Smriti | Uzmanība

Smriti | Uzmanība
Smriti | Uzmanība

1. Smriti | Uzmanība

Sanskrita termina Smṛti (Pāļi: Sati) sākotnējā nozīme ir Atcerēties jeb Pieminēt.

Bet Budisma kontekstā šis termins ieguvis plašu un svarīgu lietojumu un savas paplašinātās nozīmēs dēļ visbiežāk tiek tulkots Eiropas valodās kā Uzmanība vai Apzināšanās

Smriti ir garīga jeb psiholoģiska spēja (indrija), kas veido būtisku Budisma prakses daļu.

SmritiUzmanība ir 7 Apskaidrības Nosacījumu 1. Nosacījums.

Pareiza Uzmanība (Sanskritā: samyak-smṛti Pāḷi: sammā-sati) ir Cēlā 8 Posmu Ceļa 7. elements .

2. Definīcija

Budisma termins, kuru es vairuma gadījumu tulkoju kā Uzmanība, bet kuru bieži un apšaubāmi pārnes no svešvalodām kā Apzinātību vai Apzināšanos, ir cēlies no sanskrita vārda Smṛti un Pāļi aizguvuma Sati.

Smriti Angļu valodā visbiežāk tulko ar vārdu Mindfulness (Apzinātība) un Krievu tulkojumos tas pamīšus tiek tulkots gan kā Apzināšanās gan kā Uzmanība.

Un kad es jaunībā sāku interesēties par Budismu - un es biju diezgan saprātīgs jaunietis - es nezināju ko tāda Apzināšanās nozīmē, un ja mēs veiktu cilvēku aptauju uz ielas - es šaubos vai daudzi jums pateiktu - Apzināšanās ir konkrēti tas un tas.

Cilvēki Latvijā par Apzināšanos var nosaukt, iespējams, daudzas dažādas lietas, un apzināšanās veidus, un tas ir latviešu valodā diezgan maz lietots vārds un, iespējams daudzi to nav lietojuši ne reizi dzīvē.

Saskaņā ar Budas Mācību - Kad es ieelpoju - tad es domāju Elpa Ieplūst, kad es Izelpoju - es domāju Elpa Izplūst, kad es Guļu - es domāju - Es Guļu, kad es sēžu - es domāju - Es Sēžu, utt. - to es te saukšu par Uzmanību, Uzmanīgu Elpošanu jeb Uzmanību pret Ķermeni.

Tāpēc latviešu valodā Budisma kontekstā, gan attiecībā uz Ānāpānasati (Uzmanīgu Elpošanu), gan pārspriedumos par 4 Satipatthāna  (4 Uzmanības Pamatiem) - es lietoju vārdu Uzmanība.

Par Apzināšanos - mēs iespējams parunāsim, kad būs runa par, piemēram, Dharmakīrti izziņas teoriju, kura sākas ar vārdiem Apziņa ir sava objekta Apzināšanās, bez sava objekta apzināšanās nav Apziņas, utt.

Izņēmumi ir, piemēram termins Buddhānusmriti - kuru es tulkoju kā Budas Atcerēšanās jeb Budas Pieminēšana, jeb Apcere par Budu - kur termins Smriti ļoti skaidri saglabā  savu sākotnējo nozīmi - Atcerēties, kā tas tiek lietots attiecība uz Vēdisko Rakstu Atcerēšanos vai Budas Atcerēšanos.

Termina Smriti nozīme ir bijusi plašu debašu un diskusiju temats.

Smriti sākotnēji nozīmēja atcerēties, apdomāt, paturēt prātā, kā Vēdu tradīcijā atcerēties Svētos Rakstus.

Satipatthāna Sūtrā (Uzmanības Pamatos) jēdziens Sati / Smriti nozīmē - saglabāt uzmanību pret lietām, lai nezaudētu modrību, nepieviltos ar pārejošo sajūtu uztvērumu ilūzijām, bet saglabātu skaidrību par lietu patieso dabu.

Milinda Paņha (Milindas jautājumi) paskaidroja, ka Smriti parādīšanās atgādina cilvēkam par tādām noderīgām dharmām kā:

  1. 4 Uzmanības Pamati,
  2. 5 Spējas un 5 Spēki,
  3. 7 Apskaidrības Nosacījumi,
  4. Cēlais 8 Posmu Ceļš,
  5. Intuitīvās Gudrības sasniegšana

Smriti / Sati jāsaprot kā tas, kas ļauj apjēgt pilnu dharmu diapazonu un apjomu; Smriti ir izpratne par lietām kopsakarā ar citām lietām un līdz ar to izpratne par to nosacīto vērtību.

Attiecībā uz Satipatthānu (Uzmanības Pamatiem), tas, iespējams, nozīmē, ka Smriti ir tas, kas liek Jogas praktizētājam atcerēties, ka jebkura sajūta, ko viņš var piedzīvot, pastāv kopsakarībā ar visu daudzveidīgo sajūtu pasauli, ka tā var būt noderīga vai kaitējoša, nepilnīga vai nevainojama, salīdzinoši vienkāršāka vai izsmalcināta, tumša vai tīra.

Tomēr skolotāji atzīmē, ka tā nav gluži plika vērošana par sevi, jo tā ietver sevī arī pareizu tikumiskās vērtības izšķirtspēju attiecībā uz fenomeniem kuri parādās

Dhjāna (koncentrēšanās), iespējams, bija sākotnējā Budas pamatprakse, kura palīdzēja saglabāt Uzmanību.

Uzmanība tādējādi sevī ietver arī Uzmanīšanos no Nepilnībām un Aplamībām.

3. Prakse

Sākotnēji Uzmanība deva ceļu uz Atbrīvi,

- pievēršot uzmanību sajūtu pieredzei, novēršot satraucošu domu un emociju rašanos, kas izraisa tālāku reakciju ķēdi, kas noved pie pārdzimšanas.

Vēlākajā tradīcijā, īpaši Theravādā, Uzmanība ir līdzeklis kas pasargā no Maldiem (Pāḷi: Moha), un kā tāds tiek uzskatīts par vienu no Spēkiem (Pāḷi: bala), kas veicina Nirvānas sasniegšanu, jo īpaši, ja tā ir kopā ar skaidru izpratni par to, kas notiek.

Nirvāna ir esības stāvoklis, kurā Alkatība, Naids un Maldi (Pāḷi: moha) ir pārvarēti un atmesti, un tie vairs neparādās  apziņā.

4. Satipatthāna – sajūtu vērošana.

Satipatthāna Sutta (sanskrita: Smritjupasthāna Sūtra) ir agrīns teksts, kas saistīts ar  Uzmanības Pamatiem.

Theravāda Nikājas nosaka, ka savā ikdienas dzīvē cilvēkam jāiedibina Uzmanība (Satipatthāna), pēc iespējas vairāk saglabājot mierīgu Uzmanību pret 4 Pamatiem:

1) ķermeni, 2) sajūtām, 3) prātu un 4) dharmām.

Uzmanība pavēra ceļu uz Atbrīvi, nepārtraukti vērojot sajūtu pieredzi, lai novērstu iekāres izveidošanos, kas turpmāko pieredzi virzītu uz pārdzimšanu.

Buddhadāsa (1906-1993) arī apgalvoja, ka Uzmanība dod līdzekli, lai novērstu satraucošu domu un emociju rašanos, kas izraisa turpmāku reakciju ķēdi, kas noved pie ego un savtīgas domāšanas un uzvedības atdzimšanas.

Dhjāna, iespējams, bija Budas sākotnējā pamatprakse, kas palīdzēja saglabāt Uzmanību.