Amitājurdhjāna Sūtra | 2-2 nodaļa

Budas meditācija
Budas meditācija

Amitājurdhjāna Sūtra | nodaļa 2-2

15. Klausieties uzmanīgi! Klausieties uzmanīgi! Pārdomājiet to ko jūs dzirdiet!

Es, Buda, tūlīt jums sīki izskaidrošu metodi kā atbrīvoties no ciešanām un mokām. Iegaumējiet to, lai varētu to detalizēti izskaidrot lielākai kopienai.

Kamēr Buda izrunāja šos vārdus, Buda Amitājusa stāvēja debesu vidū, ar Bodhisatvām Mahāsthāmaprāptu un Avalokitešvaru, pa labi un pa kreisi no viņa.

Bija tik spilgts un žilbinošs starojums, ka neviens nevarēja skaidri redzēt; spožums bija 100 tūkstošus reižu lielāks nekā no zelta kalna (Džāmbūnada).

Tad Vaidehī ieraudzīja Budu Amitājusu un piegāja pie Pasaules Godinātā, paklanījās viņam, pieskaroties viņa kājām, un runāja ar viņu šādi:

Visuaugstais! Tagad ar Budas spēka palīdzību es varu redzēt Budu Amitājusu kopā ar abiem Bodhisatvām. Bet kā gan visas nākotnes būtnes meditēs par Budu Amitājusu un abiem Bodhisatvām?

16. Buda atbildēja:

“Tiem, kas vēlas meditēt uz šo Budu, vispirms jāievirza savas domas šādā veidā:

Iedomājieties lotosa ziedu uz 7 dārgakmeņu pamatnes, un katra šī lotosa lapa izstaro 100 dārgakmeņu krāsas, un tajā ir 84 000 dzīslu, gluži kā debesu attēli; katrai vēnai ir 84 000 staru, no kuriem katrs ir skaidri redzams.

Katra mazā lapiņa un zieds ir 250 jodžanas garumā un tikpat arī platumā.

Katram lotosa ziedam ir 84 000 ziedlapiņas, uz katras ziedlapiņas atrodas karaliskās pērlītes, pat tik daudz kā 100 miljoni, kā apgaismojuma rotājumi; katra pērle izstaro tūkstots starus kā spožus serpentīnus.

Zemes virsmu pilnībā klāj 7 dārgakmeņu sajaukums. Tur ir tornis, kas celts no dārgakmeņiem, kas ir līdzīgi tiem, kas atrodas uz Šakras (Indras) galvas. Tas ir inkrustēts un izrotāts ar 80 000 dimantiem, Kimšuka dārgakmeņiem, Brahma-Maņi un lieliskiem pērļu tīkliem.

Tajā tornī brīnumainā kārtā atrodas 4 masti ar dārgakmeņiem rotātiem karogiem; katrs karogs izskatās kā 100 tūkstoši miljonu Šumeru kalnu.

"Dārgakmeņu plīvurs pār šiem karogiem ir kā Jamas debesu pilī, kas izgaismots ar 500 miljoniem izcilu dārgakmeņu,

katram dārgakmenim ir 84 000 staru, katram staram ir dažādas zeltainas nokrāsas 84 000 variācijās, katra zeltainā krāsa pārklāj visu dārgakmeņiem klāto augsni, tā mainās un transformējas dažādās vietās, ik pa laikam parādoties dažādos veidos;

te tas kļūst par dimanta torni, te par pērļu tīklu, te atkal par mākoņiem no dažādiem ziediem, brīvi mainot savus izpausmes veidus 10 virzienos, tas parāda Budas stāvokli - tāds ir Ziedu Troņa uztvērums, un tā ir 7. Meditācija.

Buda, pagriezies pret Ānandu, sacīja:

Šie lieliskie ziedi sākotnēji tika radīti ar Bhikkhu Dharmakāras lūgšanas spēku. Visiem, kas vēlas pieminēt šo Budu, vispirms ir jāizveido priekšstats par šo ziedu troni.

