Theravādas Budisms | Ievads

Theravādas Budisms
Theravādas Budisms

1. Pārskats

Theravādas Budisms ir radies no Budas, kurš dzīvoja 5. gadsimtā p.m.ē, mācībām.

Theravāda (Vecāko Mācība, pāļi valodā) ir vienīgā saglabājusies senākā Budisma skola.

Tās galvenais uzsvars vienmēr bijis uz mūku dzīvi ar mērķi – indivīda Atbrīves, Apskaidrības sasniegšanu, līdz 20. gadsimta sākumam, kad tā kļuva plašāk pieejama.

Laji tiek mudināti praktizēt dāsnumu (dāna) un morāli (Šīla), cerot uz labāku pārdzimšanu nākamajās dzīvēs, ar iespēju vairāk nodarboties ar meditāciju.

Theravādīnu skaitu pasaules Budistu kopienā ir grūti novērtēt, jo daudzi mūsdienu Rietumu Budisti savā praksē brīvi iekļauj dažādu Budistu grupu elementus.

Citi Budisma atzari Theravādu dažreiz sauc par Hīnajānu (Mazajiem vai Zemākajiem Ratiem). Tās noniecinātāji to uzskata par mācību tikai nedaudziem elites pārstāvjiem.

2. Vēsture

Buda mācīja teritorijā, kura mūsdienās ietilpst Indijā un Nepālā.

Mūku un Mūķeņu Sangha (kopiena) bija labi izveidota viņa nāves brīdī.

Acīmredzot viņš nedomāja dibināt reliģiju:

Viņš teica, ka māca tikai par vienu lietu: Ciešanām un to, kā izbeigt Ciešanas.

Budisma izaugsme Indijā ievērojami palielinājās 3. gadsimtā p.m.ē., kad Indijā valdīja imperators Ašoka, karavadonis, kurš pēc īpaši asiņainas uzvaras kaujā sajuta vilšanos:

Viņš saprata, ka Budas mācības par nevardarbību ir svarīgas, un viņš noteica Budas mācību par savas valstības morālo pamatu.

Viņa valdīšana bija agrīnās Budisma kultūras augstākais punkts.

Tirdzniecība un pilsētu izaugsme veicināja Budisma izaugsmi.

Budisms Indijā vēlāk samazinājās, daļēji pateicoties islāma pieaugumam 13. gadsimtā. Tomēr līdz tam laikam tas bija pārņēmis lielāko daļu Dienvidaustrumu Āzijas.

Dažus gadsimtus pēc Budas dzimšanas, 2. Budisma Koncilā, šķelšanās Sanghā radīja jaunas skolas, kas sastādīja jaunus rakstus:

Grupas, kas veidoja Mahājānas (Lielo Ratu) Budismu, migrēja uz ziemeļiem, uz Ķīnu, Koreju, Japānu un Tibetu:

Šī tradīcija radīja populārāku Budas mācību formu, kas iekļāva elementus no tautas reliģijas un citām filosofijām, kas bija vietējās tajos reģionos, uz kuriem tā ceļoja.

Lai gan Theravāda tiek praktizēta visā pasaulē, tā kultūrā galvenokārt ir palikusi Dienvidaustrumu Āzijā:

Tai ir daudz atbalstītāju Taizemē, Mjanmā (Birmā), Šrīlankā, Kambodžā, Nepālā, Laosā un citās Dienvidaustrumu Āzijas valstīs, taču tagad Indijā ir atrodamas tikai tā paliekas.

Kopš 20. gadsimta vidus tai ir bijusi spēcīga klātbūtne Rietumos, kur tai ir tendence piesaistīt vairāk labāk izglītotus cilvēkus.

Theravādas mācības Lielbritānijā nonāca 19. gadsimta beigās.

Tās sasniedza Amerikas Savienotās Valstis vēlāk nekā Mahājāna, iesakņojoties 1970. gadu vidū:

Theravādu atveda galvenokārt jaunieši, kas atgriezās no dienesta Miera Korpusā Āzijā, un ceļotāji, kas Āzijā meklēja garīgās bagātības.

Lai gan tradicionāli Theravāda uzsvēra Mūku dzīvi, Rietumos pastāv maz Theravādas klosteru. Anglijā, Austrālijā un ASV ir daži:

Theravādas klātbūtni Rietumos galvenokārt uztur meditējoši laji jeb laicīgie cilvēki.

3. Galvenās doktrīnas

Theravādīni, tāpat kā visas Budisma skolas, tic Budas galvenajām mācībām:

Galvenā mācība, ko uzsver Theravāda, ir apkopota 4 Cēlajās Patiesībās, kuras Buda mācīja savā pirmajā sprediķī:

Šīs Patiesības ir:

1. - ka cilvēciskā eksistence galu galā ir neapmierinoša un saistīta ar Ciešanām;

2. - ka šīs Ciešanas izraisa Iekāres;

3. - ka Ciešanas beidzas, kad Iekāres beidzas;

4. - ka pastāv Prakses Ceļš, kas ved uz Atbrīvi no ciešanām.

