Prāta 3 Indes

Prāta 3 Indes
Prāta 3 Indes

Prāta 3 Indes

1. 3 Indes

3 Indes (sanskritā: triviṣa; tibetiešu: dug gsum) vai 3 Ļaunā Saknes (akuśala-mūla) Budismā attiecas uz 3 galvenajām Klešām jeb Traucējošiem Apziņas Stāvokļiem, kuri ir:

  1. Moha (maldi, nezināšana),
  2. Rāga (alkatība, pieķeršanās),
  3. Dvēša (nepatika, naids).

Šīs 3 Indes tiek uzskatītas par dzīvo būtņu rakstura 3 nepilnībām jeb trūkumiem, kuri ir Taṇhā (iekāres) Saknes un tādējādi Dukkha (ciešanu, nepilnību) un pārdzimšanas cēloņi.

Šīs 3 Indes dažreiz tiek attēlotas Budistu mākslas darbos kā Gailis, Čūska un Cūka, kuri simbolizē Pieķeršanos, Naidu un Maldus attiecīgi.

2. Īss apraksts

Budistu mācībās 3 Indes (Nezināšana, Pieķeršanās un Naids) ir galvenie cēloņi, kuru dēļ dzīvās būtnes ir iesprostotas Samsārā jeb Pārdzimšanu Ciklā.

Tiek uzskatīts, ka šīs 3 Indes ir visu pārējo Klešu (psihisko stāvokļu, kuri aizmiglo prātu un izpaužas kaitīgās darbībās) sakne.

3 Indes bieži tiek attēlotas Dzīves Rata centrā kā Cūka, Putns un Čūska (attēlojot respektīvi Nezināšanu, Pieķeršanos un Naidu).

3 Indes noved pie Karmas radīšanas, kas noved pie Pārdzimšanas 6 Samsāras Valstībās.

3. Pretindes

3 Labi mentāli faktori, kas tiek identificēti kā pretstati 3 indēm, ir:

  1. amoha (nemaldīgums) vai prajñā (gudrība)
  2. alobha (nepieķeršanās) vai dāna (dāsnums)
  3. adveṣa (neienīšana) vai mettā (mīlošā labestība)

Budistu ceļš uzskata, ka šīs īpašības ir nepieciešamas lai sasniegtu Atbrīvi.

4. Sanskrita / Pāḷi termini un tulkojumi

3 Klešas - Nezināšana, Pieķeršanās un Naids tiek sauktas par 3 Indēm (skt. triviṣa; tibetiešu: dug gsum) Mahājānas tradīcijā un par 3 Ļaunajām Saknēm (Pāli, akusala-mūla; Skt. akuśala-mūla ) Theravādas tradīcijā.

Sanskrita, Pāḷi un Tibetiešu termini katrai no 3 indēm ir šādi:

1) Maldi (sanskritā: Moha, Avidja), (Pāḷi: Moha, Avidždžā) – tulkots arī kā: nezināšana, ilūzijas.

2) Pieķeršanās (sanskritā: Rāga), (Pāḷi: Lobha) – tulkots arī kā: alkas, iekāre, pieķeršanās.

3) Naids (sanskritā: Dveṣa), (Pāḷi: Dosa) – tulkots arī kā: atgrūšana, pretošanās, nepieņemšana.

Mahājānas tradīcijā Moha tiek identificēta kā Avidjas apakškategorija:

Kamēr Avidja tiek definēta kā fundamentāla Nezināšana, Moha tiek definēta kā Maldi, Ilūzijas un Aplami Uzskati..

Theravādas tradīcijā Moha un Avidja ir līdzvērtīgi termini, bet tos izmanto dažādos kontekstos:

Moha lieto, atsaucoties uz mentāliem faktoriem, un Avidya lieto, atsaucoties uz 12 Atkarīgās Izcelsmes posmiem.