Patvēruma Pieņemšana | Theravāda

Patvēruma Pieņemšana
Patvēruma Pieņemšana

1. Patvēruma Nozīme (Šaraņa)

Šaraņa pāļi valodā nozīmē Patvērums un tas tiek definēts kā pajumte vai aizsardzība no briesmām vai nepatikšanām; persona, lieta vai virziens, kas nodrošina aizsardzību.

Theravādas Budistu skolotāji definē Šaraņu šādi:

Ja kāds izrāda cieņu vai godbijību pret kādu objektu vai personu un ja šī cieņas vai godbijības darbība ir Kušala Karma (pareiza darbība), kas var glābt cilvēku no pārdzimšanas bēdu valstībā briesmām, tad šis objekts vai persona nozīmē Šaraņa un tāpēc ir cieņas un godbijības vērts.

No otras puses, ja kāds izrāda cieņu vai godbijību kādam objektam vai personai ar domu, ka tas paglābs no pārdzimšanas bēdu valstībā briesmām, bet patiesībā šis cieņas vai godbijības akts nav uzskatāms par Kušala Karmu ar pietiekamu spēku, lai izglābtu cilvēku no pārdzimšanas bēdu valstībā, tad šis objekts vai persona nav uzskatāma par Šaraņu un nav cieņas vai godbijības vērts.

Nodoms (četana), kas rodas indivīda prātā, pieņemot patvērumu Budā, Dharmā un Sanghā, ir kā sēklas, kas iestādītas auglīgā augsnē.

Personas vai priekšmeti, kuriem nav nepiesārņotas šīlas, samādhi un pradžņas, ir kā neauglīga augsne, kurā nav auglības. Tuvināties viņiem un izrādīt viņiem cieņu vai godbijību ir kā sēt sēklas neauglīgā augsnē. Tā nav kušala karma un tāpēc tas ir veltīgi.

2. Patvēruma Pieņemšanas izcelsme

Saskaņā ar Rakstiem, drīz pēc Apskaidrības, Buda katra pavadīja 7 dienas pie Bodhi koka, kā arī citās tuvumā esošajās vietās, proti: Ganu Banānkoka, Mukalindas koka un, visbeidzot, Radžājatanas koka.

Pēdējā vietā 2 tirgotāji Trapuša un Bhallika no Ukkalas (Birmā) piedāvāja viņam rīsu kūku un medu.

Kad Buda bija pieņēmis viņu piedāvājumu un to apēdis, tirgotāji sacīja:

Mēs pieņemam patvērumu Apskaidrotajā (Budā) un Likumā (Dharmā). No šodienas lai Svētītais uzskata mūs par sekotājiem, kas ir pieņēmuši patvērumu Viņā, kamēr vien elpa ilgs.

Tā kā viņi bija pirmie sekotāji pasaulē, viņi pieņēma tikai 2 patvērumus, jo Kopiena jeb Sangha vēl nebija izveidojusies.

Vēlāk Buda devās uz Briežu Parku mūsdienu Sarnāthā, 10 kilometrus no slavenās Varaņāsī pilsētas, kur viņš sludināja Pirmo Sprediķi 5 askētiem, kuri vēlāk ieguva Arahantu statusu.

Buda arī izstāstīja Savu Dharmu bagātam jauneklim Jašam un viņa 54 draugiem, kuri pievienojās Mūku Kopienai un kļuva par Arahantiem.

Jašas vecāki un viņa sieva kļuva par Sotāpannām (Ceļa Uzsācējiem) un bija pirmie laju mācekļi, kas pieņēma 3 Patvērumus Budā, Dharmā un Sanghā, jo bija parādījusies Mūku Kopiena.

3. Patvēruma Pieņemšanas process

Patvēruma Pieņemšanas process ir ceļš uz ieiešanu Budas Sāsanā (Budas Mācībā):

Pēc tam kad noskaitīts 3 reizes Sākuma Sveiciens:

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa
 Sveiciens Viņam, Visaugstākajam, Izcilajam, Pilnībā Apskaidrotajam

Patvērums tiek pieņemts, 3 reizes atkārtojot Patvēruma formulu:

Buddham Šaraņam Gacchāmi — es pieņemu patvērumu Budā.
Dhammam Šaraņam Gacchāmi — es pieņemu patvērumu Dharmā.
Sangham Šaraņam Gacchāmi — es pieņemu patvērumu Sanghā.

