Abhidharma | Abhidhamma

Abhidharma ir mācība par Augstāko Dharmu — Nirvāņu un to pavadošajām dharmām.

Visas Dharmas ir saistītas viena ar otru noteiktās attiecībās un to ir daudz un dažādu veidu. Apzinīgas dzīvas būtnes jeb kontinuuma (santāna) struktūra ietver visu veidu Dharmas. Teorijā par Dharmu mēs atrodam cilvēka personības analīzi, kura ietver visus elementus, gan sajūtamos, gan apziņu gan procesus. Dharmu teorija analizē cilvēku visā pilnībā – gan materiālo ķermeni un psihiskās uztveres, gan arī piedzīvoto.

Klešas | Nepilnības

Klešas (Pāḷi: Kilesa) Budismā ir mentāli afektīvi stāvokļi, kas aizēno prātu, jeb Nepilnības, un tās izpaužas uzvedības traucējumos. Klešas ietver tādus apziņas stāvokļus kā nemiers, bailes, dusmas, greizsirdība, alkas, depresija utt. Pāḷi Kanona Sutta Pitakā Klešas ir emocionāli šķēršļi tam lai tuvotos Nepastarpinātai Zināšanai (abhidžņa) un Gudrībai (pradžņa). Abhidharma Pitaka uzskaita 10 Nepilnības jeb Klešas.

Indrija (burtiski "Indras", "kas pieder Indram") ir sanskrita un pāļi termins, kas apzīmē fizisko spēju vai Spējas kopumā un konkrētāk Sajūtu Spējas. Šis termins burtiski nozīmē "kas pieder Indram", Rigvēdas galvenajai dievībai un Trājastrimša Debesu kungam (kurš Budismā zināms arī kā Šakra) līdz ar to tas nozīmē pārākumu, dominēšanu un kontroli, ko apliecina vispārējā nozīme "spēks, vara" no Rigvēdas.

Pages