Theravāda | Vēsture

Theravādas Vēsture
Theravādas Vēsture

1. Theravāda | Vēsture

Theravāda (Pāļi, burt. "Vecāko Mācība") ir visizplatītākais Budisma vecākās pastāvošās skolas nosaukums.

Skolas piekritēji, saukti par Theravādīniem, ir saglabājuši Gautamas Budas mācības savu versiju Pāļi Kanonā. Pāļi Kanons ir vienīgais pilnīgais Budistu Kanons, kas saglabājies klasiskajā indiešu valodā Pāļi, kas kalpo kā skolas sakrālā valoda un Lingua Franca.

Vairāk kā tūkstots gadus Theravādīni ir centušies saglabāt Dharmu, kā tā ir ierakstīta viņu skolas tekstos. Atšķirībā no Mahājānas un Vadžrajānas, Theravāda mēdz būt konservatīva doktrīnas un mūku disciplīnas jautājumos.

Mūsdienu Theravāda cēlies no Mahāvihāras sektas, Vibhadžavādīnu Šrī Lankas atzara, Indijas Sthāviras Nikājas apakšsektas, kas sāka nostiprināties uz Ceilonas salas no 3. gadsimta p.m.ē.

Tieši Šrīlankā tika pierakstīts Pāļi Kanons, 1 reizi rakstiskā veidā, un izstrādāta skolas komentāru literatūra.

No Šrīlankas Theravādas Mahāvihāras tradīcija vēlāk izplatījās pārējā Dienvidaustrumu Āzijā:

Tā ir dominējošā reliģija Kambodžā, Laosā, Mjanmā, Šrīlankā un Taizemē, un to praktizē minoritātes Indijā, Bangladešā, Ķīnā, Nepālā un Vjetnamā.

Visu šo grupu diasporas visā pasaulē, kā arī daudzi pievērstie Budisti, arī  praktizē Theravādu.

Mūsdienu laikmetā ir parādījušies jauni strāvojumi, tādi kā Budistu modernisms, Vipassanas kustība, kas atdzīvināja Theravādas meditāciju praksi, un Taizemes Meža Tradīciju, kas atkārtoti uzsvēra mūku meža dzīvi.

Vēsture

2. Izcelsme

Anurādhapura Šrīlankā

Nosaukums Theravāda ir cēlies no Sthāvirījas, vienas no agrīnajām Budistu skolām, ar kuru Theravādīni saista savas skolas izcelsmi:

Sthāvira Nikāja radās no pirmās šķelšanās Budistu Sanghā:

Problēma bija tās piekritēju vēlme pievienot jaunus Vinajas noteikumus, kas padarītu stingrāku mūku disciplīnu, pretēji vairākuma Mahāsanghikas vēlmēm.

Saskaņā ar tās piekritēju stāstiem Theravādas skola ir cēlusies no Vibhadžavādas "analītiskās doktrīnas" grupas, kas bija Sthāvirījas nodaļa.

Pašu Theravādins stāstos par savas skolas izcelsmi minēts, ka tā saņēma mācības, par kurām vienojās tā sauktā 3. Budistu Koncila laikā, kas notika aptuveni 250. gadā p.m.ē. Indijas imperatora Ašokas aizbildniecībā. Šīs mācības bija pazīstamas kā Vibhadžavāda.

Tiek uzskatīts, ka imperators Ašoka palīdzēja attīrīt Sanghu, izraidot mūkus, kuri atteicās piekrist 3. Koncila rezultātiem.

Vecākais mūks Moggaliputta-Tissa vadīja 3. Koncilu un sastādīja Kathāvatthu ("Pretrunīgos punktus"), atspēkojot dažādus pretējus uzskatus, un tas ir svarīgs Theravādas Abhidharmas Groza darbs.

Vēlāk Vibhadžavādīni savukārt esot sadalījušies 4 grupās:

  1. Mahīšāsakas,
  2. Kāšjapījas,
  3. Dharmaguptakas ziemeļos
  4. Tāmraparņīja Dienvidindijā

Tāmraparņīja (vēlāk Mahā Vihāravāsini) tika izveidota Šrīlankā (Anurādhapurā), bet aktīvi darbojas arī Āndhrā un citās Dienvidindijas daļās (Vanavasā mūsdienu Karņatakā) un vēlāk visā Dienvidaustrumāzijā:

Rakstiski pierādījumi par šo skolu ir atrasti Amaravati un Nāgārdžunakoņdā.

Theravāda strauji izplatījās uz dienvidiem no Avanti Karalistes, uz Mahārāštru un Āndhru un lejup uz Čolas valsti (Kāņčī), kā arī Šrīlanku.

