Khuddakapāṭha | Īsie Lasījumi

Khuddakapāṭha | Īsie Lasījumi

Khuddakapāṭha (Pāḷi nozīmē "īsie lasījumi"; saīsina kā "Khp") ir Theravādas Budisma Raksti, 1. sprediķu (sūtru) krājums Pāḷi kanona Khuddaka Nikājā.

Iespējams, tā radusies kā Rokasgrāmata jaunākajiem mūkiem, kas sastādīta no Kanonisko tekstu fragmentiem.

Lielākā daļa tajā ietverto sprediķu ir atrodami citur Pāḷi kanonā, izņemot Nidhi kaņdu.

Tā varētu būt radusies kā rokasgrāmata iesācējiem, kas sastādīta no Kanona fragmentiem, un tika pieņemta kā Kanoniska, jo tā sastāvēja no tekstiem, kas jau bija daļa no Kanona.

Khuddakapāṭha netiek plaši izmantota vai pētīta mūsdienu Theravādas valstīs, taču vairāki tās teksti ir iekļauti kopējā Paritta (aizsargājošo tekstu) recitāciju kolekcijā, kas liecina, ka šī kolekcija radusies no Khuddakapāṭhas vai tās priekšteča.

1. Khuddakapāṭha

(Khuddaka Nikāya 1)

Īsie Lasījumi

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Sveiciens Visaugstākajam, Cienīgajam, Pilnībā Apskaidrotajam

1: Saraṇagamanaṁ

Patvēruma Pieņemšana

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Budā es pieņemu Patvērumu

Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Dharmā es pieņemu Patvērumu

Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Sanghā es pieņemu Patvērumu

Dutiyam-pi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Otro reizi Budā es pieņemu Patvērumu

Dutiyam-pi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Otro reizi Dharmā es pieņemu Patvērumu

Dutiyam-pi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Otro reizi Sanghā es pieņemu Patvērumu

Tatiyam-pi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Trešo reizi Budā es pieņemu Patvērumu

Tatiyam-pi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Trešo reizi Dharmā es pieņemu Patvērumu

Tatiyam-pi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Trešo reizi Sanghā es pieņemu Patvērumu

2: Dasasikkhāpadāni

10 Treniņu Solījumi

1. Pāṇātipātā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no dzīvu būtņu nogalināšanas

2. Adinnādānā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties ņemt to kas nav dots

3. Abrahmacariyā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no seksuāliem pārkāpumiem

4. Musāvādā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no aplamas valodas

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no alkohola un apreibinošām vielām, kas padara neuzmanīgu.

6. Vikālabhojanā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no ēšanas nepareizā laikā

7. Naccagītavāditavisūkadassanā veramaṇīsikkhāpadaṁ

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no dziesmām, dejām, mūzikas un izklaidēm

8. Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no rotāšanās ar vītnēm, smaržām vai kosmētiku

9. Uccāsayanamahāsayanā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no augstām un mīkstām gultām

10. Jātarūparajatapaṭiggahaṇā veramaṇīsikkhāpadaṁ samādiyāmi

Es uzņemos treniņu solījumu
- atturēties no zelta vai naudas pieņemšanas

3: Dvattiṁsākāraṁ

32 Ķermeņa Daļas

Atthi imasmiṁ kāye:
Šajā ķermenī ir:

kesā, lomā, nakhā, dantā, taco,
Galvas Mati, ķermeņa apmatojums, nagi, zobi, āda

maṁsaṁ, nahāru, aṭṭhi, aṭṭhimiñjā, vakkaṁ,
Miesa, cīpslas, kauli, kaulu smadzenes, nieres

hadayaṁ, yakanaṁ, kilomakaṁ, pihakaṁ, papphāsaṁ,
Sirds, aknas, diafragma, liesa, plaušas

antaṁ, antaguṇaṁ, udariyaṁ, karīsaṁ,
Liela zarna, maza zarna, kuņģis, fekālijas,

pittaṁ, semhaṁ, pubbo, lohitaṁ, sedo, medo,
Žults, flegma, strutas, asinis, sviedri, tauki

assu, vasā, kheḷo, singhānikā, lasikā, muttaṁ,
Asaras, tauki, siekalas, gļotas, locītavu eļļa, urīns

matthake matthalungan-ti.
un smadzenes galvā.

