Cēlais 8 Posmu Ceļš

Cēlais 8 Posmu Ceļš
Cēlais 8 Posmu Ceļš

A. Cēlā Patiesība par Ceļu,
kurš ved uz ciešanu izbeigšanu

Ir divas galējības, un tās ir:

 1. Ļaušanās Jutekliskajām Baudām, kas ir zemiski, ierasti, vulgāri, nesvēti un neizdevīgi;
 2. Sevis mocīšana pārmērīgā askēzē, kura ir sāpīga, nesvēta un neizdevīga.

No šīm divām galējībām Pilnīgais izvairījās un atklāja Vidējo Ceļu, kurš māca gan redzēt, gan zināt, kurš ved uz mieru, uz sajēgu, uz Apskaidrību un uz Nirvānu.

Tas ir Cēlais 8 Posmu Ceļš, kurš ved uz ciešanu izbeigšanu, un to veido:

 1. Pareizi Uzskati Sammā-diṭṭhi — Gudrība
 2. Pareiza Domāšana Sammā-sankappa — Gudrība
 3. Pareiza Valoda Sammā-vaca —  Morāle
 4. Pareiza Rīcība Sammā-kammanta — Morāle
 5. Pareizs Dzīvesveids Sammā-ajiva — Morāle
 6. Pareiza Piepūle Sammā-vayama — Koncentrēšanās
 7. Pareiza Uzmanība Sammā-sati — Koncentrēšanās
 8. Pareizā Koncentrēšanās Sammā-samādhi — Koncentrēšanās

1. Pareizi Uzskati

a) Pareiza izpratne par 10 Lietām (dasavattu), kā to māca Buda, t.i.:

 1. Ziedošanai ir morāla nozīme.
 2. Lieliem ziedojumiem ir morāla nozīme.
 3. Mazām dāvanām ir morāla nozīme.
 4. Labi padarītai un slikti darītai rīcībai (karmai) ir sekas.
 5. Tam, kas ir darīts savai mātei, ir morāla nozīme.
 6. Tam, kas ir darīts savam tēvam, ir morāla nozīme.
 7. Ir būtnes, kuras tūlīt pārdzimst.
 8. šī pasaule pastāv.
 9. Cita pasaule arī pastāv.
 10. šajā pasaulē ir Gudrie un Askēti ar pareizu sasniegumu, pareizu praksi, kuri ar savām intuitīvajām zināšanām ir sapratuši patiesību par šo pasauli un citām pasaulēm un māca to citiem.

b) Pareizi Uzskati par Karmas Likumu, t.i., visas būtnes ir savas Karmas īpašnieki un iegūs atbilstošus rezultātus.

c) Pareizi Uzskati, kuri atklājas iedziļinoties mentālo un fizisko procesu patiesajā dabā (nama-rūpa pariccheda nana).

d) Pareizi Uzskati, kuri atklājas iedziļinoties mentālo un fizisko procesu galvenajā cēlonī un citos cēloņos, kuri ved pie cēloņu un seku attiecību izpratnes (paccaya pariggaha nana).

e) Pareizi Uzskati, kuri atklājas Intuitīvās Gudrības (Vipassana ana) izziņas rezultātā. šādai laicīgajai Intuitīvajai Gudrībai ir 10 posmi, sākot no Saprašanas Zināšanām (Sammasana ana) līdz Atbilstības Zināšanām (Anuloma ana).

f) Pareizi Uzskati, sasniedzot 4 Svētuma Pakāpes (Ariya Magga ana)

Tagad, saprotot Aplamus Uzskatus kā Aplamus un Pareizus Uzskatus kā pareizus, tiek praktizēti Pareizi Uzskati.

Veicot piepūli, lai pārvarētu Aplamus Uzskatus un izveidotu Pareizus Uzskatus, tiek praktizēta Pareiza Piepūle.

Pārvarot Aplamus Uzskatus ar uzmanīgu prātu un dzīvojot ar uzmanīgu prātu un Pareiziem Uzskatiem, tiek praktizēta “Pareiza Uzmanība”.

