Dharmu Teorija | Ievads

Vasubandhu | Dharmas
Vasubandhu | Dharmas

Dharmu Teorija | Ievads

Dharma ir viens no vissvarīgākajiem Budisma  jēdzieniem, kas mums būtu jāsaprot, ja vēlamies izprast Budisma filozofiju.

Jūs droši vien esat redzējuši tādus apgalvojumus kā:

- Budas Dharma,
- pieņemt patvērumu Budā, Dharmā un Sanghā,
- vai, ja jums patīk lasīt grāmatas, jūs varat atklāt, ka visas Dharmas ir tukšas.

Kā to saprast?

Visas Budisma tradīcijas un filosofiskās skolas tiek klasificētas atbilstoši to uzskatiem par Dharmu:

Ir ārkārtīgi svarīgi patiesi saprast, ko nozīmē Dharma. Jo visa vēlākā Budisma filosofija un zināmā mērā arī prakse ir balstīta uz Dharmas izpratni.

Labi zināmo 4 Cēlo Patiesību skaidrojums stāsta, ka Buda atklāja:

 1. Dharmu Esamību,
 2. Dharmu Cēloņus
 3. Dharmu Atkarīgo Izcelsmi
 4. Dharmu Izbeigšanu.

Kad Budam pašam jautāja, ko viņš saprot ar vārdiem Viss pastāv, viņš teica: Viss eksistē nozīmē, ka pastāv 12 Ājatanas. (pastāv 12 Dharmu Pamati jeb grupas).

Sadalījums Ājatanās ir tikai viena no vairākām iespējamām Dharmu klasifikācijām.

Ar Dharmu šeit tiek domāti mazākie elementi, no kuriem sastāv viss esošais:

Visa tā saucamā ārējā pasaule kopā ar visu iekšējo jeb psihisko pasauli,

piemēram, uztveri, apziņu, psihiskajiem spēkiem un tā tālāk, tika pētīta un klasificēta Dharmu grupās jeb citiem vārdiem - esamības elementos.

Pats vārds Dharma cēlies no Sanskrita valodas vārda saknes dhṛ (nest, nesējs).

Filosofiskā nozīmē viena no pamata definīcijām skan Dharma - tā ir savas kvalitātes jeb īpašības nesēja, tas ir elements jeb elementu grupa kura pārstāv kādu noteiktu īpašību - laicīgā vai pārlaicīgā nozīmē.

No vārda Dharma saknes noteiksmes kā “tas kas ir stabils, noteikts” nāk arī tādi tulkojumi kā likums, pienākums, taisnīgums, reliģija, daba un būtiska īpašība jeb pazīme.

Dharmu teorija lielākoties ir izskaidrota Budisma Kanona 3. daļā, ko sauc par Abhidharmu.

Taču mūsdienās to pārsvarā pēta un māca pēc vēlākā 5. gadsimta Budisma skolotāja un filosofa Vasubandhu darbiem un viņa darba Abhidharmakoša.

Vasubandhu Abhidharmakoša tiek uzskatīts par klasisku darbu, kurā viņš sistematizēja un izskaidroja visas Abhidharmas mācības, kas bija ietvertas Budisma Kanonā un Agrīnā Budisma tradīcijā.

Vasubandhu uzsvēra, ka nav citas radikālas metodes, kā atbrīvot sevi no afektu plūsmas un afektīviem apziņas stāvokļiem, kas izraisa visas ciešanas kā zināšanas un Dharmu atšķiršana.

Saskaņā ar vārdnīcu Sanskrita vārdam Dharma var būt vairākas nozīmes, piemēram, likums, reliģija, atribūts un citas atkarībā no konteksta.

Etimoloģiski vārds ir cēlies no saknes dhṛ (nest, nesējs). Būtībā Dharma nozīmē nesējs nesamais, tāpat kā nozīmē īpašība - savas pazīmes nesēja.

Galvenā un, iespējams, agrākā jēdziena nozīme, kas sastopama filosofiskajos traktātos un Sūtrās, ir tā, ka ar Dharmām tiek domāti nesēji jeb reāli esošie, neizzināmie elementu substrāti, kuros abstrakcijā tiek sadalīta visa apzinātās dzīves plūsma, i., subjekts un visa viņa uztvertā dzīve – gan ārējā, gan iekšējā.

Katras tādas Dharmas būtība ir pārpasaulīga un neizzināma, tikai Dharmas īpašības vai izpausmes rada apzinātas dzīves plūsmu. Tādējādi elementi, kādos Apziņa ir sadalīta, nav pašas Dharmas, bet gan Dharmu izpausmes.

Tomēr, lai terminoloģiju saīsinātu un vienkāršotu, vārdu Dharma bieži lieto Dharmas izpausmes vietā; ja tas tā ir, mēs varam izmantot vārdu Elements lai apzīmētu terminu Dharma.

Saskaņā ar senākajām Budisma tradīcijām pavisam pastāv 75 Dharmas jeb pamata elementi.

Starp daudzajām Dharmām ir viena Dharma, kas ir ļoti svarīga lai sasniegtu Atbrīvi un tā tiek pieminēta vispirms: Tas ir pats Izbeigšanās jeb Atbrīvošanās elements – Nirvāna:

Un tā kā saskaņā ar Budisma filosofiju esamības mērķis ir mūžīga izbeigšanās jeb mūžīgs miers, šo Dharmu dažreiz sauc par Augstāko Dharmu jeb Labāko Dharmu:

Šī iemesla dēļ Dharma bieži ir Nirvānas sinonīms.

Visbeidzot, termins Dharma nozīmē Budas Mācība:

Jāatzīmē, ka ļoti bieži tādos paziņojumos kā:

- Māci Dharmu,
- ziedo Dharmai,
- patvēruma formulā Buda, Dharma, Saṅgha
- un citos,

- Dharma bieži vien nav pati Mācība, bet gan Mācības MērķisNirvāna jeb Atbrīve.

Taču populārajā tautas Budismā tādos gadījumos to saprot vienkāršāk – kā Mācību, Rakstus un Budisma literatūru.

Daudzos vēlākos Rakstos, īpaši Mahājānas Rakstos, jūs varat atrast apgalvojumus visas Dharmas vai Dharmu plūsma - kur tas ir domāts nozīmē visas lietas, kas ir pasaulē vai visas parādības, kas atrodas pasaulē.

Pētnieki saka, ka terminu Dharma var sastapt šādās nozīmēs:

 1. Īpašība, pazīme, izteicējs
 2. Substanciāls nesējs, apzinātās dzīves atsevišķā elementa transcendentālais substrāts.
 3. Elements, t.i., apzinātās dzīves fenomens.
 4. Nirvāna, Augstākā Dharma, Budas mācības mērķis.
 5. Absolūtā Realitāte, tas, kas reāli pastāv.
 6. Budas Mācība, Reliģija.
 7. Lieta, Objekts, Parādības.

Parasti, lai saprastu, kādā nozīmē jāsaprot termins Dharma konkrētā situācijā, vajag aplūkot kontekstu un apcerējuma veidu.

Dharma ir ne tikai lietas, būtnes, parādības, bet arī katra doma, sajūta vai prāta konstrukcija, ja subjekta prāts tās apzinās.

Šis bija īss ievads Dharmas teorijā.