Kādu laiku viņi uzturējās Avanti Karalistē, kā arī savās jaunajās teritorijās, bet viņiem bija tendence pamazām pārvietoties uz dienvidiem:

Lielais Klosteris (Mahāvihāra) Anurādhapurā, senajā Šrīlankas galvaspilsētā, kļuva par viņu tradīcijas galveno centru, Kāņčī par sekundāro centru, un ziemeļu reģioni acīmredzot pieslējās citām skolām.

3. Šrīlankas Līnija

Tiek uzskatīts, ka Theravāda ir cēlusies no Tāmraparņījas sektas, kuru dēvēja arī par Dienvidu jeb Šrīlankas Tālāknodošanas Līniju, jeb vienkārši - "Šrīlankas Līniju".

Tiek teikts, ka starp misionāriem, kurus no Indijas nosūtīja uz citām zemēm, bija arī Ašokas dēls Mahinda (kurš mācījās Moggaliputtas-Tissas vadībā) un viņa meita Sanghamitta:

Viņi bija mītiskie Budisma dibinātāji Šrīlankā, un šis stāsts, pēc zinātnieku domām, palīdz leģitimizēt Theravādas apgalvojumus, ka tā ir vecākā un autentiskākā skola.

Saskaņā ar Mahāvamsas hroniku viņi ieradās Šrīlankā Devanampija Tissas no Anurādhapuras (307.–267. p.m.ē.) valdīšanas laikā, kurš pārgāja Budismā un palīdzēja uzbūvēt pirmās Budistu Stūpas.

Straujā Budisma izplatība un plašas Sanghas parādīšanās bija cieši saistīta ar centralizētās valsts laicīgo varu.

No šī laikmeta nav zināmu mākslas vai arhitektūras palieku, izņemot mūku mājas alās, kas atspoguļo jaunās reliģijas izaugsmi un izplatību.

Šī laikmeta raksturīgākās iezīmes un praktiski vienīgais mūsdienu vēsturiskais materiāls ir daudzie Brāhmī uzraksti, kas saistīti ar šīm alām. Tie uzskaitīja dāvanas Sanghai, galvenokārt no mājsaimniekiem un priekšniekiem, nevis no Karaļiem.

Šķiet, ka pati Budistu reliģija nebija kļuvusi par neapstrīdamu autoritāti līdz laikam kad pie varas nāca Dutthagāmanī un Vattagāmanī (apt. no 2. gs. vidus - 1. gs vidum p.m.ē.).

Pirmie ieraksti par Budas attēliem nāk no Karaļa Vasabhas valdīšanas laika (65.–109. m.ē.), un pēc mūsu ēras 3. gadsimta vēsturiskie ieraksti liecina par Budas attēlu, kā arī Bodhisatvu pielūgsmes pieaugumu.

7. gadsimtā ķīniešu svētceļnieki mūki Šen Cangs un Ičings atsaucas uz Budistu skolām Šrīlankā, kas atbilst sanskrita Sthāvira Nikājai un Pāļi Thera Nikājai.

Ičings rakstīja: "Šrīlankā uzplaukst tikai Sthāvira skola; Mahāsanghika tiek izraidīta".

Vārdu Theravāda skola rakstveidā ir lietojusi jau vismaz kopš 4. gadsimta, aptuveni 1000 gadus pēc Budas nāves, kad šis termins parādās Dīpavamsā (Salas Hronikā).

Laikā starp Sena I (833–853) un Mahindas IV (956–972) valdīšanu Anurādhapuras pilsētā ilga miera un labklājības periodā notika dažādu karaļu "kolosāls celtniecības darbs", un liela daļa no pašreizējiem arhitektūras pieminekļiem Anurādhapurā ir no tā laika.

4. Pāļi Teksti

Šrīlankas Budistu Sangha sākotnēji saglabāja Budistu rakstus (Tripitaku) mutiski, kā tas tradicionāli bija pieņemts, tomēr 1. gadsimtā p.m.ē. bada un karu dēļ šie raksti tika pierakstīti.

Šrīlankas hronikā Mahāvamsa ir rakstīts:

"Agrāk gudrie mūki Kanona tekstu un tā komentārus saglabāja mutiski, bet tad, kad viņi redzēja dzīvo būtņu postošo stāvokli, viņi sanāca kopā un ierakstīja to grāmatās, lai šī doktrīna varētu izdzīvot ilgi."

Tas, iespējams, bija agrākais ieraksts par nodomu pierakstīt Budisma Svētos rakstus.

Ar dažiem izņēmumiem saglabātie Theravādas Pāļi teksti ir radušies Anurādhapurā, senās Šrīlankas galvaspilsētas, Mahāvihārā (Lielajā Klosterī).

