Budisms: Tempļi un Svētvietas | 8

1. Tempļi un Svētvietas

Agrākās svētvietas Budismā, iespējams, bija saistītas ar vietām, kurās atradās Budas relikvijas.

Tradīcija vēsta, ka pēc Budas ķermeņa kremēšanas viņa mirstīgās atliekas tika sadalītas vairākās daļās, kas tika ievietotas apbedījumu memoriālos (Stūpās) svarīgās krustcelēs.

Šīs vietas sniedza iespēju lajiem un mūkiem pārdomāt Budas mācības un sajust Budas enerģētiku.

Šo relikviju skaits drīz vien palielinājās —

- Ašoka, agrīnais Indijas Imperators, esot sadalījis relikvijas 84 000 gabalos, ievietojot tās Stūpās visā Indijā un parasti klosteru aprūpē un aizsardzībā.

Tādējādi klosteri bija ne tikai mūku dzīvesvietas, bet tie kļuva arī par laju sanākšanas vietām, vietām, kur dzirdēt Dharmu un arī godināt Budu.

Tagad gandrīz katrā klostera kompleksā ir relikvija vai Stūpa un centrālā sanākšanas zāle, kur mūki pulcējas, lai divreiz mēnesī skaitītu Prātimokšu (Vinajas noteikumus) un saņemtu ziedojumus no lajiem, kā arī kur laji pulcējas, lai noklausītos dharmas sprediķus.

Viduslaiku Indijā izveidojās 8 īpašas svētceļojumu vietas, kas visas bija saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Budas dzīvē:

Piemēram, Bodhgaja ir viņa Apskaidrības vieta, un tā joprojām ir galvenā mūku un laju svētceļojumu vieta, kur ierodas no visas Budistu pasaules,

tā ir arī mājvieta vairākiem nozīmīgiem klosteriem, kas pārstāv Budistus no daudzām dažādām valstīm un tradīcijām.

Ārpus Indijas, Budismam attīstoties, izveidojās jaunas svētvietas, dažām vietām bija mitoloģiska nozīme, dažām vietām bija īpaša vēsturiska vai valsts nozīme, kas saistīta ar slaveniem mūkiem.

2. Kas ir Svēts?

Agrākās Budistu tradīcijas īpašu uzsvaru lika uz Budas mirstīgajām atliekām, kas tika iedalītas 3 pamata kategorijās:

1. fiziskas relikvijas, piemēram, kauli un zobi;

2. priekšmeti, ko Buda bija izmantojis, piemēram, viņa apmetnis un ziedojumu bļoda; un

3. Budas atveidojumi vai attēli.

Tradīcija vēsta, ka Ašoka fiziskās relikvijas sadalīja 84 000 daļās un izplatīja visā Indijā:

Tas nepārprotami ir pārspīlēts skaitlis, jo Stūpās glabāto ķermeņa relikviju skaits visā Budistu pasaulē ievērojami pārsniedz viena fiziskā ķermeņa robežas.

Budas attēli ir visizplatītākais godināšanas objekts:

Lai gan parasti tiek uzskatīts, ka attēliem ir jākalpo kā apceres un līdzināšanās objektiem, kā iespējai izkopt paša Budas labvēlīgās īpašības,

tās arī bieži tiek apveltītas ar sava veida enerģētisku spēku un, tāpat kā relikvijas, iemieso kaut ko no paša Budas klātbūtnes (īpaši Mahājānas un Vadžrajānas skolās).

Papildus skulpturālajiem Budas attēliem Mahājānā un Vadžrajānā pastāv plašs Bodhisatvu panteons, kas arī ir kļuvuši par godināšanas un bijības objektiem.

Tāpat arī ievērojami mūki bieži kļūst par godināšanas objektiem.