Theravādīni parasti sadala 4. Cēlo Patiesību, kas iezīmē Ceļu uz Atbrīvošanos no Ciešanām, 3 galvenajās daļās:

1. Tikumība (Šīla), 2. Koncentrēšanās (samādhi), 3. un Gudrība (pradžņa).

Gudrības soļi ir Pareizi Uzskati un Pareizi Nodomi.

Tikumības soļi ir Pareizs Dzīvesveids, Pareiza Rīcība un Pareiza Valoda.

Meditācijā iesaistītie soļi, kas noved pie prāta stabilitātes un, galu galā, Gudrības, ir Pareiza Piepūle, Pareiza Uzmanība un Pareiza Koncentrēšanās.

Tāda izpratne Theravādīniem ir svarīga, jo viņu tradīcijā pastāv spēcīga Mūku disciplīna un meditācija.

Theravādīni bieži runā par Karmu savas kosmoloģijas un esamības valstību kontekstā:

Šis morālā cēloņa un seku likums nosaka, ka izvēlētās darbības rada noteiktus apziņas stāvokļus un ka tam ir sekas.

Nāves brīdī Apziņas kvalitāte rada nākamo pieredzi. Ja prātā dominē nelabvēlīgs Apziņas stāvoklis, tas izraisa pārdzimšanu zemākā ciešanu valstībā:

Piemēram, prāti, kuros dominē Naids, rada sev Elles valstības, bet tie, kuros dominē Alkatība, tie pārdzimst Izsalkušo Garu valstībā.

Tie, kas atrodas brīvprātīgos maldos vai ilūzijās, piemēram, piesārņo prātu ar apreibinošām vielām, pārdzims dzīvnieku valstībā.

Pārmērīgs egoisms un rūpes par sevi noved dēmonu valstībās.

Pārdzimšanu cilvēka valstībā var iegūt, ja ir kāds morāles un dāsnuma sasniegumu minimums:

Šī valstība tiek uzskatīta par vispiemērotāko garīgajai praksei, jo tajā ir pietiekami daudz ciešanu, lai tā būtu motivējoša, un pietiekami daudz laimes, lai paliktu iespējas praksei.

Tie, kuriem ir augsti attīstīta morāle un dāsnums, var pārdzimt Dievu vai Padievu valstībās. Brahmas valstības tiek sasniegtas ar prāta tīrību, piemēram, augstu koncentrēšanos uz skaistiem prāta stāvokļiem.

Visas šīs valstības ir īslaicīgas un to iemītnieki nav sasnieguši Nirvānas augļus, kas ir izskaidroti zemāk.

Theravāda māca, ka ne visas Karmas obligāti nogatavojas vai tām ir noteicoša ietekme uz turpmākajām eksistences valstībām:

Lai gan darbības iesēj sēklas, ir arī citi faktori kas nosaka vai sēklas nogatavosies. Smagā Karma tomēr pārspēj visus citus faktorus.

Daži negatīvas smagās Karmas piemēri ir vecāku nogalināšana vai kaitējuma nodarīšana ļoti svētai personai. Tādas personas neizbēgami nopelna ilgu uzturēšanos visdziļākajā Ellē.

Pirmās Apskaidrības pakāpes sasniegšana ir pozitīva, smaga Karma. Tie, kas to sasniedz, nekad vairs nepiedzims valstībā, kas ir zemāka par cilvēku.

Theravādas un Mahājānas skolām ir kopīga fundamentāla ticība Pāramī (Budas Pilnībām):

Theravāda apraksta 10 Pāramī, sarakstā, kas tomēr nedaudz atšķiras no parastajām Mahājānas Pāramitām, taču abi saraksti ievērojami pārklājas.

Theravāda uzskata, ka Gautama, kopš brīža, kad viņš apsolīja kļūt par Budu visu dzīvo būtņu labumam, sāka attīstīt šīs 10 īpašības līdz augstākajai pilnības pakāpei.

Kad tās parādās jebkuras būtnes dzīvē, tās norāda, ka ir panākts zināms garīgs progress, lai gan to pilnveidošana paliek nepārtraukts garīgais uzdevums visas dzīves garumā.

Galvenā Pāramī ir Dāna (dāsnums):

Dāsnums atspoguļo garīgai attīstībai nepieciešamo sirds plašumu; kas atšķiras no pieķeršanās, kura izraisa ciešanas. Āzijas laji parasti pierakstās mēnešus iepriekš, lai, piemēram, piegādātu klosterim ēdienu vienai dienai.

Šīla (morāle) jeb Pareiza Rīcība tiks izskaidrota zemāk.

Atsacīšanās nozīmē Atteikšanos no visa, kas traucē ceļā uz Nirvānu.

Gudrība jeb Pareiza Izpratne un Nodoms ir garīgās prakses auglis un galīgais būtņu atbrīvotājs.

Centība, ko bieži sauc par piepūli, enerģiju vai drosmi, ir neatlaidīga pareiza dzīvesveida un garīgās prakses pielietošana. Šī īpašība parādās biežāk Theravādas sarakstos nekā jebkura cita, kā nepieciešamais atribūts, kas jāattīsta.

Pacietība ietver izaugsmes tempa un tā, kas notiek izaugsmes procesā, pieņemšanu.