Vēlākā attīstība ietvēra Theravādas komentāru literatūras (Atthakathā) veidošanu un pierakstīšanu. Theravādas tradīcija uzskata, ka Indijas Svēto Rakstu komentāru tradīcija pastāvēja pat Mahindas pirmsākumu laikā.

Pirms klasisko Theravādas Pāļi komentāru sarakstīšanas, Tripitakai bija arī vairāki komentāri vietējā Singāļu valodā, tādi kā Mahā Atthakathā ("Lielais komentārs"), kas ir daļa no Mahāvihāras mūku komentāru tradīcijas.

Komentāru tradīcijā liela nozīme ir diženā Theravādas zinātnieka Buddhaghošas (4.–5. gadsimtā m.ē.) darbam, kurš ir atbildīgs par lielāko daļu Theravādas komentāru literatūras, kas ir saglabājusies (senākie komentāri ir tikuši pazaudēti).

Buddhaghoša rakstīja Pāļi valodā, un pēc viņa arī lielākā daļa Šrīlankas Budistu zinātnieku darīja tāpat:

Tas ļāva Šrīlankas tradīcijai kļūt starptautiskai, izmantojot Lingua Franca, lai sarunātos ar mūkiem Indijā un vēlāk Dienvidaustrumāzijā.

Theravādas mūki radīja arī citu Pāļi literatūru, piemēram, Vēstures Hronikas (piemēram, Mahāvamsa, Dīpavamsa), hagiogrāfijas, prakses rokasgrāmatas, kopsavilkumus, mācību grāmatas, dzeju un Abhidharmas darbus, piemēram, Abhidhammattha-sangaha un Abhidhammāvatāra.

Buddhaghošas darbi par Abhidharmu un Budistu praksi, kas izklāstīti tādos darbos kā Višudhimagga un Atthasālinī, ir visietekmīgākie teksti Theravādas Budismā, ja neskaita Pāļi Kanonu.

Citi Theravādas Pāļi komentētāji un rakstnieki ir Dharmapāla un Budadatta:

Dharmapāla rakstīja komentārus Pāļi Kanona tekstiem, kurus Buddhaghoša bija izlaidis, kā arī uzrakstīja komentārus ar nosaukumu Paramatthamaņdžusā par Buddhaghošas Višudhimagga.

5. Theravāda sektas Šrīlankā

Lielākajā daļā Budisma agrīnās vēstures Šrīlankā bija 3 Theravādas apakšvienības, kas sastāvēja no Mahāvihāras, Abhajagiri Vihāras un Džetavanas mūkiem, kuri visi bāzējās Anurādhapurā:

Mahāvihāra bija pirmā tradīcija, kas tika iedibināta, savukārt Abhajagiri Vihāru un Džetavana Vihāru izveidoja mūki, kuri bija atdalījušies no Mahāvihāras tradīcijas.

Indijas Mahīšasakas sekta arī nostiprinājās Šrīlankā līdzās Theravādai, kurā viņi vēlāk iekļāvās. Šķiet, ka Šrīlankas ziemeļu reģionus noteiktos laikos apdzīvojušas arī citas Indijas sektas.

Kad ķīniešu mūks Fasjens 5. gadsimta sākumā apmeklēja salu, viņš saskaitīja 5000 mūku Abhajagiri, 3000 Mahāvihārā un 2000 Četijapabbatavihārā.

Mahāvihāras ("Lielā Klostera") skola kļuva par dominējošu Šrīlankā mūsu ēras 2. tūkstošgades sākumā un pakāpeniski izplatījās kontinentālajā Dienvidaustrumāzijā:

Tā nostiprinājās Mjanmā 11. gadsimta beigās, Taizemē 13.–14. gadsimtā un Kambodžā un Laosā pirms 14. gadsimta beigām.

Lai gan Mahāvihāra nekad pilnībā neaizstāja citas skolas Dienvidaustrumāzijā, tā saņēma īpašu labvēlību lielākajā daļā karaļu galmu. Tas bija saistīts ar atbalstu, ko tā saņēma no vietējās elites, kam bija ļoti spēcīga reliģiskā un sociālā ietekme.

6. Mahājānas ietekme

Abhajagiri Theravādīni gadsimtu gaitā uzturēja ciešas attiecības ar Indijas Budistiem, pārņemot daudzas no viņu mācībām, tostarp daudzus Mahājānas elementus, turpretim Džetavanas Theravādīni mazākā mērā pieņēma Mahājānu.

Šen Cangs rakstīja par 2 galvenajiem Theravādas iedalījumiem Šrīlankā, atsaucoties uz Abhajagiri tradīcijas piekritējiem kā "Mahājānas Sthāvirām" un Mahāvihāras tradīcijas piekritējiem kā "Hīnajānas Sthāvirām".