4: Kumārapañhaṁ

Jautājumi zēnam

Eka nāma kiṁ?
Par ko saka viens

Sabbe sattā āhāraṭṭhitikā.
Visas būtnes pārtiek no barības.

Dve nāma kiṁ?
Par ko saka divi?

Nāmañ-ca rūpañ-ca.
Par Prātu un Ķermeni.

Tīṇi nāma kiṁ?
Par ko saka trīs?

Tisso vedanā.
Par 3 sajūtām.

Cattāri nāma kiṁ?
Par ko saka četri?

Cattāri ariyasaccāni.
Par 4 Cēlajām Patiesībām.

Pañca nāma kiṁ?
Par ko saka pieci?

Pañcupādānakkhandhā.
Par 5 Pieķeršanās Grupām (skandhām)

Cha nāma kiṁ?
Par ko saka seši?

Cha ajjhattikāni āyatanāni.
Par 6 iekšējiem Sajūtu Pamatiem (Ājatanām)

Satta nāma kiṁ?
Par ko saka septiņi?

Satta Bojjhangā.
Par 7 Apskaidrības Nosacījumiem.

Aṭṭha nāma kiṁ?
Par ko saka astoņi?

Ariyo aṭṭhangiko maggo.
Par Cēlo 8 Posmu Ceļu.

Nava nāma kiṁ?
Par ko saka deviņi?

Nava sattāvāsā.
Par 9 būtņu valstībām.

Dasa nāma kiṁ?
Par ko saka desmit?

Dasah' angehi samannāgato Arahā ti vuccatī ti.
To kas apveltīts ar 10 pazīmēm sauc par Cienīgo (Arahantu)

5: Mangalasuttaṁ

Laimes Sprediķis

Evaṁ me sutaṁ:
Tā es reiz dzirdēju:

ekaṁ samayaṁ Bhagavā Sāvatthiyaṁ viharati
Reiz Vislabākais mitinājās Sāvatthi apkaimē

Jetavane Anāthapiṇḍikassa ārāme.
Anāthapiņdikaszemē, Džetas mežā.

Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā,
Te kāda dievība, vakara noslēgumā,

abhikkantavaṇṇā kevalakappaṁ Jetavanaṁ obhāsetvā,
apgaismojusi visu Džetas mežu ar savu nepārspējamo skaistumu,

yena Bhagavā tenupasankami,
tuvojās Vislabākajam,

upasankamitvā Bhagavantaṁ abhivādetvā ekam-antaṁ aṭṭhāsi.
un piegājusi klāt un godinājusi Vislabāko, tā nostājās netālu

Ekam-antaṁ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:
Stāvot netālu šī dievība noskaitīja vārsmu Vislabākajam:

"Bahū devā manussā ca mangalāni acintayuṁ"
"Daudz dievu un cilvēku ir domājuši par Laimi"

ākankhamānā sotthānaṁ: brūhi mangalam-uttamaṁ. [1]
meklējot drošību: tagad, es lūdzu, sakiet, kas ir Augstākā Laime.

"Asevanā ca bālānaṁ, paṇḍitānañ-ca sevanā,"
"Nebiedroties ar muļķiem, bet ar gudrajiem biedroties"

pūjā ca pūjanīyānaṁ: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [2]
godināt tos, kas godu ir pelnījuši: tā ir Augstākā Laime.

Paṭirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā,
Dzīvot piemērotā vietā, ar padarītiem labiem darbiem,

attasammāpaṇidhi ca: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [3]
ar pareizu piepūli sevis dēļ: tā ir Augstākā Laime.

Bāhusaccañ-ca sippañ-ca, vinayo ca susikkhito,
Labi mācījies un spējīgs, disciplinēts un labi trenēts,

subhāsitā ca yā vācā: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [4]
un labus vārdus runājošs: tā ir Augstākā Laime.

Mātāpitu-upaṭṭhānaṁ, puttadārassa sangaho,
Aprūpēt māti un tēvu, pieskatīt sievu un dēlus,

anakālā ca kammantā: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [5]
darīt darbu, kas nav kaitējošs: tā ir Augstākā Laime.