Patiesums ir kas daudz vairāk par Nemelošanas tikumu: tas prasa, lai būtne pati kļūtu par patiesību. Kad patiesas būtnes dod savu vārdu, tie to izpildīs. Viņi redz sevi skaidri un bez viltus.

Apņēmība vai apņemšanās ir palikšana pie garīgā darba uzdevuma; dažreiz tas ir saistīts ar īpašu solījumu pieņemšanu, lai turpinātu darbu.

Metta ir mīlošā labestība vai draudzīgums, kas tiek praktizēts pret visām būtnēm bez diskriminācijas.

Visbeidzot, Līdzsvarotība ir prāta nesatraucamība, prāts kurš nemainās atbilstoši veiksmes svārstībām.

Theravāda māca, ka pastāv 4 pamata realitātes:

  1. Nirvāna,
  2. Apziņa,
  3. Matērija
  4. Mentālie Veidojumi.

Mentālie Veidojumi ir prāta "iekrāsojumi" vai saturs, kas ietekmē to kā viss pārējais tiek uztverts. Piemēram, kad cilvēks ir dusmīgs, tas viss tiek uztverts caur šo dusmu filtru jeb "nokrāsu".

Katra no 4 Realitātēm pastāv atsevišķi, un visas, izņemot Nirvānu, ir Nosacītas, tas ir, pakļautas Cēloņu un Seku likumiem.

Theravādas doma definē likumus, kas regulē matēriju, dzīvi, prātu, nodomu (Karmas likums) un Budu misiju.

Tāpat kā citi Budisti, Theravāda uzsver 3 Nosacītās Realitātes pazīmes:

1. nepastāvība (anitja),

2. ciešanas (Dukkha), un

3. Ne-Es (Anātmans), pazīme, ka nav pastāvīgas būtības.

"Ne-Es" jeb Patības trūkums tiek uzskatīta par visgrūtāko no Budas mācībām:

Mūsdienu skolotāji to parasti aplūko, ņemot vērā visu lietu savstarpējo saistību un savstarpējo atkarību. Pāļi Kanons piedāvā unikālas detaļas, lai izprastu šīs īpašības.

Dukkha jeb Ciešanas tiek klasificētas vairākos veidos:

Vispirms, pastāv lietas kas ir viegli uztveramas kā Dukkha:

Tās ietver daudziem ķermeņa procesiem radītās neērtības (Dukkha), tostarp bads spriedze, sāpes, nelaimes gadījumi, slimības, novecošana un nāve.

Pastāv arī prāta ciešanas — nevēlamas emocijas, uzmācīgi domu modeļi, nepatīkami noskaņojumi, nespēja kontrolēt prātu, garīgas slimības. Tas viss traucē laimīgu dzīvi (Vipariņāma Dukkha).

Nemitīgās pārmaiņas, kuras nevar mainīt vai kontrolēt, arī ir Dukkha (aničča Dukkha) forma; tā kā nekas nepastāv mūžīgi, ne uz ko nevar paļauties kā uz uzticamu atbalstu.

Samsāra Dukkha ir nemitīga sajūtu traumēšana ar nepatīkamiem pārdzīvojumiem.

Visbeidzot, pastāv dziļa Dukkha būt par šķietami individuālu būtni, ar pieķeršanos procesiem, kas veido šo būtni, un pieķeršanos sajūtai, ka pastāv atsevišķa Patība. Prāts rada šo cietumu.

Theravāda runā arī par konvencionālajām realitātēm, kuras rada un uztur cilvēka doma:

Šādām realitātēm nav matērijas, prāta stāvokļu, apziņas un Nirvānas pamata statusa. Tās turpina pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr cilvēka prāts tās saglabā:

Visai kultūrai, reliģijām, politiskajām sistēmām, filosofijām un citiem cilvēku radītajiem darbiem ir tāds pats realitātes statuss kā sapņiem un domu konstrukcijām; to izdzīvošana ir atkarīga no tā, vai cilvēku prāti turpinās tos atbalstīt.

Theravāda redz Nirvānas dabu nedaudz savādāk nekā citas Budistu skolas, un atšķirības pastāv pat Theravāda ietvaros:

Nirvānu visbiežāk uzskata par vienīgo Nenosacīto Realitāti -

nedzimušo, nemirstīgo, nemainīgo un pilnībā apmierinošo.

Atšķirībā no dažām citām grupām, Birmas Theravādīni mēdz to redzēt kā ārpus apziņas esošu, kas ir pretrunā ar Mahājānas priekšstatu par NirvānuApziņas Stāvokli.

Daži Taizemes Theravādīni uzskata, ka Nirvāna ir tīrs atbrīvots prāts, kas atpūšas bezmērķīgā, tīrā apziņā.

Pāḷi Raksti arī apraksta Nirvānu kā patvērumu, atpūtu un pilnīgu gandarījumu:

Tas ir garīgās prakses augstākais mērķis, un tas ir punkts, kurā citi Budisti ir kritizējuši Theravādu par sociālās dimensijas trūkumu:

Theravādīni tomēr atzīmē, ka garīgā prakse, kas prasa dziļu saskarsmi ar ciešanām, noteikti rada līdzcietību.