Veidojot šo uztvērumu, nevajadzētu samierināties ar vispārīgu uztvērumu, bet veltīt uzmanību katrai detaļai atsevišķi. Lapai, dārgakmenim, staram, tornim un karogam jābūt skaidriem un detalizētiem, tāpat kā mēs spogulī redzam savas sejas attēlu.

Kad cilvēks ir sasniedzis šo uztvērumu, grēki, kas būtu izraisījuši dzimšanu un nāvi 50 000 laikmetu laikā, tiek izpirkti, un viņš, visticamāk, pārdzims Visaugstākās Laimes pasaulē.

17. Kad jūs to esiet uztvēruši, jums pēc tam vajadzētu uztvert pašu Budu.

Jautāsiet kā?

Katra Budas Tathāgatas garīgais ķermenis ir Dharmas patiesības ķermenis (Dharmadhātu-kāja), lai viņš varētu ienākt jebkuras būtnes prātā.

Līdz ar to, kad esat uztvēruši Budu, jūsu prāts patiešām iegūst tās 32 pilnības pazīmes un 80 mazākās izcilības pazīmes, kuras jūs redzat Budā. Noslēgumā jāsaka, ka tas ir jūsu prāts kas kļūst par Budu, nē, jūsu prāts patiešām ir Buda.

Visu Budu patieso un universālo zināšanu okeāna avots ir paša prāts un domas.

Tāpēc jums vajadzētu pievērst savu prātu ar nedalītu uzmanību rūpīgai meditācijai par šo Budu Tathāgatu, Arhātu, Svēto un Pilnībā Apskaidroto.

Veidojot šī Budas uztvērumu, jums vispirms vajadzētu iztēloties šī Budas izskatu; vienalga, vai jūsu acis ir atvērtas vai aizvērtas, iztēlojieties, piemēram, tādu tēlu kā Džāmbūnadu zeltainā krāsā, kurš sēž uz iepriekš aplūkotā ziedu troņa.

"Kad būsiet redzējis sēdošu figūru, jūsu garīgais redzējums kļūs skaidrs, un jūs varēsiet skaidri un detalizēti saskatīt šīs Budas Valstības rotājumus, dārgakmeņiem klāto zemi un visu pārējo. Redzot šīs lietas, ļaujiet tām būt skaidrām un detalizētām, tā it kā jūs aplūkotu savu roku plaukstas.

Kad esat izgājis cauri šai pieredzei, jums tālāk jāizveido uztvērums par citu lielu lotosa ziedu, kas atrodas pa kreisi no Budas un kurš visādā ziņā līdzinās iepriekš aprakstītajam Budas lotosa ziedam. Pēc tam, jums vajadzētu izveidot uztvērumu par vēl vienu lotosa ziedu, kas atrodas pa labi no Budas.

Iedomājieties, ka Bodhisatvas Avalokitešvaras tēls sēž uz ziedu troņa kreisajā pusē un izstaro zeltainus starus, tieši tādus pašus kā Buda. Iedomājieties, ka Bodhisatvas Mahāsthāmaprāptas tēls sēž uz ziedu troņa pa labi.

“Kad šie uztvērumi ir iegūti, Budas un Bodhisatvu tēli izstaros spožus starus, skaidri izgaismojot visus dārgakmeņu kokus zeltainā krāsā.

Zem katra koka arī ir 3 lotosa ziedi. Uz katra lotosa zieda ir Budas vai Bodhisatvas attēls; tādējādi (Bodhisatvu un Budas attēli) ir atrodami visur šajā valstī.

Kad šis uztvērums ir iegūts, ticīgais varēs saklausīt brīnišķīgo Dharmu, kuru sludina ūdens straume, spožs gaismas stars, vairāki dārgakmeņu koki, pīles, zosis un gulbji.

Neatkarīgi no tā, vai viņš ir iegrimis meditācijā vai ir pārstājis to darīt, viņam vajadzētu nepārtraukti dzirdēt brīnišķīgo Dharmu.

