Mazā Sukhāvatīvjūha Sūtra | Amitābha

Amitābhas Tīrā Zeme
Amitābhas Tīrā Zeme

Mazā Sukhāvatīvjūha Sūtra

Mazā Sukhāvatīvjūha Sūtra kura pazīstama arī kā Amitābhas Sūtra ir viena no 3 nozīmīgākajām Budistu Sūtrām Tīrās Zemes Budisma tradīcijā,

tā cildina Budas Amitābhas (Amitājusa) stāstu, viņa solījumus palīdzēt visām dzīvajām būtnēm pēcnāves stāvoklī un kā sasniegt viņa Augstākās Laimes Zemi (Sukhāvatī) kuru sauc arī par Amitābhas Tīro Zemi.

Mazā Sukhāvatīvjūha Sūtra ir ievērojami īsāka nekā citas Tīrās Zemes Budisma sūtras un to veido sprediķis, kuru Gautama Buda esot teicis Džetavanas mežā Šrāvastī savam māceklim Šāriputram:

Sprediķis bija par brīnumainajiem pagodinājumiem, kas sagaida tikumīgos Sukhāvatī, Rietumu Tīrajā Zemē, kā arī par būtnēm, kas tur dzīvo, tostarp Budu Amitābhu. Tekstā arī aprakstīts, kas jādara, lai tur pārdzimtu.

Tīrās Zemes un Čaņ Budismā sūtra bieži tiek lasīta kā daļa no vakara kalpojuma, kā arī tiek recitēta kā Budisma prakse praktizētājiem.

To bieži lasa Ķīnas, Japānas un Vjetnamas Budistu bēru dievkalpojumos, cerot, ka sūtras lasīšanas nopelni palīdzēs aizgājējiem.


Tā esmu dzirdējis:

Reiz Buda dzīvoja Džetas Birzī, Anāthapiņdikas parkā kopā ar vareno Sanghu, kurā bija 1250 Bhikšu.

Viņi visi bija izcili Arhati, kas labi zināmi kopienā:

Viņu vidū bija Skolotājs Šāriputra, Mahā Modgaljājana, Mahā Kāšjapa, Mahā Katjājana, Mahākaušthila, Revata, Šuddhipanthakena, Nanda, Ānanda, Rāhula, Gavāmpati, Piņdola Bhāradvādža, Kālodajins, Mahākapphiņa, Vakkula, Aniruddha, un daudzi citi izcili Šrāvakas.

Kopā ar viņiem bija arī Bodhisatvas-Mahāsatvas, tādi kā Dharmas princis Maņdžušrī, Adžita Bodhisatva, Gandhahastins Bodhisattva, Nitjodjukta Bodhisattva un daudzi citi ievērojami Bodhisatvas-Mahāsatvas.

Tur bija arī Šakra, Devu karalis, kopā ar neskaitāmām debesu būtnēm.

Tajā laikā Buda uzrunāja vecāko Šāriputru, sakot:

"Uz Rietumiem no šejienes, aiz desmit triljoniem Budu zemēm, atrodas valstība, kuru sauc par Sukhāvatī.

Tajā zemē ir Buda, vārdā Amitābha, kurš šobrīd māca Dharmu.

Šāriputra, kāpēc to zemi sauc par Sukhāvatī?

Tajā zemē visām dzīvajām būtnēm ir maz ciešanu, bet tās piedzīvo svētlaimi daudzos veidos, un šī iemesla dēļ to sauc par Sukhāvatī.

Turklāt, Šāriputra, to zemi pilnībā ielenc un ieskauj 7 pakāpju sētas, 7 kārtu tīkli un 7 koku rindas. Tās visas ir veidotas no 4 veidu dārgakmeņiem, un tāpēc to zemi sauc par Sukhāvatī.

"Turklāt Šāriputra, Sukhāvatī ir baseini no 7 dārgakmeņiem, kas piepildīti ar 8 Tikumīgo Īpašību ūdeņiem, un šo baseinu dibeni ir tīri, jo tos klāj zelta smiltis.

No 4 pusēm to ieskauj kāpnes, kas veidotas no zelta, sudraba, berila un kristāla.

Augšpusē ir tornis, kas krāšņi izrotāts ar zeltu, sudrabu, berilu, kristālu, perlamutru, rubīnu un koraļļiem.

Baseinos ir lotosa ziedi, kas ir tikpat lieli kā kariešu rati. Tie mirgo ar zaļiem, dzelteniem, sarkaniem un baltiem gaismas stariem, un tiem ir smalks aromāts.

Šāriputra, Sukhāvatī ir nevainojami izgreznota, pagodināta ar šīm pilnībām.