Dutiyampi, Buddham Šaraņam Gacchāmi.
Otru reizi es pieņemu patvērumu Budā.

Dutiyampi, Dhammam Šaraņam Gacchāmi.
Otru reizi es pieņemu patvērumu Dharmā.

Dutiyampi, Sangham Šaraņam Gacchāmi.
Otru reizi es pieņemu patvērumu Sanghā.

Tatiyampi, Buddham Šaraņam Gacchāmi.
Trešo reizi es pieņemu patvērumu Budā.

Tatiyampi, Dhammam Šaraņam Gacchāmi.
Trešo reizi es pieņemu patvērumu Dharmā.

Tatiyampi, Sangham Šaraņam Gacchāmi.
Trešo reizi es pieņemu patvērumu Sanghā.

Saskaņā ar Khuddakapāthas komentāru Buda mācīja šo formulu Briežu parkā, Isipatanā, lai uzņemtu ordenī jaunus mācekļus, kad Viņš nosūtīja 60 Arahantus dažādos virzienos, lai izplatītu Dharmu.

Patvēruma Pieņemšanas formula ir jāskaita Jaunajam māceklim pirms uzņemšanas ordenī. To skaita arī ikviens cilvēks, kurš grib pieņemt Budismu, un daudzi to skaita savās ikdienas recitācijās.

4. Kāpēc Jāpieņem Patvērums

Visas būtnes, izņemot Cildenos mācekļus, kuri ir sapratuši 4 Cēlās Patiesības, ir pagrimušas Maldos un parasti neapzinās eksistences briesmas, pieņemot Nepastāvīgo, Ne-Es un Ciešanas par pastāvīgu, patību un patīkamu.

Buda parādās pasaulē, lai mācītu būtnēm 4 Cēlās Patiesības, kuru pilnīga izpratne atbrīvos viņus no visa veida ciešanām.

a) Briesmas Pašreizējā dzīvē

Saskaņā ar Cēlo Patiesību par Ciešanām, dzimšana noved pie vecuma, slimībām, nāves, bēdām, žēlabām, sāpēm, skumjām un izmisuma:

Jebkuru brīdi mūsu ķermenis ir pakļauts slimībām, negadījumiem un ievainojumiem. Dabas katastrofas, tādas kā ugunsgrēks, plūdi, sausums un zemestrīce, var notikt jebkurā laikā un izraisīt milzīgas grūtības un nāvi.

Visur cilvēks ir pakļauts negadījumiem, noziegumiem, ekspluatācijai, kariem, veselības apdraudējumiem, ekonomiskām neveiksmēm un visa veida krīzēm.

Pat ja mēs varam izvairīties no šīm briesmām, ir viena lieta, no kuras mēs nevaram izvairīties — nāve. Pat tad mēs nevaram būt droši, kur un kad nāve dos triecienu.

b) Briesmas Nākošajās Dzīvēs

Kaitējums un briesmas, kas mūs apdraud, nebeidzas ar mūsu nāvi:

Saskaņā ar Budas Mācību, būtnes, kuras nav izskaudušas Iekāri, ir pakļautas pārdzimšanai, kas var notikt gan laimes gan bēdu valstībās, proti:

laimīgas eksistences cilvēku vai debesu valstībā, ko sauc par Sugati, vai bēdīgas esamības ellē, dzīvnieku, spoku vai dēmonu valstībā, ko sauc par Duggati.

Briesmas Nākošajās Dzīvēs ir pārdzimšana bēdīgajos stāvokļos ne tikai tām raksturīgo ciešanu dēļ, bet arī tāpēc, ka izkļūt no tām ir ārkārtīgi grūti:

Veiksmīga pārdzimšana ir atkarīga no pareizu darbu veikšanas. Bēdīgos stāvokļos esošajām būtnēm ir ļoti maz iespēju iegūt nopelnus, tāpēc ir tendence tādos stāvokļos pārdzimt atkal un atkal.

Buda ir teicis ka:

Ja pa okeāna plašumiem peldētu glābšanas riņķis un okeānā dzīvojošs akls bruņurupucis iznirtu reizi simts gados -

tad iespēja, ka bruņurupucis izstums savu kaklu cauri glābšanas riņķim joprojām būtu lielāka nekā būtnei, kas atrodas bēdu valstībā atgūt cilvēka stāvokli.

