Dharmas ar Nemieru: Ciešanas

Dharmas ar Nemieru: Ciešanas

Viena no nozīmīgākajām Dharmu-elementu iezīmēm Budisma filosofijā ir tā, ka tās rada tā saukto dukkha, jēdzienu, kuru parasti tulko kā ciešanas, bēdas utt., bet teorētiski tam ir nedaudz cita nozīme:

Tādus izteikumus kā

- redzes elements ir dukkha (AK1; 19),
- visi elementi, kurus nosaka gribasspēks, ir dukkha (AK1; 9)
- un arī krāsu elements ir saistīts ar ciešanām (AK1; 8),

- būtu grūti saprast, ja pielietotu savu ikdienas izpratni par to, kas ir ciešanas.

Šeit mums jāatceras, ka visi Dharmu elementi atrodas pastāvīgā Nemiera stāvoklī, bet pasaules procesa galamērķis ir to pakāpeniska nomierināšana un pārtraukšana:

Nepārtrauktais Dharmu rašanās un izzušanas process, kurš turpinās katru mirkli, izpaužas kā Dharmu Nemiers. Tas ir bez sākuma, un tās rezultāts ir personības empīriskā esamība.

Dharmu Nemieram nav sākuma. Mēs varam izbeigt Dharmu Nemieru, kad sasniedzam Nirvānu, taču mēs nevaram atturēt Dharmas no izpaušanās.

Vasubandhu (AK1;1 — Abhidharmakośa) izdara secinājumu –

- ka Buda, savas līdzjūtības pret cilvēku nelaimēm dēļ,  ir atklājis glābšanas metodi, kas neprasa nekādus maģiskus vai reliģiskus brīnumus,

- bet kuru veido metode, kā uz visiem laikiem izbeigt Nemieru, kuru rada spēki, no kuriem sastāv aktīvais dzīves process.

Mūsu izpratne par Elementu (Dharmu) nebūtu pilnīga, ja šajā jēdzienā neiekļautu domu par Nemieru, kas ir jānovērš, un Ne-Patības un Acumirklīgās izzušanas teorijas.

Šī iezīme mācību par Dharmām pārvērš mācībā par Glābšanu – svarīgāko gan teorētiskā, gan praktiskā Budisma mērķi.

No pakāpeniskās virzības uz galējo Atbrīvi viedokļa, visas Dharmas var raksturot 2 veidos:

1) Sāšrava (Piesārņotās, ar nemieru saistītās, jo tām pielīp nepilnības) - ar noslieci uz esamību, nemieru un haosu.

2) Anāšrava (Nepiesārņotās, nav saistītas ar nemieru) - ar pretēju noslieci - uz esamības pārtraukšanu, nemiera samazināšanos vai pat galīgu likvidēšanu.

Dharmas Bez Nemiera ir tās, kas minētas manā iepriekšējā rakstā, Nenosacītās jeb Asanskrita Dharmas, bet arī daļa no Nosacītajām Dharmām, t.i., esamības procesam pakļautajām.

Tādas Dharmas, piemēram, Apskaidrības elementu un dažas ar to saistītās, sauc par Bez Nemiera, jo haosa elementi, kas atbalsta eksistences ciklu, to klātbūtnē nevar atrast atbalstu:

Iepriekš saistībā ar jēdzienu Abhidharma tika teikts, ka šīs Dharmas ir Ceļš uz atbrīvošanos.

Citas Dharmas, kas ir pakļautas esamības procesam, ir cieši saistītas ar kaislību un nemiera elementiem, tādiem kā dzīvot griba, un šī iemesla dēļ tās tiek sauktas par Nemiera Dharmām.

Kaislības (klešas) kā atsevišķi elementi, t.i., substancionālas vienības, ietekmē dzīves plūsmu (santānu), kurai tās pievienojas.

Pirmā elementu rinda (sāšrava-dharmas) aptuveni atbilst vidusmēra cilvēkam ar visām viņa bēdām un priekiem,

otrā daļa attēlo Svēto cilvēku, kurš nav iesaistīts parastās dzīves savtīgajās rūpēs un rūpējas tikai par galīgo atbrīvošanos.

Atbrīves sasniegšanai ir svarīga visu esamības elementu dziļa izpratne, precīza to atšķiršana, jo, zinot tos, cilvēks var izvēlēties un pakāpeniski likvidēt tos citu pēc cita.