Amitājurdhjāna Sūtra | 3 & 4 nodaļa

Budas meditācija
Budas meditācija

III NODAĻA

22. Pēc tam Buda mācīja Ānandu un Vaidehī:

“Būtnes, kas pārdzims augstākās pakāpes augstākajā formā (t.i., Budas stāvoklī), būs tās, lai kādas tās nebūtu, kuras būs vēlējušās pārdzimt tajā valstībā un kuras lolo 3 Veidu domas, saskaņā ar kurām tām uzreiz būs lemts tur pārdzimt.

Kādas ir 3 Veidu domas, jūs varētu jautāt:

Pirmkārt, Patiesās Domas; otrkārt, Dziļi Ticīgās Domas; treškārt, Vēlme pārdzimt tajā Tīrajā Zemē, pilnveidojot savu nopelnu krājumu līdz pilnībai.

Tie, kuriem ir šīs 3 Veidu domas pilnībā, noteikti pārdzims tajā valstībā.

“Ir arī 3 dzīvo būtņu kategorijas, kas spēj pārdzimt tajā valstī. Jūs varētu jautāt, kādas ir šīs 3 dzīvo būtņu kategorijas?

Pirmkārt, tie, kuriem ir līdzcietīgs prāts, kuri nenodara pāri nevienai būtnei un veic visas tikumīgās darbības saskaņā ar Budas priekšrakstiem; otrkārt, tie, kuri studē un deklamē Sūtras kuras māca Mahājānas doktrīnas, tādas kā Vaipulja Sūtras; treškārt, tie, kuri praktizē 6 Veidu Pieminēšanu.

Šīm 3 dzīvo būtņu kategorijām, kuras vēlas piedzimt tajā valstībā, pilnveidojot savu nopelnu krājumu līdz pilnībai, būs lemts tur pārdzimt, ja tās būs veikušas kādas no tām nopelnus radošajām darbībām kaut vai 1 dienu vai pat 7 dienas.

“Kad tāds, kas praktizējis šos nopelnus, gatavojas pārdzimt tajā valstībā, Buda Amitājusa kopā ar abiem Bodhisatvām Avalokitešvaru un Mahāsthāmaprāptu, kā arī neskaitāmiem pilnveidotajiem Budām, un 100 tūkstošiem Bhikkhu un Šrāvaku ar visiem viņu pavadoņiem un neskaitāmām dievībām, kopā ar pilīm no 7 dārgakmeņiem, parādīsies viņa priekšā, kā atlīdzība par viņa centību un uzņēmību;

Avalokitešvara kopā ar Mahāsthāmaprāptu piedāvās viņam dimanta sēdekli; pēc tam pats Amitājusa sūtīs lieliskus gaismas starus, kas staros pār mirstošā cilvēka ķermeni.

Viņš un daudzi Bodhisatvas pasniegs savas rokas un sagaidīs viņu, kad Avalokitešvara, Mahāsthāmaprāpta un visi pārējie Bodhisatvas slavēs tā cilvēka godību, kurš praktizēja vērtīgās darbības, un sniegs uzmundrinājumu viņa prātam.

Kad jaunpienācējs, tos ieraudzīs, līksmojot un lēkājot no prieka, viņš ieraudzīs pats savu ķermeni, nosēdinātu tajā dimanta sēdeklī, un kad viņš sekos Budam, viņš pārdzims tajā valstībā,

tajā brīdī, kad viņš būs tur pārdzimis, viņš ieraudzīs Budas tēlu un ķermeni ar katru pilnības zīmi, kā arī visu Bodhisatvu perfektos tēlus un zīmes;

viņš arī redzēs mirdzošos starus un dārgakmeņu mežus un dzirdēs tos sludinām lielisko Dharmu, un uzreiz samierināsies ar visu, lai kas arī tālāk notiktu.

Pēc neilga laika viņš kalpos ikvienam Budam, kas apdzīvo reģionus 10 novirzienos. Visu šo Budu klātbūtnē viņš pamazām saņems pareģojumu par savu likteni nākotnē.

Atgriežoties savā zemē Sukhāvatī, kurā viņš tikko pārdzima, viņš iegūs simtiem tūkstošu Dhāraņī — tādi ir tie, kuriem jāpārdzimst visaugstākajā Budas pakāpē.

