Budisms: Strīdīgie Jautājumi | 16

Mūķenes Budismā
Mūķenes Budismā

Strīdīgie Jautājumi

Kopumā, tā kā Budismā nav vienotas, centralizētas reliģiskās autoritātes, un tāpēc, ka tas filosofiski un praktiski liek uzsvaru uz individuālām pūlēm,

- nepastāv kādas vienotas nostājas nevienā strīdīgā jautājumā.

Budisti, ja vispār ir iespējams vispārināt, sliecas uzskatīt, ka lielāko daļu jautājumu izlemj indivīds vai ētikas pamatnostādnes, kuras vispirms noteica pats Buda un pēc tam tika izstrādātas Vinaja Pitakā.

Viens no galvenajiem principiem, kas informē Budistu izpratni par tādiem strīdīgiem jautājumiem kā Nāvessods un Aborts, ir aizliegums kaitēt visām dzīvajām būtnēm.

Tādas problēmas kā Šķiršanās, ko dažās reliģijās regulē reliģiskie noteikumi un autoritātes, parasti tiek atstātas iesaistīto personu ziņā.

Agrīnās teksta tradīcijās sievietes redzējums bieži ir visai negatīvs, un sievietes kļuva par sava veida traucēkli un uzmanības novēršanas cēloni, ilūziju iemiesojumu un pieķeršanās un iekāres objektiem.

Protams, ir arī pozitīvi sieviešu tēli

- kā mātes, kā uzticīgas sievas, kā parauga devējas:

Šī pēdējā loma ir īpaši svarīga, jo starp lajiem bieži vien tās ir kopienas sievietes, kas visaktīvāk iesaistās Sanghas atbalstīšanā, un līdz ar to arī Dharmas saņemšanā.

Sieviešu Mūķeņu jautājums ir bijis konsekventi strīdīgs,

jo pats Buda negribīgi atļāva savai tantei Mahā Pradžāpati pievienoties Sanghai, taču ar nosacījumu, ka mūķenēm sievietēm (Pāļi: bhikkhunī) tiks piemēroti papildus noteikumi.

Tomēr praksē sieviešu mūķeņu līnija izbeidzās diezgan agri Theravādā,

un tikai mūsdienu laikmetā, bieži vien Rietumu Budisma sieviešu pūliņu rezultātā, sieviešu Sangha ir tikusi atdzīvināta, un pat šajos gadījumos sievietes mūķenes dažreiz tiek uzlūkotas ar aizdomām un pat atklātu naidīgumu.

Tomēr Dienvidaustrumāzijā un Šrīlankā sievietēm mūķenēm ir bijusi svarīga balss un nozīmīga simboliska klātbūtne.

Mahājānas un Vadžrajānas skolās, kā arī Dzen Budismā, sievietes mūķenes, lai gan noteikti nav norma, ir biežāk sastopamas nekā Theravādā.

Ķīna un Koreja ir vienīgās Austrumāzijas valstis, kas pieļauj pilnīgu sieviešu ordināciju.

Sākot ar 1980. gadu sākumu, Tibetas Budismā aizsākās virzība uz pilnīgu sieviešu ordināciju un tika uzcelts pirmais pilnībā sievietēm paredzētais klosteris Lādakhā, Indijā,  kur dzīvoja daudzi Tibetas Budisti kopš Dalailamas došanās trimdā 1959. gadā.

Līdzīgi Taizemes Budismā sievietes 1970. gados sāka organizēt sieviešu mūķeņu ordeni.

Šrīlankā vācu sieviete Aija Khema 1980-tos gados izveidoja sieviešu klosteru ordeni, kas turpināja augt.

2000. gadā tika nodibināta Starptautiskā Budistu sieviešu asociācija. Šī jumta organizācija apvieno dažādas sieviešu Sanghas un nodrošina būtisku vienotības un aktivitāšu saikni.