Četras Cēlās Patiesības

Buddha Šākjamuni
Buddha Šākjamuni

Četras Cēlās Patiesības

Tā esot teicis Buda, Apskaidrotais:

D.16.

Tas ir dēļ Neizpratnes, nespējas apjēgt 4 Lietas, ka Es, Mācekļi, tāpat kā jūs, tik ilgi klejojām pa šo pārdzimšanu apli.

Un kuras ir šīs četras lietas? Tās ir:

  1. Cēlā Patiesība par Ciešanām (dukkha)
  2. Cēlā patiesība par Ciešanu Cēloņiem (dukkha-samudaya)
  3. Cēlā Patiesība par Ciešanu Izbeigšanu (dukkha-nirodha)
  4. Cēlā Patiesība par Ceļu kurš ved uz Ciešanu Izbeigšanu (dukkha-nirodha-gāmini-paṭipadā)

S. LVI. 11

Kamēr absolūti patiesa zināšana un izpratne par šīm Četrām Cēlajām Patiesībām man nebija gluži skaidra, tik ilgi es nebiju pārliecināts, ka esmu ieguvis augstāko Apskaidrību, kas ir nepārspēta visā pasaulē ar tās debesu būtnēm, ļaunajiem gariem un dieviem, starp visiem askētu un priesteru pulkiem, debesu būtnēm un cilvēkiem.

Bet, tiklīdz es ieguvu pilnīgu skaidrību par absolūti patiesajām zināšanām un izpratni par šīm Četrām Cēlajām Patiesībām, manī radās pārliecība, ka esmu sasniedzis visaugstāko Apskaidrību.

M. 26

Un es atklāju to dziļo patiesību, kas ir tik grūti uztverama, grūti saprotama, nomierinoša un cildena, ko nevar iegūt ar vienkāršu domāšanu, un tā ir redzama tikai gudrajam.

Pasaule turpretī ir pārņemta ar kaislībām, kaislību iepriecināta, kaislību apburta:

Patiešām, šādas būtnes diez vai sapratīs nosacītības likumu, visa Atkarīgo Izcelsmi (paṭicca -samuppāda);

viņiem neaptveramas būs arī visu veidojumu beigas, katra pārdzimšanas iemesla atmešana, iekāres izdzišana, nepieķeršanās, izdzišana, Nirvāna.

Tomēr ir būtnes, kuru acis ir tikai nedaudz pārklātas ar putekļiem: viņi sapratīs patiesību.