Dānañ-ca Dhammacariyā ca, ñātakānañ-ca sangaho,
Ziedot un dzīvot pēc Dharmas, un rūpēties par saviem radiniekiem,

anavajjāni kammāni: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [6]
(veikt) darbības, kas ir nevainojamas: tā ir Augstākā Laime.

Ārati virati pāpā, majjapānā ca saññamo,
Atturēšanās no sliktiem darbiem, atturēšanās no apreibinošiem dzērieniem,

appamādo ca dhammesu: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [7]
būt uzmanīgam pret (visām) lietām: tā ir Augstākā Laime.

Gāravo ca nivāto ca, santuṭṭhī ca kataññutā,
Cienīt un būt pazemīgam, būt apmierinātam un pateicīgam,

kālena Dhammasavaṇaṁ: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [8]
klausīties Dharmu īstajā laikā: tā ir Augstākā Laime.

Khantī ca sovacassatā, samaṇānañ-ca dassanaṁ,
Būt pacietīgam un vieglam runā, satikt askētus,

kālena Dhammasaacchā: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [9]
apspriest Dharmu īstajā laikā: tā ir Augstākā Laime.

Tapo ca brahmacariyañ-ca, ariyasaccāna' dassanaṁ,
Atturība un garīga dzīve, Cēlo Patiesību izpratne,

Nibbānasacchikiriyā ca: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [10]
un Nirvānas piedzīvošana: tā ir Augstākā Laime.

Phuṭṭhassa lokadhammehi, cittaṁ yassa na kampati,
Būt ar nesatrauktu prātu, kad skar šīs pasaules lietas,

asokaṁ virajaṁ khemaṁ: etaṁ mangalam-uttamaṁ. [11]
būt bez skumjām, bez putekļiem un drošībā: tā ir Augstākā Laime.

Etādisāni katvāna, sabbattha-m-aparājitā,
Tie kas dara kā šeit teikts, kas it visur nepārspēti,

sabbattha sotthiṁ gacchanti: taṁ tesaṁ mangalam-uttaman-ti. [12]
tādi visur staigā droši: viņiem tā ir Augstākā Laime.

Mangalasuttaṁ Niṭṭhitaṁ
Sprediķis par Laimi ir pateikts

6: Ratanasuttaṁ

Sprediķis par Dārgumiem

Yānīda bhūtāni samāgatāni,
Lai kādas būtnes būtu šeit sanākušas,

Bhummāni vā yāni va antalikkhe,
vai no zemes, vai debesīm,

sabbe va bhūtā sumanā bhavantu,
lai visām šīm būtnēm laimīgs prāts,

atho pi sakkacca suṇantu bhāsitaṁ. [1]
un lai viņi uzmanīgi klausās, kas teikts.

Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe,
Tāpēc, visas būtnes, esiet uzmanīgas,

mettaṁ karotha mānusiyā pajāya,
esiet draudzīgas pret šo cilvēku paaudzi,

divā ca ratto ca haranti ye baliṁ,
tiem, kas veic ziedojumus dienu un nakti,

tasmā hi ne rakkhatha appamatta. [2]
tā kā viņi ir uzmanīgi, lūdzu, sargājiet tos.

Yaṁ kiñci vittaṁ - idha vā huraṁ vā
Lai kādi būtu Dārgumi – šeit vai pēc tam

saggesu vā - yaṁ ratanaṁ paṇītaṁ
vai debesīs - tas izcilais Dārgums

na no samaṁ atthi Tathāgatena -
nav salīdzināms ar Apskaidroto -

idam-pi Buddhe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais Dārgums ir Buda:

etena saccena suvatthi hotu! [3]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Khayaṁ virāgaṁ amataṁ paṇītaṁ -
(Tieksmju) beigas, bezkaislība, nemirstība, izcilība -

jad-ajjhagā Sakyamunī samāhito —
tas ko Šākju viedais meditējos sasniedza -

na tena Dhammena sam' atthi kiñci
Nav nekā kas līdzinātos Dharmai -

idam-pi Dhamme ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais Dārgums ir Dharma:

etena saccena suvatthi hotu! [4]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Yam-Buddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṁ -
Tas, ko varenais Buda slavēja kā tīru,

samādhimānantarikañ-ñam-āhu —
meditāciju, kurai tūlīt ir rezultāts -

samādhinā tena samo na vijjati -
Nav nekā kas līdzinātos šai meditācijai -

idam-pi Dhamme ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais Dārgums ir Dharma:

etena saccena suvatthi hotu! [5]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Ye puggalā aṭṭha ​​satam-pasatthā
- Tie astoņi cilvēki, kurus labie slavē,

cattāri etāni yugāni honti -
ir šie četri (personu) pāri -

te dakkhiṇeyyā Sugatassa sāvakā,
šie Laimīgā mācekļi ir dāvanu vērti,

etesu dinnāni mahapphalāni -
tam, kas viņiem dots, ir lieli augļi,

idam-pi Sanghe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais Dārgums ir Sangha:

etena saccena suvatthi hotu! [6]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Ye suppayuttā manasā daḷhena
Tie kam ir prāts kas ticībā stabils

nikkāmino Gotamasāsanamhi -
Gautamas mācībā, no sajūtu vēlmēm brīvs -

te pattipattā amataṁ vigayha
- kas sasnieguši, iegājuši nemirstībā -

laddhā mudhā nibbutiṁ bhuñjamānā
- izbauda klusumu, kas iegūts bez maksas -

idam-pi Sanghe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Sangha:

etena saccena suvatthi hotu! [7]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Yath' indakhīlo paṭhaviṁ sito siyā
Kā drošības stabs, kas dziļi iemiets zemē,

catubbhi vātehi asampakampiyo,
nesvārstās no četriem vējiem,

tathūpamaṁ sappurisaṁ vadāmi,
tāpat es saku, ka cilvēks kurš patiess,

yo ariyasaccāni avecca passati -
kurš pilnībā apjēdzis Cēlās Patiesības -

idam-pi Sanghe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Saṅgha:

etena saccena suvatthi hotu! [8]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Ye ariyasaccāni vibhāvayanti,
Tie, kam Cēlās Patiesības skaidras,

gambhīrapaññena sudesitāni,
kuras labi sludināja Gudrais,

kiñcāpi te honti bhusappamattā
Lai cik briesmīga neuzmanība tos pārņemtu

na te bhavaṁ aṭṭhamaṁ ādiyanti -
Viņiem nebūs vairs astotās esamības -

idam-pi Sanghe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Sangha:

etena saccena suvatthi hotu! [9]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Sahā v' assa dassanasampadāya
Kopā ar patiesības redzējuma sasniegumu

tayas su dhammā jahitā bhavanti:
pazūd maldi par trīs lietām:

sakkāyadiṭṭhi vicikicchitañ-ca
uzskatiem par patību, nepastāvību un

sīlabbataṁ vā pi yad-atthi kiñci.
lai kāds tur būtu tikums un prakse.

Catuh' apāyehi ca vippamutto,
Viņš ir brīvs no četrām zemākajām pasaulēm,

cha cābhiṭhānāni abhabbo kātuṁ
- un viņš nav spējīgs uz sešiem lielajiem noziegumiem,

idam-pi Sanghe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Sangha:

etena saccena suvatthi hotu! [10]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Kiñcāpi so kammaṁ karoti pāpakaṁ
Lai kādas sliktas darbības viņš veic

kāyena vācā uda cetasā vā,
ar ķermeni, valodu vai prātu,

abhabbo so tassa paṭicchādāya:
viņš nav spējīgs to noslēpt:

abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā -
- par šo nespēju saka tas, kurš redzējis (miera) stāvokli -

idam-pi Sanghe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Saṅgha:

etena saccena suvatthi hotu! [11]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Vanappagumbe yathā phussitagge
Tāpat kā augsts meža koks ziedot

gimhānamāse paṭhamasmiṁ gimhe,
vasaras mēnešos, vasaras sākumā,

tathūpamaṁ Dhammavaraṁ adesayī,
tieši tāpat viņš sludināja Dharmu vislabāko,

Nibbānagāmiṁ paramaṁhitāya -
kas ved uz Nirvānu, augstāko labumu -

idam-pi Buddhe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Buda:

etena saccena suvatthi hotu! [12]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Varo varaññū varado varāharo,
Labākais, zinot labāko, deva labāko, radīja labāko,

anuttaro Dhammavaraṁ adesayī -
viņš sludināja labāko Dharmu, kas nepārspējama -

idam-pi Buddhe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Buda:

etena saccena suvatthi hotu! [13]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

