Budisms: Kas Tas Ir | 1

Budisms | Kopsavilkums
Budisms | Kopsavilkums

Kas ir Budisms

Budisms ir pasaules senākā sludinošā reliģija. Kopš tās sākumiem pirms aptuveni 2 500 gadiem Indijas Ziemeļos, tā ir izplatījusies pa visu pasauli.

šobrīd pasaulē ir vairāk kā 350 miljoni Budistu un vairums no tiem pieder kādai no 2 galvenajām tradīcijām: Mahājānai vai Theravādai.

Aptuveni 98 procenti pasaules Budistu ir sastopami Āzijā, taču ir ievērojamas Budistu kopienas visā Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Ir Budisti, kuri ir nabadzīgi rīsu audzētāji Malaizijā un bagāti uzņēmumu īpašnieki Čikāgā.

Budisms, izplatoties, noteikti ir mainījies,

paplašinājies, lai pielāgotos daudziem un dažādiem kultūras, valodas un ģeogrāfiskajiem apstākļiem, iekļaujot vietējos uzskatus un praksi, un mainoties, lai pielāgotos bieži mainīgiem sociālajiem un politiskajiem kontekstiem.

Tādējādi Budisma tradīcijas pauž neticami daudzveidīgus uzskatus un prakses. Nepastāv kādas vienotas centralizētas Budistu organizācijas, viena autoritatīva teksta vai viena definējoša prakses kopuma.

Budisms pēc būtības ir plurālistiska reliģija.

Neskatoties uz tā neticamo daudzveidību, tomēr ir elementi, kuri aptver daudzus kontekstus, kuros Budisms un Budisti attīstās:

šie elementi ietver uzskatus un tradīcijas, kuri, lai gan, iespējams, var atšķirties dažādās Budisma tradīcijās, tomēr tos varētu atpazīt un praktizēt visi Budisti.

Piemēram, visi Budisti deklamē vienkāršo formulu, kas pazīstama kā Trīs Patvērumi (pazīstami arī kā Trīs Dārgumi):

Es pieņemu patvērumu Budā,
Es pieņemu patvērumu Dharmā,
Es pieņemu patvērumu Sanghā.

Budisti šīs rindas atkārto gan Kolombo, gan Bangkokā, gan Pekinā, gan Sidnejā, Romā vai Losandželosā.

Daži galvenie filosofiskie principi un uzskati, kas raksturo Budisma pasauli, ir Karma, Nirvāna, Meditācija un Atteikšanās no pasaules.

Lai gan ir jāpievērš uzmanība dažādajiem Budisma kontekstiem, uzskatiem un praksēm, ir iespējams runāt arī par Budisma tradīciju kopumā.

Iespējams ka pats nozīmīgākais apvienojošais faktors pasaules daudzveidīgajai Budistu saimei ir pats Buda Šākjamuni, pazīstams arī kā Siddhārtha Gautama.

Lai gan dažādās Budisma skolās ir dažāda un specifiska izpratne un attieksme pret Budu, katra no tām bez izņēmuma atzīst, ciena un godā viņu.

Tas, kas padara Budu tik nozīmīgu Budismā, ir ne tikai tas, ka viņš ir reliģijas pamatlicējs, bet arī tas, ka viņš kalpo kā paraugs katram Budistam, kā personisks paraugs dzīvē.

Nepietiek tikai saņemt un saprast viņa mācības vai pielūgt viņu; drīzāk jācenšas līdzināties Budam — atkārtot viņa dzīvi un psiholoģisko pasaules uztveri.