeb Askētisko Mūku ordenis, kuru dibināja Buda un kurš joprojām pastāv savā sākotnējā formā Mjanmā, Taizemē, Šrīlankā, Kambodžā un Laosā.

Tas, kopā ar Džainisma mūku ordeni ir vecākais Mūku Ordenis pasaulē.

Budas laikos slavenākie mūki-mācekļi bija:

Šāriputra, kuram pēc paša Skolotāja bija vislielākā izpratne Dhammā;

Moggallāna, kuram bija vislielākās pārdabiskās spējas:

Ānanda, Budas brālēns, uzticīgs Budas māceklis un pavadonis;

Mahā-Kašjapa, Priekšsēdētājs Arhātu Kongresā, kurš notika Rādžagrihā tūlīt pēc Budas nāves;

Anirudha, apveltīts ar garīgo redze un Pareizas Uzmanības meistars;

Rāhula - Budas paša dēls.

Sangha nodrošina ārējo sistēmu un labvēlīgus apstākļus visiem tiem, kas patiesi vēlas pilnībā veltīt savu dzīvi augstākā Atbrīves mērķa īstenošanai, apstākļos kur netraucē pasaulīgie traucēkļi.

Tādējādi arī Sangha ir ar universālu un mūžīgu nozīmi visur, kur reliģiskā attīstība sasniedz briedumu.

4. Trīskāršais Patvērums

Buda, Dharma un Sangha tiek saukti par Trīs Dārgakmeņiem (tri-ratna) to nepārspējamās tīrības dēļ un Budistiem tie ir visdārgākie objekti pasaulē.

Šie Trīs Dārgakmeņi veido arī Budista Trīskāršo Patvērumu (ti-saranu), vārdos, ar kuriem viņš apliecina vai atkārtoti apstiprina, ka pieņem tos kā savas dzīves un domu ceļvežus.

Pāli patvēruma formula joprojām ir tāda pati kā Budas laikā:

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Sanghaṁ saraṇaṁ gacchāmi.

Es pieņemu patvērumu Budā,
Es pieņemu patvērumu Dharmā,
Es pieņemu patvērumu Sanghā.

Ar vienkāršu darbību, 3 reizes atkārtojot šo formulu, cilvēks pasludina sevi par Budistu.

(Otrajā un trešajā atkārtojumā pirms katra teikuma tiek pievienots vārds Dutiyampi vai Tatiyampi, otru/trešo reizi.)

5. 5 Solījumi

Pēc Trīskāršā Patvēruma formulas parasti seko 5 Morālo Solījumu (pañca-śīla) pieņemšana:

To ievērošana ir minimālais standarts, kas nepieciešams, lai veidotu pamatu cienījamai dzīvei un turpmākai virzībai uz Atbrīvošanu.

1. Pānātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Es apņemos atturēties no dzīvu būtņu nogalināšanas.

2. Adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Es apņemos atturēties no zagšanas.

3. Kāmesu michcācārā veramaṇī -sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Es apņemos atturēties no seksuāla rakstura pārkāpumiem.

4. Musāvādā veramaṇī sikhāpadaṁ samādiyāmi.
Es apņemos atturēties no nepatiesas runas.

5. Surāmeraya — majja — pamādaṭṭhānā veramaṇī — sikkhāpadaṁ samādiyāmi.
Es apņemos atturēties no apreibinošām vielām.