Tāpēc pārdzimšana bēdīgā stāvoklī ir nopietnas briesmas turpmākajās dzīvēs, no kurām mums ir nepieciešama aizsardzība. Mēs nevaram iznīcināt šīs bēdu valstības, tāpēc vienīgais veids ir no tām izvairīties.

Saskaņā ar Karmas likumu pareizas darbības rada labus rezultātus, bet kaitīgas darbības rada sliktus rezultātus.

Lai izvairītos no nelaimīgas pārdzimšanas, mums jāizvairās no kaitīgas karmas radīšanas. Tāpēc mums ir vajadzīga kāda cilvēka vadība, kas patiesi saprot, kā darbojas Karmas likums.

Pat tad, ja mēs spējam atšķirt pareizo no ļaunā, mūsu rīcība ne vienmēr iet pa pareizo ceļu, jo prātu ir grūti kontrolēt.

Lai apgūtu pareizo disciplīnas veidu, mums ir vajadzīgi norādījumi no kāda, kurš izprot prāta un psihes smalko darbību un spēj iemācīt mums atbrīvot prātu.

c) Briesmas Esamības Ciklā (Samsārā)

Briesmas, kuras mums draud ir daudz lielākas nekā tās ko mēs piedzīvojam pašreizējā dzīvē vai risks nonākt bēdīgā stāvoklī nākamajās dzīvēs:

Patiesās briesmas ir ciešanas dzīvi no dzīves, dzimšanas, novecošana, nāve, bēdas, žēlabas, sāpes, skumjas un izmisums.

Papildus šīm iekšējām ciešanām pastāv arī ciešanas, kas saistītas ar Pārmaiņām, un ciešanas, kas saistītas ar Esamības Nosacīto raksturu.

Nekur nevar atrast nekādu atvieglojumu, ne Debesīs, ne Smalko Matēriju un Nemateriālajās Valstībās, jo arī tur dzīve ir nepastāvīga un pakļauta nosacījumiem.

Tas nozīmē ka pastāv tikai viens glābšanās ceļš: novērsties no visām eksistences formām, pat viscildenākajām.

Saskaņā ar Cēlo Patiesību par Ciešanu Izcelsmi, Tieksme pēc Esamības (bhava-trišņa) izraisa pārdzimšanu, kas savukārt rada pamatu tieksmei atsākt un turpināt Samsāras ciklu.

Šī Esamības Rata centrā ir Nezināšana (avidja), Iekāres pamatcēlonis:

Lai izskaustu Iekāri, Nezināšana, kas to atbalsta, ir jāizkliedē ar Gudrību, Nepastarpinātu Zināšanu, kas ļauj mums redzēt lietas tādas, kādas tās patiesībā ir. Lai attīstītu šādu Gudrību, mums ir vajadzīga pareiza metode un kāds, kas var mūs vadīt.

No iepriekš minētā izriet, ka mums noteikti Jāpieņem Patvērums, lai pasargātu mūs no 3 veidu briesmām, kas mūs apdraud.

Pāļi Komentāros ir izmantots cits pāļi valodas vārds himsati (iznīcināt), lai izskaidrotu vārdu Šaraņa (Patvērums) šādi:

Kad cilvēki ir Pieņēmuši Patvērumu, tad tieši ar šo Patvēruma Pieņemšanu tie iznīcina, izkliedē, aizvāc, aptur savas bailes, mokas, ciešanas, nelaimīgas pārdzimšanas un nepilnību risku.

5. 3 Patvērumi (Tri-Šaraņa)

Budismā ir 3 Patvērumi, kas kopā var nodrošināt aizsardzību pret 3 aprakstīto briesmu veidiem. Tie ir: Buda, Dharma un Sangha.

Tie nav atsevišķi patvērumi, kas būtu pašpietiekami katrs par sevi, bet gan savstarpēji saistītas Viena pilnīga Patvēruma sastāvdaļas.

Pēc analoģijas var teikt, ka, ja esam slimi un vēlamies izveseļoties, mums ir nepieciešams ārsts, lai diagnosticētu mūsu slimību un izrakstītu iedarbīgu līdzekli.

Mums ir vajadzīgas zāles, lai izārstētu mūsu slimību, un mums ir vajadzīgi pavadoņi, kas rūpējas par mūsu vajadzībām.

Ārsts un pavadoņi vien mūs nevar izārstēt. Lielākais, ko viņi var darīt, ir dot pareizās zāles un pārliecināties, ka mēs tās lietojam. Zāles ir īstais līdzeklis, kas atjauno mūsu veselību.