23. Tālāk, būtnes, kas pārdzims augstākās pakāpes vidējā formā, ir tās, kuras ne vienmēr mācās, atceras, studē vai deklamē šīs Vaipulja Sūtras, bet pilnībā saprot tajās ietvertās patiesības nozīmi,

un, dziļi aptvēruši augstāko patiesību, viņi nerunā ļaunu par Mahājānas doktrīnu, bet dziļi tic cēloņu un seku sakarībai; kuri, pilnveidojot šīs labās īpašības līdz pilnībai, tiecas pārdzimt tajā Augstākās Laimes Valstībā.

Kad cilvēks, kurš ieguvis šīs īpašības, gatavojas mirt, Amitājusa, divu Bodhisatvu, Avalokitešvaras un Mahāsthāmaprāptas, un neskaitāmu pavadoņu pavadīts, atnesīs purpura zelta sēdekli un tuvosies viņam ar slavinošiem vārdiem:

"Ak, mans dēls Dharmā! tu esi praktizējis Mahājānas doktrīnu; tu esi sapratis un ticējis augstākajai patiesībai; tāpēc es tagad nāku tevi satikt un sveikt."

Viņš un tūkstotis radīto Budu uzreiz izstieps rokas.

“Kad šis cilvēks aplūkos savu ķermeni, viņš atklās, ka sēž uz purpura zelta sēdekļa; tad viņš, izstiepis priekšā savas saliktās rokas, slavēs un slavinās visus Budas.

Ar domas ātrumu viņš pārdzims šīs valstības ezerā no 7 dārgakmeņiem.

Tas purpura zelta sēdeklis, uz kura viņš sēž, ir kā brīnišķīgs dārgakmeņu zieds, un tas atvērsies kad paies nakts; jaunpienācēja ķermenis paliks purpura zelta krāsā, un viņš zem pēdām sajutīs arī lotosa ziedu, kas veidots no 7 dārgakmeņiem.

Buda un Bodhisatvas vienlaikus izstaros spožus starus, lai apspīdētu tās personas ķermeni, kura acis tūliņ  atvērsies un kļūs skaidras.

Saskaņā ar savu agrāko ieradumu (cilvēku pasaulē) viņš dzirdēs visas balsis, kas ir tur, sludinot galvenās patiesības ar visdziļāko nozīmi.

"Tad viņš nokāps no tā zelta sēdekļa un ar saliktām rokām paklanīsies Budam, slavējot un godinot Pasaules Godināto."

Pēc 7 dienām viņš nekavējoties sasniegs augstāko perfekto zināšanu stāvokli,  Anuttara-Samjak-Sambodhi, no kura viņš nekad neatkritīs;

pēc tam viņš lidos uz visiem reģioniem 10 novirzienos un pēc kārtas kalpos visiem tajos esošajiem Budām; viņš praktizēs daudzus samādhi šo Budu klātbūtnē.

Kad būs pagājis mazs laika periods, viņš samierināsies ar visu, lai kas arī tālāk notiktu, kā arī saņems pareģojumu par savu likteni nākotnē visu Budu klātbūtnē.

24. Nākamie ir tie, kuriem jāpārdzimst augstākās pakāpes zemākajā formā:

šī dzīvo būtņu kategorija arī tic cēloņu un seku likumam un, nerunājot ļaunu par Mahājānas doktrīnu, vienkārši lolo domu par augstākā Bodhi iegūšanu un, pilnveidojot šīs labās īpašības līdz pilnībai, tiecas pārdzimt tajā Augstākās Laimes Valstībā.

Kad šīs kategorijas ticīgais nomirst, Amitājusa, kopā ar Avalokitešvaru, Mahāsthāmaprāptu un visiem pavadoņiem, viņam piedāvās zelta lotosa ziedu; viņš arī brīnumainā kārtā radīs 500 Budu, lai tie dotos un viņu sagaidītu.

Šie 500 radīto Budu visi reizē izstieps rokas un slavēs viņu, sakot: "Ak, mans dēls Dharmā! tu tagad esi tīrs; tā kā tu loloji domu iegūt augstāko Bodhi, mēs atnācām tevi satikt."

Kad viņš tos ieraudzīs, viņš atklās, ka sēž uz šī zeltainā lotosa zieda.

Drīz ziedlapas sakļausies pār viņu; un sekojot Pasaules Godinātajam, viņš dosies pārdzimt ezerā no 7 dārgakmeņiem. Pēc vienas dienas un vienas nakts lotosa zieds atvērsies pats no sevis.

