Buddhānusmriti | Budas Atcerēšanās

Budas statuja | Taizemē
Budas statuja | Taizemē

1. Buddhānusmriti

Buddhānusmṛti (Pāḷi: buddhānussati), tas nozīmē Budas Atcerēšanās jeb Budas Pieminēšana, tā ir izplatīta Budistu prakse visās Budistu tradīcijās,

tā parasti ietver meditācijas kuru objekts ir Buda, piemēram, Gautama Buda, Vēsturiskie Budas vai Mahājānas Budu Aspekti.

2. Gātha | Vārsma

Theravādas Budismā visplašāk izmantotā meditāciju rokasgrāmata Visuddhimagga izmanto šādu Buddhānusmriti Gāthu, lai Pieminētu Budas 9 īpašības (Nava Guņa):

Iti' pi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarati sattha devamanussanam buddho bhagava'ti.

Tā ir Sanskrita līdzinieks, kas sastopams daudzās Mahājānas Sūtrās un Ārja-Trirātna-Anusmriti sūtrā, ir dots šādi:

ityapi buddho bhagavāṃstathāgato'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavāni

Šo Gāthu var tulkot latviski kā:

Patiešām, tāds ir Visaugstākais:

(1) izcils, (2) pilnībā apskaidrots, (3) apveltīts ar zināšanām un labu uzvedību, (4) labi aizgājis jeb svētlaimē aizgājis,

(5) pasaules pazinējs, (6) nepārspējams nepilnīgo cilvēku vadonis, (7) cilvēku un dievu skolotājs, (8) atmodinātais jeb zinošais, (9) cildenais jeb visaugstākais.

3. Theravādā

Visās Theravādas valstīs daudzināšana un padevība (Bhaṭṭi) ir liela daļa no laju un klostera Budistu prakses, un tiek plaši izmantota uzticīga daudzināšana, kas slavē Budas īpašības.

Buddhānusmriti tiek uzskatīta par vienu no 4 Aizsargājošajām meditācijām, kā arī par daļu no 10 Pieminēšanām un 40 Meditāciju Objektiem (Kammaṭṭhāna), kas ietver sevī arī Dharmas, Sanghas, tikumu, dāsnuma un Dievu atcerēšanos jeb pieminēšanu.

Saskaņā ar Thānissaro Bhikkhu teikto, Budas pieminēšana ir domāta, lai rastu prieka un pārliecības sajūtu praksē, kas var novest prātu pie koncentrēšanās un attīrīt to no nepilnībām.

Pāḷi Nikājas piemin 10 Pieminēšanas, un Buddhānusmriti ir definēta šādi:

Viena lieta — kad izkopta un īstenota — ved tikai uz ilūziju izbeigšanos, bezkaislību, izbeigšanos, mieru, nepastarpinātām zināšanām, pie sevis atmodināšanas, atbrīvošanās.

Kura lieta? - Budas Pieminēšana.

Šī ir viena lieta, kura - kad izkopta un īstenota — ved tikai uz ilūziju izbeigšanos, bezkaislību, izbeigšanos, mieru, nepastarpinātām zināšanām, pie sevis atmodināšanas, atbrīvošanās.

/— AN 1,287–296/

Buddhaghošas izklāstā Visuddhimaggā teikts, ka šī prakse apveltī cilvēku ar pārliecību, uzmanību, izpratni un nopelniem.

Viņš arī norāda, ka praktizējošais jūtas tā, it kā viņš dzīvotu Skolotāja klātbūtnē.

Saskaņā ar Abhidharma Pitakas “Netti Sūtru”, jogs, kurš vēlas praktizēt Buddhānusmriti, var izmantot Budas statujas praksē.

Tantriskās Theravādas tradīcijā tiek praktizētas arī Budas atcerēšanās vizualizācijas.

Dhammakājas meditācijā, ko ietekmējusi šī dienvidu tantriskā tradīcija, tiek izmantota skaidra kristāla Budas attēla vizualizācija ķermeņa centrā un mantras Sammā-Araham atkārtošana.

4. Mahājānā

Kamēr Theravādas Budismā šī prakse attiecas galvenokārt kolektīvi uz visiem Budām (pagātnes, tagadnes un nākotnes),

Mahājānas Budismā Buddhānusmriti un ar to saistītās pieminēšanas prakses ir arī specializētas konkrētiem Budām vai Bodhisatvām, piemēram, Amitābham, Maitrejam, Avalokitešvaram un Tārai.

Šīs prakses dažkārt ietver arī viņu fizisko īpašību, ķermeņu un Budas lauku vizualizāciju un atsaukšanu prātā.

Mahājānas Buddhānusmriti prakses attīstību var izsekot līdz Kašmiras Budistu meditācijas skolotājiem, kuri sastādīja vairākas Sūtras, kurās tika uzsvērta Budas atcerēšanās.

Viena no agrīnākajām Sūtrām, kurā pieminēta Amitābhas Budas pieminēšana, ir Pratjutpanna Samādhi Sūtra (tulkota ķīniešu valodā 179. g. m.ē.).

Šajā Sūtrā un citās, piemēram, Amitājurdhjāna Sūtrā, ir iekļauti gari Budas Amitābhas fizisko īpašību un viņa Tīrās Zemes apraksti.

kuri tiek izmantoti praksē, kuras mērķis ir ļaut meditētājam piekļūt Tīrajai Zemei Sukhāvatī, tieši godināt Amitābhu un saņemt mācības no Amitābhas.

Tīrās Zemes Budismā šo praksi sauc par Nianfo, un Neierobežotās Dzīves Sūtra saka, ka, ja cilvēks praktizē vizualizācijas meditāciju par Budu Amitābhu, pēc nāves viņam parādīsies Amitābha, kurš viņus aizvedīs uz Tīro Zemi.

88 Budu vārdu pieminēšana arī ir izplatīta prakse Budistu vidū.

Vadžrajānas Budismā tantriskais Buddhānusmriti veids ir izstrādāts praksē, kura saucas par Dievības Jogu (sanskritā: Devatā-joga), kura tiek klasificēta kā Iekšējā Tantra.

Dievības Jogas prakse ietver Mandalas attēla izmantošanu, mantru skaitīšanu un izvēlētas meditāciju dievības, ko sauc par Jidamu, vizualizāciju.

Pastāv dažādi Dievības Jogas veidi:

Viena no praksēm paredz, ka meditētājs vizualizē Dievību sev priekšā vai virs savas galvas, bet citā – meditētājs vizualizē paši sevi kā savu izvēlēto Dievību un tās pavadoņus, ar Jidama Mandalas elementiem.

Buddhānusmriti Dievības Jogas formātā ir visizplatītākais meditācijas veids Vadžrajānas Budismā.