Tāpat, lai meklētu atvieglojumu no ciešanām, mēs paļaujamies uz Budu kā ārstu, kurš var noskaidrot mūsu ciešanu cēloni un parādīt mums kā izveseļoties. Dharma ir zāles, kas izārstē mūsu ciešanas, un Sangha ir pavadoņi, kas palīdz mums lietot šīs zāles.

Lai veseļotos, mums pašiem jālieto zāles. Tātad, lai atbrīvotos no ciešanām, mums ir jāpraktizē Dharma, jo Dharma ir īstais Patvērums, kas noved pie ciešanu izbeigšanās.

Patvēruma Pieņemšanas procesa efektivitāte ir proporcionāla 3 Patvērumu izpratnes pakāpei un mūsu uzticībai tiem.

a) Budas Patvērums

Vēsturiski vārds Buda attiecas uz personu vārdā Siddhārtha Gautama, kas dzīvoja Indijā aptuveni 5. gadsimtā pirms mūsu ēras.

Kad mēs Pieņemam Patvērumu Budā, mēs pieminam Budu, kurš bija Mūsu Laikmeta Budisma aizsācējs un lielākais skolotājs.

Tomēr mēs saprotam - ka Buda nebija kā parasts cilvēks ar savām vājībām un nepilnībām, bet Buda bija Apskaidrotais, Pilnīgais Svētais, kurš pārvarējis visas zemes nepilnības un brīvs no tām.

Tāpēc, kad mēs pieņemam Patvērumu Budā - mēs pieņemam patvērumu šajā pārlaicīgas pilnības, svētuma un gaismas stāvoklī, kuru ikvienam ir iespējams sasniegt.

Buda kļūst par Patvērumu, jo ir sasniedzis Augstāko Apskaidrību. Viņš ir arī citu Apskaidrotājs. Tos, kuri apzinās šo stāvokli, sauc par Budām. Šis ir patvēruma objekta pārpasaulīgais aspekts.

Tātad, kad mēs Pieņemam Patvērumu Budā, mēs paļaujamies uz Viņu kā uz Patvērumu, jo Viņš iemieso Augstāko Apskaidrību jeb Budas stāvokli, kas ir to īpašību kopums, kas piemīt tiem, kas sasniedz Augstāko Apskaidrību, proti:

• Visu nepilnību iznīcināšana pilnībā (katrs piesārņojums iznīcināts bez atlikuma) un galīgi (nekad vairs nevar rasties).

• Visu tikumu apguve. Budas tikumu ir daudz, taču 2 no tiem izceļas kā vissvarīgākie: Intuitīvā Gudrība un liela Līdzcietība, kurus abus viņš izmantoja lai palīdzētu citiem.

• Kad mēs Pieņemam Patvērumu Budā, mēs vēršamies pie Viņa kā augstākās tīrības, gudrības un līdzcietības iemiesojuma, nepārspējamā vadoņa, kurš var mūs vadīt uz drošību no bīstamā Samsāras okeāna.

b) Dharmas patvērums

Pastāv 2 Dharmas aspekti, proti:

pasaulīgais līmenis, kas apzīmē Budas Mācību, kas atrodama Rakstos, kurus sauc par Tripitaku:

Šīs mācības kalpo kā vadlīnijas prakses kursam, kuru sauc par Cēlo 8 Posmu Ceļu, kurš sastāv no pasaulīgā ceļa un pārpasaulīgā ceļa, un pēdējais tiek sasniegts izprotot 4 Cēlās Patiesības.

Pārpasaulīgajā ceļā apziņa izrauj ar saknēm saistītās nepilnības katrā no 4 Apskaidrības pakāpēm, proti: Sotāpanna (Ceļa Uzsācējs), Sakadāgāmins (Vēlreiz Dzimstošais), Anāgāmins (Ceļa Beidzējs) un Arahants jeb svēttapšanas noslēguma posmā.

Katrai ceļa apziņai seko vairāki augļu apziņas mirkļi, kas iezīmē iepriekšējā ceļa posmā izrauto nepilnību izbeigšanos.

Gan ceļa, gan augļu apziņa veido pārpasaulīgo Dharmas aspektu.

Tādā veidā var teikt, ka Dharma ir īstais Patvērums.

c) Sanghas patvērums

Ikdienas līmenī,  Theravādas Budisma izpratnē, Sangha nozīmē Bhikkhu Sangha, ordinēto mūku kopienu, kas ievēro 227 Budas izsludinātos mūku noteikumus un kuriem ir tādi paši (pareizi) uzskati.