"Turklāt, Šāriputra, šajā Budas zemē vienmēr skan debesu mūzika, un zeme ir dzeltenā zelta krāsā. Sešos diennakts periodos no debesīm līst Mandāravā ziedi.

Šajā zemē jau no agra rīta, visām dzīvajām būtnēm, pateicoties viņu solījumiem, ir daudz izsmalcinātu ziedu. Ar šiem ziediem viņi veic ziedojumus 10 triljoniem Budu citos virzienos.

Ēdienreižu laikā katrs atgriežas savā sākotnējā zemē, lai paēstu un pastaigātos.

Šāriputra, Sukhāvatī ir nevainojami izgreznota, pagodināta ar šīm pilnībām.

"Turklāt, Šāriputra, tajā zemē vienmēr ir visu veidu brīnišķīgi, daudzkrāsaini putni: gulbji, pāvi, papagaiļi, gārņi, kalavinkas un divgalvaini putni.

Putnu ir daudz un dažādi, un tie rada harmonisku mūziku 6 diennakts periodos.

Viņu mūzika rada skaidrību par 5 Saknēm, 5 Spēkiem, 7 Apskaidrības Nosacījumiem, Cēlā 8 Posmu Ceļa posmiem un līdz ar to par visu Dharmu.

Šajā zemē visas dzīvās būtnes, kas dzird šādas skaņas, pilnībā koncentrējas uz Budu, koncentrējas uz Dharmu un koncentrējas uz Sanghu.

Šāriputra, tev nevajadzētu teikt par tādiem putniem, ka tie būtu radīti kā atmaksa par ļauniem darbiem. Kāpēc?

Šajā Budas zemē nav 3 Ļauno Likteņu. Šāriputra, šajā Budas zemē nav pat 3 Ļauno Likteņu nosaukumu, nemaz nerunājot par to īsteno esamību.

Šos daudzos putnu pulkus ir radījis Amitābha Buda, pārveidojot, lai visur izskanētu Dharmas skaņa.

Šāriputra, tajā Budas zemē uzpūš maiga vēsma, liekot dārgakmeņiem rotāto koku rindām un dārgakmeņiem rotātajiem tīkliem radīt smalku mūziku, it kā 100 000 notis skanētu harmonijā.

Šajā zemē visas dzīvās būtnes, kas dzird šādas skaņas, pilnībā koncentrējas uz Budu, koncentrējas uz Dharmu un koncentrējas uz Sanghu.

Šāriputra, šī Budas zeme ir nevainojami izgreznota, pagodināta ar šīm pilnībām.

"Šāriputra, kā tu domā? Kādēļ šo Budu sauc par Amitābhu?

Šāriputra, šī Budas starojums ir neierobežots, tas apgaismo pasaules 10 virzienos bez šķēršļiem, un šī iemesla dēļ viņu sauc par Amitābhu.

Turklāt, Šāriputra, šī Budas mūžs ilgst neizmērojamus, neierobežotus laikmetus, un šī iemesla dēļ viņu sauc arī par Amitājusu.

Šāriputra, kopš Amitābha Buda sasniedza Budas stāvokli, ir pagājuši 10 laikmeti.

Turklāt, Šāriputra, šim Budam ir neskaitāmi, neierobežoti Šrāvaku mācekļi, visi Arhati ar neaptveramām patiesām spējām un zināšanām. Arī daudzi Bodhisatvas ir tur.

Šāriputra, šī Budas zeme ir nevainojami izgreznota, pagodināta ar šīm pilnībām.

"Turklāt, Šāriputra, Sukhāvatī zemē visas dzīvās būtnes ir Ceļa Beidzēji. To kuriem vēl tikai 1 piedzimšana, arī ir ārkārtīgi daudz, neskaitāmi un neaptverami daudz. Tikai neskaitāmos, neierobežotos, neaprēķināmos laikmetos tos varētu saskaitīt.

Šāriputra, visām dzīvajām būtnēm, kas šo dzird, ir jāapņemas pārdzimt tajā zemē. Kāda iemesla dēļ?

Šādi pulcējoties, daudzi cildeni un tikumīgi cilvēki var apvienoties vienā vietā.

Šāriputra, tie kam ir maz labu sakņu un nopelnu cēloņu, var nesasniegt pārdzimšanu tajā zemē.

Šāriputra, ja ir kāds tikumīgs vīrietis vai tikumīga sieviete, kas dzird un saka 'Amitābha Buda', koncentrējoties un saglabājot uzmanību uz viņa vārdu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 dienas koncentrējoties un bez apjukuma, tad dzīves beigās Amitābha Buda viņiem parādīsies kopā ar daudzām svētajām būtnēm.

Dzīves beigās šis cilvēks ar skaidru prātu ātri pārdzims Amitābhas Budas Sukhāvatī zemē.