7 dienu laikā viņš varēs jau ieraudzīt Budas ķermeni, kaut arī viņa prāts vēl nav pietiekami skaidrs, lai uztvertu visas Budas zīmes un pazīmes, kuras viņš spēs skaidri saskatīt pēc 3 nedēļām;

tad viņš dzirdēs daudzas skaņas un balsis, kas sludina izcilo Dharmu, un viņš pats, ceļojot pa visiem 10 novirzieniem, paklanīsies pret visiem Budām, no kuriem viņš uzzinās Dharmas dziļāko nozīmi.

Pēc 3 maziem laika periodiem viņš iegūs zināšanas par 100 dabas dalījumiem un iejutīsies 1. priecīgajā Bodhisatvas pakāpē.

Šo 3 dzīvo būtņu kategoriju uztvērumu sauc par meditāciju par augstāko dzīvo būtņu kategoriju, un tā ir 14. Meditācija.

25. Būtnes, kas pārdzims vidējās pakāpes augstākajā formā  ir tās,

kuras ievēro 5 ierobežojošos solījumus, 8 ierobežojošos solījumus un gavēni, un praktizē visus morālos solījumus;

kuri atturas no 5 nāves grēkiem un nevienu būtni nevaino un nerada nepatikšanas; un kuri, pilnveidojot šīs labās īpašības līdz pilnībai, tiecas pārdzimt tajā Augstākās Laimes Valstībā rietumu novirzienā.

Šādas personas aiziešanas no šīs dzīves priekšvakarā viņa priekšā parādīsies Amitājusa, Bhikkhu un viņu pavadoņu pavadībā, izstarojot zelta krāsas starus, un sludinās Dharmu par ciešanām, neesamību, nepastāvību un Ne-Es. Viņš arī slavēs mūku dzīves priekšrocības, kas var atbrīvot no visām ciešanām.

Redzot Budu, šis ticīgais ārkārtīgi priecāsies savā sirdī; viņš drīz sapratīs, ka sēž uz lotosa zieda. Nometoties ceļos uz zemes un izstiepjot uz priekšu saliktās rokas, viņš godinās Budu. Pirms viņš pacels galvu, viņš būs sasniedzis Augstākās Laimes valsti un pārdzims tur.

Drīz lotosa zieds atvērsies, un viņš dzirdēs skaņas un balsis, kas slavēs un cildinās 4 Cēlās Patiesības par ciešanām.

Viņš nekavējoties sasniegs Arhāta stāvokli, iegūs 3 veidu zināšanas un 6 pārdabiskās spējas un pabeigs 8 veidu pilnības realizāciju.

26. “Būtnes, kas pārdzims vidējās pakāpes vidējā formā, ir tās,

kuras vai nu ievēro 8 ierobežojošos solījumus un gavē vienu dienu un vienu nakti, vai arī ievēro Šramaņu (Askētu) ierobežojošos solījumus tikpat ilgi,

vai kuri ievēro pilnīgos morālos solījumus, neaptraipot savu godu un neizlaižot nevienu ceremoniālo pienākumu vienu dienu un vienu nakti, un, pilnveidojot savus nopelnus līdz pilnībai, tiecas pārdzimt tajā Augstākās Laimes Valstībā.

Aiziešanas no šīs dzīves priekšvakarā tāds ticīgais, kuram piemīt šis morālais tikums, kuru viņš savas dzīves laikā pilnveidojis un padarījis pilnīgu, redzēs Amitājusu, visas viņa svītas pavadībā, kurš izstaros zelta krāsas starus, šis Buda parādīsies viņa priekšā un piedāvās lotosa ziedu no 7 dārgakmeņiem.

"Viņš dzirdēs balsi debesīs, kas viņu slavēs un sacīs:

"Ak, cildenās ģimenes dēls, tu patiešām esi izcils cilvēks. Ņemot vērā tavu paklausību visu 3 pasauļu Budu mācībām, es tagad nāku un satieku tevi."

Tad jaunpienācējs atklās, ka sēž uz lotosa zieda. Drīz lotosa ziedlapas sakļausies ap viņu, un šādā stāvoklī viņš pārdzims Augstākās Laimes Valstības ezerā no dārgakmeņiem, rietumu novirzienā.

“Pēc 7 dienām tas zieds atkal atvērsies, un ticīgais atvērs savas acis un slavēs Pasaules Godināto, izstiepdams uz priekšu savas saliktās rokas.