Tas, ko ticīgais dzird, ir jāsaglabā atmiņā lai tas nepazūd, kad viņš pārtrauc šo meditāciju; un tai jābūt saskaņā ar Sūtrām, jo, ja tā nav saskaņā ar Sūtrām, to sauc par maldīgo uztveri, turpretim, ja tā saskan, to sauc par Augstākās Laimes Valstības atblāzmu; tāds ir Attēlu uztvērums, un tā ir 8. Meditācija.

Tas, kurš ir praktizējis šo meditāciju, ir atbrīvots no grēkiem kas būtu izraisījuši dzimšanu un nāvi neskaitāmu laikmetu ilgumā, un jau šīs pašreizējās dzīves laikā viņš sasniegs Samādhi, pateicoties Budas pieminēšanai.

18. Pēc tam, kad šis uztvērums ir iegūts, jums vajadzētu turpināt meditēt par Budas Amitājusa ķermeņa pazīmēm un gaismu.

Ānanda, tev jāzina, ka Budas Amitājusa ķermenis ir 100 tūkstošus miljonu reižu spožāks par Jamas debesu mājvietu Džāmbūnada zeltainajā krāsā; šī Budas augstums ir 6 miljonus neizmērojamu kilometru augsts.

“Baltā matu šķipsna starp uzacīm, kas vijas pa labi, ir gluži kā 5 Šumeru kalni.

'Budas acis ir kā 4 lielo okeānu ūdens; zilā un baltā krāsas ir diezgan skaidras.

“Visas viņa ķermeņa matu saknes izstaro spožus starus, kas arī līdzinās Šumeru kalniem.

Šī Budas aura ir kā 100 miljonu lielo galaktiku; šajā oreolā brīnumainā kārtā parādās miljoniem Budu, tik neiedomājami daudz kā Gangas smiltis; Katru no šiem Budām pavada liela kopiena neskaitāmu Bodhisatvu, kuri tāpat parādās brīnumainā veidā.

"Budam Amitājusam ir 84 000 pilnības zīmju, katrai zīmei ir 84 nelielas izcilības pazīmes, katrai pazīmei ir 84 000 staru, katrs stars sniedzas tik tālu, lai apspīdētu pasaules 10 novirzienos, ar ko Buda apskauj un aizsargā visas būtnes, kas domā par viņu, un neizslēdz nevienu no tām.

Viņa starus, zīmes un tā tālāk ir grūti izskaidrot sīkāk. Bet vienkāršā meditācijā ļaujiet prāta uzmanībai pakavēties pie tām.

“Ja jūs piedzīvosiet šo pieredzi, jūs vienlaikus ieraudzīsiet visus Budas 10 virzienos. Tā kā jūs redzēsiet visus Budas, to sauc par Budu pieminēšanas Samādhi.

Par tiem, kas praktizējuši šo meditāciju mēdz teikt ka viņi ir apcerējuši visu Budu ķermeņus. Dēļ tā, ka viņi ir meditējuši uz Budas ķermeni, viņi ieraudzīs arī Budas prātu. Tā ir varenā līdzcietība, ko sauc par Budas prātu. Ar savu pilnīgo līdzcietību viņš uztver visas būtnes.

"Tie, kas ir praktizējuši šo meditāciju, pēc nāves pārdzims Budas klātbūtnē citā dzīvē un iegūs samierināšanās garu, ar kuru stāties pretī visām turpmākajām grūtībām.

Tāpēc tie, kam ir gudrība, lai pievērš savas domas uzmanīgai meditācijai par šo Budu Amitājusu.

Lai tie, kas meditē par Budu Amitājusu, sāk ar kādu vienu zīmi vai pazīmi – lai viņi vispirms pēc iespējas skaidrāk meditē par balto matu šķipsnu starp Budas uzacīm; kad viņi to būs paveikuši, viņu acu priekšā pilnīgi dabiski parādīsies 84 000 zīmju un pazīmju.

Tie, kas redz Amitājusu, redzēs arī visus neskaitāmos Budas 10 novirzienos. Tā kā viņi ir redzējuši visus neskaitāmos Budas, viņi saņems pravietojumu par savu turpmāko likteni, kļūt par Budu visu Budu klātbūtnē.