Khīṇaṁ purāṇaṁ navaṁ n' atthi sambhavaṁ,
Vecais ir iznīcināts, un nekas jauns nav radīts,

virattacittā āyatike bhavasmiṁ,
viņu prātus nesatrauc nākamā pārdzimšana,

te khīṇabījā aviruḷhichandā,
tie ir iznīcinājuši sēklas un nevēlas augt,

nibbanti dhīrā yathā 'yam-padīpo -
gudrie ir mierīgi, tāpat kā šī lampa -

idam-pi Sanghe ratanaṁ paṇītaṁ:
šis lieliskais dārgums ir Sangha:

etena saccena suvatthi hotu! [14]
šīs patiesības spēka dēļ - lai ir drošība!

(teica Šakra, dievu valdnieks:)

Yānīda bhūtāni samāgatāni,
Lai kādas būtnes būtu šeit sanākušas,

bhummāni vā yāni va antalikkhe,
vai no zemes, vai debesīm,

tathāgataṁ devamanussapūjitaṁ
mēs (visi) godājam realizēto Budu, kurš ir

Buddhaṁ namassāma suvatthi hotu! [15]
dievu un cilvēku godināts - lai ir drošība!

Yānīda bhūtāni samāgatāni,
Lai kādas būtnes būtu šeit sanākušas,

bhummāni vā yāni va antalikkhe,
vai no zemes, vai debesīm,

tathāgataṁ devamanussapūjitaṁ
- mēs (visi) godājam realizēto Dharmu, kas ir

Dhammaṁ namassāma suvatthi hotu! [16]
dievu un cilvēku godināta - lai ir drošība!

Yānīda bhūtāni samāgatāni,
Lai kādas būtnes būtu šeit sanākušas,

bhummāni vā yāni va antalikkhe,
vai no zemes, vai debesīm,

tathāgataṁ devamanussapūjitaṁ
mēs (visi) godājam realizēto Sanghu, kas ir

Saṅghaṁ namassāma suvatthi hotu! [17]
dievu un cilvēku godināta - lai ir drošība!

Ratanasuttaṁ Niṭṭhitaṁ
Sprediķis par Dārgumiem ir pabeigts

7: Tirokuḍḍasuttaṁ

Sprediķis Aiz Sienām

Tirokuḍḍesu tiṭṭhanti, sandhisiṅghāṭakesu ca,
Viņi stāv aiz sienām, ceļu savienojumos un krustojumos,

dvārabāhāsu tiṭṭhanti, āgantvāna sakaṁ gharaṁ. [1]
viņi stāv pie durvju ailēm, ieradušies savās (bijušajās) mājās.

Pahūte annapānamhi, khajjabhojje upaṭṭhite,
Bet, kad tiek pagatavots bagātīgs ēdiens un dzēriens,

na tesaṁ koci sarati sattānaṁ kammapaccayā. [2]
neviens neatceras šīs būtnes viņu (pagātnes kaitīgo) darbu dēļ,

Evaṁ dadanti ñātīnaṁ ye honti anukampakā,
Tā tie, kas ir līdzcietīgi, dod saviem (aizgājušajiem) radiniekiem,

suciṁ paṇītaṁ kālena, kappiyaṁ pānabhojanaṁ. [3]
īstajā laikā, tīru, izcilu, piemērotu dzērienu un ēdienu.

"Idaṁ vo ñātinaṁ hotu, sukhitā hontu ñātayo!"
(domājot:) "Lai tas nonāk pie mūsu radiem, lai mūsu radinieki priecājas!"

Te ca tattha samāgantvā, ñātipetā samāgatā [4]
Tie kuri sanākuši, aizgājušie radinieki kas pulcējušies

pahute annapanamhi, sakkaccaṁ anumodare:
ap ēdienu un dzērienu, ar cieņu pateicas:

"Ciraṁ jīvantu no ñātī! Yesaṁ hetu labhāmase, [5]"
(Saka:) "Lai mūsu radinieki dzīvo ilgi! Tie, kam mēs esam parādā šo labumu,"

amhākañ-ca katā pūjā, dāyakā ca anipphalā!
jo mēs esam godāti, tie, kas dod, nepaliek bez atlīdzības!