Theravādīni parasti atsaucas uz Nirvānuizbeigšanās pieredzi. Tā ietver vēlmju uguns "izdzišanu". Dažreiz to sauc par "vēsumu", kas seko vēlmju apdzišanai.

Citi par to runā kā par "priekšmetiskuma" vai atšķirtības pārtraukšanu.

Pāḷi Kanons attēlo Budu kā tādu, kas uzsver, ka Nirvāna nav ne neesamība, ne esamības stāvoklis, kā mēs parasti domājam par šādiem stāvokļiem.

Tā arī nav ne iznīcināšana, ne izzušana, ne arī eksistences sfēra.

Theravādīni mēdz aplūkot Apskaidrīburezultātu ievērojamai personīgai piepūlei, kas tiek izmantota ilgstošas prakses laikā. Tas ir pretrunā ar dažām Mahājānas skolām, kas runā par pēkšņiem, šķietami viegliem izrāvieniem.

Lai gan citās skolās ir atšķirīgas ceļojuma kartes, Theravādas darbs Višudhimagga (Attīrīšanās Ceļš) saka, ka Nirvānai var "pieskarties" 4 līmeņos ceļā uz pilnīgu Apskaidrību:

Pirmo pieskārienu sauc par "Ceļa Uzsākšanu", un tas padara praktizētāju par Cēlu būtni:

Tas pamatoti iedibina ticību garīgajai praksei, izslēdz iespēju, ka tiktu izdarītas pietiekami nopietnas kļūdas, lai saņemtu postošu pārdzimšanu, likvidē visus priekšstatus par "maģisko" reliģiju un nostiprina praktizētāju izpratnē par "Ne-Es" jeb Patības Neesamību.

Otrā Apskaidrība ievērojami samazina Alkatību un Naidu, bet trešā tās likvidē.

Ceturtā likvidē visus atlikušos šķēršļus, ieskaitot Iedomību un Nemieru, un ir Ceļa kulminācija.

Theravādīniem Apskaidrības pēdējais līmenis nozīmē, ka pēc nāves Apskaidrotie "mirs" Nirvānā un nekad vairs nepārdzims eksistences jeb Samsāras ciklā.

Tas atspoguļo prakses augstāko mērķi.

Mahājāna, ar savu Bodhisatvas ideālu,  izveidoja ideālu mērķi kļūt par pilnībā attīstītu būtni, kas atgriežas, lai palīdzētu visiem citiem:

Šī mācība ir viens no iemesliem tam, ka dažas Mahājānas skolas kritizē Theravādu par sociālās apziņas trūkumu.

4. Uzvedības kodekss

Visi Budisti mēdz pieņemt vienu un to pašu morāles pamatlikumu, lai gan pat skolās pastāv dažas viedokļu atšķirības. Morāle ir ārkārtīgi svarīga Theravādas tradīcijā, kas dažkārt sevi dēvē par Ētisko psiholoģiju.

Morāle piedāvā vadlīnijas par to, kas izraisa ciešanas, lai varētu izvairīties no kaitējošas rīcības.

To nekad neuzskata par baušļiem vai pavēlēm, kuras izdod autoritātes.

Theravādīni ir padziļināti analizējuši Cēlā 8 Posmu Ceļa 3 morāles soļus.

Kas attiecas uz Pareizu Dzīvesveidu, ir jāizvairās no profesijām, kas obligāti ir saistītas ar ciešanu sagādāšanu. Theravādīniem nevajadzētu būt miesniekiem vai karavīriem. Viņi nedrīkst tirgoties ar ieročiem, apreibinošām vielām vai dzīvām būtnēm.

Lajiem morāles kodekss pareizai valodai un pareizai rīcībai visbiežāk ir izteikts 5 Solījumos jeb uzvedības vadlīnijās. Detalizēti saraksti Pāḷi Kanonā apraksta nosacījumus, kam būtu jānotiek, lai būtu noticis Pareizas Rīcības pārkāpums.

1. Solījums, neapdraudēt nevienas dzīvās būtnes dzīvību, ir radījis viedokļu atšķirības par veģetārismu:

Buda atļāva saviem mūkiem, kas bija ceļojoši ubagi, ēst to, kas viņiem tika dots, ja vien neviens nenogalināja dzīvniekus īpaši priekš viņiem un ēdiens nepārprotami bija no ēdiena atlikumiem.

Daļa Theravādīnu, tostarp daļa mūku, turpina pieņemt šīs vadlīnijas.

Citi mūsdienu cilvēki, atsaucoties uz zināšanām par piedāvājuma un pieprasījuma likumu, iestājas par Veģetārismu. Visi piekrīt, ka tieša dzīvības atņemšana, pat kukaiņiem, ir aizliegta.

2. Solījums ir neņemt to, kas nav dots:

Tas aptver dažādus zagšanas un krāpšanas veidus, kas Pāḷi svētajos rakstos ir rūpīgi aprakstīti.

Daudzi mūsdienu Budisti piebilst, ka tiesības kaut ko izmantot nedrīkst uzskatīt par jau dotām un ka aizņemšanās bez atļaujas nav pieņemama.