Bhikkhu Sangha, vismaz teorētiski, veido nepārtrauktu līniju, kas sniedzas 2500 gadu senā pagātnē, kalpojot kā Dharmas glabātāji. Bhikkhu (ziedojumu cilvēka) dzīvesveids ļauj Sanghai pildīt Budas Mācības saglabāšanas, iemūžināšanas un prakses funkciju.

Tomēr Bhikkhu Sangha nav Sanghas patvērums:

Sanghas Patvērums ir Āriskā Sangha, Cildenā Kopiena, kura sastāv no tiem kuri ir sasnieguši kādu no 4 Apskaidrības Līmeņiem.

Cildenie mācekļi (Budisma svētie) ir uz visiem laikiem brīvi no aplamiem uzskatiem un šaubām, Budas mācība ir iesakņojusies viņos, un viņiem nav jābūt atkarīgiem no citiem, lai veiktu atlikušo ceļa posmu, lai sasniegtu gala mērķi. Pateicoties šai iekšējai meistarībai, viņiem ir kvalifikācija, lai vadītu citus uz mērķi.

6. Patvēruma Pieņemšanas Nosacījumi

Patvēruma Pieņemšana ir uzticības Trīs Dārgakmeņiem izpausme un veids kā kļūt par bona fide Budistu. Tomēr tā ir tikai Patvēruma verbāla izpausme.

Rakstos ir skaidri norādīts, ka Patvēruma Pieņemšana ir kas vairāk nekā Patvēruma  formulas izteikšana. Komentāri definē Patvēruma Pieņemšanas procesu kā mentālu darbību, proti:

Apziņas akts bez piesārņojuma, ko motivē pārliecība un cieņa pret Trīskāršo Dārgakmeni, pieņemot to par augstāko glābēju.

Tāpēc Patvērums ir Jāpieņem ar pārliecību un godbijību pret Trīs Dārgakmeņiem, uzskatot to par augstāko patvērumu, jo tas ir vienīgais glābšanās avots.

Patvēruma Pieņemšanā būtiska loma ir 3 Nosacījumiem.

a) Izpratne

Ciešanu Patiesības izpratne liek cilvēkam meklēt patvērumu.

Prātam arī jāspēj aptvert Trīs Patvērumu augstākās īpašības, lai sāktu tiem uzticēties. Šāda izpratne radīs dziļāku apņemšanos Pieņemt Patvērumu un pamudinās cilvēku nodarboties ar praksi.

b) Labs Nodoms

Patvēruma Pieņemšana ir gribas akts. Tā ir brīvprātīgs lēmums, kura pamatā ir Labs Nodoms atbrīvoties no ciešanām. Jo spēcīgāks būs nodoms, jo lielāka būs neatliekamības sajūta lai praktizētu Budas mācību.

c) Pārliecība un Godbijība

Gudrībai jābūt līdzsvarotai ar Ticību. Gudrība bez Ticības var viegli izraisīt cilvēkā šaubas, savukārt Ticība bez Gudrības var padarīt cilvēku pārāk lētticīgu.

Pieņemot Patvērumu, Ticības pamatā ir jābūt pārliecībai jeb uzticībai par Trīs Patvērumu aizsargājošo spēku kopā ar skaidru izpratni par to īpašībām un funkcijām.

Pārliecība rada godbijību, apbrīnu, kas rodas, pieaugot izpratnei par Trīs Dārgakmeņu cildeno un pilnīgo raksturu.

Piedzīvojot Dharmas pārveidojošo ietekmi savā dzīvē, godbijība pamodina ticību Trīs Dārgakmeņiem, veicinot prāta noslieci un veltīšanos Budas mācības praksei.

7. Nepilnības un Patvēruma pārkāpšana

Patvēruma Pieņemšanas nepilnības ir nosacījumi, kas padara Patvēruma Pieņemšanu netīru, nepatiesu un neefektīvu.

Pastāv 3 Nosacījumi, kas sabojā Patvēruma Pieņemšanu, proti:

a) Nezināšana

Šeit cilvēks nesaprot iemeslus Patvēruma Pieņemšanai, Patvēruma Pieņemšanas nozīmi vai Patvēruma objektu īpašības.

b) Šaubas

Šeit cilvēkam nav uzticības Trīs Dārgakmeņiem. Cilvēka nodošanos Patvērumam tad aptumšo apjukums, aizdomīgums un neizlēmība.

c) Aplami Uzskati

Tas nozīmē aplamu izpratni par Patvēruma Pieņemšanu vai Patvēruma Objektiem.