Dzirdējis Dharmu, viņš priecāsies un iegūs Ceļa Uzsācēja augļus. Pēc laika, kas līdzinās pusei no laikmeta,  viņš kļūs par Arhātu.

27. Nākamās ir būtnes, kuras pārdzims vidējās pakāpes zemākajā formā, salīdzinot ar Budas stāvokli:

Ja ir kādas cildenas ģimenes dēli vai meitas, kas ir uzticīgi saviem vecākiem un atbalsta viņus, kā arī izrāda labestību un līdzcietību pasaulē,

aizejot no šīs dzīves, šādas personas sastaps labu un izglītotu skolotāju, kurš viņiem pilnībā aprakstīs laimes stāvokli Budas Amitājusa zemē, kā arī izskaidros 48 Bhikkhu Dharmakāras lūgšanas.

Tiklīdz kāds šāds cilvēks būs dzirdējis šīs detaļas, viņa dzīvei pienāks gals. Pēc īsa mirkļa viņš pārdzims Augstākās Laimes Valstībā, rietumu novirzienā.

“Pēc 7 dienām viņš satiks Avalokitešvaru un Mahāsthāmaprāptu, no kuriem viņš mācīsies Dharmu un priecāsies. Kad būs pagājis mazs laika periods, viņš sasniegs Arhāta augļus.

Šo 3 dzīvo būtņu veidu uztvērumu sauc par meditāciju par vidējās pakāpes dzīvajām būtnēm, un tā ir 15. Meditācija.

28. Nākamās ir būtnes, kuras pārdzims zemākās pakāpes augstākajā formā:

Ja ir kāds, kas dara daudz ļaunu darbu, ja vien viņš nerunā ļaunu par Mahājānas Sūtrām,

viņš, kaut arī pats ir ļoti stulbs cilvēks un nekaunas un nenožēlo visas ļaunās darbības, kuras viņš ir paveicis, tomēr mirstot viņš var satikt labu un izglītotu skolotāju, kurš deklamēs un slavēs Mahājānas rakstu12 sadaļu virsrakstus un nosaukumus.

Izdzirdējis visu Sūtru nosaukumus, viņš tiks atbrīvots no lielākajiem grēkiem, kas viņu piesaistītu dzimšanām un nāvēm tūkstoš laikmetus ilgi.

Gudrais vīrs arī iemācītu viņam izstiept lūgšanā saliktas rokas un teikt: "Sveicieni Budam Amitājusam" (Namo Amitābhāja jeb Namu Amida Bucu).

Kad viņš būs izrunājis Budas vārdu, viņš tiks atbrīvots no grēkiem, kas citādi viņu piesaistītu dzimšanām un nāvēm 50 miljonus laikmetu garumā.

Pēc tam Buda nosūtīs pilnīgu Budu un pilnīgās Bodhisatvas Avalokitešvaru un Mahāsthāmaprāptu, lai tuvotos šai personai ar cildinājuma vārdiem, sakot:

"Ak, cildenās ģimenes dēls, tāpēc ka jūs izrunājāt šī Budas vārdu, visi jūsu grēki ir iznīcināti un izpirkti, un tāpēc mēs tagad nākam jūs sagaidīt."

Pēc šīs uzrunas ticīgais ieraudzīs tā pilnīgā Budas starus, kas pārpludinās viņa istabu ar gaismu, un, priecājoties par šo skatu, viņš pametīs šo dzīvi. Sēdēdams uz lotosa zieda, viņš sekos pilnīgajam Budam un dosies pārdzimt ezerā no dārgakmeņiem.

Kad būs pagājušas 7 nedēļas, lotosa zieds atvērsies, un viņa priekšā stāvēs lielie līdzcietīgie Bodhisatvas Avalokitešvara un Mahāsthāmaprāpta, izstarojot brīnišķīgus starus un sludinās viņam 12 Rakstu sadaļu dziļāko nozīmi.

To dzirdējis, viņš to sapratīs un tai ticēs, un lolos domu par augstākā Bodhi sasniegšanu.

10 mazāko laikmetu laikā viņš iegūs zināšanas par 100 dabas dalījumiem un ieies 1. priecīgajā Bodhisatvas pakāpē.