Šen Cangs arī rakstīja, ka Mahā Vihāravāsini noraida Mahājānu kā herētisku, savukārt Abhajagiri Vihāravāsini mācās "gan Hīnajānu, gan Mahājānu".

Abhajagiri bija ietekmīga Universitāte un Mahājānas studiju centrs laikā no Gadžabahu I valdīšanas līdz 12. gadsimtam.

Tur strādāja vairāki nozīmīgi Budistu zinātnieki, kuri rakstīja gan Sanskritā gan Pāļi valodā:

Starp tiem bija Upatissa (kurš sarakstīja Vimuttimaggu), Kāvičakravarti Ānanda (Saddhammopājanas autors), Ārjadēva, Ārjašūra un tantriskie meistari Džajabhadra un Čandramāli.

Ir zināms, ka 8. gadsimtā Šrīlankā tika praktizēta gan Mahājāna, gan ezotēriskā Vadžrajānas Budisma forma, un šajā laikā salu apmeklēja 2 indiešu mūki, kas bija atbildīgi par ezotēriskā Budisma sludināšanu Ķīnā, Vadžrabodhi un Amoghavadžra.

Šķiet, ka Abhajagiri Vihāra bija Theravādīnu Mahājānas un Vadžrajānas mācību centrs.

7. Parakkamabāhu I valdīšana

Tendence, ka Abhajagiri Vihāra bija dominējoša sekta, mainījās 12. gadsimtā, kad Mahāvihāras sekta ieguva Parakkamabāhu I (1153–1186) politisko atbalstu, kurš pilnībā atcēla Abhajagiri un Džetavanas tradīcijas.

Šo 2 tradīciju Theravādas mūkiem tika atņemta ordinācija, un viņiem deva izvēli:

vai nu atgriezties pie lajiem uz visiem laikiem, vai mēģināt atkārtoti pieņemt ordināciju Mahāvihāras tradīcijā kā "iesācējiem" (Sāmaņera).

Lai gan hronikā teikts, ka Parakkamabāhu I atkal apvienoja Sanghu, šis izteiciens pasvītro faktu, ka tas, ko viņš izdarīja, bija Abhajagiri un Džetavana Nikājas likvidēšana:

Viņš no jauna padarīja par lajiem daudzus mūkus no Mahāvihāras Nikājas, visus no pārējiem 2 Ordeņiem, un pēc tam viņš atļāva labākajiem no atlaistajiem mūkiem kļūt par Iesācējiem mūkiem Apvienotajā Sanghā, kurā viņi pēc pārbaudes laika tiktu ordinēti.

Šķiet, ka šo radikālo darbību iemesls lielā mērā bija tas, ka Parakkamabāhu I uzskatīja, ka Sangha ir sašķelta, degradējusies un nepieciešama reforma, it īpaši Abhajagiri.

Čūļavamsa Hronika žēlojas, ka šajā laikā Theravādas mūki bija "savā uzvedībā novērsušies cits no cita un priecājušies par visu veidu strīdiem".

Šajā hronikā arī teikts, ka daudzi mūki Šrīlankas Sanghā bija pat sākuši precēties un radīt bērnus, uzvedoties vairāk kā laicīgi sekotāji, nevis kā mūki.

Parakkamabāhu galvenais palīgs šajās reformās bija Mahāthera Kassapa, pieredzējis mūks, kurš labi pārzināja Svētos Rakstus un Mūku disciplīnu.

Parakkamabāhu I ir pazīstams arī ar seno pilsētu Anurādhapuras un Polonnaruvas atjaunošanu, Budistu Stūpu un Vihāru (klosteru) atjaunošanu.

Viņš iecēla Sangharādžu jeb "Sanghas karali", mūku, kurš vadīs Sanghu un tās ordināciju ceremonijas Šrīlankā, un viņam palīdzēja 2 vietnieki.

Parakkamabāhu I valdīšanas laikā notika arī Theravādas sholastikas uzplaukums, ar tādu ievērojamu Šrīlankas zinātnieku kā Anuruddha, Sāriputta Thera, Mahākassapa Thera no Dimbulagalas Vihāras un Moggallānas Theras darbiem:

Viņi strādāja, lai apkopotu apakš-komentārus par Tripitaku, gramatikas darbiem, kopsavilkumus un mācību grāmatas par Abhidhammu un Vinaju, piemēram, ietekmīgo Anuruddhas Abhidhammattha-Sangahu.

8. Izplatība Dienvidaustrumu Āzijā

Saskaņā ar Mahāvamsu, Šrīlankas hroniku, pēc 3. Budistu Koncila beigām, tika nosūtīta misija uz Suvarņabhūmi, kuru vadīja 2 mūki, Soņa un Uttara.