3. Solījums liek izvairīties no seksuāla rakstura pārkāpumiem; tas bieži tiek paplašināts, iekļaujot kontroli attiecībā uz visām sajūtu iekārēm. Pamatprincips ir neizmantot sajūtas tā, lai tas kādam kaitētu.

Divas galvenās vadlīnijas nosaka, ka ir jāievēro visu pušu seksuālās saistības un jāizvairās no seksuāla kontakta ar nepiemērotiem partneriem, tostarp bērniem un noziedzniekiem.

Mūsdienu Budisti ir pievienojuši šim sarakstam attiecības, kurās pastāv varas nelīdzsvarotība, piemēram, attiecības ar klientiem vai studentiem.

Lielākā daļa izslēdz gadījuma rakstura seksuālus kontaktus, jo nevar zināt, kādu kaitējumu tas varētu nodarīt.

4. Solījumam, izvairīties no Aplamas Valodas, ir 4 galvenās daļas:

Meli vienmēr ir nopietni nepareizi, tāpat kā valoda, kas veicina nesaskaņas starp cilvēkiem, piemēram, ļaunprātīgas tenkas, apmelojumi un muļķību stāstīšana.

Šis pēdējais tiek uzskatīts par īpaši nopietnu pārkāpumu, kas var izraisīt izraidīšanu no mūku kopienas, jo var ietvert maldu mācību stāstīšanu

Trešā vadlīnija ir izvairīties no nevajadzīgi skarbas runas; nedrīkst runāt dusmu iespaidā vai citos nekontrolējamos stāvokļos.

Visbeidzot, jāizvairās no vieglprātīgas runas bez mērķa.

Tas, kas ir jāsaka, ir jāsaka piemērotā laikā un piemērotās situācijās.

5. Solījums ir izvairīties no apreibinošu vielu lietošanas, kas aizplīvuro apziņu un padara neskaidru apzināšanos:

Lielākā daļa mūku kopienu uzskata, ka šis solījums aizliedz visas prātu izmainošas vielas, tostarp alkoholu un narkotikām. Daži mūsdienu Budisti apgalvo, ka tas nozīmē, ka šādas vielas nevajadzētu lietot līdz reibuma pakāpei.

Daži laji pieņem papildus solījumus, īpaši svarīgu svētku, jaunā mēness vai pilnmēness laikā:

Visizplatītākie ir izvairīties no ēšanas pēc pusdienlaika, atturēties no ķermeņa rotāšanas, izvairīties no noteiktiem izklaides veidiem, izvairīties no augstām un greznām gultām un krēsliem, kā arī nepieskarties naudai, zeltam vai sudrabam.

Mūsdienu mūķenes parasti ievēro 8 vai 10 Solījumus, pamatojoties uz šiem papildu priekšrakstiem, lai gan sākotnēji viņu uzvedības kodekss bija daudz plašāks nekā mūku uzvedības kodekss.

Mūkiem ir sīki izstrādāts mūku dzīves kodekss, Vinaja, ar priekšrakstiem, kas regulē pat sīkas dzīves detaļas.

5. Svētās Grāmatas

Apmēram 100 gadus pēc Budas aiziešanas, sapulcējās 500 pilnībā Apskaidroti mūki kopējā sanāksmē jeb Koncilā, lai apspriestu mācības un rakstus.

Viņi izveidoja 3 galvenās Svēto Rakstu nodaļas - Tripitaku jeb 3 Grozus:

1. Vinaju, kas nodarbojas ar mūku disciplīnu;

2. Dharmu, Budas sprediķus;

3. Abhidharmu, kas prezentē filosofiju un psiholoģiju.

Visi šie teksti ir Pāḷi valodā, sanskrita dialektā, un tāpēc ir pazīstami kā Pāḷi Kanons. Theravāda atzīst tikai šo Kanonu un neizmanto vēlākos Mahājānas tekstus.

Sākumā, protams, Svētie Teksti tika saglabāti mutvārdu tradīcijā - bija noteikta mūku kategorija - kuru uzdevums bija atcerēties tekstus vārds vārdā un mācīt citiem. Vēlāk tie tika pierakstīti uz palmu lapām Pāļi valodā.

Hronika vēsta, ka Budas mīļotais māceklis Ānanda bija klāt katrā Budas sprediķī un apņēmās atcerēties katru teikto vārdu:

Viņa atmiņas veidoja Budas Sūtras jeb Sprediķus, kas ir galvenā Dharmas sastāvdaļa. Šie sprediķi sākas ar "Tā es esmu dzirdējis", citējot Ānandas teiktos Budas vārdus 1. Budistu Koncilā.

Tika teikts, ka Vinaja nāk no cita mūka, Upāli, kurš perfekti atcerējās mūku disciplīnas priekšrakstus.

6. Sakrālie Simboli

Theravāda izmanto maz simbolu, atšķirībā no daudzām citām Budistu skolām, no kurām dažas lieliski izmanto ikonas un citus svētos objektus.

Theravādā uz altāriem bieži liek ziedus. Dažkārt ir redzams Budas, Dharmas (mācības) un Sanghas (kopienas) Trīskāršā Dārgakmens simbols.

Stūpas — svētie pilskalni, kas sākotnēji bija paredzēti Budas relikviju glabāšanai, daudzās Theravādas valstīs iezīmē ainavu.