Na hi tattha kasī atthi, gorakkh'ettha na vijjati, [6]
Jo tur nav aršanas un tur nav arī lopkopības,

vaṇijjā tādisī n' atthi, hiraññena kayakkayaṁ.
tāpat nenotiek tirdzniecība vai zelta pirkšana un pārdošana.

Ito dinnena yāpenti, petā kālakatā tahiṁ. [7]
Tajā vietā aizgājušajiem, kuri ir miruši, (jā)iztiek no dāvanām.

Unname udakaṁ vaṭṭaṁ, yathā ninnaṁ pavattati,
Tāpat kā ūdens, kas nolīst augstienēs, plūst lejup uz zemienēm,

evam-eva ito dinnaṁ, petānaṁ upakappati. [8]
tā arī, kas šeit tiek ziedots, dod labumu aizgājējiem.

Yathā vārivahā pūrā paripūrenti sāgaraṁ,
Tāpat kā pilnas upes (plūst un) piepilda okeānu,

evam-eva ito dinnaṁ, petānaṁ upakappati.
tā arī, kas šeit tiek ziedots, dod labumu aizgājējiem. [9]

"Adāsi me, akāsi me, ñātimittā sakhā ca me,"
(Domā:) "Viņš man iedeva, viņš strādāja man, viņš bija mans tuvinieks."

petānaṁ dakkhiṇaṁ dajjā, pubbe katam-anussaraṁ. [10]
viņam vajadzētu dot dāvanas aizgājējiem, atceroties viņa agrāk paveikto.

Na hi ruṇṇaṁ va, soko vā, yā c' aññā paridevanā,
Jo ne asaras ne bēdas, ne arī citas žēlabas

na taṁ petānam-atthāya, evaṁ tiṭṭhanti ñātayo. [11]
ir noderīgas aizgājējam, ja vien viņu tuvinieki tā turpina (skumt).

Ayaṁ kho dakkhiṇā dinnā, Saṅghamhi suppatiṭṭhitā,
Bet šī dāvana, kas ir dota un labi ieguldīta Sanghā,

dīgharattaṁ hitāya 'ssa, ṭhānaso upakappati. [12]
viņiem noderēs ilgi, uzreiz nāks par labu.

Tātad ñātidhammo ca ayaṁ nidassito -
Tā tad ir definīcija radinieku pienākumiem  -

petāna' pūjā ca katā uḷārā,
(un ar to) aizgājušajam ir izrādīts liels gods,

balañ-ca bhikkhūnam-anuppadinnaṁ,
spēks ir dots arī mūkiem,

tumhehi puññaṁ pasutaṁ anappakaṁ! [13]
un arī jūsu nopelni nav mazi!

Tirokuḍḍasuttaṁ Niṭṭhitaṁ
Sprediķis Aiz Sienām ir pateikts

8: Nidhikaṇḍasuttaṁ

Sprediķis par Uzkrājumu Daudzumu

Nidhiṁ nidheti puriso gambhīre odakantike:
Cilvēks glabā savus uzkrājumus dziļā bedrē ūdens tuvumā (domādams)

"Atthe kicce samuppanne atthāya me bhavissati, [1]"
Kad vajadzība vai pienākums būs - tie būs tur un man palīdzēs

rājato vā duruttassa, corato pīḷitassa vā,
Lai atbrīvotu no karaļa apsūdzībām vai uzmākšanās

iṇassa vā pamokkhāya, dubbhikkhe āpadāsu vā.
No zagļa vai parāda, bada vai nelaimes.

Etad-atthāya lokasmiṁ nidhi nāma nidhīyati. [2]
Tādai palīdzībai uzkrājumus pasaulē veido.

Tāva sunihito santo gambhīre odakantike,
Lai gan tie ir labi uzglabāti dziļa bedrē, ūdens tuvumā,

na sabbo sabbadā eva tassa taṁ upakappati, [3]
tomēr tie nevar palīdzēt vienmēr un visur,

nidhi vā ṭhānā cavati, saññā vā ’ssa vimuyhati,
jo varbūt šos uzkrajumus kāds paņem vai cilvēks pats aizmirst zīmes

nāgā vā apanāmenti, yakkhā vā pi haranti naṁ, [4]
vai Nāgas tos paņem vai Jakšas tos aiznes

appiyā vā pi dāyādā uddharanti apassato,
vai mantinieki kas naidā tos izvelk pa kluso

yadā puññakkhayo hoti sabbam-etaṁ vinassati. [5]
un, kad viņa nopelni beigsies, tad uzkrājumiem būs beigas.