Tie, kuriem ir bijusi iespēja dzirdēt Budas vārdu, Dharmas vārdu un Sanghas vārdu - Trīs Dārgakmeņu vārdus, arī būs iespēja pārdzimt tajā valstī.

29. Buda turpināja:

"Nākamās ir būtnes, kuras piedzims zemākās pakāpes vidējā formā:

Ja ir kāds, kas pārkāpj 5 un 8 ierobežojošos solījumus, kā arī visus pilnīgās morāles solījumus;

viņš, būdams tik stulbs, ka zog lietas, kas pieder visai kopienai vai lietas, kas pieder kādam konkrētam Bhikkhu, un nekaunas un nenožēlo savu liekulīgo Dharmas sludināšanu (sludinātāja gadījumā), bet gan sevi paaugstina un slavina ar daudziem ļauniem darbiem -

tāds grēcīgs cilvēks ir pelnījis krist Ellē šo grēku dēļ.

Viņa nāves brīdī, kad Elles ugunis viņam tuvosies no visām pusēm, viņš satiks labu un mācītu skolotāju, kurš aiz lielas līdzcietības sludinās par Amitājusa 10 spēju spēku un tikumu un pilnībā izskaidros šī Budas pārdabiskos spēkus un mirdzošo starojumu; un tāpat arī slavēs morālo tikumu, meditāciju, gudrību, apskaidrību un milzīgās zināšanas, kas seko apskaidrībai.

To dzirdējis, viņš tiks atbrīvots no saviem grēkiem, kas citādi viņu piesaistītu dzimšanām un nāvēm 80 miljonus laikmetu garumā; pēc tam šīs niknās elles ugunis pārvērtīsies par tīru un vēsu vēja brāzmu, kas pūš uz debesu ziediem. Uz katra no šiem ziediem stāvēs pilnīgs Buda vai Bodhisatva, lai satiktu un sagaidītu šo cilvēku.

Pēc brīža viņš pārdzims lotosa ziedā, kas aug ezerā no 7 dārgakmeņiem.

Pēc 6 laikmetiem lotosa zieds atvērsies, kad Avalokitešvara un Mahāsthāmaprāpta viņu nomierinās un uzmundrinās ar savām Brahmas balsīm un sludinās viņam Mahājānas Sūtras ar visdziļāko nozīmi.

“Izdzirdējis šo Dharmu, viņš acumirklī ievirzīs savas domas uz augstākā Bodhi sasniegšanu.

30. Visbeidzot, ir būtnes, kuras piedzims zemākās pakāpes zemākajā formā:

Ja ir kāds, kas dara ļaunus darbus un varbūt pat paveic 10 ļaunās darbības, 5 nāves grēkus un tamlīdzīgas ļaundarības;

šis cilvēks, kurš ir stulbs un vainīgs daudzos noziegumos, ir pelnījis nonākt nožēlojamā eksistences ceļamērķī un ciest nebeidzamas sāpes daudzu laikmetu garumā.

Nāves priekšvakarā viņš var satikt labu un mācītu skolotāju, kurš viņu dažādos veidos nomierinot un uzmundrinot, sludinās viņam izcilo Dharmu un mācīs pieminēt Budu, bet, esot sāpju nomocītam, viņam nebūs laika domāt par Budu.

Kāds labs draugs viņam tad sacīs: "Pat ja jūs nevarat pieminēt Budu, jūs varat vismaz izrunāt vārdu "Buda Amitājusa".

Lai viņš to dara mierīgi un ar netraucētu balsi; lai viņš (nepārtraukti) domā par Budu, līdz viņš ir 10 reizes pabeidzis domu, atkārtojot formulu "Sveicieni Budam Amitājusam" (Namo Amitābhāja jeb Namu Amida Bucu).

Pamatojoties uz viņa nopelniem, izrunājot šo Budas vārdu, viņš katrā atkārtošanas reizē izpirks grēkus, kas citādi viņu piesaistītu dzimšanām un nāvēm 80 miljonus laikmetu garumā.

Mirstot viņš ieraudzīs zelta lotosa ziedu kā saules disku, kas parādīsies viņa acu priekšā; pēc brīža viņš pārdzims Augstākās Laimes Valstībā.

Pēc 12 lielajiem laikmetiem lotosa zieds atvērsies; pēc tam Bodhisatvas Avalokitešvara un Mahāsthāmaprāpta, paceļot savas balsis lielā līdzcietībā, viņam sīki sludinās visu dabas elementu patieso stāvokli un grēku izpirkšanas likumu.

