Bhāvanā | Audzināšana

Lotoss | Budisms
Lotoss | Budisms

1. Bhāvanā

Sanskrita un Pāļi vārdu Bhāvanā latviski var tulkot kā Audzināšana, Attīstība, Izkopšana vai Radīšana, atkarībā no konteksta. Tas ir svarīgs jēdziens Budisma praksē.

Vārds Bhāvanā parasti parādās kopā ar citu vārdu ar kuru kopā veido saliktu frāzi, piemēram, Čitta-Bhāvanā (Sirdsapziņas Audzināšana jeb Pilnveidošana) vai Metta-Bhāvanā (Mīlošās Labestības Audzināšana jeb Izkopšana).

Lietojot vārdu pašu par sevi, Bhāvanā apzīmē apceri vai garīgu pilnveidošanos kopumā.

2. Etimoloģija

Bhāvanā cēlies no vārda Bhava, kas nozīmē veidošanos vai  apziņas stāvokļu iekšējo atmodināšanas procesu.

Skaidrojot vēsturisko kultūras kontekstu un Budas termina lietojumu, pētnieki to salīdzina ar to, kā zemnieks veic Bhāvanu, sagatavojot augsni un iestādot sēklu.

Droši vien, kad Gautama Buda izvēlējās šo vārdu, lai stāstītu par meditāciju, viņš domāja par visur esošajām fermām un laukiem savā dzimtajā Ziemeļindijā.

Viņa izvēlētā termina ikdienišķums liecināja par dabiskumu, ikdienišķumu, katram saprotamu lietu.

Šis termins arī norāda uz cerību:

neatkarīgi no tā, cik tas ir aizgājis atmatā vai sabojāts, lauku vienmēr var apstrādāt — bezgalīgi uzlabot, bagātināt, attīstīt —, lai iegūtu noderīgu un barojošu ražu.

3. Budismā

Pāḷi Kanonā Bhāvanā bieži sastopama saliktā frāzē, kas norāda uz personīgām, ar nodomu veiktām pūlēm laika gaitā attiecībā uz kādas minētas konkrētās spējas izkopšanu jeb audzināšanu.

Piemēram, Pāḷi Kanonā un pēc-kanoniskajā literatūrā var atrast šādus savienojumus:

- Čitta-Bhāvanā, var tulkot kā "prāta audzināšana" jeb "apziņas audzināšana".

- Kāja-Bhāvanā, var tulkot kā "ķermeņa jeb fiziskā audzināšana".

- Metta-Bhāvanā, var tulkot kā "Mīlošās Labestības audzināšana".

- Pradžņa-Bhāvanā, var tulkot kā "gudrības audzināšana" jeb "izpratnes izkopšana".

- Samādhi-Bhāvanā, var tulkot kā "Koncentrēšanās izkopšana".

Turklāt Kanonā tiek slavēta Šamatha-Vipassana izkopšana (Bhāvanā).

Vēlāk Theravādas skolotāji ir izmantojuši tādus savienojumus kā:

  1. Śamatha-Bhāvanā, kas nozīmē Miera izkopšana.
  2. Vipassanā-Bhāvanā, kas nozīmē Intuitīvās Gudrības izkopšana.

Vārds Bhāvanā dažkārt tiek tulkots Eiropas valodās kā "Meditācija", lai, piemēram, Metta-Bhāvanā varētu tulkot kā "Mīlošās Labestības Meditācija".

Meditāciju terminoloģiski pareizi sauc par Dhjānu (Pāḷi: Džhāna), kā to praktizē Cēlā 8 Posmu Ceļa 8. daļā - "Pareiza Koncentrēšanās".