Līdz ar to, pastāv 3 faktori, kas pavada un seko Pareiziem Uzskatiem, un tie ir:

 1. Pareizi Uzskati
 2. Pareiza Piepūle
 3. Pareiza Uzmanība

2. Pareiza Domāšana

 1. Domāšana brīva no iekāres (ekkhama-sankappa)
 2. Domāšana brīva no ļaunas gribas (Abyapada-sankappa)
 3. Domāšana brīva no nežēlības (Avihimsa-sankappa)

Domāšana” šeit nenozīmē domu vai konceptualizāciju. To lieto tehniskā nozīmē, kā prāta virzību uz objektu vai prāta (apziņas un mentālo faktoru) piemērošanu objektam (vitakka).

Tagad, saprotot Aplamu Domāšanu kā Aplamu un Pareizu Domāšanu kā Pareizu, tiek praktizēti Pareizi Uzskati.

Cenšoties pārvarēt ļauno domu un rosināt pareizo domu, tiek praktizēta Pareiza Piepūle.

Pārvarot ļaunas Domāšanas ar vērīgu prātu un dzīvojot ar vērīgu prātu, kam ir pareiza Domāšana, tiek praktizēta Pareiza Uzmanība.

Līdz ar to ir 3 faktori, kas pavada Pareizu Domāšanu un seko tai, tie ir:

 1. Pareizi Uzskati,
 2. Pareiza Piepūle,
 3. Pareiza Uzmanība

3. Pareiza Valoda

 1. Atturēšanās no nepatiesas valodas.
 2. Atturēšanās no apmelojošas valodas.
 3. Atturēšanās no skarbiem vārdiem un aizskarošas valodas.
 4. Atturēšanās no vieglprātīgām vai veltīgām runām.

Tagad, saprotot Aplamu Valodu kā Aplamu un Pareizu Valodu kā Pareizu, tiek praktizēti Pareizi Uzskati.

Cenšoties pārvarēt Ļaunu Valodu un rosināt Pareizu Valodu, tiek praktizēta Pareiza Piepūle.

Pārvarot Aplamu Valodu ar uzmanīgu prātu un dzīvojot ar Pareizu Valodu un uzmanīgu prātu, tiek praktizēta Pareiza Uzmanība.

Tādējādi ir 3 faktori, kas pavada Pareizu Valodu un seko tai, tie ir:

 1. Pareizi Uzskati,
 2. Pareiza Piepūle,
 3. Pareiza Uzmanība

4. Pareiza Rīcība

 1. Atturēšanās no dzīvu būtņu savainošanas vai nogalināšanas.
 2. Atturēšanās ņemt no tā, kas nav dots.
 3. Atturēšanās no aplamas rīcības (seksuālām) baudām, apreibinošām vielām un azartspēlēm.

Amorālas fiziskas un verbālas darbības, piemēram, maldināšana, viltība, augļošana un nepateicība, tiek uzskatītas par Aplamu Valodu un Aplamu Rīcību.

Tagad, saprotot Aplamu Rīcību kā Aplamu un Pareizu Rīcību kā Pareizu, tiek praktizēti Pareizi Uzskati.

Cenšoties pārvarēt Aplamu Rīcību un rosināt Pareizu Rīcību, tiek praktizēta Pareiza Piepūle.

Pārvarot Aplamu Rīcību ar uzmanīgu prātu un dzīvojot ar Pareizu Rīcību  un uzmanīgu prātu, tiek praktizēta Pareiza Uzmanība.

Līdz ar to ir 3 faktori, kas pavada Pareizu Rīcību un seko tai, tie ir:

 1. Pareizi Uzskati,
 2. Pareiza Piepūle,
 3. Pareiza Uzmanība

5. Pareizs Dzīvesveids

Atturēšanās no tirdzniecības ar 5 veidu lietām, tādām kā:

 1. Ieroči
 2. dzīvas būtnes
 3. gaļa
 4. apreibinošās vielas
 5. indes

Kopumā vajadzētu atturēties no Dzīvesveida, kura pamatā ir Aplama Rīcība, no kuras jāizvairās, ievērojot Pareizu Rīcību un Pareizu Valodu.

Tagad, saprotot Aplamu Dzīvesveidu kā Aplamu un Pareizu Dzīvesveidu kā Pareizu, tiek praktizēti Pareizi Uzskati.

