Sarvanivāraņaviškambhins

Sarvanivāraņaviškambhins
Sarvanivāraņaviškambhins

1. Sarvanivāraņaviškambhins

Sarvanivāraņaviškambhins ir Mahājānas Budismā godināts Bodhisatva.

Viņš ir viens no 8 Lielajiem Bodhisatvām kopā ar Maņdžušrī, Samantabhadru, Avalokitešvaru, Mahāsthāmaprāptu, Ākāšagarbhu, Kšitigarbhu un Maitreju.

Viņš tiek piesaukts lai novērstu vai likvidētu visus šķēršļus, lai nodrošinātu veiksmīgu meditāciju norisi.

2. Nivāraņa

Lai gan 8 Mahāsatvas pieder Mahājānas plūsmai, termins Nivāraņa visbiežāk tiek lietots Theravādas tekstos, kur tas attiecas uz 5 Mentālajiem Traucēkļiem:

  1. sajūtu vēlme (kāmačanda),
  2. dusmas (vjāpāda),
  3. slinkums-apātija (thīna-middha),
  4. nemiers-satraukums (uddhačča-kukkučča),
  5. Šaubas (vičikičča).

Sarvanivāraņaviškambhins ir vislabāk pazīstams meditētājiem, un tas nav svarīgs individuālās pielūgsmes objekts kā pārējie 7 Mahāsatvas.

3. Vadžrajānā

Tantriskajā Budismā viņš parasti tiek iekļauts Amoghasiddhi Budas, viena no 5 Dhjānas Budām, svītā, un retāk Akšobhjas Budas.

Dažreiz viņš tiek uzskatīts par Vadžrapāņi formu, lai gan tad viņš visticamāk, tiek jaukts ar Mahāsatvu Mahāsthāmaprāptu, kas ir viens no Vadžrapāņi iemiesojumiem.

4. Ikonogrāfija

Sarvanivāraņaviškambhins | Bodhisatva

Ikonogrāfijā viņam vienā rokā bieži ir zieds, dažreiz viņš ir ar dārgakmeni (Čintāmaņi).

5. Sūtras

Viņš ir pieminēts Lotosa Sūtrā, kurā viņš godina Avalokitešvaru, un Mahā Vairočanas Tantrā.

Viņš ir arī galvenais sarunu biedrs Rātnamegha un Tathāgata-guņa-džņānāčintja-višajāvatāra-nirdeša sūtrās.

6. Mantra

Šī Lielā Bodhisatvas mantra, lai novērstu visus Vairočanas Sūtrā minētos šķēršļus un traucēkļus, ir šāda:

Namā Samantabuddhānām / Āḥ/ Sattva Hitābhjudgata/ Traṁ/ Traṁ/ Raṁ/ Raṁ/ Svāhā