Šrāvakajāna

Šrāvakajāna
Šrāvakajāna

1. Šrāvakajāna

Šrāvakajāna ir viena no 3 Jānām, kādas pazīstamas Indijas Budismā:

Termins burtiski tiek tulkots kā "Klausītāju [t.i., mācekļu] Rati".

Vēsturiski tas bija ļoti izplatīts vārds kuru Mahājānas Budistu teksti izmantoja, lai aprakstītu vienu no hipotētiskajiem ceļiem uz Apskaidrību.

Šrāvakajānas ceļa mērķis ir kļūt par Arahantu — indivīdu, kurš sasniedz Atbrīvošanos, Klausoties Samjaksaṁbudas mācībā (jeb tradīcijā).

2. Termina lietojums

Pētnieki apgalvo, ka, lai gan Mahājāna dažkārt nicinoši atsaucās uz agrāko Budismu kā "Hīnajānu" jeb Zemāko Ceļu, šī vārda izmantojums sekundārajā literatūrā ir pārspīlets salīdzinot ar tā lietojumu Indiešu tekstos.

Tā vietā termins Šrāvakajāna bija politkorektāks un daudz ierastāks termins, kuru lietoja Mahājānas pārstāvji.

Termins Hīnajāna ("Mazie Rati") savukārt tika izmantots, lai ietvertu gan Šrāvakajānu, gan Pratjekabudajānu pretstatā Mahājānai.

3. Agrīnajās Budisma skolās

Vismaz dažās  no agrīnajām Budisma skolām izmantoja 3 Ratu jēdzienu, ietverot arī Šrāvakajānu.

Piemēram, ir zināms, ka Vaibhāšikas Sarvāstivādas pārstāvji ir izmantojuši Budisma prakses klasifikāciju kura sastāvēja no 3 Ratiem:

  1. Šrāvakajānas
  2. Pratjekabudajānas
  3. Bodhisatvajānas

Dharmaguptakas uzskatīja, ka Šrāvaku (Šrāvakajānas) Ceļš un Bodhisatvas (Bodhisatvajānas) Ceļi ir atšķirīgi. Viens no viņu principiem saka:

Buda un tie no 2 Ratiem - ir gājuši pa atšķirīgiem cēliem ceļiem, kaut arī Atbrīve viņiem visiem ir viena un tā pati.

4. Mahājānas tradīcijās

4 gadsimta Mahājānas Abhidharmas darbā Abhidharma-samuccaya Asaṅga aprakstīja tos, kuri seko Šrāvaku Ratiem:

Tādi cilvēki tika aprakstīti kā tādi kuriem ir Zemas spējas, kuri seko Šrāvaku Dharmai, izmantojot Šrāvaka Pitaku, kuru mērķis ir tikai viņu pašu Atbrīvošanās un kuri kultivē nepieķeršanos lai sasniegtu Atbrīvi.

Lai gan  cilvēki no Pratjekabudajānas Ratiem arī tiek attēloti kā tādi, kuri izmanto Šrāvaku Pitaku, viņu spējas tiek raksturotas kā Viduvējas, viņi seko Pratjekabudajānas Dharmai un viņu mērķis ir viņu Personiskā Apskaidrība.

Visbeidzot, tie, kuri praktizē Mahājānu, tiek attēloti kā tādi, kuri izmanto Bodhisatvu Pitaku, kuriem ir Lielas spējas, viņi seko Bodhisatvu Dharmai un viņu mērķis ir Pilnība un visu dzīvo būtņu Atbrīvošana un Pilnīgas Apskaidrības sasniegšana.