Šeit cilvēks domā, ka tikai Patvēruma Pieņemšanas akts vien ir pietiekama Atbrīvošanās garantija; - vai arī kāds uzskata, ka Buda ir dievs ar spēku kādu izglābt; - vai ka Dharma māca par mūžīgas dvēseles esamību; - vai ka Sangha darbojas kā starpnieks, kas var būt par starpnieku pestīšanai.

Tomēr, lai gan Patvēruma Pieņemšanas aktu aizēno šīs nepilnības, Patvēruma akts joprojām ir neskarts, un cilvēks paliek Budisma sekotājs tik ilgi, kamēr uzskata Trīs Dārgakmeņus par savu augstāko glābiņu.

Taču cilvēka attieksme ir nepareiza, un tā ir jālabo, meklējot atbilstošu padomu pie skolotāja, kurš var palīdzēt pārvarēt maldus, šaubas un nepareizos uzskatus.

Patvēruma Pārkāpšana ir savu saistību pret 3 Patvērumiem laušana:

Tas var notikt tikai ar parastiem pasaules iedzīvotājiem, bet ne ar Āriešiem jeb Cēlajiem mācekļiem, kuru uzticība Trīs Dārgakmeņiem ir pastāvīgi nostiprināta un nesatricināma. Tā paša iemesla dēļ nevar sabojāt arī Cēlo Mācekļu Patvēruma Pieņemšanas aktu.

Parasta pasaulīga iedzīvotāja gadījumā Patvēruma pārkāpšana notiek tad, kad cilvēks nomirst un viņš vairs nevar Pieņemt Patvērumu. Šāds pārkāpums tiek uzskatīts par nevainojamu.

Slikts jeb nosodāms pārkāpums notiek, ja kāds uzskata citu skolotāju par pārāku par Budu, citu reliģisko sistēmu par augstāku par Dharmu vai citu garīgo kopienu par pārāku par Cēlo Sanghu.

Pārkāpjot saistības attiecībā pret kādu no 3 Patvēruma Objektiem, tiek pārtrauktas saistības pret tiem visiem.

Pieņemot attieksmi, kas piešķir augstākās autoritātes statusu kaut kam, kas nav saskaņā ar Trīs Dārgakmeņiem, cilvēks pārtrauc Patvērumu un atsakās no savām pretenzijām būt Budas, Dharmas un Sanghas māceklim.

Lai Patvēruma Pieņemšanas akts atkal atgūtu spēku, tas ir jāatjauno, vēlams, atzīstot savus pārkāpumus un pēc tam veicot visu Patvēruma Pieņemšanas aktu.

8. Ieguvumi no Patvēruma Pieņemšanas

Meklējot patvērumu Trīs Dārgakmeņos, cilvēks apliecina gatavību vadīties pēc Budas mācības.

Bet, tiklīdz mēs esam uzņēmušies sākotnējās saistības, Pieņemot Patvērumu, mācība ir jāīsteno praksē, jo Budas mācība nav pestīšanas ticībā sistēma.

Kā minēts iepriekš, vienkārša Patvēruma Pieņemšanas darbība ļauj līdzsvarot Gudrību ar Pārliecību un Uzticību praksē, tādējādi tā darbojas kā nosacījums Nirvānas sasniegšanai.

Tiem, kas regulāri ar izpratni, pārliecību un godbijību pieņem patvērumu Trīs Dārgakmeņos, šis Patvēruma Pieņemšanas akts iznīcina, izkliedē, aizvāc, aptur cilvēka bailes, mokas, ciešanas, nelaimīgas pārdzimšanas un nepilnību risku.

Reliģijas jaunpienācējam vienkārša Patvēruma Pieņemšanas darbība izraisa ticību jeb šraddhu, labu mentālo stāvokļu līderi:

Lielu ciešanu vai baiļu laikā pietiek ar Buddham Šaranam Gaččāmi daudzināšanu, lai nomierinātu prātu, noenkurojot to pie spēcīga, pozitīva objekta.

Budistu bērniem katru vakaru pirms gulētiešanas jāmāca pieņemt patvērumu Budā, Dharmā un Sanghā, lai tie attīstītu pārliecību un atbrīvotos no murgiem un citiem psihiskiem traucējumiem.