-- Tāds ir uztvērums, kas iegūts, pilnībā meditējot uz visām Budas formām un ķermeņiem, un tā ir 9. Meditācija.

19. Kad esiet skaidri redzējuši Budu Amitājusu, tad jums vajadzētu turpināt meditēt uz Bodhisatvu Avalokitešvaru, kura augums ir 8 miljonus neizmērojamu kilometru augsts;

viņa ķermenis ir violeti zeltainā krāsā, viņam galvā ir turbāns, aiz kura ir auras oreols; viņa sejas apkārtmērs ir 1 miljons kilometru.

Šajā oreolā ir 500 Budu, kas brīnumaini pilnveidoti, tādi paši kā Šākjamuni Buda; katru pilnveidoto Budu pavada 500 pilnveidotu Bodhisatvu, kurus pavada arī neskaitāmi dievi.

Gaismas lokā, kas izstarojas no visa viņa ķermeņa, parādās apgaismoti dažādi visu dzīvo būtņu, kas dzīvo 5 Esamības Valstībās, tēli un pazīmes.

Viņam uz galvas ir debesu kronis no dārgakmeņiem, tādiem pašiem kā tie no kuriem veidots Indras kronis, un uz šī kroņa stāv pilnveidots Buda, 250 kilometrus augsts.

Bodhisatvas Avalokitešvaras seja ir zeltainā krāsā kā Džāmbūnada kalns.

Mīkstie mati starp uzacīm ir visās 7 dārgakmeņu krāsās, no kuriem izstaro 84 veidu stari, un katrs stars satur neskaitāmus pilnveidotus Budas, un katru no tiem pavada neskaitāmi pilnveidoti Bodhisatvas; brīvi mainot savu izskatu, viņi piepilda pasaules 10 novirzienos; to izskatu var pielīdzināt sarkana lotosa zieda krāsai.

"Viņš nēsā kreļļu vīteni, kas sastāv no 8 000 staru, kurš pilnībā atspoguļo viņa nevainojamā skaistuma stāvokli. Viņa plauksta ir 500 lotosa ziedu sajaukuma krāsā.

Viņa rokām ir 10 pirkstu gali, katrā pirkstgalā ir 84 000 attēlu, kas ir kā zīmoga zīmes, katrā attēlā ir 84 000 krāsu, katrā krāsā ir 84 000 staru, kas ir mīksti un maigi un staro pāri visām pastāvošajām lietām.

Ar šīm dārgakmeņu rotātajām rokām viņš sargā un apskauj visas būtnes.

Kad viņš paceļ kājas, redzams, ka viņa pēdu zoles ir apzīmētas ar 1000 spieķu ratu, kas brīnumainā kārtā pārvēršas 500 miljonos staru stabu.

Kad viņš noliek pēdas pie zemes, dimantu un dārgakmeņu ziedi ir visur izkaisīti, un visas lietas ir vienkārši noklātas ar tiem.

Visas pārējās viņa ķermeņa zīmes un mazākās izcilības pazīmes ir nevainojamas un nemaz neatšķiras no Budas pazīmēm, izņemot ka viņam nav turbāna uz galvas un ka viņa galvas virsma nav neredzama, tāpēc šīs 2 zīmes viņam ir mazāk nekā Pasaules Godinātajam.

- Tāds ir uztvērums par Bodhisatvas Avalokitešvaras patieso izskatu un ķermeni, un šī ir 10. Meditācija.

Buda, īpaši uzrunājot Ānandu, teica:

“Ikvienam, kurš vēlas meditēt par Bodhisatvu Avalokitešvaru, tas jādara tā, kā es izskaidroju.

Tie, kas praktizē šo meditāciju, necietīs nekādu nelaimi; viņi pilnībā novērsīs šķēršļus, kurus rada Karma, un izpirks grēkus, kas viņus būtu piesaistījuši dzimšanai un nāvei neskaitāmus laikmetus ilgi.