Zinātnieku viedokļi atšķiras par to, kur tieši atradās šī Suvarņabhūmi zeme, taču parasti tiek uzskatīts, ka tā atradās kaut kur Birmas dienvidos, Taizemē, Malajas pussalā vai Sumatrā.

8.-12. gadsimtā Indijas Budisma tradīcijas no Indijas caur Bengālijas līci ieradās Dienvidaustrumu Āzijā.

Pirms 12. gadsimta Taizemes, Mjanmas, Laosas un Kambodžas reģionos dominēja Budistu sektas no Indijas, un tās ietvēra Mahājānas Budisma mācības.

7. gadsimtā Ičings savos ceļojumos atzīmēja, ka šajās teritorijās uzplauka visas lielākās Indijas Budisma sektas.

Pēc 12. gadsimta Budisms pārsvarā pazuda no Indijas, un Dienvidaustrumu Āzijā dominēja Theravādas Budisms.

9. Mjanma

Lai gan pastāv arī daži agrīni nostāsti, kas ir tikuši interpretēti kā tādi, kas attiektos uz Theravādu Mjanmā, tomēr saglabājušās liecības liecina, ka lielākā daļa Birmas Budisma pārstāvēja Mahājānu un izmantoja Sanskritu, nevis Pāļi.

Pēc Budisma pagrimuma Indijā, mūku misijas no Šrīlankas pakāpeniski pievērsa Birmas Budismu Theravādai,

un nākamajos 2 gadsimtos arī iepazīstināja ar Theravāda Budismu mūsdienu Taizemes, Laosas un Kambodžas reģionos, kur tas aizstāja iepriekšējās Budisma formas.

Moni un Pju bija vienas no pirmajām tautām, kas apdzīvoja Mjanmu. Vecākie saglabājušies Budistu teksti Pāļi valodā nāk no Pju pilsētvalsts Šrī Kšetras. Teksts, kas datēts no 5. gadsimta vidus līdz 6. gadsimta vidum, ir 20 lapu manuskripts, kas iegravēts zelta plāksnēs.

Zinātnieki saka, ka pastāv pārliecinoši pierādījumi par Theravādas dominējošu klātbūtni "Iravadi un Čao Prajas baseinos, sākot no apmēram 5. gadsimta mūsu ērā", lai gan viņi piebilst, ka pierādījumi liecina, ka arī Mahājāna bija sastopama.

Birmieši lēnām kļuva par Theravādīniem, kad viņi nonāca saskarē ar Pju un Mon civilizācijām un iekaroja tās, sākot ar 11. gadsimtu, Pagānu Karalistes Bamaru karaļa Anavrahta (1044–1077) valdīšanas laikā:

Pāļi rakstus viņš ieguva karā pret Moniem, kā arī no Šrīlankas un savā galvaspilsētā Baganā uzcēla Stūpas un klosterus.

Dažādi kaimiņvalstu iebrukumi Birmā un Mongoļu iebrukumi Birmā (13. gadsimts) sabojāja Birmas Sanghu un Theravāda vairākas reizes atkal bija jāieved valstī no Šrīlankas un Taizemes.

10. Kambodžā un Taizemē

Khmeru Impērijā (802–1431), kuras centrs bija Kambodžā, sākotnēji dominēja Hinduisms:

Hinduistu ceremonijas un rituālus veica Brahmaņi, un tos parasti rīkoja tikai Karaliskās ģimenes valdošās elites, augstmaņu un valdošās šķiras pārstāvji.

Tantriskais Mahājānas Budisms arī bija nozīmīga ticība, kuru veicināja Budistu imperatori, piemēram, Džajavarmans VII (1181–1215), kurš noraidīja Hinduistu Dievus un pasludināja sevi par Karali Bodhisatvu.

Savas valdīšanas laikā karalis Džajavarmans VII (ap 1181–1218) nosūtīja savu dēlu Tamalindu uz Šrīlanku, lai viņš tiktu iesvētīts par Budistu mūku un mācītos Theravādas Budismu saskaņā ar Pāļi rakstu tradīcijām Mahāvihāras klosterī.

Pēc tam Tamalinda atgriezās Kambodžā un popularizēja Budisma tradīcijas saskaņā ar iegūto Theravādas apmācību, veicinot un aktivizējot ilgstošo Theravādas klātbūtni, kas gadsimtiem ilgi bija pastāvējusi visā Angkoras Impērijā.

13.–14. gadsimtā Theravādas mūki no Šrīlankas turpināja ieviest ortodoksālo Theravādas Budismu, kas galu galā kļuva par dominējošo ticību starp visām klasēm.