To dzirdot, viņš priecāsies un nekavējoties vērsīs savas domas uz Bodhi sasniegšanu — tādas ir būtnes, kurām jāpārdzimst zemākās pakāpes zemākajā formā, salīdzinot ar Budas stāvokli.

Iepriekšminēto 3 zemāko dzīvo būtņu grupu uztvērums tiek saukts par meditāciju par zemākās kategorijas dzīvo būtņu likteni, un tā ir 16. Meditācija.

IV NODAĻA

31. Kad Buda bija pabeidzis šo runu, Vaidehī, kopā ar savām 500 galma dāmām, varēja ieraudzīt, kā to Buda bija aprakstījis, ainavu ar tālumā esošo Augstākās Laimes Valstību un tāpat varēja saskatīt arī Budas ķermeni un 2 Bodhisatvu ķermeņus.

Ar prieka piepildītu prātu viņa slavēja tos, sakot: "Tādu brīnumu es nekad vēl nebiju redzējusi!"

Tūlīt viņa kļuva pilnīgi un galīgi Apskaidrota un sasniedza samierināšanās stāvokli, gatava izturēt visu, lai kas arī tālāk notiktu.

Arī viņas 500 galma dāmas loloja nodomu iegūt augstākās pilnīgās zināšanas un vēlējās pārdzimt tajā Budas valstībā.

32. Pasaules Godinātais paredzēja, ka viņas visas pārdzims tajā Budas valstī un varēs sasniegt Samādhi (pārlaicīgu mieru) daudzu Budu klātbūtnē.

Arī visi neskaitāmie Devas (dievi) vērsa savas domas uz augstākā Bodhi sasniegšanu.

Pēc tam Ānanda piecēlās no sava sēdekļa, piegāja pie Budas un runāja šādi:

"Pasaules Godinātais, kā mums vajadzētu saukt šo Sūtru? Un kā mums tā jāiegaumē un jāatceras nākotnē?'

Buda savā atbildē Ānandam sacīja:

"Ānanda, šo Sūtru vajadzētu saukt par "Meditāciju par Sukhāvatī Valstību, par Budu Amitājusu, Bodhisatvu Avalokitešvaru, Bodhisatvu Mahāsthāmaprāptu,"

vai citādi to var saukt par "Sūtru par visu Karmas šķēršļu novēršanu, par veidiem kā pārdzimt Budu valstībā". Jums to vajadzētu pieņemt un saglabāt, neaizmirst un nepazaudēt.

Tie, kas praktizēs Samādhi saskaņā ar šo Sūtru, jau šajā dzīvē varēs ieredzēt Budu Amitājusu un 2 varenos Bodhisatvas.

“Cildenas ģimenes dēla vai meitas gadījumā, pat tikai Budas un 2 Bodhisatvu vārdu dzirdēšana vien atbrīvo no grēkiem, kas citādi viņus piesaistītu dzimšanām un nāvēm neskaitāmu laikmetu garumā. Cik gan vēl vairāk atbrīvo šo Budu un Bodhisatvu pieminēšana!

“Ziniet, ka tas, kurš atceras to Budu ir kā Balts Lotoss starp cilvēkiem, kuru Bodhisatvas Avalokitešvara un Mahāsthāmaprāpta uzskata par izcilu draugu. Tāds cilvēks, sēžot Bodhi-mandalā, pārdzims Budu mājvietā.

Tālāk Buda runāja ar Ānandu:

"Jums rūpīgi jāatceras šie vārdi. Atcerēties šos vārdus nozīmē atcerēties Budas Amitājusa vārdu."

Kad Buda bija teicis šos vārdus, cienīgie mācekļi Mahā Modgaljājana un Ānanda, Vaidehī un pārējie bija iegrimuši bezgalīgā prieka ekstāzē.

33. Pēc tam Pasaules Godinātais devās projām, ejot pa debesīm uz Grifu Virsotni.

Drīz pēc tam Ānanda stāstīja lielai kopienai par visiem iepriekš minētajiem notikumiem. To dzirdot, visi neskaitāmie Devas, Nāgas un Jakšas guva lielu prieku; un, paklanījušies Budas priekšā, viņi devās savu ceļu.

Šeit beidzas Sūtra par Meditāciju par Budu Amitājusu, kuru teicis Buda Šākjamuni.

BEIGAS