Klešas | Nepilnības

Klešas | Nepilnības
Klešas | Nepilnības

1. Klešas

Klešas (Pāḷi: Kilesa) Budismā ir mentāli afektīvi stāvokļi, kas aizēno prātu, jeb Nepilnības, un tās izpaužas uzvedības traucējumos.

Klešas ietver tādus apziņas stāvokļus kā nemiers, bailes, dusmas, greizsirdība, alkas, depresija utt.

Mūsdienu tulkotāji angļu valodā lieto dažādus vārdus, lai tulkotu terminu Klešas, piemēram:

nepilnības, sārņi, destruktīvas emocijas, traucējošas emocijas, negatīvas emocijas, prāta indes, neirozes utt.

Mūsdienu Mahājānas un Theravādas Budistu tradīcijās 3 Klešas: Maldi, Alkatība, Naids - tiek nosauktas par visu pārējo Klešu jeb Traucēkļu pamata Saknēm jeb Avotiem, no kuriem rodas daudzas citas.

Mahājānas tradīcijā tās tiek sauktas par 3 Prāta Indēm un Theravādas tradīcijā par 3 Ļaunā Saknēm.

Lai gan Pāḷi Kanona agrīnajos Budistu tekstos nav speciāli norādītas 3 galvenās Klešas, laika gaitā 3 Indes (un Klešas vispār) tika aplūkotas kā galvenās Samsāriskās esamības Saknes.

2. Pāḷi literatūrā

Pāḷi Kanona lekcijās (Suttās) Kleša bieži tiek saistīta ar dažādām kaislībām, kas sabojā fizisko un prāta stāvokli.

Pāḷi Kanona Abhidharmā un pēc-Kanoniskajā Pāḷi literatūrā ir identificētas 10 Nepilnības, no kurām 1-3 – Alkatība, Naids, Maldi – tiek uzskatīti par ciešanu Saknēm.

Sutta Pitaka: Mentālie Traucēkļi

Pāḷi Kanona Sutta Pitakā Kleša un ar to saistītā Upakkilesa ir emocionāli šķēršļi tam lai tuvotos Nepastarpinātai Zināšanai (abhidžņa) un Gudrībai (pradžņa).

Piemēram, Samjutta Nikāja ietver 10 lekciju kopumu (SN 27, Kilesa-Samjutta), kurās teikts, ka jebkura iekāres-alkatības (chanda-rāgo) saistība ar ķermeni vai prātu ir prāta piesārņošana (cittasse'so upakkileso):

Mūki, ikviena iekāre-alkatība kas saistīta ar aci ir prāta piesārņošana.

Ikviena iekāre-alkatība kas saistīta ar ausi... degunu... mēli... ķermeni... intelektu ir prāta piesārņošana.

Kad attiecībā uz šiem 6 pamatiem tiek attīrīti apziņas sārņi, tad prāts tiecas uz atteikšanos.

Prāts, kurš audzināts ar atteikšanos, jūtas gatavs nepastarpināti apjēgt tās īpašības, kuras ir vērts pilnveidot.

/ SN 27.1/

Plašāk runājot, 5 Traucēkļi -

 1. sajūtu vēlme (kāmačanda),
 2. dusmas (bjāpāda),
 3. slinkums-apātija (thīna-middha),
 4. nemiers-satraukums (uddhačča-kukkučča),
 5. šaubas (vičikičča)

– bieži tiek saistīti ar Kleša šādā (vai līdzīgā) veidā:

sabbe te bhagavanto pañcanīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe ... .

Visi tie Svētītie vispirms bija atmetuši 5 Traucēkļus, prāta nepilnības, kas mazina gudrību...

Turklāt Khuddaka Nikājas Niddesā Kleša tiek aplūkota kā Alkatības (taņhā) un Iekāres (rāga) sastāvdaļa vai sinonīms tiem.

Abhidharma: 10 Nepilnības un Ļaunā Saknes

Kamēr Sutta Piṭaka nesniedz pilnu Klešu sarakstu, Abhidharma Pitakas Dhamma Sangaņi (Dhs. 1229ff.) un Vibhanga (Vbh. XII)

kā arī pēc-kanoniskā Visuddhimagga (Vsm. XXII 49, 65) uzskaita 10 Nepilnības (dasa Kilesa-vatthūni) šādi:

 1. Alkatība (rāga)
 2. Naids (dvēša)
 3. Maldi (moha)
 4. Augstprātība (māna)
 5. Aplami Uzskati (mithjag-drišti)
 6. Šaubas (vičikitsa)
 7. Apātija (thīnam)
 8. Nemiers (uddhaččam)
 9. Bezkaunība (āhrīkja)
 10. Vieglprātība (anottappaṁ)

Vibhanga ietver arī 8-veidu sarakstu (aṭṭha ​​Kilesa-vatthūni), kas sastāv no 1–8 no iepriekšminētajiem desmit.

