Iddhipāda | 4 Spēka pamati

1. Iddhipāda

Iddhipāda (Pāḷi; Skt. riddhi-pāda) ir salikts termins, ko veido vārdi spēks jeb potenciāls (iddhi; ṛddhi) un pamats vai sastāvdaļa (pāda).

Budismā spēks, kurš tiek apzīmēts ar šo salikto terminu, ir konkrēta garīgo spēku grupa.

Tādējādi šis saliktais termins parasti tiek tulkots kā Spēka Pamats vai Garīgā Spēka Pamats.

Termins Iddhipāda dažreiz tiek tulkots arī kā 4 Panākumu Pamati.

Budistu ceļā uz Bodhi (atmošanos) un Atbrīvi, saistītie garīgie spēki parasti ir sekundāri salīdzinājumā ar 4 pamata mentālajām īpašībām, kas palīdz sasniegt šos mērķus.

Šīs 4 pamata mentālās īpašības ir:

 1. koncentrēšanās uz nodomu;
 2. koncentrēšanās uz piepūli;
 3. koncentrēšanās uz apziņu;
 4. koncentrēšanās uz izziņu.

Šīs 4 pamata garīgās īpašības tiek izmantotas, lai attīstītu pareizus mentālos stāvokļus un atbrīvotos no kaitējošiem mentālajiem stāvokļiem.

Tradicionālajā Budisma literatūrā šis 4 garīgo īpašību kopums ir viens no 7 Apskaidrību Veicinošo Īpašību (Bodhi-pakkhiya-dhammā) kopumiem.

2. Kanoniskā analīze

Pāļi kanonā galvenais informācijas avots par Iddhipādu ir Samjutta Nikāya, nod. 51, ar nosaukumu Saistītās lekcijas par Garīgā Spēka Pamatiem (Iddhipāda-Samjutta).

4 sastāvdaļas

Lekcijā Nepraktizētais (Viraddha Sutta, SN 51.2) teikts:

Mūki, tie, kas nepraktizē 4 Garīgā Spēka Pamatus, tie nepraktizē Cēlo Ceļu, kas ved uz pilnīgu ciešanu izbeigšanu.

Tie, kas praktizē 4 Garīgā Spēka Pamatus, tie praktizē Cēlo Ceļu, kas ved uz ciešanu izbeigšanu.

Šie 4 Spēka Pamati ir koncentrēšanās (samādhi) uz:

 1. Nodomu jeb mērķi, jeb vēlmi jeb dedzību (čanda)
 2. Piepūli jeb enerģiju, jeb gribu (vīrja)
 3. Apziņu jeb prātu jeb domām (čitta)
 4. Izziņu jeb izpēti (mīmāmsā)

Nosacījumi: koncentrēšanās un cenšanās

Lielākajā daļā kanonisko lekciju šie 4 Spēka Pamati tiek attīstīti kopā ar cenšanās nodomu nosacījumiem (pradhāna-samskāra).

Piemēram, lekcijā Koncentrēšanās Vēlmju dēļ (Chanda Samādhi Sutta, SN 51.13) teikts:

Mūki, ja Mūks sasniedz koncentrēšanos, sasniedz fokusētu prātu, pamatojoties uz vēlmi, to sauc par koncentrēšanos vēlmes dēļ:

Viņš rada vēlmi lai nerastos ļauni kaitējoši stāvokļi, kuri nav radušies; viņš veic piepūli, sakopo enerģiju, izmanto savu prātu un cenšas.

Viņš rada vēlmi lai atmestu ļaunus kaitējošus stāvokļus, kuri ir radušies ... lai rastos pareizi stāvokļi, kuri nav radušies ... lai saglabātu pareizos stāvokļus, kuri ir radušies ...; viņš veic piepūli, sakopo enerģiju, izmanto savu prātu un cenšas.

Tos sauc par cenšanās nodomu nosacījumiem.

Tā šī vēlme un šī koncentrēšanās dēļ vēlmes un šie cenšanās nodomu nosacījumi: to sauc par Garīgā Spēka Pamatu, kuram piemīt koncentrēšanās dēļ vēlmes un cenšanās nodomu nosacījumiem.

Šī lekcija līdzīgi analizē arī pārējos 3 Spēka Pamatus.

Saistītie Garīgie Spēki

Runājot par Garīgajiem Spēkiem, kas saistīti ar šo 4 Spēka Pamatu attīstību, Lekcijā Pirms (Pubba Sutta, SN 51.11) teikts:

Kad 4 Garīgā Spēka Pamati ir attīstīti un izkopti šādā veidā, Mūks iegūst dažādu veidu Garīgos Spēkus:

 1. būdams viens, viņš kļūst par daudziem; būdams daudzi, viņš kļūst par vienu;
 2. viņš parādās un pazūd;
 3. viņš var iziet cauri sienai, cauri valnim, cauri kalnam it kā caur gaisu;
 4. viņš ienirst zemē un iznirst, it kā tur būtu ūdens;
 5. viņš staigā pa ūdeni, negrimdams, it kā tā būtu zeme;
 6. sēžot sakrustotām kājām, viņš ceļo pa gaisu kā putns;
 7. ar rokām viņš var aizsniegt un pieskarties mēnesim un saulei, tik spēcīgiem un vareniem;
 8. viņš sasniedz lielu kontroli pār ķermeni.