Pat šī Bodhisatvas vārda dzirdēšana sniegs neizmērojamu laimi. Cik gan vēl vairāk centīga meditācija par viņu!

“Ikvienam, kurš meditēs par Bodhisatvu Avalokitešvaru, vispirms ir jāmeditē par turbānu uz viņa galvas un pēc tam par viņa debesu kroni.

“Arī par visām pārējām zīmēm vajadzētu meditēt atbilstoši to secībai, un tām jābūt skaidrām un detalizētām, tā itkā cilvēks aplūkotu savas plaukstas.

Pēc tam jums vajadzētu meditēt uz Bodhisatvu Mahāsthāmaprāptu, kura ķermeņa pazīmes, augums un izmērs ir vienādi ar Avalokitešvaras ķermeņa pazīmēm; viņa auras apkārtmērs ir 1250 kilometri, un tā staro līdz pat 2500 kilometrus tālu.

Viss viņa ķermeņa starojums izstarojas pāri zemēm 10 novirzienos, tas ir purpura zeltainā krāsā, un to var uztvert visas būtnes, kas atrodas labvēlīgos apstākļos.

Tas kurš redz starojumu, kas izstarojas no vienas šī Bodhisatvas matu saknes, tas vienlaikus redzēs tīro un brīnišķīgo starojumu no visiem Budām 10 novirzienos.

Šī iemesla dēļ šo Bodhisatvu sauc par Neierobežoto Gaismu; tieši ar šo gudrības gaismu viņš staro uz visām būtnēm un palīdz tām izvairīties no 3 eksistences ceļiem un iegūt augstāko spēku.

Šī paša iemesla dēļ šo Bodhisatvu sauc par Lielā Spēka Bodhisatvu (Mahāsthāmaprāptu).

Viņa debesu kronī ir 500 dārgakmeņu ziedu; katram dārgakmeņu ziedam ir 500 dārgakmeņu torņu, katrā tornī ir redzamas visas tīrās un brīnišķīgās iezīmes, kas raksturīgas tālu esošajām Budas valstīm 10 novirzienos.

Turbāns uz viņa galvas ir kā lotosa zieds; turbāna augšpusē ir dārgakmeņu krūka, kas piepildīta ar daudzveidīgiem spožiem stariem, kas pilnībā pauž Budas stāvokli. Visas pārējās viņa ķermeņa pazīmes ir diezgan līdzvērtīgas Avalokitešvaras pazīmēm.

Kad šis Bodhisatva staigā apkārt, visi reģioni 10 novirzienos trīc un dreb.

Visur, kur trīc zeme, parādās 500 miljoni dārgakmeņu ziedu; katrs dārgakmens zieds ar savu brīnišķīgo žilbinošo skaistumu izskatās kā Augstākās Laimes pasaule (Sukhāvatī).

“Kad šis Bodhisatva apsēžas, visas 7 dārgakmeņu valstis vienlaikus trīc un dreb:

visi iemiesotie, daudzie Amitājusas - neskaitāmi kā zemes putekļi - un visi iemiesotie Bodhisatvas - Avalokitešvara un Mahāsthāmaprāpta -, kas dzīvo vidū esošajās Budas valstīs, kas atrodas starp Budas zemi zemākajā reģionā, pār kuru valda Buda "Zeltainā Gaisma" un augšējā reģiona valsti, pār kuru valda  Buda "Gaismas karalis" -

tie visi pulcējas Augstākās Laimes Pasaulē (Sukhāvatī) tāpat kā savācas mākoņi, tie sēž savos troņos no lotosa ziediem, kas piepilda visas debesis, un sludina brīnišķīgo Dharmu, lai atbrīvotu visas būtnes, kas ir pagrimušas ciešanās -

tāds ir uztvērums par Bodhisatvas Mahāsthāmaprāptas ķermeni un tēlu, un tā ir 11. Meditācija.

Tie, kas praktizē šo meditāciju, tie atbrīvojas no grēkiem, kas citādi viņus piesaistītu dzimšanām un nāvēm neskaitāmus laikmetus ilgi.