Visā Pāḷi literatūrā 1-3 Klešas no Abhidharmas 10 Nepilnību saraksta (Rāga Dvēša Moha) ir zināmas kā Ļaunā Saknes (akušala-mūla);

un to pretstati (alobha, adveša, amoha) ir 3 Labā Saknes (kušala-mūla).

Šādas Labā vai Ļaunā Saknes klātbūtne prāta, verbālas vai ķermeņa darbības laikā nosaka turpmākos apziņas stāvokļus un ar tiem saistītos mentālos nosacījumus (t.i.. Karmu).

3. Šrāvaku un Mahājānas literatūrā

3 indes

3 Klešas - Maldi, Pieķeršanās un Naids tiek sauktas par 3 Indēm (skt. triviša) Mahājānas tradīcijā un par 3 Ļaunā Saknēm (akušala-mūla) Theravādas tradīcijā.

Šīs 3 Indes (jeb Ļaunā Saknes) tiek uzskatītas par visu pārējo Klešu saknēm jeb avotu.

5 indes

Mahājānas tradīcijā 5 galvenās Klešas tiek sauktas par 5 Indēm (sanskritā: paņča klešaviša).

5 indes sastāv no 3 indēm ar +2 papildu indēm: Augstprātības un Skaudības.

5 Indes ir:

1) Nezināšana (sanskrita: moha, avidya), (Pāḷi: moha, avijjā)
– tulkots arī kā: Ilūzijas, Maldi
Apraksts: Saprāta trūkums; nesaprotot lietu patieso dabu.

2) Pieķeršanās (sanskritā: rāga), (Pāḷi: lobha)
– tulkots arī kā: Iekāre, Tieksme
Apraksts: Pieķeršanās vai Iekāre pēc tā, kas mums patīk

3) Naids (sanskritā: dvēša), (Pāḷi: dosa)
– tulkots arī kā: Dusmas, Nepatika
Apraksts: Naids pret to, kas mums nepatīk, vai kas neļauj iegūt to, kas mums patīk.

4)  Augstprātība (sanskrita: māna), (Pāḷi: māna)
– tulkots arī kā: , Iedomība, Lepnums
Apraksts: Uzpūsts viedoklis par sevi un necieņa pret citiem

5) Skaudība (sanskrita: īršja), (Pāḷi: issa)
– tulkots arī kā: Greizsirdība
Apraksts: Nespēja izturēt citu sasniegumus vai veiksmi

Abhidharmas 6 pamata Klešas

Abhidharma-koša identificē 6 pamata Klešas (mūla-Kleša):

 1. Pieķeršanās (rāga)
 2. Naids (pratigha)
 3. Nezināšana (avidja)
 4. Augstprātība (māna)
 5. Šaubas (vicikitsā)
 6. Aplami Uzskati (mithjag-drišti)

Mahā Parinirvāṇa Sūtra

Mahājānas Mahā Parinirvāņa Sūtra uzskaita aptuveni 50 Klešas, piemēram:

pieķeršanās, naids, muļķība, skaudība, lepnums, neuzmanība, augstprātība, ļaunprātība, ķildas, aplams dzīvesveids, viltība, saiešanās ar netikumīgiem draugiem,

pieķeršanās baudai, miegam, ēšanai un žāvām; patika uz pārmērīgu runāšanu un melošanu, kā arī domām par kaitēšanu.

2 Aptumsumi

Mahājānas literatūrā bieži ir iekļauts 2 Aptumsumu uzskaitījums:

 1. pretrunīgu emociju Aptumsums (kleša-āvaraņa)
 2. Aptumsums saistībā ar zināmo (jņeja-āvaraņa).

4. Klešu pārvarēšana

Visas Budisma skolas māca, ka ar Miera (Śamatha) meditāciju Klešas tiek nomierinātas, lai gan tās netiek izskaustas, un ar Gudrības (Vipassana) meditācijas palīdzību tiek saprasta Klešu un paša prāta patiesā daba.

Kad Patības un Prāta tukšā daba ir pilnībā izprasta, tad satraucošajām emocijām vairs nav sakņu, kam pieķerties, un traucējošās emocijas zaudē spēku pārņemt prātu.