Pieliekot pūles, lai pārvarētu Aplamu Dzīvesveidu un izveidotu Pareizu Dzīvesveidu, tiek praktizēta Pareiza Piepūle.

Pārvarot Aplamu Dzīvesveidu ar uzmanīgu prātu un dzīvojot ar  Pareizu Dzīvesveidu, tiek praktizēta Pareiza Uzmanība.

Līdz ar to ir 3 Faktori, kas pavada un seko Pareizam Dzīvesveidam, tie ir:

 1. Pareizi Uzskati,
 2. Pareiza Piepūle,
 3. Pareiza Uzmanība

6. Pareiza Piepūle

Pareiza Piepūle nodarbojas ar Apziņas Attīstību.

Pastāv 4 Varenas Piepūles, un tās ir:

 1. Piepūle Izvairīties,
 2. Piepūle Pārvarēt,
 3. Piepūle Attīstīties
 4. Piepūle Saglabāt.

a) Piepūle Izvairīties

Te cilvēks kultivē gribu izvairīties no ļaunu un neveselīgu apziņas stāvokļu, kuri vēl nav izveidojušies, rašanās. Viņš veic Piepūli, sakopo enerģiju, izmanto savu saprātu un cenšas.

Kā? Vērojot un ierobežojot savas sajūtas, piemēram, atzīmējot savu redzēšanu, dzirdēšanu, ožu, garšu, tausti un domāšanu tajā brīdī kad cilvēks redz, dzird, saož, garšo, pieskaras un domā.

b) Piepūle Pārvarēt

Te cilvēks kultivē gribu pārvarēt ļaunus un neveselīgus apziņas stāvokļus, kuri jau ir izveidojušies. Viņš veic Piepūli, sakopo enerģiju, izmanto savu saprātu un cenšas.

Kā? Viņš nesaglabā nevienu alkatīgu, ļaunprātīgu, maldinošu vai kā citādi neveselīgu apziņas stāvokli, kurš var būt izveidojies. Cilvēks tos pamet, izkliedē, iznīcina un liek tiem pazust piem. uzmanīgi atzīmējot tos, kad tie rodas.

c) Piepūle Attīstīties

Te cilvēks kultivē gribu izveidot veselīgus apziņas stāvokļus, kuri vēl nav radušies. Viņš veic Piepūli, sakopo enerģiju, izmanto savu saprātu un cenšas.

Kā? Viņš attīsta 7 Apgaismības Faktorus, tādus kā:

1. Uzmanība (Sati), 2. Fizisko un garīgo procesu Izziņa (Dhamma-vicaya), 3. Enerģija (Vīrya), 4. Prieks (Pīti), 5. Mierīgums (Passaddhi), 6. Koncentrēšanās (Samādhi) un 7. Līdzsvars (Upekkhā).

d) Piepūle Saglabāt

Te cilvēks kultivē gribu saglabāt jau esošos apziņas stāvokļus un neļaut tiem pazust, bet attīstīt tos līdz pilnīgam briedumam (bhāvanā). Viņš veic Piepūli, sakopo enerģiju, izmanto savu saprātu un cenšas.

Kā? Stingri piesaistot apziņu koncentrēšanās objektam Mierīguma vai Intuīcijas meditācijā.

šie 4 ir Pareizas Piepūles veidi, kuri aprakstīti, atsaucoties uz to 4 funkcijām, tādām kā:

 1. Izvairīšanās,
 2. Pārvarēšana,
 3. Attīstīšanās,
 4. Saglabāšana.

Bet patiesībā šeit ir tikai viens faktors - Piepūle. Mēģinot sasniegt kādu no pilnībām, šādi pieliktā Piepūle automātiski ietver šīs 4 funkcijas.

7. Pareiza Uzmanība

Pareiza Uzmanība ir pilnīgas apzināšanās īpašība, kura attīstīta, izmantojot 4 Uzmanības Pamatus:

Te cilvēks gremdējas Ķermeņa apcerē, Sajūtu apcerē, Apziņas apcerē un Apziņas objektu apcerē: aizrautīgi, uzmanīgi un skaidri saprotoši, pēc tam, kad ir atmetis alkatību un naidu.

a) Kā cilvēks gremdējas Ķermeņa apcerē?