Mūki aizstāja vietējo priesteru šķiru locekļus, piegādājot Kambodžas ciematiem reliģiju, izglītību, kultūru un sociālos pakalpojumus. Šīs izmaiņas Kambodžas Budismā attīstīja augstu lasītprasmes līmeni Kambodžas iedzīvotāju vidū.

Taizemē, pirms Sukhothai karalistes uzplaukuma, Theravāda pastāvēja kopā ar Mahājānu un citām reliģiskajām sektām:

Valdnieka Rāmas Hamhaenga (ap 1237./1247.–1298.) valdīšanas laikā Theravāda kļuva par galveno valsts reliģiju, un karalis to popularizēja kā Taizemes Budisma ortodoksālo formu.

Neraugoties uz panākumiem Dienvidaustrumāzijā, Theravādas Budisms Ķīnā parasti ir aprobežojies ar teritorijām, kas robežojas ar Theravādas valstīm.

11. Tantra un Ezotērika

Pirms-modernajā laikmetā Dienvidaustrumu Āzijas Budisms sevī ietvēra daudzus elementus, kurus varētu saukt par Tantriskiem un Ezotēriskiem (piemēram, mantru un jantru izmantošanu sarežģītos rituālos):

To dažreiz sauc par Tantrisko Theravādu, un daži tekstuālie pētījumi liecina, ka tā bija galvenā tradīcija Kambodžā un Taizemē. Dažas no šīm praksēm joprojām ir izplatītas Kambodžā un Laosā.

Vēlāki Theravāda tekstuālie materiāli parāda jaunus un nedaudz neortodoksālus jauninājumus teorijā un praksē:

Šie jauninājumi ietver to, ko sauc par "Jogāvačaras tradīciju", kas saistīta ar Singāļu Jogāvačaras rokasgrāmatu (apmēram 16.-17.gs.), kā arī Ezotērisko Theravādu, kas pazīstama arī kā Borān kammatthāna ("senās prakses").

Šīs tradīcijas ietver jaunas prakses un idejas, kuras nebija iekļautas klasiskajos ortodoksālajos Theravādas darbos, tādos kā Višudhimaggā, tādas kā Mantru (piemēram, Araham) izmantošanu, maģisku formulu praksi, sarežģītus rituālus un  vizualizācijas vingrinājumus.

Šīs prakses bija īpaši pamanāmas Siāmas Nikājā pirms Karaļa Rāmas IV (1851–1868) modernisma reformām, kā arī Šrīlankā.

12. Modernizācija un Rietumi

19. gadsimtā sākās Āzijas Budistu un Hinduistu ietekmes process uz Rietumu publiku, kura interesējās par senajām gudrībām.

Šis process ietekmēja arī Theravādu, kas noveda pie Budistu Modernisma:

- īpaši Helēnai Blavatskai un Henrijam Stīlam Olkotam, Teosofiskās Biedrības dibinātājiem, bija liela loma šajā procesā Šrīlankā.

Vienlaikus pasaulei no jauna tika atklāta Vipassanas meditācija, un Theravādas valstīs attīstījās laicīga Vipassanas prakse:

Tā kļuva ļoti populāra Austrumāzijā, sākot no 1950. gadiem, attīstoties Vipassanas Kustībai, un no 70. gadiem tā sāka izplatīties arī Rietumos, kur parādījās Rietumu studenti, kuri popularizēja Vipassanas meditāciju Rietumos, dodot vietu Uzmanīguma prakses attīstībai un popularizēšanai.

13. Rietumu Koloniālisms

Budisma atdzimšana ir arī reaģējusi uz izmaiņām Budismā, kuras izraisīja koloniālisma režīmi:

Rietumu kolonisti un Kristiešu misionāri apzināti uzspieda Budistu garīdzniekiem Šrīlankā un kolonijās Dienvidaustrumu Āzijā noteiktu Kristīgā klostera paveidu, aprobežojot mūku aktivitātes ar individuālu attīrīšanos un tempļa kalpošanu.

Pirms Britu koloniālās kontroles mūki gan Šrīlankā, gan Birmā bija atbildīgi par laju bērnu izglītību un bija radījuši lielus literatūras krājumus.

Pēc Britu varas ieviešanas Budistu tempļi tika stingri kontrolēti, un tiem tika atļauts izmantot savus līdzekļus tikai stingri reliģiskām aktivitātēm.

Kristiešu priesteriem tika dota kontrole pār izglītības sistēmu, un viņu atalgojums kļuva par valsts finansējumu misijām.

Ārvalstu, īpaši Britu, valdīšanai bija novājinoša ietekme uz Sanghu:

Saskaņā ar Valpolas Rāhulas teikto, Kristiešu misionāri atcēla un pārņēma mūku izglītības, sociālās un labklājības aktivitātes un atstāja paliekošu iespaidu uz uzskatiem par mūku īsto vietu sabiedrībā, pateicoties viņu institucionālajai ietekmei uz eliti.