Dažādas ikonas un statujas ir atrodamas visur Kambodžā, Šrīlankā, Taizemē, Mjanmā (Birmā) un citās Budistu vietās. Afganistānā Tālibu sektanti iznīcināja daudzus akmens Budas.

Theravādīni parasti neuzskata Budu par dievišķu, lai gan daži no lajiem viņu ir pielīdzinājuši Dievam un pielūguši.

Oficiāli Theravāda godina Budusvētu cilvēku, kurš sasniedza pilnību un atrada risinājumu kopīgai cilvēces problēmai.

Šākjamuni Budas statuja parasti atrodas uz altāra klosteros:

Tā parāda, Budu, kurš sniedzas uz leju, lai pieskartos zemei, reaģējot uz Maras (personificētā ļaunuma) izaicinājumu, aicinot zemi par liecinieci par viņa garīgās prakses gadiem un tiesībām tiekties pēc Apskaidrības.

7. Theravādas Līderi

Vēl pavisam nesen Theravādas Budisms savos klosteros Dienvidaustrumu Āzijā bija samērā apslēpts.

20. gadsimta sākumā Birmas meistars Mahāsī Sajadavs (1904–1982) padarīja Theravādu daudz pieejamāku, atklājot meditācijas praksi lajiem ar savu mentālā vērīguma metodi Vipassanu jeb Izpratnes Meditāciju.

Nedaudz vēlāk U Ba Khins (1889–1971) izstrādāja ķermeņa skenēšanas metodi un sāka mācīt lajus.

Mūsdienās galvenie Mahāsī Sajadava un U Ba Khina skolu līderi bija U Paņdita Bhivamsa (dzimis 1921. gadā) un S.N. Goenka (1924-2013), attiecīgi.

Džozefs Goldšteins (dzimis 1944. gadā) un Šārona Zalcberga (dzimusi 1952. gadā), kurus galvenokārt Indijā mācīja Anagārika Šrī Munīndra (1913-2003), Mahāsī Sajadava māceklis,

ir palikuši vadošie skolotāji Izpratnes Meditāciju Biedrībā, kas bija pirmais lielais centrs Amerikas Savienotajās Valstīs, ar Birmas tradīcijām.

Džeks Kornfīlds (dzimis 1945. gadā), kuram arī bija liela nozīme šīs grupas dibināšanā, vēlāk nodibināja Rietumkrasta centru.

Divos ASV klosteros ir Birmas pārstāvji:

Bhante Gunaratana (dzimis 1927. gadā) vadīja vienu Rietumvirdžīnijā un

Bhante Silananda (1927–2005) vadīja citu Kalifornijā.

Nesenajam Taizemes meistaram Adžānam Čā (1918–1992) bija daudz mācekļu. Daži no viņiem ir nodibinājuši lielus centrus Austrālijā un Anglijā ar Taju Theravādas tradīcijām:

Adžāns Sumedho (dzimis 1934. g.), galvenais Adžāna Čā māceklis, vada Anglijas centru Amaravati.

Ietekmīgs Theravādas mūks, skolotājs un grāmatu autors Rietumos kopš 1973 gada ir bijis arī trimdas latvietis Adžāns Viradhammo (dzimis kā Vitauts Akers, 1947. gadā, Vācijas bēgļu nometnē un vēlāk ar vecākiem emigrējis uz Kanādu, bet vēlāk daudzus gadus pavadījis gan Taizemē gan Anglijā, vadot Theravādas klosteri).

8. Skolotāji un autori

Lai gan tie netiek uzskatīts par Svētajiem Rakstiem, Buddhaghošas Višudhimagga, kas sastādīta ap 500. g.m.ē., ir liels klasiskais Theravādas Budistu darbs.

Daži nozīmīgi mūsdienu Theravādas autori ir Bhikkhu Bodhi (dzimis 1944. g.), Bhikkhu Ņāņamoli (1905–1960), Ņānaponika Thera (1901–1994), Matara Šrī Ņānārāma (1901–92), Nārada Mahā Thera (1898–1993), Ņānatiloka Thera (1878–1957),

Pijadassi Thera (1914–1998), Sajadavs U Paņdita Bivamsa, Mahāsī Sajadavs, Adžāns Čā, Adžāns Sumedho, Džozefs Goldšteins, Šārona Zalcberga un Džeks Kornfīlds.

9. Organizatoriskā struktūra

Theravādā nav centrālās varas.

Klosteru mājas ir salīdzinoši autonomas, un tās pārrauga galvenais mūks.

Hierarhija klosterī ir balstīta uz mūka kalpošanas laiku, un mūki parasti ēd to ordinācijas datuma secībā.

Āzijā vīrieši visos jautājumos parasti ir priekšā sievietēm; Rietumos tā parasti nav taisnība. Laji seko mūkiem, lai saņemtu no viņiem mācību un savus solījumus.

10. Tempļi un Svētvietas

Theravādas svētākā vieta ir Bodhgaja Indijas centrālajā daļā, kas tiek uzskatīta par Budas Apskaidrības vietu.

