Budisma Kopiena | Sangha

Devadatta

Devadatta ir paraugs paradigmātiski samaitātai un ļaunai personībai Budisma tradīcijās un literatūrā. Pastāv vairākas lielākas un mazākas leģendas par Devadattas ļaundarībām attiecībā pret Budu un Budistu kopienu: Šķiet, ka viņš pilda grēkāža lomu Budistu literatūrā; visas sliktās darbības, ko nosoda Budistu morāles un klostera noteikumi, tiek uzkrautas uz viņu. Devadatta bija Budas brālēns un galvenais sāncensis

Pratjekabuda

Pāļi Kanona agrīnajā tradīcijā Pratjekabuda (pāļi: Paččekabuda) attiecas uz vīriešu kārtas indivīdu, kurš ir sasniedzis Apskaidrību jeb Gudrību (Bodhi; tātad, kļuvis par Budu) - pats saviem spēkiem. Pratjekabuda patur Apskaidrību sev (pratjeka) un Nesludina to citiem. Pratjekabuda līdzīgi kā Buda sasniedz Apskaidrību pats saviem spēkiem, bet viņiem trūkst Līdzcietības sludināt un izveidot Kopienu. Tāpēc Buda augstāk.

Maitreja Buda

Maitreja (sanskritā) vai Mettejja (Pāḷi) Budistu eshatoloģijā būs šīs pasaules Nākotnes Buda. Vārds Maitreja ir atvasināts no sanskrita vārda Maitrī "draudzība", kas savukārt ir atvasināts no lietvārda Mitra "draugs". Saskaņā ar Budistu tradīcijām Maitreja ir Bodhisatva, kas nākotnē parādīsies uz Zemes, sasniegs pilnīgu Apskaidrību un mācīs Tīro Dharmu. Maitrejas ieradīsies, kad cilvēki būs aizmirsuši dharmu.

Tibetas Lamas

Lama ir Tibetas Budisma skolotājs: Visšaurākajā nozīmē termins bla ma (izrunā kā "Lama") attiecas uz laju vai ordinētu reliģijas pasniedzēju. Tibetieši to parasti izmanto arī kā titulu Tulku, reinkarnētam Skolotājam. Lamas ievērojamā pozīcija Tibetas Budismā, vispirms Ķīnā un pēc tam Rietumos, radīja nepareizu nosaukumu Lamaisms, atsaucoties uz Tibetas reliģiju. Terminu Lama izgudroja agrīnie Budistu tulki 7-8.

Mahāsiddhas

Sanskrita termins Mahāsiddha ("varenais skolotājs ar garīgo sasniegumu” vai "varenais meistars") un tā vienkāršākā, gandrīz sinonīmā forma Siddha (meistars) norāda uz indivīdu, kurš guvis lielus sasniegumus tantriskajā meditācijā. Tie ir īpaši svarīgi Nepālas un Tibetas Budistu skolās, kurās parasti tiek uzskaitīti 84 Mahāsiddhas, no kuriem daudzi tiek uzskatīti par joprojām pastāvošu Tantrisku līniju dibinātājiem.

Budisma Mūki

Termins Monasticisms ir atvasināts no grieķu vārda monos, kas nozīmē "vientuļš" vai "viens". Neskatoties uz etimoloģiju, lielākā daļa Budistu mūku nav vientuļnieki vai vientuļi klejotāji. Mūki, pat tie, kuri laiku pa laikam izvēlas dzīvot kā vientuļnieki, pieder Budistu Saṅghai jeb kopienai. Budistu mūku kopienu daudzveidība ir diezgan liela. Budistu monasticisms aizsākās Indijā, jau Budas Šākjamuni dzīves laikā

Budisma Mūki

Budisma Mūkus pamatā saprot kā reliģiskas kopienas (Pāli: Saṅgha, Sanskritā: Saṁgha), kura atsacījusies no pasaulīguma, biedrus, kuri ir izgājuši formālu Ordinācijas ceremoniju, kuru veikusi pilnībā ordinētu Mūku kopa. Papildus pilnībā ordinētajiem Mūkiem (Bhikšu), arī jaunos pārbaudes laika Mūkus (Šrāmaṇera) var uzskatīt par Mūku kopienas locekļiem. Vārds Mūks cēlies no vārda monachus, kā reliģiskais vientuļnieks

Gandharas Budas attēls

Budas attēli parasti ir viegli atpazīstami: Attēla izveides datums parasti neapgrūtina tā identifikāciju kā Budistu, jo Budas attēla ikonogrāfija ir palikusi nemainīga gandrīz kopš senākā attēla veida ieviešanas, lai gan figūras stils ir mainījies atkarībā no datuma un ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Budas attēla ikonogrāfija ietver Budas kā mūka attēlojumu, attēlojot Budu mūka tērpā un ar noskūtiem matiem.

Pages