Daudzi mūki pēc-koloniālajos laikos ir veltījuši sevi šo pārmaiņu likvidēšanai. Kustības, kuru mērķis ir atjaunot Budisma vietu sabiedrībā, ir attīstījušās gan Šrīlankā, gan Mjanmā.

Viens no reakcijas pret Rietumu koloniālismu rezultātiem bija Theravādas Budisma modernizācija:

Reliģiskajā dzīvē parādījās Rietumu elementi, un meditācijas prakse ir kļuvusi pieejama lajiem. Modernizētas Theravāda prakses formas ir izplatījušās Rietumos.

14. Šrīlankā

Šrīlankā Theravādīni skatījās uz Rietumu kultūru lai rastu veidus kā atdzīvināt savas tradīcijas:

Kristiešu misionāri apdraudēja vietējo kultūru. Reaģējot uz to, Theravādīni sāka aktīvi izplatīt Budismu un diskutēt ar Kristiešiem.

Viņiem palīdzēja Teosofiskā Biedrība, kuras locekļi veltīja sevi gudrības meklējumiem senos avotos.

Anagārika Dharmapāla (1864-1933) bija viens no Theravādas līderiem, ar kuru Teosofi sadarbojās:

Dharmapāla uzrunāja vidusšķiras, piedāvājot viņiem reliģisko praksi un reliģisko identitāti, kas tika izmantota, lai pretotos Britu imperiālistiem.

Dharmapālas pūliņu rezultātā laicīgie praktizētāji sāka nodarboties ar Meditācijām un studēt Budismu, kas senāk bija tikai mūku lauciņš.

Pāļi Tekstu Biedrības tulkotais un izdotais Pāļi Kanons uzlaboja tā pieejamību laicīgajiem interesentiem gan Rietumos, gan Austrumos.

Teosofiskā Biedrība veicināja Rietumu laju interesi par Theravādas Budismu, kas turpinājās līdz 20. gadsimta sākumam.

Interese atkal pieauga 20. gadsimta 70. gados, kad Rietumos radās jauns intereses vilnis par Apskaidrības meklējumiem, kurš turpinājās ar Pāļi Kanona atkārtotu izdošanu, vispirms drukātā veidā un vēlāk arī internetā.

15. Mjanmā

Mjanmas Budismā ietekmīga modernisma figūra bija karalis Mindons Mins (1808–1878):

Viņš organizēja 5. Budistu Koncilu (1871) un marmora plāksnēs iegravēja Pāļi Kanonu, 1868. gadā izveidojot pasaulē lielāko grāmatu.

Viņa valdīšanas laikā radās dažādas reformistu sektas, piemēram, Mahādvāras Nikāja un Švegjinas Nikāja, kas iestājās par stingrāku mūku disciplīnu nekā valdošajā Thudhammas tradīcijā.

Koloniālās Birmas laikā pastāvēja pastāvīga spriedze starp Kristiešu misionāriem un Budistu mūkiem (kurā aktīvi piedalījās viens no pirmajiem Rietumu pievērstajiem mūkiem - U Dhammaloka).

Pēc neatkarības atgūšanas Mjanmā notika arī 6. Budistu Koncils (Vesākha 1954-1956), kurā piedalījās mūki no 8 Theravādas valstīm, lai deklamētu Pāļi Kanonu.

Koncils sintezēja jaunu Pāļi tekstu redakciju, kas galu galā tika pārrakstīta vairākos rakstību veidos. Mjanmas valdība izdeva šo Čattha Sangīti Pitaku (6. Koncila Pitaku) 40 sējumos.

Mūsdienu Vipassanas meditācijas prakse tika no jauna atklāta Mjanmā 19. gadsimtā:

"Jauno Birmiešu metodi" izstrādāja U Nārada, un to popularizēja viņa skolnieks Mahāsī Sajadavs un Ņānaponika Thera. Vēl viens ievērojams skolotājs ir Bhikkhu Bodhi, Ņānaponikas students.

Jaunā Birmas metode īpaši uzsver Vipassanu, kā svarīgāku par Šamathu:

Tradicionālisti to uzskata par tradicionālo Budistu meditāciju tehniku vienkāršojumu, kas piemērots ne tikai mūkiem, bet arī laju praktizētājiem.

Rietumos šo metodi ir popularizējuši tādi Vipassanas kustības skolotāji kā Džozefs Goldšteins, Džeks Kornfīlds, Tara Braha, Džils Fronsdāls un Šārona Zalcberga.