Šāriputra, tā kā es redzu šo labumu, es saku šādus vārdus: ja ir dzīvas būtnes, kas dzird šo mācību, tām ir jāapņemas pārdzimt tajā zemē.

"Šāriputra, tā nu es tagad slavēju un cildinu neaptveramo Budas Amitābhas nopelnu:

Austrumos ir arī Akšobhja Buda, Šumeru Budas Parādība, Varenais Šumeru Buda, Šumeru Budas Starojums, Brīnišķīgās Skaņas Buda un vēl tikpat daudz Budu, cik ir smilšu graudu Gangas upē.

Ikviens no viņiem savā zemē izkar lielu un garu mēli, kas pilnībā aptver 3 000 lielo tūkstošu pasauļu, runājot šādus patiesus vārdus:

"Visām sajūtošajām būtnēm vajadzētu ticēt šai Sūtrai, kuru visi Budas slavē par tās neaptveramajiem nopelniem un tikumiem, un ko patiesi sargā un atceras."

"Šāriputra, Dienvidu pasauļu valstībā ir Saules un Mēness Budu Gaisma, Slavenais Starojuma Buda, Lielo Liesmojošo Plecu Buda, Šumeru Budas Gaisma, Neizmērojamās Enerģijas Buda un vēl tikpat daudz Budu, cik ir smilšu graudu Gangas upē.

Ikviens no viņiem savā zemē izkar lielu un garu mēli, kas pilnībā aptver 3 000 lielo tūkstošu pasauļu, runājot šādus patiesus vārdus:

"Visām sajūtošajām būtnēm vajadzētu ticēt šai Sūtrai, kuru visi Budas slavē par tās neaptveramajiem nopelniem un tikumiem, un ko patiesi sargā un atceras."

"Šāriputra, Rietumu pasauļu valstībā ir Amitājusa Buda, Neskaitāmo Īpašību Buda, Neizmērojamā Karoga Buda, Lielā Starojuma Buda, Lielā Spožuma Buda, Dārgakmeņu Īpašību Buda, Skaidrās Gaismas Buda un vēl tikpat daudz Budu, cik ir smilšu graudu Gangas upē.

Ikviens no viņiem savā zemē izkar lielu un garu mēli, kas pilnībā aptver 3 000 lielo tūkstošu pasauļu, runājot šādus patiesus vārdus:

"Visām sajūtošajām būtnēm vajadzētu ticēt šai Sūtrai, kuru visi Budas slavē par tās neaptveramajiem nopelniem un tikumiem, un ko patiesi sargā un atceras."

"Šāriputra, Ziemeļu pasauļu valstībā ir Liesmojošo Plecu Buda, Uzvarošās Skaņas Buda, Neiznīcināmais Buda, No Saules Dzimušais Buda, Spožuma Tīkla Buda un vēl tikpat daudz Budu, cik ir smilšu graudu Gangas upē..

Ikviens no viņiem savā zemē izkar lielu un garu mēli, kas pilnībā aptver 3 000 lielo tūkstošu pasauļu, runājot šādus patiesus vārdus:

"Visām sajūtošajām būtnēm vajadzētu ticēt šai Sūtrai, kuru visi Budas slavē par tās neaptveramajiem nopelniem un tikumiem, un ko patiesi sargā un atceras."

"Šāriputra, Pazemes pasauļu valstībā ir Lauva Buda, Slavenais Buda, Slavenā Starojuma Buda, Dharmas Buda, Dharmas Karoga Buda, Dharmas Sargātājs Buda un vēl tikpat daudz Budu, cik ir smilšu graudu Gangas upē.

Ikviens no viņiem savā zemē izkar lielu un garu mēli, kas pilnībā aptver 3 000 lielo tūkstošu pasauļu, runājot šādus patiesus vārdus:

"Visām sajūtošajām būtnēm vajadzētu ticēt šai Sūtrai, kuru visi Budas slavē par tās neaptveramajiem nopelniem un tikumiem, un ko patiesi sargā un atceras."

"Šāriputra, Zenīta pasauļu valstībā ir Brahmas Skaņas Buda, Zvaigznāju Karalis Buda, Debesu Smaržas Buda, Smaržīgā Starojuma Buda, Lielo Liesmojošo Plecu Buda,

Daudzveidīgu Dārgakmeņu Ziedu Rotātā Ķermeņa Buda, Sāla Koku Karalis Buda, Dārgakmeņu Tikumu Ziedu Buda, Katru Nozīmi Redzošais Buda, Šumeru Līdzīgais Buda

- un vēl tikpat daudz Budu, cik ir smilšu graudu Gangas upē.

