Čenrezigs - mūsu līdzcietīgais draugs!

Čenrezigs
Čenrezigs
Vārdi:
Avalokitešvara (Sanskritā),
Chenrezigs (Tibetiešu),
Mīlošās Acis
Reliģija:
Mahājānas Budisms,
Vadžrajānas Budisms,
Tibetas Budisms
Statuss:
Meditāciju Dievība
Budas Aspekts

Čenrezigs - mūsu līdzcietīgais draugs!

Čenreziga mantra, iespējams, ir vispopulārākā Budistu mantra pasaulē.

To ir skaitījis ikviens Mahājānas Budists pasaulē, neskatoties uz citām iespējamām atšķirībām mācībā.

3. gadsimtā pirms mūsu ēras Indijas Imperators Ašoka sūtīja savus sūtņus pa visu Indijas kontinentu no mūsdienu Afganistānas ziemeļos līdz Grieķijai dienvidos, lai to iegravētu akmeņos un klintīs.

Šodien tā ir pirmā mantra, kuru cilvēki apgūst, tikko iepazīstoties ar Budismu.

Mēs runājam par mantru Om Mani Padme Hung:

Un tā ir Lielās Līdzcietības Bodhisatvas Čenreziga mantra. Tas ir viņa tibetiešu vārds. Taču daudzi, iespējams, viņu pazīst ar sanskrita vārdu kā Avalokitešvaru.

Kā Tibetas Budisma praktizētāji mēs droši vien zinām, ka Čenrezigs nav īsta persona, bet gan mūsu apskaidrotās Budas Apziņas daļa jeb aspekts.

Bet kā ierobežoti cilvēki mēs varam vieglāk iedomāties viņu spoži baltā un perfektā ķermenī ar visām Līdzcietības Bodhisatvas pazīmēm,

ar 4 rokām, ar 2 plaukstām, kas savienotas lūgšanas žestā, 3. rokā turot pie auss lotosa ziedu, kas simbolizē viņa prāta tīrību, labajā rokā turot Malu (lūgšanu krelles) un ar mantras Om Mani Padme Hung sešām zilbēm priecīgi dejojot viņa sirdī.

Viņš sēž uz liela lotosa zieda, priecīgi smaidot un ar lielu līdzjūtību skatās uz dzīvajām būtnēm un klausās, kad kāds skaitīs viņa mantru un lūgs viņam palīdzību.

Čenrezigs vienmēr ir gatavs nākt un palīdzēt. Avatamsaka Sūtrā teikts, ka viņš var izpausties neskaitāmos veidos, lai nāktu un sniegtu labāko risinājumu tiem, kam tas ir nepieciešams:

Viņš var izpausties kā Baltais Dzambala, bagātības dievs vai kā Tārā, veiksmes dieviete, kas dzimusi no Čenreziga asaras.

Ķīnā viņu pazīst kā Guānjīn, balto mīlestības un līdzcietības princesi un viņu sauc Mīlošās Acis rietumos.

Bodhisatva Čenrezigs

Bodhisatva Čenrezigs
Tibetiešu statuja

Vārds Čenrezig sastāv no tibetiešu zilbēm čen (acs), re (nepārtrauktība) un sig (skatīties). Tas apzīmē kādu, kurš vienmēr skatās uz visām būtnēm ar līdzcietības acīm.

Avalokitešvara ir sanskrita aizguvums no Avalokitasvara, kas izveidots ar verbālo prefiksu ava, kas nozīmē "lejup"; lokita, no darbības vārda lok ("pamanīt, redzēt, novērot") pagātnes divdabja, kas tiek lietots aktīvā nozīmē; un beigas a-svara ("skaņa, troksnis"), kas nozīmē "skaņas uztvērējs",

burtiski: "tas, kurš skatās no augšas uz skaņu" (t.i., dzīvu būtņu, kam vajadzīga viņa palīdzība, saucieni un vaimanas; a-svara var tikt saprasta kā ahr-svara, "raudāšanas skaņa").

Vēsturnieki saka, ka sākotnējais nosaukums vecajos manuskriptos bija Avalokitasvara, kas burtiski ir ticis iztulkots ķīniešu valodā kā Guānjīn.

Vārda galotne –ešvara, kas apzīmētu Īšvaru, "kungs", "valdnieks", "suverēns" vai "pavēlnieks", sāka parādīties ap 7. gadsimtu, iespējams, hinduisma ietekmē.

Kā minēts iepriekš, Čenrezigs var parādīties dažādos veidos, kas simbolizē līdzcietību.

Viņa populārākās formas ir ar 4 rokām, kas saistītas ar 6 zilbju mantru OM MANI PADME HUNG,

bet viņš var pieņemt arī formu ar 1000 rokām, 11 galvām vai 18 rokām, un tad viņu sauc par Čundī, kā minēts Čundī Dhāraņī Sūtrā.

Viņš ir vīriešu dzimuma kā Čenrezigs un Avalokitešvara.

Bet viņš tiek uzskatīts par sieviešu dzimuma būtni kā Guānjīn un Čundī.

11 galvas simbolizē 11 kosmosa virzienus, liekot domāt, ka Čenreziga līdzcietīgais skatiens redz visos virzienos.

Attiecībā uz 6 zilbju mantru OM MANI PADME HUNG sūtrās ir teikts, ka šīs mantras skaitīšana tikai vienu reizi pilnībā attīra 4 zaudējumus, kas saistīti ar 4 pamata solījumu pārkāpšanu un 5 nepārtrauktās negatīvās karmas.

Skaitot šo mantru, jūs sasniedzat 4 īpašības, kas nepieciešamas lai pārdzimtu Amitābhas Tīrajā Zemē vai kā laimīgai pārdzimušai būtnei. Līdz pat 7 dzīvēm šī persona nepārdzims zemākajās pasaulēs.

Šīs ir 6 zilbes, kas novērš pārdzimšanu 6 cikliskās eksistences valstībās. To burtiski tulko kā OM dārgakmens lotosā HUNG.
OM novērš pārdzimšanu dievu valstībā,
MA novērš pārdzimšanu Asuru (Titānu) valstībā,
NI novērš pārdzimšanu Cilvēku valstībā,
PA novērš pārdzimšanu dzīvnieku valstībā,
ME novērš pārdzimšanu Izsalkušo Garu valstībā, un
HUNG novērš pārdzimšanu elles valstībā.

/- Karma Subtens Trinlejs/

Kāpēc mums vajadzīga līdzcietība?! Uz to ļoti labi atbildējis lielisks Budistu skolotājs Ningma tradīcijā Tarthangs Tulku:

"Līdzcietība pieņem citus tādus, kādi viņi ir. Tas, kurš pilnībā realizē līdzcietību, vairs neredz atdalījumu starp sevi un citiem. Līdzcietība ir labvēlīga un spontāna reakcija uz visām situācijām."