Templis iezīmē slaveno Apskaidrības vietu, un blakus templim atrodas Bodhi koks, kas, domājams, ir pēctecis sākotnējam kokam, zem kura sēdēja Buda.

Gandrīz tikpat svarīga ir Sarnātha, kas atrodas uz ziemeļiem no Benaresas, kur Buda sludināja savu 1. sprediķi.

Sākotnējais Briežu Parks, kurā tika teikts sprediķis, vairs nepastāv, bet šo vietu rotā šajā pirmajā sprediķī iesaistīto figūru statujas.

Blakus abām vietām dažādas grupas ir uzcēlušas klosterus.

Daudzi Theravādas Budisti dodas turp, lai praktizētu šajos klosteros pilnmēness dienās vai ilgāku laiku.

Stūpas, Budas relikvijas, arī ir svētvietas, kur cilvēki bieži izvēlas meditēt.

Lai gan svētas vietas ir izveidotas arī citās vietās visā pasaulē, Indijā ir vissvētākās vietas.

11. Kas ir Svēts?

Lai gan pastāv laju dievbijīgā dzīve, vairums Theravādas Budistu neatzīst augstākus dievus. Viņi uzskata Debesu Valstības par pagaidu mājvietām ceļā uz Nirvānu.

Viņi godina Apskaidrotās Būtnes.

Viņiem nav tendences godināt citas svētās būtnes, piemēram, Bodhisatvas, kas atliek pilnīgu un galīgu Apskaidrību, lai palīdzētu citām būtnēm.

Daži nodarbojas ar godināšanu devām, zemākiem dieviem, kas ir tikai pārāki par cilvēkiem, un par kuriem tiek domāts ka tie palīdz morāliem un dāsniem cilvēkiem.

Theravādīni visas sajūtošas dzīvības formas uzskata par svētām un izvairās no nogalināšanas.

Mūsdienu Theravādīni cenšas arī būt ļoti draudzīgi videi.

12. Theravādas Svētki

Theravādā ir viena galvenā svētku diena:

Vesākha, kas godina Budas dzimšanu, Apskaidrību un nāvi (Parinirvānu), visas 1 dienā, tā tiek svinēta 1. Maija pilnmēness dienā.

Uposathas dienas, kuru datumus nosaka Mēness Fāzes, ir laiks visu gadu papildu meditācijas praksei un solījumu došanai.

13. Ģērbšanās Veids

Tāpat kā lielākajā daļā citu Budistu grupu, Theravāda mūki un mūķenes valkā mūku tērpus.

Krāsa dažādās valstīs ir atšķirīga: mūkiem visizplatītākā ir safrāna, oranža, tumši sarkana vai brūna krāsa, bet mūķenēm rozā, persiku vai pelēka krāsa.

Laicīgie cilvēki, kuri ir saistīti ar 8 Solījumu sistēmu, dažreiz valkā baltu apģērbu un dēvē sevi par Anagāriku (Bezpajumtniekiem).

Lajiem nav vienota ģērbšanās veida, lai gan daudzi īpašajās dienās, piemēram, pilnmēness dienās, valkā baltas drānas.

14. Ēšana un diēta

Theravādas mūki neēd, kamēr nav lēkusi saule, un parasti atturas no cietas pārtikas ēšanas pēc pusdienlaika maltītes pulksten 12.

Klosteri atšķiras par to, vai viņi pieļauj kofeīnu pēc pusdienlaika.

Laji arī bieži izmanto šo praksi pilnmēness dienās (Uposathās) vai ilgstošos meditāciju retrītos.

Daži Theravādīni piekopj Veģetārismu.

Rīsu biezputra dažreiz tiek pasniegta īpašās prakses dienās.

15. Rituāli

Lai gan dažām Budistu tradīcijām ir sarežģīti rituāli, citas ir stingrākas.

Theravādā ir vismazāk rituālu, un meditācija joprojām ir galvenā prakse.

Ir Solījumu ceremonijas, lai kļūtu par mūku vai mūķeni.

Bieži vien "patvēruma pieņemšana" Budā, Dharmā un Sanghā tiek recitēta kopā ar morāles priekšrakstiem. Budistu mūki bieži nožēlo kļūdas.

Daži klosteri vakaros daudzina Mīlošās Labestības praksi, un daži Theravādieši praktizē Nopelnos Dalīšanos. Reizēm tiek skaitītas Sūtras, un dažreiz notiek vēl citas recitācijas.

Daži laji meditē un daži praktizē godināšanu (pudžu) Budam un debesu būtnēm. Dažos gadījumos civilās ceremonijas notiek ar Budistu mūku klātbūtni.

Meditācija attīsta Cēlā 8 Posmu Ceļa 3 meditācijas soļus:

  1. Piepūli jeb centību praksē,
  2. Koncentrēšanos jeb prāta noturību, un
  3. Uzmanīgu apzinātību par pieredzes nepārtraukto plūsmu.

Tā ved pie Ceļa Gudrības pakāpieniem - Pareiza Nodoma (galvenokārt līdzcietīgām rūpēm un nekaitēšanas) un Pareiziem Uzskatiem (skaidri redzot un izprotot realitāti).