Ikviens no viņiem savā zemē izkar lielu un garu mēli, kas pilnībā aptver 3 000 lielo tūkstošu pasauļu, runājot šādus patiesus vārdus:

"Visām sajūtošajām būtnēm vajadzētu ticēt šai Sūtrai, kuru visi Budas slavē par tās neaptveramajiem nopelniem un tikumiem, un ko patiesi sargā un atceras."

"Šāriputra, runājot par izpratni, kāpēc to sauc par sūtru, kuru visi Budas patiesi sargā un atceras?

Šāriputra, ja ir kādi tikumīgi vīrieši un tikumīgas sievietes, kas dzird, pieņem un saglabā šo sūtru, un dzird visu šo Budu vārdus, šos tikumīgos vīriešus un tikumīgās sievietes patiesi aizsargās un uzraudzīs katrs Buda.

Vienmēr viņi sasniedz neatgriezenisku progresu ceļā uz Budas Augstāko Apskaidrību. Šī iemesla dēļ, Šāriputra, jums visiem jāpieņem un jātic maniem vārdiem, kurus patiesi saka visi Budas.

"Šāriputra, ja ir tādi cilvēki, kas jau ir devuši solījumu, kas dod solījumu pašlaik vai kuri dos solījumu pārdzimt Amitābhas Budas zemē, tad šie cilvēki sasniegs neatgriezenisku progresu ceļā uz Budas Augstāko Apskaidrību.

Vai nu pagājušajā dzīvē, pašreizējā dzīvē vai nākamajā dzīvē, viņi sasniegs šo zemi.

Šāriputra, tas ir šī iemesla dēļ, ka visiem tikumīgajiem vīriešiem un tikumīgajām sievietēm, kas tam tic, ir jādod solījums pārdzimt tajā zemē.

"Šāriputra, tā kā es tagad šādi slavēju visu Budu neaptveramos nopelnus, viņi runā arī par maniem neaptveramajiem nopelniem, sakot:

"Śākyamuni Buda spēj paveikt to, kas ir ārkārtīgi grūti un kas notiek ārkārtīgi reti!

Šajā Sahā Zemē, 5 sārņu pasaulē — laikmeta netīrības, uzskatu netīrības, traucējošo emociju netīrības, dzīvo būtņu netīrības un dzīves netīrības pasaulē— viņš sasniedz Budas Augstāko Apskaidrību un māca šo Dharmu, kurai ir tik grūti noticēt!"

"Šāriputra, saproti, ka 5 sārņu pasaulē es veicu šo grūto uzdevumu, sasniedzu Anuttara Samjak Sambodhi (Budas Augstāko Apskaidrību), un katrā pasaulē mācu šo Dharmu, kurai ir tik grūti noticēt, tik ļoti grūti!"

Pēc tam, kad Buda bija mācījis šo sūtru, Šāriputra kopā ar visiem Bhikšu, kā arī Devām, Cilvēkiem un Asurām no visām pasaulēm dzirdēja ko Buda bija teicis.

Priecīgi ticot un pieņemot, viņi izrādīja cieņu un devās prom.


Mantra lai pārdzimtu Amitābhas Tīrajā Zemē:

namo Amitābhāja tathāgatāja tadjathā
amritabhave amritasambhave
amritavikrānte amritavikrāntagāmini
gagana kīrtīčare svāhā

Tiem, kas skaita šo mantru, Amitābha Buda pastāvīgi atradīsies pie avotiņa galvā, un pēc nāves viņi pārdzims Budas Amitābhas Tīrajā Zemē.

Nāgārdžuna Bodhisatva, vēlēdamies izplatīt mieru, uztvēra šo mantru sapnī. Gandharvas deklamē šo mantru, un Dharmas meistars Šju no Tjanping klostera dzirdēja šo mantru tieši no Gandharvas mutes.

Viņš saka: "Sūtra sākotnēji bija no svešas zemes un nebija vēl Ķīnā nonākusi. Pieņemiet un praktizējiet šo mantras dharmu 6 diennakts periodos, katrā 37 reizes.

No rīta un vakarā jāmazgājas, jāizskalo mute un jāsakošļā vītola zariņš. Pienācīgi ziedojiet vīraku Amitābhas tēla priekšā, nometoties ceļos ar sakļautām plaukstām, un skaitiet šo mantru 37 reizes.

Centieties šādā veidā katru dienu, un tas iznīcinās 4 negatīvās darbības, 5 briesmīgos noziegumus un 10 ļaunumus. Jebkura pārkāpuma sekas var novērst.

Dzīvojot bez daudziem ļaunajiem spokiem un dusmu un maldu gariem, dzīves beigās tāds cilvēks sasniegs pārdzimšanu Amitābhas Tīrajā Zemē. Turklāt tiem, kas nepārtraukti pieņem, praktizē, deklamē un mācās, viņu nopelni ir patiesi neaptverami!