Yassa dānena sīlena, saṁyamena damena ca,
Bet tā sieva vai vīrs, kas ar dāsnumu, tikumu,

nidhī sunihito hoti, itthiyā purisassa vā, [6]
savaldību un paškontroli ir uzkrājuši uzkrājumus,

cetiyamhi va Sanghe vā, puggale atithīsu vā,
(ieguldot) svētnīcā vai Sanghā, indivīdā, vai viesos,

mātari pitari vā pi, atho jeṭṭhamhi bhātari, [7]
vai savā mātē vai tēvā, vai vecākajā brālī,

eso nidhi sunihito, ajeyyo anugāmiko.
tādi uzkrājumi ir labi uzkrāti, tie cilvēkam seko un nebeidzas.

Pahāya gamanīyesu, etaṁ ādāya gacchati. [8]
 (Bagātības) viņš pamet, kad pamet šo dzīvi, bet tie viņam seko.

Asādhāraṇa-m-aññesaṁ, acorāharaṇo nidhi,
Tie netiek dalīti ar citiem, ne zaglis tos aiznes,

kayirātha dhīro puññāni, yo nidhi anugāmiko. [9]
gudrajam nopelni jākrāj, jo tie seko tam līdzi

Esa devamanussānaṁ sabbakāmadado nidhi,
Tādi uzkrājumi apmierina katru vēlmi, gan dieviem, gan cilvēkiem,

yaṁ yad-evābhipatthenti sabbam-etena labbhati. [10]
ko viņi vēlas, to visu saņem dēļ nopelniem šiem.

Suvanṇṇatā, sussaratā, susaṇṭhānasurūpatā,
Labu izskatu, labu balsi, labu tēlu, labu formu,

ādhipaccaparivāro, sabbam-etena labbhati. [11]
varu un svītu, visu saņem dēļ nopelniem šiem.

Padesarajjaṁ, issariyaṁ, cakkavattisukham-pi yaṁ,
Savu karaļvalsti, impēriju, katru laimi kas valdniekam ir,

devarajjam-pi dibbesu, sabbam-etena labbhati. [12]
arī dievišķīgu valdīšanu debesīs,  to visu viņi saņem dēļ nopelniem šiem..

Mānusikā ca sampatti, devaloke ca yā rati,
Cilvēcisku labu veiksmi, priekus dievu pasaulēs,

yā ca Nibbānasampatti, sabbam-etena labbhati. [13]
pat Nirvānas sasniegumu viņi saņem dēļ nopelniem šiem.

Mittasampadam-āgamma, yoniso ca payuñjato,
Iegūstot (labus) draugus, pareizus uzskatus,

vijjā vimutti vasībhāvo sabbam-etena labbhati. [14]
Izpratnes spēku un brīvību, viņi saņem dēļ nopelniem šiem.

Paṭisambhidā, vimokkhā ca, yā ca sāvakapāramī,
Izpratni un atbrīvi, visas mācekļu pilnības,

Paccekabodhi, Buddhabhūmi, sabbam-etena labbhati. [15]
Personīgu Apskaidrību, Budas zemi, visu viņi saņem dēļ nopelniem šiem.

Evaṁ mahatthikā esā, yadidaṁ puññasampadā,
Tātad tas ir liels ieguvums, tas ir nopelnu uzkrājums,

tasmā dhīrā pasaṁsanti paṇḍitā katapuññataṁ. [16]
tāpēc gudrie un zinošie (vienmēr) slavē nopelnus.