Kā procesu apraksta Theravādīni, meditāciju praksē attīstās 7 svarīgas prāta īpašības:

Papildus centībai, koncentrēšanās spējai un uzmanīgumam, tās ir aizrautība jeb aizrautīga uzmanība, izziņa jeb izpratne par realitāti, prāta miers jeb klusums, kā arī visas pieredzes līdzsvarotība jeb nesatraukta pieņemšana.

Ceļš attīsta dažādos pārejošos vieglos un grūtos periodos, kuru laikā parādās Gudrība un zināšanas.

Tās ietver Izpratni par ķermeni un prātu, karmu un cēloņu-seku sakarībām, nosacītās realitātes īpašībām, pareizu praksi un, visbeidzot, Nirvānu.

16. Iesvētību rituāli

Theravādīni nesakralizē lielāko daļu dzīves pāreju:

Patvēruma pieņemšana Budā, Dharmā un Sanghā, ar kuru palīdzību cilvēks kļūst par Budistu, ir galvenais. Tiek atzīmēta arī pāriešana Mūku dzīvē, "došanās no mājām uz bezpajumti".

Bieži mirstošam cilvēkam tiek atgādināts par viņa labajiem darbiem un viņam tiek lasīti priekšā Svētie Raksti.

Ir pieejamas arī Theravādas laulību ceremonijas.

17. Dalība

Lai gan vēsturiski daži Theravādieši centās pievērst cilvēkus,

mūsdienās parasti to aktīvi nedara. Līdzcietība liek padarīt mācības pieejamas ikvienam, kurš ir pietiekami ieinteresēts, lai izrādītu interesi.

Rietumu grupas uztur tīmekļa vietnes un publicē biļetenus un retrītu grafikus, kas tiek nosūtīti cilvēkiem, kas izteikušas interesi.

Ir notikusi vēršanās pie dažām konkrētām grupām, piemēram, ieslodzītajiem, minoritāšu grupām un līdzīgām kopienām.

18. Reliģiskā Iecietība

Tāpat kā daudziem Budistiem, iecietība, iespējams, ir galvenais Theravādīnu tikums:

Viņi nemēģina nevienam uzspiest savus uzskatus vai praksi.

Daži Theravādīni, tāpat kā daži Dzen kopienā, ir piedalījusies dialogos ar citiem mūkiem — visbiežāk ar Kristiešu.

Daudzi atbalsta Budistu-Kristiešu Studiju Biedrību, un Ekumeniskā Garīguma Resursi piedāvā retrītus, kuros apvienotas Theravādas un Kristīgās mācības.

19. Sociālais taisnīgums

Vēsturiski Theravādas tradīcija nav bijusi galvenā virzītāja sociālā taisnīguma jautājumos, un dažas citas Budistu grupas ir viņus vainojušas par to.

Tomēr daudzi mūsdienu Theravādīni, it īpaši Rietumos, ir daļa no kustības, ko sauc par "Iesaistīto Budismu".

Viņi ir saistīti ar daudziem sociālā taisnīguma jautājumiem, jo īpaši ar miera jautājumiem, vides problēmām, krimināltiesību jautājumiem un cietumiem, kā arī attieksmi pret minoritātēm.

Budistu Miera Biedrībā ir daudz Theravādas biedru. Pēdējā laikā Mjanma un Šrīlanka ir piedzīvojušas nozīmīgu aktīvu darbību, kas vērsta uz sociālo taisnīgumu starp Budistiem.

20. Sociālie aspekti

Atšķirībā no dažām citām Budistu skolām Mūku dzīve ir visaugstāk novērtētais Theravādas dzīvesveids. Āzijā mūki ir gandrīz kā atsevišķa kasta, kas atšķiras no citiem vīriešiem un visām sievietēm, ieskaitot mūķenes.

Lajiem Theravādas pozīcijas ir līdzīgas kā visām Budistu grupām.

Godīgums un uzticība tiek uzskatītas par ārkārtīgi svarīgām īpašībām iesaistoties jebkurās attiecībās.

Vecākiem ir jāatbild par saviem bērniem, neuzspiežot viņiem savus uzskatus, un bērniem ir jāciena savi vecāki.

Tiek ziņots, ka Buda teica, ka vecāku nēsāšana uz muguras visu mūžu nebūtu adekvāta atlīdzība par dzīvības dāvanu.

21. Kultūras ietekme

Tradicionāli Theravādīni uzskatīja ieguldījumus mākslinieciskajā radīšanā par pasaulīgu izklaidi.

Tomēr daži reliģiskās mākslas veidi ir saistīti ar Theravādu. Tas sākās ar Stūpām un turpinājās ar citu tempļu un svētnīcu celtniecību.

Agrīnajos grebumos, kuros attēlotas laju un mūku grupas, kas pulcējās, lai dzirdētu Budas sprediķi, Buda nebija attēlots. Kādā nenoteiktā datumā sāka parādīties Budas tēli, un daži apgabali, īpaši Šrīlanka, lepojas ar lieliskām Budas akmens statujām.

Šākjamuni Budas statuja ir atvasināta no Theravādas tradīcijām, tāpat arī daži simboliski Trīskāršā Dārgakmens attēlojumi ar Budas , Dharmas un Sanghas simboliskajiem tēliem.