Ledi tālāknodošanas līnija sākas ar Ledi Sajadavu. S. N. Goenka bija labi pazīstams skolotājs šajā Ledi līnijā:

Pēc S. N. Goenkas domām, Vipassanas tehnikas būtībā ir nekonfesionālas un tām ir universāls pielietojums.

S. N. Goenkas popularizētie meditāciju centri, kas māca Vipassanu, šobrīd pastāv Indijā, Āzijā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, Eiropā, Austrālijā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.

16. Taizemē un Kambodžā

Līdz ar Karaļa Mongkuta nākšanu pie varas 1851. gadā, kurš pats bija bijis mūks 27 gadus, Sangha, tāpat kā Karaliste, kļuva arvien centralizētāka un hierarhiskāka, un tās saites ar valsti kļuva institucionalizētākas.

Mongkuts bija izcils Pāļi Budistu Rakstu zinātājs.

Turklāt tajā laikā uz Taizemi pārcēlās daudzi mūki no Birmas un ieviesa stingrāku disciplīnu, kas raksturīga Monu Sanghā.

Monu ietekmē un savas izpratnes par Tripitaku vadīts, Mongkuts uzsāka reformu kustību, kas vēlāk kļuva par pamatu Dhammajuttikas Nikājas izveidei.

Mongkuts iestājās par stingrāku Vinajas (mūku disciplīnas) ievērošanu.

Viņš arī uzsvēra Svēto Rakstu studēšanu un Racionālismu.

Viņa dēls, Karalis Čulalongkorns, izveidoja nacionālo Budistu klosteru struktūru un izveidoja valsts mēroga mūku izglītības sistēmu.

1900. gadu sākumā Taizemē skolotājs Adžāns Sao Kantasīlo un viņa students Adžāns Muns Bhuridatta vadīja Taizemes Meža Tradīcijas atdzimšanas kustību:

Vēlāk to visā pasaulē izplatīja Adžāna Muna studenti, tostarp Adžāns Thate, Adžāns Mahā Bua un Adžāns Čā un vairāki Rietumu mācekļi, no kuriem vecākais ir Luang Por Adžāns Sumedho.

Mūsdienu Kambodžas Budismu spēcīgi ietekmēja Taju Budisms:

Dhammajuttika Nikāja tika ievesta valstī Karaļa Norodoma (1834–1904) valdīšanas laikā, un tā saņēma karalisko atbalstu.

Sarkano Khmeru valdīšana lielā mērā iznīcināja Kambodžas Budistu institūcijas, padzenot un nogalinot mūkus un iznīcinot tempļus.

Pēc režīma beigām Sangha tika atjaunota.

Nozīmīga mūsdienu Kambodžas Theravādas figūra ir Mahā Ghosānanda, kurš popularizēja Iesaistītā Budisma ievirzi, lai panāktu sociālās pārmaiņas.

17. Mūsdienu tendences

Mūsdienu laikmets piedzīvoja jaunus notikumus Theravādas pētniecībā, pateicoties Rietumu domas ietekmei:

Lai gan mūku izglītība joprojām balstās uz Budistu tekstu, doktrīnu un Pāļi valodas apguvi, klosteru koledžu un universitāšu mācību programmās ir atspoguļota arī ar Rietumu izglītību saistītās mācību vielas un disciplīnas.

Budistu modernisma tendences aizsākās ar tādām figūrām kā Anagārika Dharmapāla un Karalis Mongkuts. Viņi popularizēja Budisma formu, kas bija savienojama ar racionālismu un zinātni, un iebilda pret māņticību.

Vēl viena parādība ir Rietumos izglītoti Budisma filosofi, piemēram, K. N. Džajatilleke (Vitgenšteina students) un Hammalava Saddhatissa, kuri turpina rakstīt modernus darbus par Budisma filosofiju (Agrīnā Budistu Izziņas Teorija, 1963 un Budisma Ētika, attiecīgi, 1987).

Koloniālā sadursme ar Kristietību noveda pie diskusijām (piemēram, Pānaduras debatēm) un doktrināriem darbiem, kas rakstīti, aizstāvot Budismu vai uzbrūkot Kristīgajām idejām, tādiem kā, Gunapalas Dharmasiri Budisma Kritika par Kristīgo Dieva Jēdzienu (1988).

Vēl viens jaunums ir modernā literatūra, kas popularizē sociāli Iesaistīto Budismu un Budistu ekonomiku no tādiem domātājiem kā Buddhādasa, Sulaks Sivaraksa, Prajudhs Pajutto, Nevills Karunatilake un Padmasiri de Silva.

Mūsdienu Rietumu Budistu mūku, tādu kā Ņānaponika Thera, veiktie pētījumi arī savulaik bija mūsdienu laikmeta jauninājums.