Nidhikaṇḍasuttaṁ Niṭṭhitaṁ
Sprediķis par Uzkrājumu Daudzumu ir pabeigts

9: Mettasuttaṁ

Mīlošās Labestības Sprediķis

Karaṇīyam-atthakusalena, yan-taṁ santaṁ padaṁ abhisamecca:

Lūk kas jādara cilvēkam, ieguvušam prāta veselību -
Lai iegūtu mierīgu prāta stāvokli:

sakko ujū ca sūjū ca, suvaco c' assa mudu anatimānī, [1]

Viņam jābūt spējīgam, godīgam, tiešam un ne lepnam,
Vieglam runā, maigam, pilnībā apmierinātam,

santussako ca subharo ca, appakicco ca sallahukavutti,

Viegli apmierināmam, kurš nepakļaujas pārliekai steigai
Un taupīgam savā izturēšanās veidā;

santindriyo ca nipako ca, appagabbho kulesu ananugiddho, [2]

Ar nomierinātām jūtām, saprātīgam, ne pārdrošam,
Kurš nepakļaujas pūļa emocijām,

na ca khuddaṁ samācare kiñci yena viññū pare upavadeyyuṁ.

Atturīgam no ceļiem kurus neatbalsta gudrie;
(Un lūk doma , kuru vienmēr jāsaglabā:  )

"Sukhino vā khemino hontu, sabbe sattā bhavantu sukhitattā! [3]"

2. Lai dzīvo visas būtnes laimīgi un droši,
Lai priecājas viņu sirdis pašos sevī,

Ye keci pāṇabhūt' atthi - tasā vā thāvarā vā anavasesā,

Lai kāda nebūtu viņu dzīves elpa,
Vai tās būtu trauslas vai ļoti spēcīgas,

dīghā vā ye mahantā vā, majjhimā rassakā aṇukathūlā, [4]

Visas bez izņēmuma - garas, īsas,
Vidēja lieluma lielas vai mazas,

diṭṭhā vā ye va addiṭṭhā, ye ca dūre vasanti avidūre,

Tievas vai resnas, redzamas vai neredzamas,
Tālu vai tuvu atrodošās,

bhūtā vā sambhavesī vā - sabbe sattā bhavantu sukhitattā! [5]

Tās kuras šeit, tās kuras meklē eksistenci;
Lai priecājas visas būtnes pašas sevī!

Na paro paraṁ nikubbetha, nātimaññetha katthaci naṁ kañci,

Lai neviena no tām nesagrauj citu,
Nenicina citu uz kāda ceļa vai vietā;

byārosanā paṭighasaññā nāññam-aññassa dukkham-iccheyya. [6]

Nevēl citam neko kaitējošu
Naida vai sarūgtinājuma rezultātā.

Mātā yathā niyaṁ puttaṁ āyusā ekaputtam-anurakkhe,

3. Un tieši tāpat kā māte, riskējot ar dzīvību,
Mīl un sargā savu dēlu, savu vienīgo dēlu,

evam-pi sabbabhūtesu mānasaṁ bhāvaye aparimāṇaṁ, [7]

Tāpat arī viņš lai audzē šo neierobežoto mīlestību

Mettañ-ca sabbalokasmiṁ mānasaṁ bhāvaye aparimāṇaṁ,

Pret visiem kas dzīvo Visumā, lai audzē šo neierobežoto mīlestību

(Izplata to no paaugstinātās apziņas)

uddhaṁ adho ca tiriyañ-ca, asambādhaṁ averaṁ asapattaṁ. [8]

Uz augšu un uz leju un pa visu pasauli,
Neapgrūtinātu, brīvu no naida un ļaunuma,.

Tiṭṭhaṁ caraṁ nisinno vā, sayāno vā yāvat' assa vigatamiddho,

Stāvot, ejot, sēžot
Vai guļot kamēr brīvs no snauda,

etaṁ satiṁ adiṭṭheyya, brahmam-etaṁ vihāraṁ idha-m-āhu. [9]

Lai ir viņš centīgs šai uzmanībā!
Lai Runā: te ir dievišķā mītne.

Diṭṭhiñ-ca anupagamma, sīlavā dassanena sampanno,

4. Un kad viņš tā dzīvo, pilnībā brīvs no visiem viedokļiem,
Tikumīgs, sasniedzis vispilnīgāko Apskaidrību,

kāmesu vineyya gedhaṁ, na hi jātu gabbhaseyyaṁ puna-r-etī ti. [10]

Izdzinis juteklisku velmju kaisli, -
Viņš spēs palīdzēt visām dzīvajām būtnēm!

Mettasuttaṁ Niṭṭhitaṁ
Sprediķis par Mīlošo Labestību ir pateikts

Khuddakapāṭhapāli Niṭṭhitaṁ
Īso Lasījumu teksts ir pateikts.