"Tie, kas ir praktizējuši šo meditāciju, nedzīvo embrija stāvoklī, bet iegūst brīvu pieeju brīnišķīgajām un apbrīnojamajām Budu valstībām.

Par tiem kas to ir piedzīvojuši - mēdz teikt ka viņi ir lieliski meditējusi par 2 Bodhisatvām - Avalokitešvaru un Mahāsthāmaprāptu.

20. Pēc tam, kad jūs esiet ieguvuši šo uztveri, jums vajadzētu iedomāties sevi kā pārdzimušu Augstākās Laimes Pasaulē, Rietumu Novirzienā, un sēžot tur sakrustotām kājām uz lotosa zieda.

Pēc tam iedomājieties, ka zieds jūs ir ieskāvis ziedlapās un pēc tam atvēries;

kad zieds būs šādi atvēries, 500 krāsainu staru apspīdēs jūsu ķermeni, jūsu acis atvērsies tā, lai ieraudzītu Budas un Bodhisatvas, kas piepilda visas debesis;

jūs dzirdēsiet ūdeņu un koku skaņas, putnu dziesmas un daudzu Budu balsis, kas sludina lielisko Dharmu saskaņā ar 12 Rakstu iedaļām.

Kad esat pārtraucis šo meditāciju, jums vajag spēt atcerēties šo pieredzi.

“Ja esat ieguvuši šo pieredzi, tiek uzskatīts, ka esat redzējis Augstākās Laimes Pasauli, Budas Amitājusa valstību — tāds ir uztvērums, kas tiek iegūts, veicot pilnīgu meditāciju par šo Budas valstību, un to sauc par 12. Meditāciju.

"Neskaitāmie Amitājusas iemiesotie ķermeņi, kopā ar Avalokitešvaras un Mahāsthāmaprāptas ķermeņiem, pastāvīgi nāk un parādās tādiem ticīgajiem, kas dara kā tika aprakstīts.."

21. Tad Buda runāja ar Ānandu un Vaidehī:

"Tiem, kas vēlas, ar rāmu domu palīdzību, pārdzimt Rietumu Zemē, vispirms vajadzētu meditēt uz Budas tēlu, kurš ir 16 olektis augsts (aptuveni 7 metrus augsts) un sēž uz lotosa zieda ezera ūdenī.

Kā jau tika teikts iepriekš, īstais ķermenis un tā izmēri ir neierobežoti, parastajam prātam neizprotami.

Bet, pateicoties šī Tathāgatas senās lūgšanas efektivitātei, tie, kas par viņu domā un atceras, noteikti spēs sasniegt savu mērķi.

“Pat šī Budas tēla uztveršana vien nes neizmērojamu svētību. Cik gan vēl vairāk svētību dos meditācija par visām šī Budas pilnīgajām ķermeņa zīmēm!

Budam Amitājusam piemīt pārdabisks spēks; tā kā viss ir viņa rīcībā, viņš parādās dažādos tēlos visos reģionos 10 novirzienos.

Vienu reizi viņš parāda sevi kā būtni ar brīnišķīgu ķermeni, kas piepilda visas debesis, citreiz viņš liek savam ķermenim izskatīties mazam, un tā augstums ir tikai 16 vai 18 olektis.

Viņa izpaustais ķermenis vienmēr ir tīra zelta krāsā; viņa auras oreols ir spilgts ar pilnveidotiem Budām — un viņa dārgakmeņu lotosa ziedi ir tādi, kā minēts iepriekš. Abu Bodhisatvu ķermeņi vienmēr ir vienādi.

“Visas būtnes var atpazīt katru no abiem Bodhisatvām, vienkārši paskatoties uz viņu galvas rotām. Šie 2 Bodhisatvas palīdz Amitājusam visu dzīvo būtņu glābšanas darbā –

tāda ir meditācija, kas veido kopīgu Budas un Bodhisatvu uztvērumu, un tā ir 13. Meditācija.