Pievēršot Uzmanību elpošanai, 4 pozām, skaidrai izpratnei, 32 ķermeņa daļām, 4 elementiem un Meditācijai par Līķiem.

b) Kā cilvēks gremdējas Sajūtu apcerē?

Pievēršot Uzmanību patīkamām sajūtām, nepatīkamām sajūtām un neitrālām sajūtām,  cilvēks redz kā sajūtas rodas; redz, kā sajūtas pāriet; redz kā sajūtas rodas un pāriet.

Tādējādi viņš saprot, ka izteiciens “es sajūtu” ir tikai pieņemts izteiciens:

Cilvēks saprot, ka patiesajā nozīmē tikai sajūtas pastāv, bet nav “es” vai “manis”, kas pārdzīvo sajūtas.

c) Kā cilvēks gremdējas Apziņas apcerē?

Pievēršot Uzmanību Mentālajiem Stāvokļiem, tādiem kā mantkārīgai apziņai, dusmīgai apziņai, maldinātai apziņai, savilktai apziņai, izkliedētai apziņai, koncentrētai apziņai, attīstītai apziņai, atbrīvotai apziņai un tiem pretējiem stāvokļiem.

Tādējādi cilvēks redz, kā rodas Apziņa; redz, kā Apziņa pazūd; redz Apziņas rašanos un pazušanu.

Tādējādi cilvēks saprot, ka Apziņa nav pastāvīga lieta. Kad rodas Alkatīga Apziņa, ir tikai Alkatīga Apziņa, bet nav Es vai Man, kas ir alkatīgs.

d) Kā cilvēks gremdējas, Apziņas objektu apcerē?

Pievēršot Uzmanību Apziņas Objektiem, tādiem kā:

 1. 5 garīgie šķēršļi, t.i.: jutekliskā kaislība, ļaunprātība, slinkums un vienaldzība, neuzmanība un šaubas.
 2. 5 Pieķeršanās Objekti.
 3. 6 Sajūtu Bāzes un to Objekti.
 4. 7 Apskaidrības Faktori.
 5. 4 Cēlās Patiesības.

Tādējādi cilvēks redz kā Apziņas Objekti rodas; redz, kā Apziņas Objekti pazūd; redz Apziņas Objektu rašanos un pazušanu.

Tādējādi cilvēks saprot, ka Apziņas Objekti ir nepastāvīgi, ciešanas, nevis “Es” vai “Man”.

Izmantojot 4 Uzmanības Pamatus, cilvēks attīsta Pareizus Uzskatus, sasniedzot Intuitīvo Gudrību, kura galu galā ved pie Ceļa un Augļa Zināšanas (Magga Phala Nana) sasnieguma un Nirvānas, visu ciešanu izbeigšanās sasniegšanas.

Meditāciju uz 4 Uzmanības Pamatiem sauc par Satipaṭṭhāna Vipassanā meditāciju.

8. Pareiza Koncentrēšanās

Pareiza Koncentrēšanās ir apziņas  koncentrēšanās vienā virzienā, kuru attīsta Mierīguma Meditācijā ar fiksētu prāta koncentrēšanos (Jhāna) tikai uz meditācijas objektu un izslēdzot no fokusa visu pārējo, vai arī acumirklīga koncentrēšanās, kuru attīsta Intuīcijas Meditācijā, izmantojot 4 Uzmanības Pamatus.

Pareiza Koncentrēšanās ir klātesoša visos veselīgos apziņas stāvokļos un tāpēc to pavada vismaz Pareiza Domāšana (prāta pielietošana), Pareiza Piepūle un Pareiza Uzmanība.

3 faktori: Pareiza Piepūle, Pareiza Uzmanība un Pareiza Koncentrēšanās veido Cēlā 8 Posmu Ceļa Koncentrēšanās Grupu, kuru izmanto lai izpētītu un atklātu mentālo un fizisko procesu patieso dabu, tādējādi izveidojot Pareizus Uzskatus ar Intuitīvās Gudrības palīdzību.